h

SP maakt zich zorgen om voorzieningen

31 juli 2008

SP maakt zich zorgen om voorzieningen

Door het wegtrekken van instanties, filialen en bedrijven worden de voorzieningen voor de inwoners van de kleine kernen en dorpen in onze gemeente al maar schraler. De SP hekelt deze trend, ingezet door schaalvergroting, reorganisatie en winstmaximalisatie. Vandaag bereikte ons het nieuws van het sluiten van twee bankfilialen in Belfeld en Arcen. En de neergang zet door.

Waar in aanloop naar de herindeling met Belfeld in 2000 nog beloofd werd om zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te houden, bleek later al snel dat hiervan weinig waargemaakt kon worden. Zo sloot al snel de stadswinkel, een dependance van de gemeente en informatiebalie, dat diende als opvolger van het gemeentehuis zodat burgers niet naar Tegelen of Venlo hoefden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of uitreksel.
Ook de evenknie in Blerick en Tegelen stond een tijd op wankelen maar werd toch behouden na enige druk, het Blericks Informatiecentrum is afgelopen april gesloten.
Met de aanstaande herindeling met Arcen, Lomm en Velden op komst luidt de vraag of ditzelfde scenario zich daar herhaalt.

Aangenomen mag worden dat de gemeente Venlo heeft gekozen voor de weg van centralisatie van alle voorzieningen. Ze zal het zelf niet zo noemen maar het voorbeeld van 'Made in Venlo' geeft dit wel opnieuw aan.
Made in Venlo omvat het onderkomen van poppodium in wording Perron55, Filmtheater De Nieuwe Scène (dat pas een jaar aan de Nieuwstraat is gevestigd) en amateurtheater De Garage. De gemeente hoopt dat door deze drie in hetzelfde gebouw onder te brengen meer mensen naar de binnenstad te trekken, iets waar het hele centrum van kan profiteren.
Hiermee maakt de gemeente dezelfde fout als eerder met het plan om een casino te vestigen aan het Nolensplein; niet rekeninghoudend met de enorme verkeersstroom en parkeerproblemen/ opstoppingen en het gegeven dat 95% van de casinobezoekers na hun bezoek naar elders buiten de stad gaat en dus niet bijvoorbeeld een kroeg in het centrum bezoekt.

Als cultuurpodium 'Made in Venlo' niet slaagt, blijven de burgers zitten met een investeringsverlies van 20 miljoen euro aan belastinggeld, een gebouw dat nauwelijks nog bruikbaar is voor andere bestemmingen, en drie goedlopende cultuurpodia die uit de buurt werden weggehaald en daarmee die wijken achterlatend met een groot verlies aan culturele voorzieningen, leefbaarheid en samenhang.

Tegen dit voorbeeld kan men optreden, tegen het wegtrekken van bedrijven uit de kernen gaat het moeilijker.
Eerder zagen we al het verdwijnen van de bioscopen en het zwembad uit Venlo, waar de gemeente of te laat tegen ageerde of zelfs aan meewerkte vanwege bezuinigingen.

Nadat eerst de Postbank en de SNS-bank centraliseerden, heeft nu ook de Coöperatie Rabobank besloten om filialen op te heffen en te centraliseren. Het wachten is op de volgende die vertrekt.
De banken geven aan dat het de filialen sluit omdat het aantal bezoekers afgenomen is, de technische vooruitgang met bijvoorbeeld internetbankieren is toegenomen, en de filialen daardoor onrendabel geworden zijn. Even vergetende dat al deze banken in het verleden groot geworden zijn doordat er overal een bankfiliaal bestond; een broodnodige voorziening voor de dorpsbewoners. Dezelfde dorpsbewoners wordt nu gevraagd om naar (nog bestaande) filialen in andere dorpen of naar Venlo te gaan. De burgers accepteren het gemis gelaten.

Alleen de Postbank koos er voor om op plekken waar de bank sloot wel binnen een andere winkel zogenaamde postagentschappen te openen waar mensen met de belangrijkste bankzaken terecht kunnen. Zo werd een bankfiliaal weliswaar wegbezuinigd maar het de mensen wel mogelijk gemaakt om in de directe omgeving gebruik te kunnen blijven maken van de bank- en postvoorzieningen.
Als deze constructie op commercieel gebied mogelijk is, waarom krijgt het dan geen vervolg van de concurrentie?

Wat blijft er over aan voorzieningen in Belfeld en Arcen op de lange termijn, nu steeds meer voorzieningen verdwijnen?
Worden deze dorpen de nieuwe slaapwijken van Venlo, suburbs waar niets te doen is en niets te krijgen valt?
De SP ziet graag levendige dorpen en kernen waar mensen (en vooral ouderen en mindervaliden) makkelijk terecht kunnen voor hun zaken en inkopen zonder afhankelijk te zijn van de "grote stad". Men gaat nu voorbij aan de klantvriendelijkheid, mobiliteit, hulpvaardigheid en leefbaarheid, die op het spel staat door het 'leegplukken' van dorpen, kernen en wijken.

Het gemeentebestuur kan in onze ogen hier tegen optreden door te accepteren dat het maken van Venlo als centrumstad niet ten koste mag gaan van de rest van de gemeente, en dus voorzieningen op wijkniveau hoog in het vaandel heeft staan en daarmee de centralisatie en het leegplukken een halt toe roept.

In Arcen (Multifunctioneel centrum) en in Belfeld (Hamar) wordt gecentraliseerd binnen de eigen kern, in Steyl is na lang gesteggel eindelijk een buurtsupermarkt op komst; dus wat let de gemeente om dit ook met ondernemingen te bespreken?

Gelet op onder meer cultuur, bestuur, financiën, commercie, alsmede op vele andere terreinen, pleit de SP voor herbezinning en decentralisatie, het behoud van zo veel mogelijk voorzieningen in de wijken en dorpen.

U bent hier