h

Sociale voorzieningen, zorg, welzijn en leefbaarheid

Kijk hier voor alle initiatieven die de SP genomen heeft rondom de leefbaarheid in de wijken en de sociale zekerheid van mensen.
14 januari 2008

Hoge actiebereidheid bij politie

14-1-2008 Politie Venlo5De SP steunt de politiebonden in hun afwijzing van het laatste bod van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Met dat bod zou de gemiddelde politieagent er de komende twee jaar, de inflatie meegerekend, amper op vooruit gaan. En dat terwijl de SP nu al dagelijks meldingen binnenkrijgt van agenten die nauwelijks rond kunnen komen van hun salaris. Zo ook vandaag in Venlo en Panningen tijdens de solidariteitsactie.

Lees verder
10 januari 2008

SP in Venlo steunt acties politiebonden: “Agenten verdienen beter!”

Agenten verdienen beterOp dit moment voeren de politiebonden actie voor een betere CAO. Op verschillende plaatsen in het land gaan afdelingen van de SP op bezoek bij de politie. Zij overhandigen het personeel daar een grote pot met lolly’s, onder het mom “laat agenten niet op een ‘stokje’ bijten!”. Zo wil de SP de politieagenten in heel het land een hart onder de riem steken, en steun uitspreken voor de acties. De SP Venlo brengt maandag 14 januari actieondersteunende bezoeken aan de politiebureaus in Venlo en Panningen.

Lees verder
23 december 2007

Meneer Harmsen wacht op hulp

stop uitverkoop thuiszorgDe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft rampzalige gevolgen voor de kwaliteit van de thuiszorg in Nederland. Dat concluderen de SP en het tv-programma Zembla bijna een jaar na de invoering van de WMO. SP-Kamerlid Agnes Kant wil direct na het kerstreces in de Tweede Kamer opnieuw een debat over de gevolgen van de WMO en de marktwerking in de thuiszorg.

Lees verder
10 december 2007

Nieuwe toekomst speeltuin 't Hagerweike?

Hagerweike Via de media moeten we vernemen dat er vergevorderde plannen zijn om speeltuin 't Hagerweike in oude luister te herstellen. De SP Venlo juicht deze nieuwe plannen van harte toe, maar heeft ook haar kanttekeningen erbij.

Lees verder
9 december 2007

Blerick en Tegelen tekenen tegen uitverkoop Thuiszorg

stop uitverkoop thuiszorgVrijdag in Blerick en zaterdag in Tegelen was de SP Venlo aanwezig om aandacht te vragen voor de gevolgen van de marktwerking in de Thuiszorg. Hierdoor worden duizenden zorgwerkers bedreigd met (gedwongen) ontslagen of omscholing, lager loon en slechtere arbeidsomstandigheden. Verpleegkundigen worden ingewisseld voor alfahulpen, stagiaires en schoonmakers... Dit gaat ten koste van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Lees verder
13 september 2007

Speeltoestellen 't Hagerweike vervangen

Sinds afgelopen week zijn er een paar speeltoestellen vervangen, is er eentje alleen veiliger gemaakt, en is een toestel zelfs helemaal weggehaald. Doordat de SP samen met de wijkbewoners van Venlo-Zuid, druk heeft gezet bij de gemeente Venlo, is deze kleine opknapbeurt nu al ingezet.

Lees verder
12 september 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike ziet weer bloeiende toekomst tegemoet

speeltuin HagerweikeDe SP organiseerde gisteravond in gemeenschapshuis het Zwanenhaof in Venlo-Zuid een buurtbijeenkomst over speeltuin ‘t Hagerweike. Naast een dertigtal buurtbewoners waren ook vertegenwoordigers van de gemeente, welzijnstichting Wel.kom, basisschool de Koperwiek, het Wijkoverleg Venlo-Zuid en het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike aanwezig. De SP presenteerde de resultaten van een onderzoek onder ruim 400 bewoners. Het nieuwe buurtcomité ’t Hagerweike liet naar aanleiding hiervan weten dat het gebrek aan toezicht binnenkort is opgelost.

Lees verder
10 september 2007

Belfeld tegen uitverkoop Thuiszorg

stop uitverkoop thuiszorgGisteren was de SP-afdeling Venlo, net als voorgaande jaren, weer te vinden op de Najaarsmarkt in Belfeld. Deze keer vroegen we aandacht voor de introductie van marktwerking in de Thuiszorg. Hierdoor worden duizenden zorgwerkers bedreigd met (gedwongen) ontslagen. Dit gaat tenkoste van de kwaliteit en toegankelijkheid van deze vorm van broodnodige zorg. Zeker nu de vergrijzing toeneemt is Thuiszorg voor veel ouderen en gehandicapten juist harder nodig dan ooit!

Lees verder
31 augustus 2007

Speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid is zonder overleg opgedoekt

speeltuinOfficieel erkende speeltuin veranderde in openbare speelgelegenheid:
SP eist verklaring.

Ten eerste eist de SP Venlo van wethouder Beurskens een verklaring over het opheffen van speeltuin ‘t Hagerweike in Venlo-Zuid. Door de speeltuin nu speelplek te noemen onduikt de gemeente de strengere regelgeving die voor speeltuinen geldt. Ten tweede wil de SP opheldering waarop de wethouder zijn uitspraken over de VWA-controle in de pers baseert. De SP is namelijk tot op heden hierover zelf niet geïnformeerd. Ten slotte maakt de partij bekent dat ze begin september een buurtavond organiseert waarop het de resultaten bekent maakt van het wijkonderzoek dat de partij in mei en juni hield.

Lees verder
24 augustus 2007

SP roept gemeente op om zelf de zorg te indiceren en het CIZ buitenspel te zetten

stop uitverkoop thuiszorgDe SP Venlo heeft vandaag de gemeente Venlo opgeroepen om het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) niet meer als partner te beschouwen. In vervolg moet de gemeente een indicatie stellen voor het zorgtraject, in samenspraak met huisartsen en (wijk)verpleegkundigen. Volgens de SP is dit hét alternatief voor goede zorg.
Deze week maakte wethouder Lamers (GL) bekent problemen te ondervinden met de werkwijze van het CIZ. De SP wil niet dat kwetsbare mensen de dupe worden van de problemen bij het CIZ, en eist direct maatregelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier