h

Inzet SP rondom vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor loont

25 juni 2021

Inzet SP rondom vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor loont

In mei ontving de Venlose gemeenteraad de eindrapportage basisnetspoor. Deze rapportage was opgemaakt in opdracht van het ministerie. De rapportage zoemde vooral in op de wijze waarop in drie gemeenten de discussie over vervoer van gevaarlijke stoffen op het spoor is gevoerd. Naast Moerdijk en Eindhoven hebben de onderzoekers ook naar Venlo gekeken. Opvallend bij die discussie is de leidende rol die de SP-fractie in dit dossier heeft opgepakt.

 

Want al in 2013 maakte de SP een rapport over dit vervoer. Ook toen ging het college serieus in op de analyse van de SP-Venlo en de alternatieven die werden voorgesteld. In 2019 pakte de SP dit dossier opnieuw op. Een update van het eerdere onderzoek volgde.

 

Het resultaat was een flink debat in de raad waarbij 50Plus en VVD aan de SP verweten aan bangmakerij te doen. Hoeveel anders is de situatie in 2021. “De rapportage in opdracht van het ministerie haalt enkele malen onderdelen uit de rapportages van de SP aan, juist als referentie en voorbeeld. Hét bewijs dat we destijds niet zomaar iets op papier hebben gezet”, aldus SP-raadslid Ton Heerschop.

 

Maar ook de combinatie lokale SP-fractie en SP-Kamerfractie is in deze succesvol geweest. Mede door de inzet van de Venlose SP heeft de SP-fractie in Den Haag een motie ingediend waarin de Tweede Kamer de minister de opdracht gaf om bij de volgende discussie over het ammoniakvervoer van Geleen naar Venlo, ook de lokale overheden te betrekken. Een steun in de rug voor het gemeentebestuur, zo blijkt uit antwoorden op vragen die de SP stelde naar aanleiding van de rapportage.

 

“We hebben op dit dossier altijd direct op de bal gespeeld”, geeft raadslid Heerschop aan; “Door gedegen onderzoek en de discussie opzoeken, is het dossier rangeerterrein en het vervoer gevaarlijke stoffen op de agenda gezet en gebleven. Dat is de verdienste van zowel de fractie als de afdeling van de SP in Venlo.”, aldus Heerschop.

 

De rapportage en de verwijzingen daarin naar de SP-rapporten ziet Heerschop als het bewijs dat de SP niet aan bangmakerij deed maar juist het lef had om een ingewikkeld dossier op te pakken en vast te houden. ‘Tanden erin en bijten’, hield voormalig SP-leider Roemer onze afdeling eens voor. Met de rapportage als bewijs kunnen we vaststellen dat dat gelukt is.

 

Bekijk ook:

U bent hier