h

Evaluatie accommodatiebeleid gemeenschapshuizen is slechts het begin

27 mei 2021

Evaluatie accommodatiebeleid gemeenschapshuizen is slechts het begin

Onlangs kreeg de gemeenteraad de evaluatie naar de uitvoering van het gemeentelijk beleid 2016-2020 voor de gemeenschapshuizen. De resultaten dienen om dat beleid te verbeteren. Vooral door personeelsgebrek is werk blijven liggen of pas laat opgepakt, maar bleek ook delen van het door de raad gewijzigde beleid niet uitvoerbaar. De komende maanden wil de gemeente uitzoeken wat er nodig is om dat allemaal te verbeteren. Vanavond sprak de raad zich uit over het proces en de planning.

 

SP-raadslid Stefan Hugues: “Over het accommodatiebeleid is al vele jaren veel te doen. In 2016 was het dat Venlo maar kleur moest bekennen en stoppen met de hete aardappel door te schuiven. Na jaren van stilstand moest er maar eens duidelijkheid komen over de tientallen gemeenschapshuizen binnen de gemeente Venlo.”

“In 2016 kwam er dan eindelijk nieuw beleid maar dat was voor de gemeenteraad toen onvoldoende en werd aan alle kanten aangepast. Zodanig dat het in de praktijk vooral tegen problemen aanliep. Ook omdat er ambtelijk en bestuurlijk veel wisselingen op het dossier ontstonden.”

 

De kritiek uit 2016 is nog steeds te horen. Verschil is wel dat de hete aardappel niet meer wordt doorgeschoven maar aangepakt. Onze wethouder Alexander Vervoort (Accommodatiebeleid, SP) durfde het aan om dit ‘enorme hoofdpijndossier en erfenis’ aan te grijpen om knopen door te hakken. Dat je dan niet iedereen tevreden kunt stellen is begrijpelijk maar er moest iets gebeuren.

“Er ligt nu een evaluatie van het beleid. Kritiek daarop is terecht maar belangrijker is om te kijken waar we nu eigenlijk echt naartoe willen en wat daarvoor nodig is.”, stelde Vervoort in het debat.

Hij zei ook min of meer dat met de kaders van het huidige beleid het niet lukken. Die kaders knellen, zijn achterhaalt of vooral gebaseerd op wensdenken maar niet realistisch.

Dat aanhorende is het prima dat het beleid eens goed tegen het licht wordt gehouden en geactualiseerd of aangescherpt wordt.

 

Eind maart heeft de gemeenteraad we de raadsinformatiebrief "Eindevaluatie beleid - beheer en gebruik gemeenschapsaccommodaties 2016-2020" ontvangen. Om het beleid te actualiseren is een processchema, processtappen en planning voorgesteld. In een consultatie werd de raad gevraagd om daarop opmerkingen en aanvullingen te geven richting actualisering van het beleid.

 

Stefan Hugues: “We hadden een opmerking op de beoogde doorlooptijd. Dat duurt veel te lang naar onze mening. Eerst komen er uitgangspunten (co-creatie) en werkbezoeken die van september 2021 tot maart 2022 moeten lopen, en in januari of februari 2022 worden dan pas de eerste ‘contouren’ (wat dat moge zijn) zichtbaar. En dan in mei 2022 weer een raadsconsultatie?”

“Liever zien wij dat er voor het co-creatief proces niet meer dan 2 maanden (bijvoorbeeld september en oktober) gebruikt worden. In deze tijd kunnen ook enkele werkbezoeken gedaan worden, voor zover dat wenselijk is en bijdraagt aan het geheel.”

“Het opgehaalde dat gedurende november te bundelen en het te verwerken in het te actualiserende beleid en dat dan nog dit jaar aan de raad ter vaststelling aanbieden.” 

 

 

Hugues: “We vinden wel dat er met in het voorstel genoemde partijen afdoende lijkt te zijn, nog meer partijen raadplegen lijkt ons niet nodig. Doch gaven we ook mee dat gemeenschapsaccommodaties geen doel op zich zijn maar een middel voor een maatschappelijk doel.”

“Er moet vooral naar de behoeften van de gebruikers gekeken worden, als ook het mogelijke aanbod van de betreffende accommodaties. In gesprekken met (potentiële) gebruikers is realisme van belang als het gaat om verwachtingen en (toekomstige) behoeften.”

 

 

Stefan Hugues: “Voor de SP is het een vanzelfsprekendheid om de uitgangspunten voor het toekomstig beleid op te halen bij onze inwoners. Doch is dit geen doel op zich maar slechts een middel. Soms om hetgeen op te halen wat men nog niet weet en vaak ter bevestiging van wat men al wel weet. Dit uiteraard met kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing. Verstandig is dit in een kort tijdsbestek te bezigen om, bijvoorbeeld, seizoensgebonden variabelen te beperken maar ook om focus te hebben en efficiënt en slagvaardig te werk te kunnen gaan.”

 

“We vroegen ook aandacht om de jongerenhonken een plek te geven in het nieuwe beleid. Deze vallen nu nergens onder waardoor hun toekomst onzeker blijft. Ik brak een lans om de jongerenaccommodaties als Picus en Jacx in het te herijken accommodatiebeleid op te nemen.”

 

 

In het najaar spreekt de gemeenteraad inhoudelijk verder over het accommodatiebeleid.

 

Bekijk ook:

 

U bent hier