h

Hulpdienst krijgt het steeds drukker

29 augustus 2014

Hulpdienst krijgt het steeds drukker

Elk jaar wordt het drukker voor onze Hulpdienst in Venlo. In de eerste 6 maanden van 2014 klopten al 54 inwoners uit de gemeente Venlo aan bij de Hulpdienst voor (gratis, objectieve, laagdrempelige) steun, advies en hulp.

 

Coördinator Jack Geelen: “De hulpvragen nemen niet alleen toe in aantallen maar ook in de complexiteit. Van ernstige financiële problemen tot huisuitzettingen, we hebben ze dit jaar al meer dan eens voorbij zien komen. Door de forse bezuinigingen van het kabinet-Rutte raken steeds meer burgers in de problemen. Baan kwijt, daling inkomen, hypotheek of huur niet meer kunnen betalen en vervolgens sta je op straat met je gezin. Eerder regel dan uitzondering. Deze signalen hebben ertoe geleid dat de SP-Hulpdienst een onderzoek naar PLANgroep schuldhulpverlening is gestart, en de inkomenskaart voor Venlo heeft gelanceerd.”  

 

Inkomen en werk problemen

Een duidelijke toename met vragen over werk, inkomen, uitkering en schuldhulpverlening. Geelen: "Waar de Hulpdienst in het verleden vaker hulp bood bij problemen met de belastingpapieren, zien we nu veel meer problemen met schuldhulpverlening, conflicten met werkgevers, vragen omtrent pensioen en veranderingen in de regelgeving van verschillende uitkeringen." Bijna de helft (24) van alle vragen hadden betrekking op werk en inkomen.

 

WMO

Maar liefst 19 vragen over WMO voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Problemen met aanvraag van de taxipas, waar en hoe men deze kan aanvragen. Maar ook vragen waar men terecht kan met vragen (!) over WMO voorzieningen, en van welke voorzieningen men gebruik kan maken. "De burgers van de gemeente Venlo maken zich zorgen om de aanstaande bezuinigingen, de onzekerheid over welke voorzieningen er in toekomst nog zijn is groot.", concludeert Geelen.

 

Wonen

Geluidshinder was 5 maal aanleiding om aan te kloppen bij de SP-Hulpdienst in Venlo.

De meeste zorgen zijn er rondom de toename aan huisuitzettingen in de gemeente Venlo. Geelen: "Alleen in het eerste half jaar van 2014 waren er 6 huisuitzettingen waarbij ondersteuning van de SP-Hulpdienst werd ingeroepen. Dit blijkt het topje van de ijsberg te zijn. De SP-Venlo heeft geprobeerd actief te bemiddelen, maar stuitte op onwil van de gemeente Venlo om mee te werken aan oplossingen, en de opvallend starre houding van de regionale woningcorporaties."

 

Actief

De Hulpdienst is opgezet in 2008, daarvoor behandelden we ook hulpvragen maar niet gecoördineerd. In vergelijking met voorgaande jaren heeft onze Hulpdienst het nu vele malen drukker gekregen, zo blijkt als we kijken naar de stand van zaken over het eerste half jaar van 2014. De SP-Venlo heeft haar team intussen flink uitgebreid zodat alle zaken opgepakt worden door deskundige leden.

Geelen: "We willen graag iedereen kunnen helpen die bij ons aanklopt, daar zijn we immers de Hulpdienst voor. Mensen weten ons steeds beter te vinden en kloppen eerder aan voor hulp. De introductie van onze Inkomenskaart afgelopen juni zal daar vast aan bijdragen."

"Dat mensen ons steevast bedanken voor de geboden hulp of advies doet ons goed. Dat veel mensen verzuchten in "Jullie zijn één van de weinigen die ook echt iets doen, en doen wat jullie toezeggen", is een teken aan de wand..."

 

Laagdrempelig

De Hulpdienst is toegankelijk voor iedereen en gratis. Met alle soorten van vragen of advies kunt u terecht. De Hulpdienst signaleert ook: "Als we veel meldingen krijgen over soortgelijke kwesties dan schakelen we bijvoorbeeld onze raadsfractie in om er politiek iets mee te doen."

Recente voorbeelden hierbij zijn druk op de wethouder om drinkwater niet af te sluiten bij hulpbehoevenden, hulp bij uitvaarten die op bureaucratische problemen stuitten, diverse schrijnende asielkwesties, en ook het onderzoek en raadsvragen over de situatie van de schulphulpverlening in Venlo.

"Hulpdienst en fractie weten elkaar goed te vinden, als we er niet uitkomen dan moet het maar via politieke actie. Het gaat immers om het doel, niet om het middel.", zegt Jack Geelen van de Hulpdienst.

 


Iedereen met een vraag kan contact opnemen met de Hulpdienst van de SP in Venlo. Telefoon: 06-22822871 of via het contactformulier op deze website.
 
Lees ook:

 

U bent hier