h

SP komt met rapport naar situatie schuldhulpverlening in Venlo

5 juni 2014

SP komt met rapport naar situatie schuldhulpverlening in Venlo

Vanochtend werd ons rapport gepresenteerd naar het onderzoek dat we onlangs hielden naar de situatie in de schuldhulpverlening in Venlo en de rol van PLANgroep daarin. De conclusies en aanbevelingen zijn helder en leidden meteen tot raadsvragen.

 

Woordvoerder Angelique Weingarten van de SP-Hulpdienst die het onderzoek leidde: "In 2010 heeft de gemeente Venlo PLANgroep ingehuurd om voor haar de schuldhulpverlening uit te voeren. Naar aanleiding van aanhoudende klachten, die ook de SP-Venlo ontvangt, heben we in maart en april jongstleden een onderzoek uitgevoerd onder hulpverleners en cliënten binnen de schuldhulp. Het onderzoek is afgerond en leverde een stevig rapport op, dat vandaag werd gepresenteerd aan publiek, belanghebbenden en pers."

De wethouder liet eerder deze week de SP weten niet aanwezig te zullen zijn, PLANgroep was wel aanwezig met haar directeur en operationeel manager. "Heel sportief en zodoende konden ze meteen weerwoord geven, wat tevens een goede dialoog opleverde."

 

Raadslid Alexander Vervoort: "Onze conclusies blijven staan en onze aanbevelingen van kracht. Om die toch ook bij de wethouder onder de aandacht te brengen en ze aan te zetten om werk te maken van de verbeteringen, is het rapport naar wethouders en gemeenteraad gestuurd, begeleid met een flinke set raadsvragen."

"Wethouder Tax (PvdA) heeft nu 30 dagen de tijd om onze 17 vragen te beantwoorden en daarmee meteen verbeteringen door te voeren in de schuldhulpverlening in Venlo."

 

Want uit het SP-rapport blijkt dat alleen de op voorhand succesvolle casussen in behandeling worden genomen waardoor er veel mensen 'aan de voordeur' worden afgewezen, zij vallen dus buiten de boot. "Dat kan nooit de bedoeling zijn van hulpverlening.", zegt Weingarten.

In reactie daarop stelde PLANgroep dat het juist de gemeente is die een screening vooraf doet en vervolgens mensen aanmeldt bij PLANgroep. Dat betekent dat ook bij de gemeente iets dient te verbeteren.

Weingarten: "Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 45% niet goed blijkt te weten wat een schuldhulpverleningstraject nu precies betekent voor hen. Daarnaast voelt 53% zich niet serieus genomen door de klantbegeleider. Zo'n 76% van de cliënten die aankloppen bij PLANgroep zijn negatief over de  geboden dienstverlening. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden die vragen om verbetering."

PLANgroep stelde dat ze zelf maar 3 klachten heeft gekregen de afgelopen jaren. Aanwezige cliënten weten dat aan een angstcultuur waarbij klagen gelijk zou staan aan korting of beëindiging van het traject, en opperden dat er een onafhankelijke klachtencommissie of vertrouwenspersoon moet komen.


 

Weingarten van de SP-Hulpdienst: "In ons feitenonderzoek hebben we gericht geënquêteerd bij instanties, hulpverleners en cliënten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke situatie, welke verschillende klachten er zijn, zodat er gericht verbeteringen kunnen worden aangedragen. Met het vandaag gepresenteerde rapport doen we dat."

 

De presentatie vond vanochtend plaats in café De Vergulde Gaper te Venlo waarbij het onderzoek en het rapport werden toegelicht, de respons verteld vanuit de geënquêteerde professionals en cliënten, onze aanbevelingen daarop en hoe we die tot stand willen brengen.

Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Van Ham, een cliënt die tot voor kort zelf nog in de schuldhulpverlening zat en daarmee met PLANgroep te maken heeft gehad. Hij vertelde dan ook uit eigen ervaring hoe de schuldhulpverlening in Venlo wordt aangepakt en kwam met een waslijst aan zaken die er in zijn ogen mis gaan en beter moeten.

Vervolgens werd een exemplaar aangeboden aan de directeur van PLANgroep, waarna zij alle ruimte kreeg voor een eerste reactie en weerwoord. Dit leidde tevens tot een stevige maar constructieve discussie.

PLANgroep zegt zich niet in alle conclusies te herkennen maar ziet wel dat er dingen beter kunnen en neemt die mee terug. Ook is er een vervolgafspraak gepland met de SP-Hulpdienst om dieper op de conclusies en aanbevelingen in te gaan.

Vervoort: "De wethouder van sociale zaken had afgezegd en kreeg het rapport per e-mail toegestuurd, inclusief een set raadsvragen van de SP om de resultaten en onze alternatieven niet alleen kenbaar te maken maar om zodoende te komen tot verbeteringen in het (gemeentelijk) beleid van schuldhulpverlening."


 

Vervoort: "De SP hoopt dat zowel PLANgroep als de gemeente Venlo ons rapport en de conclusies daarin serieus nemen en aan de gang gaan met de aanbevelingen want de schuldhulp in Venlo is aan een verbeteringsslag toe, zeker als het gaat om de communicatie tussen gemeente en PLANgroep en beide richting cliënt."

In de krant liet de wethouder via haar woordvoerder optekenen dat ze "(...) bekijkt of ze de verbeterpunten van de SP kan meenemen in de Venlose aanpak", dat is op zich al een mooie toezegging, uitvoering is beter.

 Update 18 juli 2014: Vandaag kregen we antwoord van de gemeente op onze raadsvragen, zie hier. Als iets duidelijk wordt is wel dat de SP de moeilijke vragen stelt want de gemeente heeft 19 pagina's nodig om ze vragen te beantwoorden inclusief achterliggende uitleg. B&W geeft aan dat op papier de zaken in orde zijn maar ziet met het SP-rapport nu in dat dit in praktijk anders uitpakt. Ze geeft aan onze aanbevelingen deels over te nemen en met verbeteringen te komen. Hulde! We hebben een afspraak gemaakt met de gemeente (net als met PLANgroep) om onze conclusies en aanbevelingen door te spreken om zo de verbeteringen snel in te voeren. Wordt dus vervolgd.

 

Lees ook:

U bent hier