h

Afsluiten drinkwater als pressiemiddel

12 juli 2013

Afsluiten drinkwater als pressiemiddel

waterkraan De SP ontving zorgwekkende meldingen over het afsluiten van mensen van drinkwater, zelfs wanneer er medische noodzakelijkheid bestond van de aanwezigheid van schoon en zuiver drinkwater in huis. Onbestaanbaar dat mensen van deze eerste levensbehoefte worden afgesloten of dat afsluiting als drukmiddel wordt gebruikt. De gemeente heeft ook haar zorgen voor haar inwoners, vandaar dat wij vandaag aan het gemeentebestuur vroegen hoe zij handelt in zulke situaties.

Begin juli ontving de SP een hulpvraag vanwege een gezin dat zou worden afgesloten van drinkwater. Vanwege medische urgentie binnen deze gezinssituatie zou deze afsluiting ernstige gevolgen kunnen hebben. Door interventie van de gemeente en geneeskundige hulpverleners is de afsluiting op dat moment gelukkig voorkomen.

Voor de SP is drinkwater een eerste levensbehoefte, niet voor niets waterkraan is dit ook vastgelegd als mensenrecht. Het afsluiten van drinkwater is daarom een zeer vergaande maatregel. De SP heeft dan ook raadsvragen gesteld aan het college van B&W hoe ze dreigende waterafsluitingen gaat voorkomen.

Het klinkt vanzelfsprekend maar graag krijgen we opgehelderd of B&W met ons van mening is dat drinkwater een primaire levensbehoefte is en om die reden beschikbaar moet zijn voor alle inwoners van de gemeente Venlo!
Daarnaast willen we weten of B&W bereid is om contact op te nemen, of al contacten heeft met de leverancier(s) meisje_drinken van drinkwater (zoals WML), om te voorkomen dat mensen worden afgesloten van water? En vervolgens ook bereid is om aan deze drinkwaterleverancier(s) aan te geven dat het afsluiten van drinkwater bij burgers binnen de gemeente Venlo niet acceptabel is en dient te stoppen.

Afsluiting van drinkwater, hoe onaanvaardbaar voor de SP ook, komt vaak voor vanuit een situatie rondom schuldsanering. We vernemen graag van B&W of ze bereid is om binnen dit beleidsterrein het beschikbaar zijn van drinkwater prioriteit te geven?

We hopen op een spoedige en positieve reactie vooral zodat voorkomen wordt dat mensen afgesloten worden van schoon en zuiver drinkwater, zeker op dit moment met de aanhoudende hoge zomertemperatuur.


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link).


Doe mee en steun de SP. Nu is de tijd. Sluit je aan.
13-07-2013: Water een recht van ieder mens?

U bent hier