h

SP stelt vragen over verkoop DSM-Agro

31 maart 2010

SP stelt vragen over verkoop DSM-Agro

goederentrein fabriek DSM verkoopt, vanwege tegenvallende bedrijfsresultaten, onder meer haar kunstmestfabriek aan een Egyptisch bedrijf. DSM kreeg eerder 48 miljoen staatssteun om de productie te verplaatsen van IJmuiden naar Geleen waardoor ammoniak per spoor via Venlo de grens over gaat, dwars door dichtbevolkt gebied. De Tweede Kamerfractie wenst opheldering van de minister.

De SP-Venlo stelde twee jaar geleden ook al vragen aan het gemeentebestuur van Venlo en aan DSM-Agro over de verplaatsing van het ammoniaktransport. De toenmalige wethouder uitte de vrees dat de stopzetting van de transporten van ammoniak vanuit Geleen naar IJmuiden ten behoeve van DSM, zou leiden tot een toename van transporten via Venlo. Het ministerie heeft de kunstmestfabriek in 2008 uitgekocht voor 48 miljoen euro juist om het ammoniaktransport dwars door enkele grote steden te stoppen. Vreemd dat dit mogelijk gevaarlijke vervoer gewoon door kan gaan in Limburg!?!
Nu DSM-Agro in buitenlandse handen komt, is voor SP-Kamerlid Remi Poppe de vraag aan de minister hoe dit kan en wat nu de gevolgen zijn?

goederentrein fabriek

De SP heeft vaak bij de gemeente Venlo kenbaar gemaakt dat we zorgen hebben omtrent de handelingen op het spooremplacement in de Venlose binnenstad. Vorige week stelden we hierover opnieuw vragen, mede naar aanleiding van opmerkingen van bewoners aan de Vierpaardjes.

Nu DSM-Agro wordt verkocht hopen we dat de Egyptenaren wel open staan voor discussie, en daarmee veiliger vervoer van gevaarlijke stoffen en nog beter; rood sein een einde aan het ammoniaktransport door bewoond gebied. Van DSM-Agro kregen we destijds geen enkele reactie, ook niet na herhaalde verzoeken. De gemeente Venlo ontkent steeds de gevaren, maar de antwoorden op de jongste vragen moeten nog verschijnen dus we blijven hopen op beter inzicht...


Kamervragen van het SP-Tweede Kamerlid Remi Poppe aan de minister van Milieu over de verkoop van DSM-Agro:

1. Kent u het bericht dat DSM DSM-Agro verkoopt? Klopt het dat hiermee een bedrag van 310 miljoen euro gemoeid is?

2. Wat is de verklaring voor de 15 tot 20 miljoen verlies dat DSM naar verluid leidt op de verkoop?

3. Wat is de reden voor verkoop van DSM-Agro, op welke datum is besloten tot het in de aanbieding doen van DSM-Agro? Wanneer is er voor het eerst sprake geweest van contacten met het Egyptische Orascom Constructions Industries?

4. Hoe verhoudt zich de verkoopprijs tot de door de overheid, uit belastinggeld gefinancierde, nadeelcompensatie van 47,996 miljoen euro voor overplaatsing van de kunstmestproductie van IJmuiden naar Sittard-Geleen? Is bij het vaststellen van de uiteindelijke verkoopprijs deze compensatie verrekend?

5. Krijgt de overheid, nu er geen sprake meer is van nadeel voor DSM, een deel van de uitgekeerde nadeelcompensatie terug uit de opbrengsten van de verkoop? Zo nee, waarom niet en is er dan geen sprake van indirecte staatssteun waarmee de verkoopprijs is gedrukt?

6. Wordt het convenant en de daarin opgenomen afspraken over de afbouw van de ammoniaktransporten onderdeel van de verkoop? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u er dan voor zorgen dat de afspraken worden nagekomen over uitfaseren van ammoniaktransporten over spoor door Limburg richting Duitsland en België?

7. Worden de afspraak in het convenant over de 2 fasen van de opbouw van de kunstmestproductie in Sittard-Geleen door de koper nagekomen? Zo nee, waarom niet en wordt dan de productie van ammoniak door DSM evenredig afgebouwd?


25-03-2010: Vragen SP over ammoniakvervoer, Vierpaardjes en rangeerterrein
09-03-2010: Bekijk hier de tv-reportage van TVL over de voorlichtingsavond met reactie van Vierpaardjesbewoner
08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
Dossier Ammoniaktrein

U bent hier