h

De SP is terug in de raad, zover is duidelijk

4 januari 2010

De SP is terug in de raad, zover is duidelijk

4-1-2010 GR 1 Vandaag is de nieuwe gemeenteraad van Venlo en daarmee de SP-fractie geïnstalleerd. De SP was, zoals verwacht mag worden, kritisch op het toch wel erg liberale verhaal dat doorklinkt in het coalitieakkoord.

VVD-wethouder Verheijen ‘feliciteerden’ we dan ook met het neoliberale resultaat van de onderhandelingen. De kritische houding van de SP viel vooral bij de PvdA in slechte aarde. Hakkelend kwam de geplaagde fractievoorzitter van deze partij uit zijn woorden toen de SP de PvdA waarschuwde om niet als schoothond braaf te blijven zitten maar juist af en toe de tanden te laten zien. Eerder een oproep dan kritiek.

De SP had een dag kunnen vullen met kritiek op het programma. Zeker als het gaat om de sociale kant daarvan. We hebben veel zaken aangehaald maar kunnen niet alles ineens opnoemen, dat hoeft ook niet want er liggen nog vele jaren voor ons!

De SP gaf alternatieven op het gebied van veiligheid, zoals politiewoonkamers in plaats van straatcoaches die de plek van de verdwenen wijkagent moeten innemen. Geen reactie daarop waarmee dat punt dus duidelijk gemaakt is en niet meer van de SP-agenda zal verdwijnen. Zeker omdat dit een blamage is voor de VVD-slogan “Een veilige stem” waarmee de partij de verkiezingen in ging.

Wat de wethouders betreft hebben we duidelijk de bedenkingen uitgesproken bij PvdA-wethouder Testroote. Dit vanwege zijn bewegingen in het onderwijsdossier ‘Akkoord’ en het feit dat zijn aandachtsgebieden zijn uitgebreid. Natuurlijk zoemde het na deze passage flink rond in de raadszaal maar vanuit de coalitiebanken bleef het opmerkelijk angstig stil. Dat zegt ook wel wat...

4-1-2010 GR 1 De SP is terug in de gemeenteraad van Venlo. Links: Ton Heerschop, rechts: Alexander Vervoort (fractievoorzitter).

Tijdens het debat waren alleen de SP en GroenLinks uiterst fel in hun kritiek. De overige oppositiepartijen gaven aan de coalitie positief kritisch te volgen.
De media heeft al door dat de linkse oppositie de tanden laat zien. Daarmee kan worden vastgesteld dat de SP succesvol terug is in de gemeenteraad. Nu ligt er een volgende opdracht: de straat naar de raad brengen oftewel zorgen dat de zaken die de mensen in nieuw-Venlo bezig houden worden besproken in deze gemeenteraad.


Lees hier de volledige spreektekst van Alexander Vervoort namens de SP-fractie:

"Vanuit de SP-fractie wensen we iedereen een gelukkig, voorspoedig en goed 2010. Deze gemeenteraad kan daaraan haar steentje bijdragen. Juist deze raad omdat de meerderheid van de Venlose bevolking niet gelukkig zal worden van de uitwerking van het coalitieprogramma, een meerderheid die niet ging stemmen. Daar ligt een opdracht.

“Noch vlees noch vis” is het oordeel van de SP-fractie over het coalitieakkoord dat zich “Doorpakken en Meedoen” noemt. Echter staat nergens duidelijk waar het werkelijk doorpakt en op welke wijze mensen gestimuleerd worden om mee te doen.

Het programma begint al met de verkeerde zin dat “Venlo een stad in de pubertijd is”. Een stelling die mank gaat als het om de leeftijd van de stad gaat; Venlo mag met alleen al 667 jaren stadsrechten met recht spreken van een ‘charmante oude dame’.
Als Venlo nu in de pubertijd zou zitten, wat was ze al die jaren daarvoor dan, een klein jammerend kind? En betekent de puberteit niet dat de groeistuipen en de rebellie nog moeten komen? Dat belooft wat voor een coalitie die juist rust wenst.

Het feit dat in het akkoord direct de focus ligt op ‘de stad Venlo’ zegt ook genoeg voor een gemeente waarin nog 10 andere dorpen en woonkernen met een eigen karakter aanwezig zijn.

Het coalitieakkoord is volgens de SP slechts een grove richting waarin deze coalitie wenst te bewegen. 4-1-2010 GR 2 Alles voor meer beton, minder overheid en meer eigen verantwoordelijkheid. De oplossingen van deze coalitie zijn nadrukkelijk voorzien van een neoliberaal sausje. Niet onbegrijpelijk als we kijken naar de verkiezingsuitslag: de VVD mag tevreden zijn en de SP is sportief genoeg om formateur Verheijen te feliciteren met de tweede overwinning van de VVD, namelijk die in de coalitievorming.
We zien de krachtwijken, prachtwijken, aandachtswjken, achterstandswijken of hoe ze om de haverklap ook mogen heten, én de straatcoaches van de PvdA op de rol staan. Net zoals we zien dat rentmeester CDA ook duidelijk haar hand op de beurs houdt.
Is de PvdA ingestapt als Partij van de Afbouw - gezien hun verkiezingsmotto “Bouw mee” - of valt het masker af en gaat ze voortaan door het leven als de liberale Partij van de Afbraak zoals ze zich landelijk manifesteert? In die zin passen VVD en PvdA perfect bijelkaar.
Hoe zit het met het sociale gezicht van het CDA; is er een dubbel masker of worden toekomstige zondes afgebiecht?

Er wordt onder de kop “krachtige en veilige wijken” ineens nadrukkelijk een link gelegd met de etnische achtergrond van mensen. Alsof het huftergedrag van de ene groep minder erg is dan dat van de andere. Men zegt te kiezen voor de slachtoffers en de helden, om vervolgens geen enkel idee te geven hoe men dit zal doen. De SP is van mening dat niemand in deze raad vóór huftergedrag is, waarom dan geen lans gebroken voor meer wijkagenten of politiewoonkamers? Daarmee had deze coalitie wel het verschil gemaakt!

Dit alles steekt volgens de SP-fractie magertjes af tegen de VVD-slogan “Een veilige stem” tijdens de afgelopen verkiezingen. Wat de SP betreft had formateur Verheijen hier echt mogen doorpakken en die veilige stem ook laten zien in het straatbeeld, met meer agenten met bevoegdheden.

Venlo lijkt onder deze coalitie een keuze te maken voor de hoger- en academisch opgeleiden. Prima om meer aandacht aan dat deel van het onderwijs te geven maar de SP wil daarin de coalitie waarschuwen: Venlo was, is en zal nooit een ‘Wassenaar aan de Maas’ worden!

Investeren in mensen lijkt er even niet meer bij te zijn. Mensen moeten het nadrukkelijk zelf uitzoeken, hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zij die dat niet meer kunnen mogen via de WAA of in een werklozenproject meewerken in bijvoorbeeld de groenvoorziening. Niet dat de SP per definitie tegen deze oplossing is, werken is een recht en een plicht. Er dient met eer en geweten te worden omgegaan met juist die mensen die in onze samenleving langs de kant komen te staan.

Nog nadrukkelijker moet men hierin rekening houden met mensen met beperkingen voor wie werken eerder een therapie moet zijn dan daadwerkelijke arbeid. De SP roept deze coalitie op om juist in die gevallen ook zelf met de poten in de klei te gaan staan.

De SP wijst deze coalitie en het coalitieakkoord niet per definitie op alle onderdelen af.
Wij zijn blij dat er wordt ingestoken op het gebied van behoud van werk en dat er pogingen worden gedaan om de gemeenschappelijke voorzieningen in de buurten te behouden of te versterken. Daar zit de kans om de burgers van Venlo ook daadwerkelijk te betrekken bij hun buurten.

De SP is blij dat deze coalitie het lef heeft getoond om met 4 wethouders aan te treden. Jammer genoeg is 1 van deze wethouders voor ons niet te doen vanwege zijn twijfelachtig optreden in het onderwijsdossier. Akkoord Liever hadden we een nieuw gezicht gezien. Daarnaast rijst de vraag of de overvolle portefeuille werkbaar is. De overige drie wensen wij oprecht succes en ook sterkte toe in de komende - zonder twijfel - moeilijke periode.

De SP geeft deze coalitie het voordeel van de twijfel. We wijzen het niet af op basis van dit toch wat tandeloze akkoord. Wij roepen met name de PvdA op, om niet de schoothond te worden die zij nu lijkt te zijn, door na een stevige verkiezingsnederlaag toch op het pluche plaats te nemen. Zorg dat u de tanden met enige regelmaat laat zien om de solidariteit binnen de gemeente en haar bevolking in stand te houden, weet dat ook kleine hondjes kunnen bijten.

Wij als SP-fractie zullen goede initiatieven van deze coalitie ondersteunen. Daar waar slechte plannen op tafel komen zullen we stevig oppositie voeren en met alternatieven komen. Alternatieven voor een breder, socialer en menselijker beleid binnen de gemeente Venlo.

Ten slotte, we kunnen nog veel punten opsommen (wijkvoorzieningen, rangeerterrein, A74, MFA Arcen, bezuinigingen op minimabeleid, kassengebied Schandelo, WMO en thuiszorg, groenonderhoud, WAA, het algehele afschuiven en decentraliseren) maar houden het vooralsnog hierbij en wensen eerst een gedegen reactie van de coalitiepartijen."

(Alleen gesproken tekst geldt)


15-12-2009: Een compromis van vlees noch vis
Verkiezingsprogramma SP 2010-2014 (PDF)

U bent hier