h

Akkoord-soap: Drie keer is scheepsrecht of moeten we gaan smeken?!

20 januari 2010

Akkoord-soap: Drie keer is scheepsrecht of moeten we gaan smeken?!

school De SP-Venlo voelt zich genoodzaakt om voor de derde keer binnen vijf maanden vragen te stellen over het conflict bij onderwijsstichting Akkoord. Begin november deed de partij al een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur om alle stukken in te zien. Zelfs het VPRO-onderzoeksprogramma Argos berichtte destijds over "een nieuwe schoolstrijd". Hoog tijd dat de onderste steen nu eindelijk boven water komt!

De SP heeft de afgelopen maanden met bezorgdheid maar vooral met verbazing gekeken naar de ontwikkelingen rondom de openbaar basisonderwijsstichting Akkoord. Zeker gezien de uitspraken in het onderwijsdebat door de verantwoordelijk PvdA-wethouder Testroote, over overtreding van de wet, baren ons grote zorgen. Het was om die reden dat de SP, begin november, middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur inzage wilde in het gehele dossier. Tot op de dag van vandaag is op dit verzoek niet ingegaan.
De SP heeft er begrip voor dat in de aanvraagperiode zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de kerstvakantie voor wat vertraging konden zorgen, maar zelfs dan nog zou minimaal een ontvangstbericht, uitstelbrief of tijdspad verstuurd kunnen zijn.

Ondanks het formele verzoek heeft de SP nog steeds geen opheldering of enig antwoord ontvangen van de wethouder. Die doodse stilte kan enkel betekenen dat de SP een stinkende beerput gaat opentrekken, die de wethouder liever dicht houdt. akoord!-po Onlangs werd de SP door Testroote benadert om ons "bij te praten" over het dossier-Akkoord. Daarop zijn we niet ingegaan; gevoeligheden daargelaten is het van belang dat de hele gemeenteraad en vooral de burgers, te weten komen wat er werkelijk loos is. Een debat over de toekomst van het basisonderwijs voeren we in de openbaarheid in de raad, niet in achterkamertjes!


Het ontslagconflict is een serieus drama aan het worden: de algemeen directeur van Akkoord is onlangs op non-actief gesteld; het bestuur verweert zich tegen de gang van zaken van het door de wethouder ingestelde interim-bestuur; nieuw op te richten openbare basisscholen worden dwarsgezeten; wat is de rol van de kerk bij de omvorming van scholen; de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) blijven gepasseerd; enzovoorts... Gelukkig merken ouders en kinderen nog weinig van al dit tumult in onderwijsland maar voor hoe lang dat nog duurt...


Voor de SP is dit alles opnieuw aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

1. Bent u bereid de vragen door de SP gesteld in de periode voor zij een fractie had in de gemeenteraad alsnog te beantwoorden als zijnde vragen van een burger?

2. Bent u bereid gelet op artikel 3 lid 1 van de wet openbaarheid bestuur om inzage te verschaffen in het dossier Akkoord p.o.?

3. Bent u het met de SP eens dat de beantwoording van het beroep op de wet openbaarheid bestuur in tegenstelling tot artikel 6 lid 1 van deze wet te lang op zich heeft laten wachten?

4. Klopt de informatie welke de SP heeft ontvangen dat het interim bestuur van onderwijsstichting Akkoord p.o. een vergoeding per uur ontvangt en wat is de hoogte hiervan?

5. Is het correct dat het vorige, ontslagen, bestuur van de onderwijsstichting Akkoord p.o. haar taken onbezoldigd uitvoerde?

6. Klopt de informatie die de SP ontving dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de onderwijsstichting Akkoord p.o. tot op heden het niet eens is met het ontslag van het vorige bestuur en de aanstelling van het nieuwe bestuur?

7. Wat is de overtreding van de wet die de wethouder aanhaalde in het onderwijsdebat in november, wanneer was hij hiervan op de hoogte en wanneer heeft hij ingegrepen?

8. Hebben de ontwikkelingen binnen de onderwijsstichting Akkoord p.o. gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs op de scholen van deze stichting?


Het college van B&W moet binnen 30 dagen onze vragen beantwoorden. We zijn benieuwd of ditmaal wel deze beantwoordingstermijn wordt gerespecteerd. Het zou fijn zijn wanneer dan ook antwoorden komen op onze tweede set vragen en het WOB-verzoek van november 2009. In de tussentijd buigen we ons over mogelijke vervolgstappen.

02-12-2009: opinieartikel SP in Dagblad de Limburger: "Een nieuwe schoolstrijd"
Luister hier naar de Argos-reportage over het onderwijsconflict
09-11-2009: Ontslagconflict dreigt soap te worden
07-08-2009: SP eist opheldering van wethouder over ontslagconflict bestuur Akkoord

U bent hier