h

Activiteitencentrum De Hoepel verdwijnt

10 juli 2008

Activiteitencentrum De Hoepel verdwijnt

De Hoepel in voormalig klooster MariadalDeelnemers, personeel en vrijwilligers blijven achter in onzekerheid. Stichting Wel.kom heeft besloten de afdeling DoeMee, het welbekende sociale activeringstraject voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, sterk af te slanken. Op elk niveau, van management tot facilitair personeel, vallen er ontslagen, desnoods gedwongen, als men niet op korte termijn iets anders vindt. De SP maakt zich grote zorgen om de werkgelegenheid, betaald en onbetaald, en om de deelnemers die vanaf nu misschien niet meer in de capabele handen van DoeMee terecht zullen komen.

Tot op heden is het nog onduidelijk om hoeveel beroepskrachten en vrijwilligers het gaat, omdat de Gemeente Venlo blijkbaar weinig transparant is over de mate van gunning die ze eerder wel al hadden toegezegd.

De Hoepel in voormalig klooster Mariadal Het prachtige monumentale pand van DoeMee, “De Hoepel” genoemd, al sinds 1967 de opvangplek voor werklozen, voormalig klooster Mariadal aan de Schoolweg in ’t Ven, jarenlang het thuis geweest voor de vrijwilligerscentrale, zal verkocht worden. Het is te duur gebleken om aan te houden.
De bedrijven die nu blijkbaar ook een deel van de gunning gaan krijgen vanwege de marktwerking blinken niet per definitie uit in kwaliteit en zorg, zoals dat bij DoeMee beslist wel het geval is.

Eventuele acties onder het personeel voor behoud van werkgelegenheid en van het pand zal de SP zeker ondersteunen.


Achtergrondinformatie:
De Hoepel (locatie waar huidige DoeMee gevestigd is) heeft in eerste instantie een opvangfunctie ter overbrugging van de veelal tijdelijke werkloosheid van de enkele duizenden werklozen in de regio. De Hoepel richt zich vooral op jongeren, het ontmoetingsaspect staat voorop. Met diverse projecten worden langdurig werklozen een mogelijkheid tot de praktische training en oefening van sociale en persoonlijke basisvaardigheden geboden, nodig om te kunnen functioneren binnen een opleidings- of arbeidssituatie.
Bron: Welzijnsstichting Wel.kom


De SP heeft welzijnstichting Wel.kom per brief aan de directie om opheldering gevraagd.

Lees hier een ingezonden brief aan de SP van een verontruste vrijwilligster van De Hoepel.
Het pas verschenen SP-rapport van Kamerlid Paul Lempens over de sociale werkvoorziening (PDF 280 Kb)
04-07-2008: Onderzoek SP: Sociale Werkvoorziening steeds slechter

U bent hier