h

Sociale voorzieningen, zorg, welzijn en leefbaarheid

Kijk hier voor alle initiatieven die de SP genomen heeft rondom de leefbaarheid in de wijken en de sociale zekerheid van mensen.
19 maart 2007

Oproep voor WAO-protest!

WAOHet regeerakkoord is voor 100.000 WAO-ers (45+) een enorme (tijdelijke) opluchting, en voor 100.000 WAO-ers en toekomstige arbeidsongeschikten een ramp: we kunnen niet langer stil blijven, niet langer toekijken,
niet langer over ons heen laten lopen.

Lees verder
28 februari 2007

SP voorspelde uitholling van de zorg

bom onder de zorg“Ontslaggolf dreigt in thuiszorg”: kopte de voorpagina van Dagblad De Limburger dinsdag 27 februari en: “Marktwerking in de zorg werkt niet”. Twee citaten die rechtstreeks afkomstig zouden kunnen zijn uit het door de SP gepubliceerde rapport ‘WMO In Uitvoering’. Het rapport toont onderzoeksgegevens op initiatief van SP Tweede-Kamerlid Agnes Kant die in oktober 2006 de gevolgen van de marktwerking voor de zorg reeds voorspelde.

Lees verder
8 februari 2007

"Het Generaal Pardon?!"

asielzoekers"Na een bezoek afgelopen dinsdag aan het AZC in Echt, vraag ik me af waarom het zolang heeft moeten duren voordat er een generaal pardon kwam," schrijft Petra Zegers, secretaris van de SP Venlo. "Heel veel mensen zoals ik hadden zich misschien veel eerder moeten verdiepen in de gang van zaken op een asielzoekerscentrum. Misschien hebben we te lang onze ogen gesloten, gehoopt dat het allemaal wel goed zou komen. Niets is minder waar en na het bezoek in Echt zijn me de ogen geopend door de mensen van vluchtelingenwerk, en door de mensen die daar al vele jaren zitten."

Lees verder
24 januari 2007

SP Venlo opent meldpunt WMO

De SP roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Reacties zijn welkom deze website of via de email venlo@sp.nl.

Lees verder
12 juni 2006

Debat armoede zeer succesvol

Op vrijdag jl. organiseerde de SP Venlo een discussie avond over armoede. De avond werd, ondanks het goede weer en de aftrap van het WK voetbal, druk bezocht. Gastsprekers waren Jan de Wit (Tweede Kamer), Raf Janssen (wethouder Helden), Ellen Quanten (directrice Doortocht) en Ramon Terstroote (wethouder Venlo).

Lees verder
12 juni 2006

SP Venlo komt met aanbevelingen na armoede debat

In het kader van de WWB die staat voor zowel WERK als BIJSTAND, en waarvan we in de uitoefening mogen verwachten dat er maatwerk geleverd wordt: zou SP Venlo een aantal aanbevelingen willen doen:

Lees verder
1 juni 2006

Sp Venlo organiseert armoede debat

Op vrijdag 9 juni organiseert de SP in Venlo een armoede debat in de Witte Kerk in Venlo.
Graag nodigen wij iedereen uit om deel te nemen aan de discussie en om in debat te gaan.
Aanwezig zullen zijn :
Raf Janssen, wethouder PvdA/GroenLinks Helden Sociaal Beleid (tevens medewerker Sociale Alliantie),
Ramon Testroote (wethouder PvdA Werk & Inkomen), Ellen Quanten (directrice Stichting Doortocht), Jan de Wit (SP Tweede-Kamerlid Sociale Zaken).

Lees verder
1 maart 2005

Monument vrede en respect komt in Venlo

SP-Venlo ondersteunt initiatief

Logo Vredesvlam
De Wereld Vredesvlam komt naar Venlo. De vlam zal geplaatst worden in een vredesmonument in het Julianapark achter het Limburgs Museum. De Stichting 'Wereld Vredesvlam Venlo' nam hier toe het initiatief. Ook het project 'Respectvol Venlo' draagt bij aan de vormgeving van het monument.

Lees verder

Pagina's

U bent hier