h

Fonds voor jongeren met schulden gaat er komen. Nu dan eindelijk!

28 mei 2021

Fonds voor jongeren met schulden gaat er komen. Nu dan eindelijk!

Het was de weg van de lange adem. Maar uiteindelijk zal het Jongeren Perspectief Fonds nu dan toch per 2022 standaard opgenomen worden in het beleid van de gemeente Venlo. SP en PvdA kwamen samen met dit initiatief om jongeren in Venlo met schulden via een gemeentelijk traject schuldenvrij te krijgen en te begeleiden naar opleiding of werk. Fijn dat dit nu dan toch van start kan gaan.

 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Tijdens een gesprek in april 2019 tussen mij, PvdA-raadslid Mohamed Addarrazi en onze wethouder kwamen we op het idee om jongeren in schulden te gaan helpen door hun schulden te saneren en hen weer toekomstperspectief te bieden. We begonnen met het schrijven van een gemeentelijk initiatiefvoorstel.”

“In februari 2020 kwam dit voorstel van SP en PvdA in de gemeenteraad. Het werd aangenomen maar van de raad moest er ook een businessplan komen voordat het beleid kon worden. Zogezegd zo gedaan (het was inmiddels najaar 2020) maar daarna gebeurde er door geldgebrek niets.”

“Op aandringen van SP en PvdA is vervolgens de gemeente begin dit jaar gestart met een pilot om alvast te verkennen waar we aan beginnen en waar eventueel de valkuilen liggen.”

 

Uit deze pilot bleek deze maand dat een uitgeklede versie niet zal gaan werken. Vooral vanuit de beoogde uitvoeders kwam terug dat ze graag meewerken maar dat juist de ontbrekende begeleiding de toegevoegde waarde is bij een schuldentraject voor jongeren. Maar ook de jongeren die deel hebben genomen gaven dit aan.

 

Angelique Weingarten: “Het Jongeren Perspectief Fonds dat we voor ogen hebben gaat niet alléén om de schulden. Het is een integrale aanpak, alle leefgebieden komen aan bod: Van schuldenvrij naar zorgvrij.”

Juist de begeleiding geeft de jongeren houvast om aan hun doelen te werken. En dat ze altijd iemand hebben waarop ze kunnen terugvallen.”

 

 

Er moest een stevige motie aan te pas komen waarin we duidelijk aangaven dat het volledige project Jongeren Perspectief Fonds in het beleid moet worden geïmplementeerd. Tevens dat er vanuit de jaarrekening 2020 (dat een onbestemd overschot laat zien) al geld wordt ingezet om dit najaar, liefst in september, al te beginnen. Voor komende jaren wordt het Fonds in de begroting opgenomen.

 

Met deze motie kon ook onze wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken, SP) eindelijk aan de slag voor deze jongeren in schulden en armoede. Hij zegde dan ook graag toe met de motie aan de slag te gaan en het perspectieffonds in het beleid te verankeren.

 

Angelique Weingarten: “Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar met de ingediende motie hebben we een duidelijke opdracht afgegeven waarmee het college aan de slag moet. En ik zal het op de voet blijven volgen. Ik ben overtuigd van het project en weet dat in verschillende steden dit Jongeren Perspectief Fonds een succes is. Dit gun ik onze jongeren in onze gemeente ook.”

“De motie werd naast SP en PvdA mee ingediend door D66, CDA, 50Plus en GroenLinks. Alleen PVV stemde wederom tegen, alle andere partijen stemden voor onze motie. Weer een mooie opsteker voor de SP. Op naar het volgende doel.”

 

 


 

Waarom een Jongeren Perspectief Fonds?

We zien dat vooral jongeren in geldzorgen komen. Door verkeerde keuzes misschien, door stoppen met school en daardoor moeilijk werkcarrière kunnen opbouwen (en salarisopbouw), door werkloosheid maar geen recht op een uitkering hebben terwijl de vaste lasten doorlopen.

Door andere oorzaken in schulden terecht komen die op een moment hen boven het hoofd groeien en niet meer zelfstandig opgelost kunnen worden.

 

‘Van schuldvrij tot zorgvrij, perspectief voor jongeren in schulden’, zo noemden SP en PvdA hun gezamenlijke plan. Hiermee worden jongeren in Venlo met schulden via een gemeentelijk traject schuldenvrij gemaakt en begeleid naar een opleiding, bijscholing, omscholing en/of werk, een duurzaam betaalde vaste baan.

Door deze ingreep worden grote problemen aangepakt en nieuwe voorkomen, het geeft jongeren weer toekomstmogelijkheden.

 

Bekijk ook:

U bent hier