h

Reactie SP op Strategische visie 2030

26 maart 2010

Reactie SP op Strategische visie 2030

Lees hier de bijdrage van de SP-fractie op deze visie die vanmorgen in de raad werd behandeld en aangenomen.


Voorzitter,
Donkere wolken bedreigen de gemeente Venlo, en de grijpgrage handjes van Den Haag strekken alweer uit naar het gemeentefonds.
Bezuinigen op solidariteit en hulp aan de zwakste in de samenleving is noodzakelijk, terwijl we de greep op grote bouwprojecten al lang verloren zijn volgens onze eigen Rekenkamer. Zwarter kan de nabije toekomst bijna niet zijn, zou men zo denken.

Maar hoe anders is dat bij de stadsvisie, iedereen doet ineens mee de ambities groeien tot in de hemel en Venlo wordt de stad van de regio. Maar welke regio is dan de vraag? Gaan we Roermond voorbij of misschien Eindhoven? Laten we realistisch zijn Venlo is op dit moment een stad met werkgelegenheid en uitgaansmogelijkheden. Wat is Venlo in 2030 is de centrale vraag in de stadsvisie.

4-1-2010 GR 2 In de aan ons gepresenteerde variant is Venlo een gemeente van vooral hoog opgeleiden die werken in de gemeente en daar ook hun vertier hebben. Zo ongeveer iedere gemeente in de omgeving heeft deze visie. Maar wat wordt er gedaan met de mensen met een middelbaar of lagere opleiding? Moeten zij de forenzen worden naar de gemeenten en gebieden waar deze klasse wel werk kan vinden? Dragen ze misschien te weinig bij aan de ontwikkeling van de stad?

Zou het niet zoveel beter zijn om een uitgebalanceerd arbeidsaanbod na te streven in plaats van de eenzijdige sturing op de hoger opgeleide? Zou het niet beter zij om nu al te beginnen met het aanpakken van de arbeidsmigratie uit oost- en zuid-oost Europa, zodat de lager opgeleide burgers uit Venlo aan de bak kunnen en in oost- en zuid-oost Europa de inmiddels ingezette sociaal-economische ramp minder wordt?

Nu al zien we in de samenleving een nieuwe ontwrichting ontstaan in de oudere wijken, we lijken niets te hebben geleerd van de arbeidsmigratie uit zuid-Europa, Turkije en Marokko van de jaren zeventig/ tachtig.

Naar mening van de SP hebben de vrije markt en de ongekende groei van de Europese Unie meer negatieve effecten gehad dan positieve.
Het is zaak om de negatieve effecten die mensen in hun omgeving voelen, aan te pakken.
Dat heeft niet te maken met discriminatie of anti-Europese gevoelens maar alles met een gezonde balans in de gemeente tussen burgers werk en mogelijkheden. De stadsvisie heeft geen oog voor deze aspecten en is alleen al om die reden weinig sociaal.

De stadsvisie is opgesteld mede door bewoners, althans zo staat te lezen. Maar dan wel bewoners die naar de politiek toekwamen en niet diegene die al jaren geen vertrouwen in de politiek meer hebben. Zij bleven thuis! Voor de SP is de buurt de schaal van de toekomst.
De bekende klinisch psycholoog Maslow stelde in zijn beroemde piramide al dat de mens na de eerste behoefte van eten en drinken als snel de behoefte voelt en nastreeft van veiligheid en zekerheid. Daar zou men als gemeente op moeten investeren!
Binnen de vijfhonderd meter van woningen in de stad zouden voldoende veilige voorzieningen moeten zijn; winkels, buurthuizen, scholen, kinderopvang en sportgelegenheden. Natuurlijk begrijpt ook de SP dat niet voor iedere woning dit exact kan worden afgemeten en voor bepaalde voorzieningen een gemeentelijke verdeling noodzakelijk is.

De SP zal eenvoudige voorbeelden geven van hoe wijken leefbaar gehouden kunnen worden. Zorg voor veilige wegen, in de behandeling van het GVVP komen we daar op terug.
Zorg voor veilige en voldoende speelgelegenheid. Iets wat bijvoorbeeld in Tegelen prima lukt maar in andere delen van de stad heel wat minder. Zorg voor contacten in de wijken door politie. Niet als bonnenschrijver maar als centrale spil rondom veiligheid. Met andere woorden, de wijkagent vol terug in zijn wijk. Investeer in zaken die burgers zelf oppakken, geef hen steun financieel maar ook door deskundigen die hen helpen iets op te zetten voor het algemeen belang. Belangrijker nog: continueer die steun!
Het na lang aandringen geven van subsidie voor een initiatief als de BuufBazaar op de Heide, en dan het jaar erop dit initiatief dood te laten bloeden, geeft aan dat de overheid en haar ambtenaren met de rug naar de bevolking staan.

Ten slotte,
Investeer in mensen, dat is de boodschap die de SP wil afgeven.
Denk niet dat de waarheid komt uit mensen die richting de politiek en het bestuur willen komen. De waarheid van de buurt hoor je alleen daar waar ze is te weten in de buurt!
Geef de mensen naast hun dagelijkse behoeften ook de veiligheid en zekerheid dat Venlo een prachtige gemeente is om in te wonen waar de overheid je steun geeft om te groeien maar gelijktijdig ook geen geluksfabriek is.
Zoek die balans voor alle Venlonaren, dat beeld is geen droombeeld of stip aan de horizon, dat beeld is te realiseren al vóór 2020!


(het gesproken woord geldt) Woordvoerder: Alexander Vervoort

Download: Strategische visie Venlo 2030 (PDF)
SP-rapport: "De buurt: de schaal van de toekomst" (PDF)
Pagina met contactgegevens SP-fractie

U bent hier