h

Buurtonderzoek en scholing gaan prima samen

2 september 2008

Buurtonderzoek en scholing gaan prima samen

parkeren bord P-zone betalen Zoals bekend mag zijn is de SP een partij die veel aandacht heeft voor de scholing van haar actieve leden. De SP is ook een partij die nadrukkelijk actief wil zijn in de wijken. We willen weten wat de mensen bezig houdt, wat goed gaat maar natuurlijk ook wat beter kan. Om daar achter te komen doet de SP regelmatig een onderzoek in de buurt.

Naar aanleiding van een scholing was al eens besloten om het gebied tussen de Burgemeester van Rijnsingel, Belletablestraat, Hertog Reinoudsingel en Stalbergweg aan een nader onderzoek te onderwerpen. Omdat de Venlose bestuursleden dit gebied kennen omdat hun secretariaat er is gehuisvest, waren ons al signalen ter ore gekomen dat men de parkeerproblematiek meer dan zat was.

Dus op basis van informatie uit de buurt en met een scholing net achter de rug, togen enkele ervaren en minder ervaren actieve SP’ers gisterenavond de wijk in. Al snel waren alle SP’ers in vaak zeer enthousiaste gesprekken gewikkeld. Gelukkig bood een vooraf opgestelde checklist een goed houvast om structuur in de gesprekken te houden.
In alle gesprekken die de SP-leden konden voeren bleek al snel dat men over het algemeen uitermate positief was over de buurt. Dat de SP een partij is op zoek naar enkel de misstanden is al lang achterhaald en de positieve houding van de bewoners ten opzichte van de eigen buurt is altijd een mooi en vermeldenswaardig gegeven.

Maar ook problemen werden besproken
Inderdaad had meer dan de helft van de ondervraagden problemen met de verkeersdrukte en beperkte parkeergelegenheid in de straten. parkeren betaalautomaat Opvallend is dat ongeveer net zo veel personen voor en tegen, als oplossing betaald parkeren of een vergunningsysteem aandroegen.
Andere aspecten die negatief werden beoordeeld waren de problemen met de vuilcontainers en de trage opvolging van de gemeente hierin, de ongelijk liggende stoep en de algemene verkeerssituatie.
Verder kwamen het minder kindvriendelijke karakter van de wijk, het gebrek aan mogelijkheden om zich te ontdoen van hondenpoep en het eventueel overgaan tot verkeersdrempels of autovrije straten aan de orde.

Heel opvallend was het feit dat enkele ondervraagden aangaven dat men zich belazerd voelde door de gemeente toen deze TBS’ers in de buurt liet wonen. Maar nog opvallender was het gegeven dat de mensen die erover begonnen aangaven dat men er eigenlijk totaal geen last van had. Naar onze mening een puntje communicatie waar de gemeente wat van kan leren.

Na anderhalf uur hadden de SP’ers een goed beeld van wat er in de wijk speelt.
Na een eerdere snelle verkenning twee weken geleden in Op den Akker (Klingerberg) bleek opnieuw dat de afstand tussen gemeente en de problemen van alledag in de straat, een onoverbrugbare kloof lijken.

De SP heeft de overtuiging dat als de bureaucratie in de overheid wordt teruggebracht er absoluut ruimte zou moeten zijn voor ambtenaren om hetzelfde te doen als wat SP’ers al jaren doen: kijken in de wijken en buurten in de buurten.
Maar u hoeft niet te wachten om uw problemen kenbaar te maken bij ons tot wij bij u langskomen. Vul ons enquêteformulier in via deze website. Wij blijven de wijk ingaan maar stellen uw reacties via de website ook zeer op prijs!


De gemeente Venlo en de wijkraad Venlo-Oost hebben onze bevindingen ontvangen met de uitnodiging om ze mee te nemen in hun besluitvorming.
De gemeente heeft hier nog niet op gereageerd. De wijkraad schreef ons terug dat ze bovenstaand stuk in hun wijkkrant van oktober gaan plaatsen. Enige tijd later kregen we echter een e-mail waarin ze aangaven dat het stuk toch niet geplaatst gaat worden. Er wordt gezegd dat dit een besluit is geweest met politieke lading waarmee ze dus wel hun eigen wijkbewoners in het ongewis laten. Schande!
Als zij het niet publiceren dan doen we het zelf wel en dus drukten we eind september enkele honderden pamfletten en verspreidden die in de wijk. We zijn niet afhankelijk van andere media!


Buurtonderzoek SP

U bent hier