h

De wijk in: Op den akker

19 augustus 2008

De wijk in: Op den akker

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker1De SP krijgt regelmatig informatie van bewoners over de situatie bij hen in de buurt. Maar ook zien wij in de media de klachten van bewoners van wijken. Er ontstaat een probleem als die beelden niet met elkaar in overeenstemming lijken. Zo ook bij de buurt Op den Akker in Blerick. Volgens enkele berichten die de SP ontving zou het er een enorme ellende zijn wat betreft hangjongeren, aan de andere kant bleek bij navraag bij enkele bewoners in de buurt dat het wel meevalt en de wijk eigenlijk best een goede wijk is om in te wonen. En wat doet een gemiddeld SP bestuur dan, zij gaat eens een avondje de wijk in en eens praten met de bewoners die zij daar aantreft.

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker2

Bij aankomst in de buurt werden we gelijk al aangesproken door enkele kinderen die graag wilden weten wat we kwamen doen. Al snel ging het gesprek over speeltoestellen en speelplekken. We werden meegenomen naar zo ongeveer de enige speelplek in de buurt en troffen daar inderdaad enkele toestellen aan waarvan men kan stellen dat ze nodig aan enige vorm van onderhoud toe zijn.
Daarnaast was de speelplek ook niet afgescheiden van de omgeving dus wordt ze jammer genoeg door enkelingen ook gebruikt als hondentoilet. De jeugd had gelijk haar punt gemaakt en als bestuursleden trokken we verder.
We stuitten op een grasveldje wat er op het oog heel netjes uitzag maar bij nadere beschouwing door gebrek aan prullenbakken als afvaldepot in gebruik leek.

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker3

Een stukje verder in de wandeling spraken we met enkele bewoners die aangaven dat de wijk op zich prima was maar dat inderdaad hangjongeren en enkele locaties in de wijk een probleem vormden. Mensen die zich ergeren aan vuilniszakken die niet goed zijn weggezet en dus door de gemeente van een sticker worden voorzien in plaats van dat ze direct worden weggenomen.
Ook geluidsoverlast en burenruzies komen in de genoemde gebieden voor en werden door bewoners als vervelend ervaren. Maar gezegd moet worden dat het merendeel van de bewoners feitelijk positief was over dit stukje Klingerberg en de mensen die er wonen.

Terwijl we spraken met een mevrouw die haar hond keurig volgens de regels uit aan het laten was zagen we enkele tientallen meters verderop een man zijn, toch grote hond, een drol draaien op wat voor de jeugd een trap- of speelveldje zou kunnen zijn. En waar een schaap over de bekende dam is volgde al snel een vrouw met haar wat kleinere exemplaar van het hondenras. Ons afvragende of het misschien deze mensen zijn die klagen over de hangjeugd maar zelf zich niet aan fatsoensregels wensen te houden, trokken we verder.

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker5

Op naar de hangjeugd en ja die was er inderdaad. Natuurlijk met enig bravoure en de nodige stoerdoenerij gingen zij toch heel open en eerlijk het gesprek met ons aan. En wat bleek, het was nog lachen ook met deze "boeven". Natuurlijk beseften ze dat ze overlast veroorzaken maar het weerwoord was dat de gemeente al vijf jaar aangeeft dat er zaken komen voor deze groep. Maar de groep gaf ook toe erg hoopvol te zijn omdat in de laatste toezeggingen is aangegeven dat na de bouwvak er echt werk zou worden gemaakt van de hangplek.

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker6

Na een anderhalf uur, bij het vallen van een zomeravond, hadden we een beeld van de wijk rond. Een momentopname, maar geen onbelangrijke. Er is overlast dat is duidelijk, er zijn problemen met afval en speelgelegenheden, maar die zijn niet onoplosbaar als de gemeente daar slim mee omgaat.
Misschien is het belangrijkste probleem nog wel dat mensen elkaar niet meer aanspreken op een normale manier. Zelfs de hangjongeren benaderden ons met respect en waren oprecht in hun commentaar. Nog belangrijker, ze leken ook oprecht in hun zelfkritiek dat ze inderdaad wel overlast veroorzaken maar ze willen ook niet direct weg uit de wijk.
Volgens de SP is met een combinatie van toezicht, het slimmer inrichten van de openbare ruimte, en aandacht voor jongeren in deze wijk, heel wat te winnen.

19-08-2008 wijkverkenning Op den akker4

Al met al voor de SP een geslaagde korte verkenning van een wijk op een manier waarvan we de overtuiging hebben dat we dat eigenlijk in iedere wijk van Venlo eens per maand zouden moeten doen. Hoe we dat in elkaar gaan steken dat zullen we zien. In de tussentijd hopen we dat bewoners ons blijven aanspreken over overlast en problemen zodat we een beeld blijven houden over de situatie in onze stad. Ook als wij in onze analyse van wijken een in de ogen van bewoners een foutief beeld neerzetten willen we dat weten!
Politiek mag dan voor het gevoel van de burger ver van hen af staan, de SP staat naast u en als het nodig is achter u!

U bent hier