h

Wederom vragen over Leegstandsbeheerder Camelot

24 juni 2021

Wederom vragen over Leegstandsbeheerder Camelot

Onlangs vernam de SP dat de gemeente Venlo het contract met leegstandsbeheerder Camelot BV heeft verlengd. Opvallend, omdat zowel branchevereniging VLBN als het Keurmerk Leegstandbeheer inmiddels afstand hebben genomen van de praktijken van Camelot en de misstanden daarbij. De SP had al vaker kritische raadsvragen over Camelot, met de mogelijke contractverlenging nu reden om B&W aan de tand te voelen.

 

 

In 2019 was de SP al kritisch op de rol van leegstandbeheerder Camelot. SP-raadslid Ton Heerschop: “Toen kregen we veel signalen over de barre woonsituatie op zowel het kazerneterrein als op andere plekken in Venlo. Bleek dat deze beheerder vooral voor de kortetermijnwinst gaat en zich weinig aantrekt van diegene die in hun panden woonden.”

 

Leegstandbeheer is natuurlijk geen huur. Maar inmiddels is door de druk op woningen leegstandbeheer voor veel mensen een alternatief dak boven het hoofd te hebben.
Na de situatie in 2019 hoopte de SP-fractie dat Camelot het voortaan beter zou doen. Toch kwamen er onlangs weer signalen dat het goed mis is met Camelot, én dat de gemeente Venlo ondanks alles toch gewoon voor Camelot kiest als leegstandbeheerder.

 

Kwaliteitskrant NRC rapporteerde in een artikel over de misstanden bij Camelot. Reden voor het Keurmerk Leegstandbeheer en de Vereniging Leegstandbeheer Nederland om Camelot het keurmerk te ontnemen en te schorsen voor het lidmaatschap. Dat gebeurt niet zomaar.

Opvallend dat een dag na de intrekking van het keurmerk, Camelot op haar website claimde dat zij zelf afstand had genomen van zowel keurmerk als branchevereniging. Geloofwaardig?

 

Afgelopen week viel in het vakblad Vastgoedjournaal een artikel op. Camelot gaf daar uitvoerig weer hoe zij wederom door de gemeente Venlo tot leegstandbeheerder was gekozen. Ondanks dat het keurmerk was afgepakt, de branchevereniging niets wil weten van Camelot, landelijke pers aangeeft dat geld voor mensen gaat bij dit bedrijf, en het contract niet meer verlengd kon worden, ging de gemeente toch weer met ze in zee.

“Als dat juist is, is dat bizar”, zegt Ton Heerschop, “Als je zoveel signalen negeert dan ga je bijna bewust ongelukken opzoeken en mensen in de verdrukking plaatsen.”

 

 

Ton Heerschop: “Twee jaar geleden heb ik gezien hoe de mensen er in het kazerneterrein bijzaten. Qua hygiëne en brandveiligheid was de situatie ronduit zorgwekkend. Maar toen we daaropaan sloegen zette Camelot de mensen binnen drie weken uit de gebouwen. Dit bedrijf lijkt er enkel en alleen voor het geld in te zitten en heeft geen enkele maatschappelijke betrokkenheid met Venlo.”

“Al dit is reden voor het stellen van pittige raadsvragen aan het gemeentebestuur. Zeker nu we weten dat een andere bedrijfstak van Camelot, hun vastgoedpoot, inmiddels in een groot project in Venlo is gestapt. Ook dat roept bij ons de nodige vragen op.”

 

Het College van B&W dient onze vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.
 
 

U bent hier