h

SP start enquête schuldhulpverlening

15 maart 2014

SP start enquête schuldhulpverlening

Door de aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SP-Venlo, heeft de SP besloten te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze week een enquête.

 

Woordvoerder Angelique Weingarten: “In 2010 heeft de gemeente Venlo PLANgroep ingehuurd om de schuldhulpverlening uit te voeren. In de afgelopen jaren waren er veel klachten. PLANgroep geeft aan dat deze problemen te wijten waren aan het hoge aantal aanmeldingen en dat inmiddels alle problemen zouden zijn opgelost. Ondanks deze uitspraak blijven er klachten.”

 

In oktober 2013 gaf PLANgroep een presentatie voor de gemeenteraad van Venlo waarin men schermde met mooie cijfers en stelde dat er een ‘slagingspercentage’ van 96% was. “Een eerste klachteninventarisatie toont echter aan dat dit slagingspercentage bereikt wordt door de krenten uit de pap te halen. Er worden veel mensen afgewezen, zij vallen dus buiten de boot. Dat kan nooit de bedoeling zijn geweest. De SP is daarom een feitenonderzoek gestart met enquête.”, zegt Weingarten.

 

De enquête is opgesplitst in twee formulieren: de ene is specifiek gericht op hulpverleners en het andere op cliënten. De vragen zijn daarop aangepast om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke situatie, zodat er gericht verbeteringen kunnen worden aangedragen. De enquête vult men anoniem in.

 

Verschillende hulpverleningsinstanties binnen de gemeente Venlo hebben enthousiast gereageerd op onze enquête en helpen mee de formulieren in de komende weken te verspreiden.

SP-leden zijn bij verschillende Informatie & Adviespunten in de Huizen van de Wijk, Housing First woonbegeleiding, Mee, Mensana, Zelfregiecentrum Venlo, Stichting IRIS, Schuldhulpmaatjes, Wel.kom en de Cliëntenraad Bijstand langsgegaan om ook daar de vragenlijsten aan te bieden.

Alleen Wel.kom wil geen medewerking verlenen (ivm subsidierelatie met de gemeente).

 


Het vragenformulier kan men ook online op deze website invullen. Kies daarvoor het juiste formulier (klant of professional):

  • Vragenformulier cliënten
  • Vragenformulier hulpverleners

(de formulieren zijn verwijderd, het onderzoek is afgerond)


 

Weingarten: “Het onderzoek loopt tot 22 april 2014 waarna de klachten en knelpunten zullen worden geïnventariseerd en gebundeld. Vervolgens maken we een afspraak (begin juni) met de nieuwe wethouder van sociale zaken om de resultaten en onze alternatieven aan te bieden, om zodoende te komen tot verbeteringen in het (gemeentelijk) beleid.”

 

Lees ook:

U bent hier