h

Aftasten na 100 dagen voorbij

18 april 2010

Aftasten na 100 dagen voorbij

stadhuis Het gevallen kabinet gaf zich 100 dagen de tijd in 2007 om te ervaren wat er leeft in de samenleving. De Venlose gemeenteraad ging bijna 100 dagen geleden van start, waarbij alle partijen riepen dat ze ‘de burger’ meer willen betrekken. Wat is daarvan terecht gekomen?

Op 4 januari traden de raadsleden voor de eerste raadsvergadering aan. Er ontstond een debatje over het neoliberale coalitieprogramma van VVD-CDA-PvdA dat repliek verdiende. Vanuit de oppositie kwam veel kritiek maar reacties bleven uit want het programma stond “ter kennisname” op de agenda. Weinig betrokkenheid, weinig democratie aan!
Eind die week sloot de raad zich twee dagen op om een ander vergadersysteem te bedenken. Niet dat het nodig was maar vooral de VVD wilde iets nieuws. Het nieuwe vergadersysteem verdient een kans, hoewel het op dit moment meer om de vorm en het ‘hoe’ dan om de inhoud gaat. Het nieuwe systeem hapert, geeft nauwelijks ruimte voor debat en zorgt voor ontevredenheid, ondanks gewenning en dure trainingen.

Eind januari stond vooral de A74 op de agenda, een snelweg die nogal ingrijpt. geensnelweg De SP is altijd tegen deze weg geweest en besloot om dat te markeren door in een ultieme poging om in te zetten op volksgezondheid vóór kortzichtig economisch gewin, om 7 moties (!) in te dienen. Alle moties strandden door gebrek aan steun, van de PvdA die allang ‘om’ was maar vooral van D66 dat altijd tegen deze A74-variant zou zijn geweest: kiezersbedrog?

Het spannendste aan februari was de SP-motie voor het initiatief burgerondersteuning hartmassagehulp, die unaniem werd aangenomen. De motie werd ingediend door SP, VVD, CDA en PvdA, maar alle fracties duikelden over elkaar heen om aan te geven hoe zeer men hierbij betrokken wilde zijn. Als initiatiefnemer fronsten wij de wenkbrauwen want waarom was onze motie dan nodig als iedereen het belang zo zeer inziet?

In maart was een zinloze bespreking van de begroting waarin geen geld is voor nieuwe dingen en niet geschoven mocht worden met centen. Het budgetrecht werd uitgehold, de raad stond buitenspel. Wat er ook op tafel kwam; het bleef zoals hij gepresenteerd werd. Zelfs de Rekenkamer zei dat de raad nauwelijks controle heeft over de grote bouwprojecten en daarover matig geïnformeerd wordt.
Ook werd de strategische visie tot 2030 besproken. Geen unieke visie want ze is ongeveer hetzelfde als alle omliggende gemeenten dus schieten we weinig op. Het blijft bij dromen zonder realistisch te kijken naar mogelijkheden en vooral beperkingen.

22-2-2010 bouwkuil Koninginneplein2 De oversteek op het Koninginneplein is voor velen een ware hindernis. (beeld: fragment uit de reportage van Omroep Venlo 22-02-2010)

De wethouders moeten ook nog wennen want aan het Koninginneplein ligt een bouwput die beter hindernis kan heten als men ziet hoe het gemeentebestuur omgaat met de (invalide)burgers. Een ton aan gemeenschapsgeld is in Arcen anders besteedt dan gepland en verantwoording kwam er niet heel duidelijk. Het rangeerterrein is weggepoetst als onderwerp terwijl er in tegenstelling tot vorig jaar wel tonnen aan ammoniak meer overheen komen. De problemen rondom de Vierpaardjes blijven vooral in de lucht hangen zonder concrete actie. De soap rondom het ontslagen bestuur van onderwijsstichting Akkoord blijft aanhouden. De bezuinigingsdrift waarbij sportvoorzieningen als de Gulickhal en het zwembad Steyl ter discussie staan maar de mensen wordt niks gevraagd.

Na 100 dagen aftasten kan men concluderen dat het een krachttoer blijft om mensen te betrekken bij de politiek. Dat dit zo ongelofelijk hard nodig is gaat er niet bij iedereen in. Er is enorm veel te doen maar steeds vaker gaat de raad er niet over of heeft het de zeggenschap uit handen gegeven. ‘De burger’ zegt dan “ze doen toch niks en vergaderen alleen” en haakt af. Een nieuwe vergaderstijl is een slechte verpakking wanneer de inhoud niets voor stelt.
Eind dit jaar is de evaluatie: terug bij af?


Alexander Vervoort en Ton Heerschop zijn raadsleden voor de SP-Venlo


Dit opinie-artikel verscheen vandaag in het ZondagNieuws, editie Venlo-Helden. Vrijdag verscheen een ingekorte versie hiervan ook op de blogsite VenloStedje.


16-04-2010: VenloStedje.nl: "Worden burgers nu echt meer bij de politiek betrokken?"

U bent hier