h

Venlose cultuur onder een dak mag niet ten koste gaan van de buurt

30 augustus 2008

Venlose cultuur onder een dak mag niet ten koste gaan van de buurt

Woensdag 28 augustus jl. vond er in het 'Venlose Cultuurcafé' in café De Blauwe Trap een debat plaats over de voors en tegens van het beoogde cultuurproject 'Made in Venlo'. Een grotesk initiatief uit de koker van GroenLinks wethouder Peter Freij. De SP staat er kritisch tegenover.

Made in Venlo beoogt de clustering van een aantal culturele centra verspreid over Venlo in één grote accommodatie in het centrum van de stad. De meest geschikte locatie voor dit stedelijke cultuurhuis vormde het dominante thema in het debat; hoewel er terecht op werd gewezen dat het uiteindelijk vooral om de 'inhoud' van dit op 23 miljoen begrootte gebouw zou moeten gaan. De eerste inhoudelijke keuze die zal moeten worden gemaakt is die tussen het louter programmeren/presenteren van met name nationale of internationale kunst of juist het stimuleren en presenteren van lokale kunstinitiatieven, zoals de term 'Made in Venlo' eigenlijk ook suggereert.

Alle betroffen partijen juichen het project Made in Venlo toe: De Garage, Perron 55, Filmhuis en zelfs de Maaspoort wil er maar al te graag in meedoen. Allen zien een meerwaarde in clustering van de uiteenlopende kunstdisciplines (muziek, theater, dans, film, etc.) zonder nog precies aan te kunnen geven op welke wijze!

Ook het kostenargument werd genoemd, met de stelling dat clustering uiteindelijk goedkoper zal blijken dan het streven naar dezelfde kwaliteit in afzonderlijke huisvesting. Klinkt logisch maar de onderbouwing hiervoor bleef achterwege.

De enige kritische noot kwam uit de mond van co-gespreksleider Mat Verberkt van RTV Maastricht.
Zijn kritiek betrof de sociale en culturele verschraling in de betreffende wijken als de verschillende cultuurcentra worden overgeheveld naar één locatie in het centrum van de stad. Hij maakte een vergelijk met Maastricht waar juist de verspreiding zorgt voor een verlevendiging van de betreffende wijken.
Diens kritiek werd echter door allen gepareerd met de opmerking dat Venlo en Maastricht onvergelijkbaar zijn qua centrum: in Maastricht liggen deze centra nog altijd 'binnen de loop' van een breed stadscentrum, terwijl die in Venlo juist zorgelijk ver 'buiten de loop' van het centrum vallen.
Ook zou er in Venlo nauwelijks sprake zijn van sociale integratie tussen de centra en de wijk; eerder het tegenovergestelde gezien de overlast met parkeren, geluid etc. Bovendien, zo werd gesteld, hebben deze centra geen functie in de verloedering of leefbaarheid in de wijken. "Junkproblemen" los je niet op met culturele centra maar met andere middelen, gold het.

De SP Venlo staat kritisch in het debat ‘Made in Venlo’.
Qua locatie heeft ze vooralsnog haar voorkeur voor het Nedinsco gebouw, waarmee zowel de artistieke uitstraling kan worden benut alsook 'de loop' van het centrum positief kan worden verbreed en het monumentale gebouw een volwaardige bestemming kan krijgen.
De clustering biedt kansen voor een betere professionalisering van lokale initiatieven en een verhoogd kwaliteitsaanbod van populaire kunst in het algemeen.

Belangrijk punt van zorg is echter het enorme budget wat er voor ‘Made in Venlo’ wordt uitgetrokken; nog te zwijgen van de haast onvermijdelijke budgetoverschrijdingen die hiermee gepaard kunnen gaan.
'Kunst' verdient terecht aandacht, zolang dit niet ten koste gaat van de kleine 'cultuur' in de wijk, waar de kleine wijk- en buurtcentra hier zo'n onschatbare functie in hebben. Het laten wegkwijnen van deze centra is onverteerbaar in het licht van een dergelijk ambitieus en kostbaar project als Made in Venlo.

Enkel onder de voorwaarde van een zichtbare verbetering en versterking van de Venlose buurtcentra, kan en mag een dergelijk project door de SP (en eigenlijk alle Venlonaren) worden gewaardeerd!

René Kauffman, percussionist, bandpromotor en bestuurslid SP Venlo

31-07-2008: SP maakt zich zorgen om voorzieningen

U bent hier