h

Venlo ligt financieel op koers

16 juni 2021

Venlo ligt financieel op koers

Vanavond werd in de gemeenteraad de Voortgangsrapportage besproken. Daarover konden we kort zijn. Het loopt in de pas met een eventueel plus aan het einde van het jaar van 410.000 euro. Dat is een positief teken maar geen reden om achterover te leunen. Zeker met de coronacrisis en andere uitdagingen zoals in de zorg, ondrwijs en rondom projecten.

  

De gemeente Venlo is meteen bij het begin van de coronacrisis pro-actief aan de slag gegaan om gedupeerden te helpen en te ondersteunen, en dit is goed gelukt. Complimenten zijn daarvoor op z’n plaats.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: Het heeft ook wat mogen kosten, bijna 12 miljoen euro om onze inwoners te steunen. En geen euro overbodig. Ruim 8 miljoen euro zijn al door het Rijk gecompenseerd.

Laten we hopen dat de resterende 3,7 miljoen euro ook nog terug komt van het Rijk. Mocht dit niet zo zijn dan kunnen we inmiddels deze kosten dragen doordat we financieel gezien goed zitten.

 

Maar we zijn er nog niet. Ondanks dat onze samenleving weer langzaam terug keert naar 'normaal' zullen de gevolgen nog lang doorklinken. Zoals al bij de jaarrekening aangegeven, heeft de SP grote zorgen inzake jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en onderwijsachterstanden.

Positief dat het Rijk hiervoor gelden ter beschikking stelt maar laten wij ons realiseren dat dit waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. Zeker gezien de problemen die er nu al zijn in de (jeugd)zorg.

 

 

In de projectrapportage zien we dat de meeste projecten op 'groen' staan. Wel opvallend bij enkele projecten die op 'oranje' staan dat het gaat om vertragingen vanwege vergunningen.

Zoals de SP al eerder heeft aangegeven, horen wij uit het veld dat het soms veel te lang duurt om aan de slag te kunnen. Wij vragen ons dan ook af wat hier de oorzaak van is. Hoe krijgen wij een snellere doorlooptijd? Zijn de vertragingen omtrent vergunningen een capaciteitsprobleem en zo ja, hoe groot is dit probleem?

 

Als reactie op dat laatste, reageerde het college dat het geen personeelsprobleem is maar dat aanvragen soms complex in elkaar zitten en meerdere (ook externe) partijen er naar kijken, wat extra tijd kost. Ook zijn er in de afgelopen tijd veel nieuwe projecten ingediend, naast de vele bouwprojecten die al in voorbereiding of uitvoering zijn.

 

U bent hier