h

Hindernisbaan Koninginneplein niet voor iedereen geschikt

22 februari 2010

Hindernisbaan Koninginneplein niet voor iedereen geschikt

ongeschikt “De overheid doet maar wat!”, “Dit is niks, niks waard!” Zo maar twee uitspraken vanuit de bouwput op het Koninginneplein. Iemand heeft bedacht dat het goed is om via een steile trap de bouwkuil over te steken maar in de praktijk blijkt dit voor veel mensen een risicovolle worsteling. Aanleiding voor de SP om dit aan de kaak te stellen.

De oversteek is een constructie die niet alleen een lastig parcours lijkt maar ook nog eens levensgevaarlijk vanwege de schuinstaande en smalle treden en de steile trappen. De mensen die vandaag in de reportage van Omroep Venlo deze door de gemeente gratis verstrekte hindernisbaan namen, sommige onder verzwaarde omstandigheden door middel van een rolkoffer of fiets op de nek, waren terecht boos. Nog bozer mogen de minder validen zijn, zij kunnen een paar honderd meter om.

Blijkbaar is dit het gemeentebestuur van de omleidingen voor voetgangers want was het niet tijdens de behandelingen van de SP-moties over de A74 dat de VVD riep dat “een kilometer omlopen niet zo erg was”?! Toen ging het over de toegankelijkheid van een speelpark, nu over de binnenstad en in beide gevallen laat dit college de mensen en met name minder validen in de kou staan. Een gemiste kans.

22-2-2010 bouwkuil Koninginneplein2
De trap in de bouwkuil is eenzelfde trap, maar dan een maatje kleiner, die op het station over het spoor gaat. Daarover heeft de SP ook al vragen gesteld want net zo steil en smalle treden.

Opmerkelijk in de reportage was de opstelling van CDA-wethouder Teeuwen. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is stelde hij “dat het even door de zure appel heen bijten is en dat deze kleine pijn straks alles zal doen vergeten als het klaar is”. Misschien kan dat kloppen voor degenen die straks in hun bolides door de tunnel zoeven maar de minder goedbedeelde fietsers zullen waarschijnlijk uit voorzorg een stukje omrijden.

Wethouder Teeuwen zei vlak voor de verkiezingen, tijdens het debat met de gehandicaptenraad, nog het volgende: “Ambtenaren, wethouders en raadsleden moeten zich meer verplaatsen in de mensen met een handicap”. Na de verkiezingen geldt dit ineens niet meer? Vreemd terwijl men samen met de gehandicaptenraad wel is gaan kijken hoe men de Floriade toegankelijk kan maken voor minder validen. Waarom houdt men er dan geen rekening mee dat de route van station naar binnenstad goed bereikbaar en toegankelijk blijft voor iedereen?

22-2-2010 bouwkuil Koninginneplein1

De gemeente moet hier direct wat aan doen want deze situatie is volslagen belachelijk. Daarom heeft de SP vanavond schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder hoe deze situatie kan en wat er aan gedaan gaat worden. Niet twee weken wachten op een brug met opnieuw trappen maar direct de zaak goed aanpakken en verbeteren. Zodat niet alleen jonge atleten deze bouwput kunnen passeren maar ook de minder valide medemens.
Doet de wethouder dit niet dan zal de SP vragen voor een eerste hulppost inclusief gipsverbandmeester in de stationshal ;-)


Lees hier de ingediende schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur:

Maandag 22 februari deed wethouder Teeuwen enkele opmerkelijke uitspraken in de uitzending van Omroep Venlo die berichtte over de oversteekplaats door de bouwput van het Koninginneplein te Venlo, tussen station en binnenstad.
Deze uitspraken en de situatie rondom het Koninginneplein zijn voor de SP aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

1. Bent u van mening dat mensen die de kuil moeten passeren voor een onaangename verassing komen te staan die niet zonder risico’s is en waarop ze niet voorbereid waren?
Bent u met de SP van mening dat het oversteken van de kuil voor vooral minder validen en ouderen een “kleine hel” kan zijn met “halsbrekende toeren”? Zo nee, waarom niet?

2. Acht u het klantvriendelijk en duidt het op service wanneer bewoners en bezoekers gedwongen worden om te lopen/ rijden om aan de overkant van het plein te komen omdat men de kuil niet kan passeren?
Bent u voornemens om bij toekomstige bouwactiviteiten wel rekening te houden met overstekende en passerende mensen? Zo nee, waarom niet?
Waarom is de huidige situatie niet breed publiekelijk kenbaar gemaakt?

3. Was bij aanvang van de werkzaamheden aan het Koninginneplein bekent dat er verkeersproblemen konden ontstaan voor voetgangers en fietsers? Zo ja, waarom is er gekozen voor de huidige situatie waarin een steile trap met smalle treden (die niet recht zitten) gebruikt wordt die voor veel mensen een onneembaar of moeilijk neembaar obstakel vormt?

4. Waarom heeft de gemeente Venlo toestemming verleent voor zo’n trappenstelsel door een bouwput terwijl de gemeente zich gecommitteerd heeft aan Agenda 22 (de 22 VN-standaardregels betreffende gelijke kansen voor mensen met een handicap) die stelt dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moet zijn?

5. Is er overleg geweest met de gehandicaptenraad met betrekking tot de inrichting van deze oversteek? Zo nee, waarom niet?
Indien nee; Bent u voornemens om in de toekomst wel te overleggen met de gehandicaptenraad om dergelijke onvriendelijke situaties voor minder validen te voorkomen?

6. In de reportage wordt gesteld dat “binnen twee weken een brug geplaatst zal worden” die echter wederom van trappen is voorzien. Waarom is niet meteen overgegaan tot de aanleg van een brug in plaats van de aanleg van het huidige trappenstelsel? Waarom wordt er niet gekozen voor een brugconstructie waarvan iedereen gebruik kan maken, dus ook voor bijvoorbeeld mensen met een beperking (scootmobiel, rollator, rolstoel) en winkelend publiek met boodschappen?

7. Is er overleg geweest met hulpdiensten, met name ambulancevervoer, met betrekking tot de inrichting van deze oversteek? Zo nee, waarom niet?

8. Zijn er afspraken gemaakt met de aannemer om in geval van hijswerkzaamheden rekening te houden met deze oversteekplaats? Zo nee, waarom niet?

9. Kunnen mensen als zij ten val komen in deze kuil een claim leggen bij de lokale overheid, of is dit afgedekt door een verzekering van de aannemer?

10. Wat bedoelt wethouder Teeuwen in de reportage met zijn uitspraken “De toekomst zal die paar maanden pijn wel doen vergeten” en “Die paar honderd meter om is jammer en zal voor sommige mensen lastig zijn, we moeten door de zure appel heen”?
Bent u met ons van mening dat zulke uitspraken voor met name minder valide mensen pijnlijk zijn?

11. Wat is uw mening over de diverse uitspraken van geïnterviewde mensen in de reportage van Omroep Venlo, zoals “dom van de gemeente”, “gevaarlijke situatie”, “ik weet niet hoe ik nu aan de overkant moet komen”, “de overheid doet maar wat”, “hier is niet over nagedacht”, “dit is niks, niks waard”, “dit is voor een normaal mens nog te slecht”, “dit is niet handig en niet klantvriendelijk”, “als je belt wordt je van hot naar her gestuurd”?
Heeft u begrip voor deze uitspraken en wat gaat u doen om dergelijke toekomstige uitspraken te voorkomen?
Bent u met de SP van mening dat zulke uitspraken het aanzien van bestuurders, politiek en overheid schaden?

In afwachting van uw beantwoording, met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo, Alexander Vervoort en Ton Heerschop


Beelden: fragmenten uit de reportage van Omroep Venlo

22-02-2010: bekijk hier de reportage van Omroep Venlo
23-02-2010: website Dagblad de Limburger: "Steile trappen in bouwput Venlo"

U bent hier