Foto: SP

Het roer moet in Venlo radicaal om. Mensen moeten weer op de eerste plaats komen, niet het geld of prestigeprojecten. Bij de SP draait het gelukkig niet om de poppetjes in de gemeenteraad, maar om de mensen in de straat.

Bijvoorbeeld de zorg kent een miljoenentekort waar mensen de dupe van dreigen te worden. Die zorg moet zodanig ingericht worden dat mensen geholpen worden, kwaliteit staat voorop.

De SP in Venlo is klaar voor de volgende stap, namelijk meeregeren in het college. Het is nu de tijd om na jaren van falend bestuur en het meten met twee maten, een nieuwe koers te kiezen in Venlo. Een sociale koers met gelijkwaardige kansen voor iedereen.

Stem de SP in het gemeentebestuur. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo.

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Ton
Heerschop
Email: 
ton.heerschop@gmail.com
Mobiel: 
06-40066613
Introductie: 

Ton Heerschop (52) was tot voor kort hoofd veiligheid van het ziekenhuis in Venlo, waarvoor hij zich dertien jaar heeft ingezet. In februari is hij begonnen als directeur crisisbeheersing bij adviesbureau Parcival waardoor hij zijn ervaring op dat gebied kan delen met vele organisaties in Nederland. Hij begon zijn loopbaan bij Defensie als beroepsmilitair, waarbij hij voor de VN werd uitgezonden naar Bosnië. Na dertien jaar ging hij aan de slag als bedrijfskundig adviseur om daarna zeven jaar in de luchtvaart te werken als kwaliteits- en beveiligingsmanager.

Ton woont al jaren in de wijk Op de Heide in Tegelen, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Hij is acht jaar actief in de gemeenteraad van Venlo waarvan de laatste vijf jaar als fractievoorzitter van de SP. Net als in 2014 is hij ook nu weer lijsttrekker voor de SP in Venlo.

Hij zegt daarover: “Zolang er 3.500 kinderen in armoede leven in onze gemeente. Zolang grote bedrijven cadeautjes krijgen van het gemeentebestuur en kleinere ondernemingen in de steek worden gelaten. Zolang als we zien dat er partijen mensen uitsluiten en wijken verloederen. Zolang is er de noodzaak voor ons als SP om op te staan en met de mensen te strijden voor een betere en meer sociale gemeente. Een strijd waar ik me graag voor inzet.”

Ondertitel: 
Lijsttrekker, fractievoorzitter
Angelique
Weingarten
Email: 
kylin@home.nl
Mobiel: 
06-42538856
Introductie: 

Angelique Weingarten (50), geboren en getogen in Blerick. In het dagelijks leven werkzaam bij welzijnsorganisatie Wel.kom waar ze trajectbegeleider Wonen Op Proef is en coördinator Maatschappelijke begeleiding voor Statushouders. In haar vrije tijd fotografeert ze graag in en om Venlo.

Ze is al enige tijd actief binnen de SP en wil hiermee de mensen helpen die in een moeilijke positie verkeren. Haar aandacht gaat uit naar armoedebeleid, goede sociale voorzieningen en mensen de baas laten zijn over hun eigen buurt en wijk. Dat is de reden waarom ze zich kandidaat heeft gesteld voor de gemeenteraad: “Want het kan en moet anders!”

Ondertitel: 
Coördinator Hulpdienst
Alexander
Vervoort
Email: 
avervoort@sp.nl
Mobiel: 
06-45611649
Introductie: 

Alexander Vervoort (1979) komt uit Tegelen, is getrouwd en vader van twee zonen en een dochter. Ze wonen sinds 2008 in Belfeld. Voor de SP is hij sinds 2010 raadslid en was van 2004 tot 2016 bestuurslid.

Hij werkt sinds 2005 bij de Koninklijke Landmacht als leidinggevende, instructeur en houdt zich bij de staf in Utrecht bezig met de personele planning en organisatie.

Werkte ook bij de Politie Limburg en bij de SP-Tweede Kamerfractie in Den Haag als beleidsmedewerker defensie en wapenhandel.

Alexander zijn motivaties: "Het is nodig dat er vooral wordt gelet op wat het gemeentelijk beleid doet met de mensen en dan vooral de wijkbewoners en dorpsbewoners, wat moet er verbeterd worden en is er wel voldoende aandacht voor de sociale kant van 'het verhaal'. Dat zijn voor mij de kernvragen die steeds gesteld dienen te worden."

"Ik gruwel van de individualistische éénleving die met de toverwoorden 'ieder voor zich' en 'zelfverantwoordelijkheid' zegt dat we niet meer om elkaar mogen geven en geen rekening hoeven te houden met andere mensen. Ondanks dit rechtse en neoliberale beleid moet er ruimte gemaakt worden voor sociaal beleid met oog voor de mensen en dan vooral degenen die  minder geluk in hun leven hebben gehad."

Ondertitel: 
Raadslid, fractiesecretaris, sessievoorzitter gemeenteraad (domein ruimtelijk, economie, sport, cultuur)
Petra
Raijer
Email: 
petraraijer63@gmail.com
Mobiel: 
06-34069796
Introductie: 

Petra Raijer (54) uit Arcen, woonde tot haar 21e in Lomm en sinds 1985 weer in Arcen. Ze is getrouwd en heeft 3 kinderen. Werkzaam in de financiële administratie en sinds 2014 raadslid. 

Met de ervaring van haar eerste 4 jaar als raadslid wil zij graag de komende jaren doorpakken. Economie, MKB en de dijkverzwaringen die gaan komen hebben haar aandacht: “De wensen en bedenkingen van burgers en ondernemers moeten niet uit het oog verloren worden.” 

Ondertitel: 
Raadslid
Stefan
Hugues
Email: 
hugues@home.nl
Mobiel: 
06-52350717
Introductie: 

Stefan Hugües (47) uit Blerick, is getrouwd en heeft een dochter. Hij werkt als quality engeneer bij Dorel in Helmond waar hij verantwoordelijk is voor kwaliteit en veiligheid van alle textieldelen in de producten van Maxicosi. Daarvoor is ik regelmatig op bezoek bij de toeleveranciers in zuidoost-Azië.

Sinds 2014 lid van de gemeenteraad van Venlo waar hij zich bezighoudt met zorg, welzijn en wonen. In het raadsonderzoek Q4 had hij een grote rol en was hij medeverantwoordelijk voor het blootleggen van de puinhopen in de gemeentelijke organisatie.

Zijn motivatie om nog vier jaar door te gaan: “Ideaal zou ik vinden als we met andere ogen naar onze samenleving kunnen kijken en afstappen van de ideologie dat wanneer het goed gaat met de economie het vanzelf goed gaat met de mensen. Dit is beslist niet het geval. Die ideologie moeten we omdraaien naar: als het goed gaat met de mensen, gaat het met de economie ook goed.”

Ondertitel: 
Raadslid, regiovertegenwoordiger en landelijk partijbestuurslid
Roy
Straatman
Email: 
roystraatman@outlook.com
Mobiel: 
06-15649795
Introductie: 

Roy Straatman (35) is geboren en getogen in Venlo en woont daar samen met zijn vriendin. In 2018 gaan ze verhuizen naar Velden waar ze een woning laten bouwen.

Na de opleidingen SPW, Psychopathologie en Verslavingszorg, is hij gaan werken in een aantal takken van de hulpverlening. Van autismeconsulent tot jeugdmaatschappelijk werker en van daklozenopvang tot intensief pedagogische gezinscoaching. Hij werkt nu als teamleider van een noodopvang voor jeugdigen en jonge moeders.

Hobby’s zijn muziek maken (piano, keyboard) en de scouting waar hij een groep kinderen tussen de 4 en 7 jaar begeleid.

Waarom Roy op de SP-lijst staat: “Het sociale hart van Venlo laten kloppen. Inzetten voor menselijke (jeugd)zorg.”

“Al sinds jaar en dag roep ik dat de hulpverlening in Nederland anders en beter georganiseerd kan worden, hier ligt dan ook mijn grote drijfveer en passie. Eerlijke, transparante en betaalbare hulpverlening voor iedereen, zonder belachelijke salarissen voor bestuurders."

"Zorg en hulpverlening is mijns inziens de laatste jaren uitgegroeid tot een bijna elitair product, en daarvan gaan mijn nekharen in ieder geval recht overeind staan."

Ondertitel: 
Bestuurslid, coördinator Hulpdienst
Ali-Haydar
Çakmak
Email: 
aliali1997@live.nl
Mobiel: 
06-18445674
Introductie: 

Ali-Haydar Çakmak (20) is geboren in Heerenveen en op zijn derde naar Blerick verhuisd. Afgestudeerd op Marketing en Communicatie en volgt nu de opleiding Bestuurskunde in Den Bosch.

Sinds 2016 is hij algemeen bestuurslid bij de SP-Venlo, ook was hij contactpersoon bij ROOD-Venlo, de jongerenorganisatie van de SP.

Als hobby’s heeft hij gitaar spelen, lezen, politiek, pentjak silat, saz spelen (Turks muziekinstrument) en voetbal.

Over zijn drijfveren zegt hij: “Als kandidaat-raadslid wil ik ervoor zorgen dat jongeren gehoord worden in de raad omdat de jeugd eenmaal de toekomst is. Het is belangrijk dat wij jongeren alle mogelijkheden en kansen geven om zich te ontwikkelen in een fijne omgeving.”

Ondertitel: 
Bestuurslid, actiecoördinator Rood-Venlo
Arjan
van den Bosch
Email: 
info@arjanvandenbosch.nl
Introductie: 

Arjan van den Bosch (43) is opgegroeid in Leiden en woon al ruim 20 jaar met zijn gezin in Blerick. Tussendoor heeft hij in verschillende dorpen gewoond, van in de Noord-Hollandse duinen tot aan de Duitse grens in de Achterhoek. Zo leerde hij het Nederlandse landschap in al haar diversiteit kennen en waarderen.
Was werkzaam als onderzoeker naar biologische gewasbescherming en één van de pleitbezorgers om het historische Fort Sint Michiel op het kazerneterrein uit te graven en te behouden.

Als stadmaker flirt hij graag met stadsnatuur maar als gids in Nationale Parken ziet hij juist potentie voor versterking voor de stad. Voor hem staan stad en land niet los van elkaar maar juist altijd op zoek naar mogelijkheden om die met elkaar te verbinden.
Wat zijn werk betreft is het niet veel anders: in de stad zoekt hij netwerken die iets met groen en duurzaamheid te maken hebben. En in de natuur zoekt hij juist naar ideeën en oplossingen om mee terug te nemen naar de stad, om te leren van de natuur.

Arjans missie: “Kwaliteit van de leefomgeving is voor mij het belangrijkste speerpunt, maar die kwaliteit krijg je alleen door uit te gaan van mensen zelf. Mijn overtuiging is dat hoe meer mensen kennis en ervaring delen, hoe leuker het wordt om samen een buurt te maken. Daar hoeft de gemeente geen grote plannen voor te bedenken, inwoners weten zelf het beste hoe dat moet en daar mag de gemeente best meer ruimte voor maken.”
“En actievoeren als het nodig is om zaken aan de kaak te stellen en te veranderen. Dit is wat mij bij de SP zo in het bijzonder aanspreekt. Mijn keuze is om, bij wijze van spreken dan, dat groene takje bovenop die tomaat te zijn.”

Ondertitel: 
Lid Denktank
Natasja
Peeters
Email: 
natasja3371@gmail.com
Telefoon: 
077-7850546
Introductie: 

Natasja Peeters-van Ham (36) is geboren in Helden en woont sinds haar 12e in Venlo. Is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in een volkswijk in Venlo-oost.

Werd na de MAVO op jonge leeftijd moeder, had verschillende banen variërend van vakkenvuller tot klantenservice medewerkster. Ook was ze vrijwilliger bij speeltuin Hagerweike in Venlo-zuid en was ze in die wijk ook actief met buurtpreventie. Ze doet vrijwilligerswerk bij de stichting Wel.kom met het begeleiden van statushouders.

De reden dat Natasja verkiesbaar is: "Ik ben van mening dat het in onze gemeente anders kan en moet. Dat kun je bereiken om samen voor en met elkaar iedere dag opnieuw klaar te staan voor iedereen. Ik ben thuis opgevoed met het ideaal: 'Heb ik het, hebben anderen het ook'. Ik help graag de medemens en dat in de breedste zin van het woord. Waar ik me dan ook voor inzet is dat iedereen gelijk is of je nu jong of oud, rijk of arm enzovoorts bent."

Ondertitel: 
Bestuurslid, actiecoördinator
Maurice
Hinssen
Email: 
mauricehinssen@hotmail.com
Mobiel: 
06-12545577
Introductie: 

Maurice Hinssen (43) is opgegroeid in Tegelen en Belfeld maar woont alweer tien jaar in Venlo-oost. Na twee universitaire studies (Notarieel Recht en Fiscaal Recht) heeft hij in vooral gemeenten gewerkt. Momenteel werkt hij sinds enige tijd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (onderdeel van het Ministerie van LNV) waar hij WOB-verzoeken juridisch beoordeelt. Zijn grote passie is wielrennen en dan met name grote toertochten maken in hoge bergpassen.

Hij zet zich al jaren in voor jonggehandicapten. Hiervoor heeft hij onderdeel uitgemaakt van de FNV Wajong-werkgroep (als vice-voorzitter), Klankbordgroep Banenafspraak (Landelijke Cliëntenraad), FNV-Deelcampagne Garantiebanen ('Ik tel mee!'). Hij zit nu nog bij de FNV Overheid, branche SW-werknemers met een arbeidsbeperking.

Maurice zijn motivatie: “Ik heb keihard gestreden voor een menswaardige en gelijkwaardige inclusieve samenleving waarin er plaats is voor iedereen! De beschaving van een land kan je immers aflezen aan de manier waarop wordt omgegaan met kwetsbare groepen. Ook voor de arbeidsbeperkten die belemmerd zijn om mee te doen, dient er in de samenleving plaats te zijn!”

“Bij de SP staan mensen voorop en uitsluiting van mensen dient te allen tijden te worden voorkomen. Niemand kiest ervoor om gehandicapt te zijn. Laten we met zijn allen strijden voor een inclusieve/diverse samenleving!”

Ondertitel: 
Lid Denktank
Jan
Lenselink
Email: 
mhjlenselink@hotmail.com
Telefoon: 
077-3823717
Introductie: 

Jan Lenselink (60) is gehuwd en heeft twee zoons, hij woont sinds 1985 in de Blerickse wijk Klingerberg. Na de MEAO en HEAO is hij gaan werken bij PostNL en onderwijsstichting Kerobei. Hij werkt sinds enkele jaren nu als conciërge bij basisschool PassePartout in Tegelen.

Jan zegt: “Ik ben lid van de SP om Nederland socialer te maken en aan meer begrip te werken voor de medemensen. Van Venlo dienen we een stad te maken die staat voor gelijkheid, gerechtigheid en vooral menswaardigheid. Een gemeente waar het goed, leuk en mooi wonen is.”

Joop
Kerver
Email: 
unicorn1@live.nl
Mobiel: 
06-23404204
Introductie: 

Joop Kerver (73) is geboren en getogen in Venlo en heeft in vele wijken gewoond en gewerkt maar woont nu al enige tijd op de Auxiliatrixweg. Hij geniet van zijn pensioen.

Joop strijdt voor een sociaal en rechtvaardig beleid.  

Marc
van den Berg
Email: 
marcvanorta@gmail.com
Telefoon: 
077-3521092
Introductie: 

Marc van den Berg (63) is geboren en opgegroeid in Arnhem en woont ruim 25 jaar in Hout-Blerick. Hij heeft bijna 20 jaar gestudeerd en gewerkt in Groningen en werkt sindsdien bij de afdeling R&D van Océ. In zijn vrije tijd leert hij Spaans bij de Volksuniversiteit Venlo en is hij actief voor de SP.

Marcs reden om zich te kandideren: “Ik ben lid geworden van de SP omdat het vrijwel de enige partij is die niet mee gaat met de ideologie van de vrije markt. Volgens mij veroorzaakt de vrije economie juist grote problemen, zoals grove ongelijkheid, het uitwonen van onze planeet en de concentratie van macht bij een kleine elite van superrijken zodat van echte democratie nauwelijks nog sprake is.”
“In Venlo maak ik me sterk voor het stoppen van rare prestigeprojecten waar alleen projectontwikkelaars van profiteren en waarvoor Venlo later de rekeningen moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan het idiote plan om een kabelbaan over de Maas aan te leggen. Ook een miljoenenstrop zoals bij het slechte beheer van de zorgkosten moet in de toekomst voorkomen worden. Laten we het geld uitgeven aan sociale projecten in de wijk. Ook ben ik er een groot voorstander van Venlo en stuk fietsvriendelijker te maken want daar schort het nu echt aan.”

rohan
Nagel
Email: 
rohannagel@gmail.com
Mobiel: 
06-15594761
Introductie: 

Rohan Nagel (20) woont in de wijk Op de Heide in Tegelen. Hij studeerde MBO-4 Informatica en ook Zorg en Welzijn, beide aan het Summa College in Eindhoven. Daarna is hij afgestudeerd aan de Fotovakschool in Venlo. Hij werkt als freelance fotograaf.

Rohans missie: “Ik sta graag dicht bij andere mensen en doe ook graag iets voor en met hen. Ik ben erg verheugd dat ik onderdeel ben van het SP-team waarmee we Venlo gaan veranderen.”
“Als kandidaat-raadslid wil ik ervoor zorgen dat jongeren gehoord worden in de raad omdat de jeugd eenmaal de toekomst is. Het is belangrijk dat wij jongeren alle mogelijkheden en kansen geven om zich te ontwikkelen in een fijne omgeving. Een omgeving waar racisme en seksisme voor mij geen plaats hebben. Samen naar een betere maatschappij en sociale leefomgeving!”

Fidan
Yildirim-Karacaer
Email: 
fidanyildirim@live.nl
Mobiel: 
06-24237002
Introductie: 

Fidan Yildirim-Karacaer (40) woonde tot haar 11e in Turkije en is in 1988, als kleinkind van een gastarbeider, geïmmigreerd naar Nederland, en woont sindsdien in Venlo. Ze is getrouwd en heeft twee zonen.
Na het afronden van de MEAO heeft ze bij diverse bedrijven als financieel-administratief medewerkster, telefoniste, receptioniste gewerkt.

Ze draagt graag haar maatschappelijke steentje bij aan Venlo en aan haar wijk door deelname aan diverse projecten binnen de verschillende maatschappelijke stichtingen en verenigingen, en binnen de SP.

Fidans wens: “Ik hoop door uw steun en samen met mijn partijgenoten ook in de toekomst voor ons, voor Venlo wat kunnen betekenen.”

Louis
Martens
Email: 
louis.martens.venlo@gmail.com
Mobiel: 
06-52330498
Introductie: 

Louis Martens (55) komt uit Velden, woonde en werkte lange tijd in Utrecht maar al vele jaren weer terug in Venlo, waar hij met zijn vriendin samenwoont aan de Kaldenkerkerweg.
Na de LTS in Venlo ging hij naar het ROC in Utrecht waar hij een tuinbouwdiploma en diverse certificaten behaalde. Hij werkt met technische verpakkingen binnen de sociale werkvoorziening.

Louis’ motivatie: “Mijn motto luidt ‘carpe diem’ ofwel pluk de dag maar voor veel mensen valt er niks te plukken en is het elke dag sappelen. Daar moet verandering in komen door een fatsoenlijk armoedebeleid, goede zorg voor iedereen en een beschutte werkplek voor hen die dat nodig hebben.”

Jack
Geelen
Email: 
jl.geelen@gmail.com
Mobiel: 
06-22822871
Introductie: 

Jack Geelen (53) is getrouwd en woont met zijn gezin in Arcen. Na het MBO ging hij naar de Academie voor Ambulancezorg in Harderwijk en is sindsdien werkzaam als ambulancechauffeur bij AmbulanceZorg Limburg-Noord.

Daarnaast is hij lid van het basisopvang-team (werkbegeleiding), was hij enkele jaren bestuurslid van de Dorpsraad Arcen en is hij bestuurslid van de stichting Hartslag Arcen-Lomm-Velden en de stichting Hart voor Venlo die zich beide bezighouden met het opleiden van vrijwilligers voor reanimatieprojecten en het beheer van AED-defibrillatoren.

Jacks motto: “Je kunt niet goed voor een ander zijn als je niet goed bent voor jezelf. De SP is een partij met een sociale uitstraling en gezicht, een koersvaste partij en een manier van werken en laveren om de daad en het woord te laten samensmelten. Een partij met het hart op de juiste plaats; sociaal en rechtvaardig. De SP ís mens en maatschappij, dat spreekt mij aan.”

Wendy
Wilms
Email: 
wendyheerschop1971@gmail.com
Telefoon: 
077-3737307
Introductie: 

Wendy Wilms (46) is getrouwd en heeft twee kinderen. Ze is geboren in Tegelen en woont daar ook, samen met haar gezin. Na de MAVO, Opleiding mode en kleding en HAVO is ze zich gaan specialiseren in de zorg. Ze werkt in het ziekenhuis in Venlo als spreekuurassistente voor de cardiologie afdeling. “Enorm leuk en belangrijk werk waarin vooral het contact met de patiënten voor mij belangrijk is.”, zegt ze daarover.

Wendy haar missie: “Al jaren is bij ons in het gezin delen de norm en niet alleen maar gaan voor de hebzucht. Toen de SP mij vroeg om als penningmeester op de kas te letten was dat voor mij volkomen vanzelfsprekend.”
“Het is ook goed dat we met de vele mensen die de SP maken in Venlo, een breed gedragen partij zijn. Waarbij ik vanuit vele hoeken hoor dat er ook veel sympathie is voor onze ideeën en de manier waarop we deze naar voren brengen. Als dat zich vertaald in een grote SP die gaat meeregeren in Venlo en zaken verbeterd, dan is mijn missie geslaagd.”

Henk
Zegers
Email: 
henkzegers18@hotmail.com
Telefoon: 
077-3510562
Introductie: 

Henk Zegers (57) is getrouwd en heeft twee kinderen. Woonde 27 jaar in Venlo vlakbij het Julianapark en verhuisden drie jaar geleden naar de Bisschop Schrijnenstraat, grenzend  Venlo-centrum en Venlo-noord. Hij werkt al 40 jaar als 3D-meettechnicus bij Oerlikon Eldim in Lomm.

Zijn hobby’s zijn fietsen en sporten: “Omdat ik van mening ben dat je met een goede conditie fitter bent.” Een andere hobby is vinyl en samen met de zoon voetbalwedstrijden bezoeken.
Henk was een aantal jaren bestuurslid bij de SP-Venlo, onder meer als organisatiesecretaris.

Henks motivatie: “Wat ik graag anders wil zien in Venlo is dat wijken die aandacht nodig hebben dit ook krijgen en dat raadsleden en wethouders zich er van bewust zijn dat ze de inwoners vertegenwoordigen.”

Kyara
Heerschop
Introductie: 

Kyara Heerschop (14) is de jongste van alle kandidatenlijsten in Venlo. Ze zit nog op school maar wordt in de komende raadsperiode (2018-2022) meerderjarig dus is ze verkiesbaar en kan ze vanaf het moment dat ze 18 jaar wordt haar raadszetel innemen.

Dat ze op de kieslijst wil staan is niet zo vreemd: “Mijn ouders zijn beide actief in de SP en ik heb gezien hoe ze opkomen voor zaken die niet deugen. Ikzelf kan absoluut niet tegen onrecht en ben door mijn ouders altijd aangemoedigd om mijn mening te geven. Soms moeten ze wel even wennen als ik dat ook hun richting op doe, maar daar moeten ze maar tegen kunnen.”

Guus
Janssen
Email: 
guussp2007@hotmail.com
Mobiel: 
06-10530920
Introductie: 

Guus Janssen (69) geboren in Venlo en opgegroeid in de toen nog echte en gezellige volksbuurt Genooi.

Met werken begonnen als dakdekker maar niet veel later omgeschoold tot schilder. Als zodanig is hij sindsdien werkzaam geweest, vooral met grote projecten in Duitsland waar hij als toezichthouder het werk keurde en contact onderhield met de opdrachtgever.

Inmiddels met pensioen maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus af en toe houdt hij nog steeds toezicht en neemt ook zelf de verfkwast ter hand.

Guus: “Ik ben al vanaf 1972 bij de SP, heb toen meteen de Venlose afdeling mee opgericht waarvoor ik ook 20 jaar voorzitter ben geweest. Reden waarom ik ook nu weer op de kieslijst sta.”

“Geen woorden maar daden, we hebben al genoeg zuurpruimers en mooipraters. In al die jaren dat ik politiek gedreven en actief ben, moet ik constateren dat er eigenlijk bar weinig is veranderd, de armen worden nog steeds armer en de rijken blijven zich verrijken. De wereld moet en kan eerlijker verdeeld worden.”

Ondertitel: 
ere-voorzitter SP-Venlo, drager van de waarderingsonderscheiding Zilveren Tomaat, oud-voorzitter en bestuurslid, mede-oprichter SP-afdeling Venlo
Jen
Nagels
Email: 
jnagels@online.nl
Telefoon: 
077-3513031
Introductie: 

Jen Nagels (64) is boven alles Venlonaer; “arts van geboorte, ben in het ziekenhuis geboren en ik ben eigenlijk de enige die daar wat van mag vinden. We moeten af van dat je ergens geboren moet zijn om er deel van uit te maken.” Jen woont in Binnenstad-Noord en 35 jaar lang een winkel met tweedehandsspullen aan de Helbeek maar doet het sinds begin dit jaar rustiger aan. Hij zingt in een Venloos smartlappenkoor.

Jen zegt: “Ik draag de SP-gedachte een warm hart toe, de mens weer centraal. In dit tijdperk van individualisering vervallen oude grenzen en zal ieder individu zichzelf moeten begrenzen of zonodig daarop moeten worden aangesproken. Dat is een proces wat niet meer met onze regeltjes is te beheersen maar wel met de visie van een principieel stads- en landsbestuur.”

Petra
Zegers-Kempers
Email: 
petrazegers@hotmail.com
Telefoon: 
077-3510562
Introductie: 

Petra Zegers (53) is sinds 2006 lid van de SP en werd meteen actief in bestuur en met het organiseren van acties. Ze is getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. Fietsen,lezen, wandelen met de hond zijn haar hobby's. Ze werkt parttime en zorg voor het huishouden.

Petra: “Armoedebestrijding zou een speerpunt moeten zijn voor alle partijen maar het lijkt wel of de SP de enige partij is die hier daadwerkelijk iets aan wil doen in Venlo. Ieder kind zou gelijke kansen moeten krijgen.”

“In Venlo-noord waar ik woon zie ik veel verloedering en zwerfvuil; een ondergeschoven onderwerp in Venlo. Ik hoop dat de SP wat kan doen aan de leefbaarheid in de wijken en dat niet alle aandacht naar de binnenstad van Venlo gaat. Door SP te stemmen kunnen we het volk een stem geven.”

Peter
Nelissen
Email: 
peternelissen1963@gmail.com
Mobiel: 
06-10867856
Introductie: 

Peter Nelissen (54) is geboren in Doetinchem maar woont sinds 1976 in Arcen waar hij in 1987 is gaan werken bij de Arcense Bierbrouwerij wat hij tot 2008 met veel plezier heeft gedaan maar toen werd hij ziek, Multiple Sclerose (MS) en werd volledig arbeidsongeschikt. Hij houdt zijn lijf soepel met rolstoelbasketbal. Sinds 2012 is hij afdelingsvoorzitter van de SP-Venlo.

Peter (of Neel voor vrienden): “Ook al kan ik niet aan alles deelnemen maar wat ik kan doe ik graag. Ik wil me inzetten voor een sociale maatschappij waar zorg is voor elkaar. Ik ben voor een eerlijkere verdeling en tegen verspilling van gemeenschapsgeld. Armoede bestrijden heeft mijn grootste aandacht.”

Ondertitel: 
Afdelingsvoorzitter SP-Venlo
Tamara
Westheim
Email: 
twestheim1980@kpnmail.nl
Mobiel: 
06-31222373
Introductie: 

Tamara Westheim (37) woont in Blerick en werkte daar als huishoudelijk verzorgende bij Proteion in het verzorgingsthuis. Datzelfde werk deed ze eerder voor de Zorggroep Groene Kruis Thuiszorg in Venlo. Ze is de drijvende kracht achter de Stichting 1 Klein Gebaar dat door middel van het inzamelen van kleding, speelgoed en levensmiddelen (eigen moestuin) gezinnen ondersteunt die het financieel niet redden maar geen hulp krijgen van gemeente en/of voedselbanken.

Dat is meteen de reden waar ze voor de SP op de lijst staat; om iets te doen aan de armoede onder mensen in de gemeente Venlo.

Voor haar jarenlange inzet voor de stichting kreeg ze van de PvdA-Venlo in maart 2017 de prijs ‘Venloosche Held’ uitgereikt met de opmerking: “Vrijwilliger zijn is voor Tamara niet vrijblijvend en betekent voortdurend klaar staan voor anderen. Dat verdient een dikke pluim!” Haar inzet is dus ook andere partijen al opgevallen.

Sven
Poels
Email: 
svensjeng@hotmail.com
Mobiel: 
06-20343445
Introductie: 

Sven Poels (30) woont in Steyl en is van beroep (sport)journalist/tekstschrijver voor onder meer een weekblad, dagblad en de Buun. In zijn vrije tijd vindt hij het heerlijk om te lezen, fitnessen en voetballen.

Sven zegt: “Ik sta voor de SP op de lijst, omdat het de enige partij is die een realistisch tegengeluid laat horen in een door kapitalisme gedomineerd land. Mens, dier en milieu horen centraal te staan, niet de verwoestende multinationals en het grote geld. We moeten matigen en tot bezinning komen. Terug naar de balans, ook in Venlo!”

Jules
van Bussel
Email: 
jvbussel@ziggo.nl
Telefoon: 
077-3521077
Introductie: 

Jules van Bussel (53) is geboren en getogen in Blerick en woont sinds 2016 in Venlo-Zuid. Al bijna dertig jaar werkt hij in de bedrijfsautomatisering van kopieer- en printerfabrikant Xerox in Venray. Zijn passie is het bespelen van de basgitaar in allerlei bands. Daarnaast houdt hij zich ook bezig met kunst, om meer precies te zijn met het maken van taxidermische objecten.

Jules: “Al zeer lange tijd stem ik op de SP, en hoop dat meer mensen in groot-Venlo mijn en ons voorbeeld volgen. De SP is de partij die in Nederland wat mij betreft het meest voor inkomensnivellering pleit, en daarmee het beste opkomt voor de bevolking als geheel. Ook in Venlo is wat dat betreft een socialer beleid op zijn plaats.”

Jeanette
Wetzels-Kloet
Email: 
jeanettewetzelskloet@gmail.com
Mobiel: 
06-11473713
Introductie: 

Jeanette Wetzels-Kloet (61), getrouwd met Karel Wetzels en woont in Belfeld. Toen ze 42 jaar was kreeg ze een herseninfarct met een verlamming en sindsdien zit ze in de WAO. Om toch een zinvolle dagbesteding te hebben is ze vrijwilligerswerk gaan doen.

Momenteel is ze secretaris van het Platform Noord- en Midden-Limburg GGZ & OGGZ waarin ze nauw samenwerken met de gemeente Venlo. Verder is ze taalcoach voor Syrische vluchtelingen in Belfeld en doet ze eens in de 14 dagen mee met de verhalenmiddag bij St. Julia in Tegelen.

Jeanette over haar plek op de SP-lijst: “Vanwege mijn kennis van de GGZ ben ik gevraagd om op de kieslijst van de SP te komen staan. Ik hoop, dan ook mijn achterban hier goed te kunnen vertegenwoordigen.”

Angelo
van Bergen
Email: 
Avbergen1999@gmail.com
Telefoon: 
077-7850546
Introductie: 

Angelo van Bergen (18) woont in Venlo-oost en volgt de opleiding tot internationaal vrachtwagenchauffeur. Dit trekt hem al sinds hij klein was en met opa (ook een chauffeur) mee op de truck ging naar heinde en verre. Hij is lid van ROOD, jong in de SP.

Niet zo vreemd dan natuurlijk dat Angelo vooral iets wil kunnen betekenen voor de jongeren in Venlo, hun positie en het onderwijs.

Martin
Smits
Email: 
eurodaksmits@live.nl
Mobiel: 
06-14401256
Introductie: 

Martin Smits (56) is geboren in Heerlen en in Venray opgegroeid maar woont al tijden in Venlo-oost aan de Kaldenkerkerweg.

Zijn hobby is zijn werk, hij is zelfstandig ondernemer met een eigen dakdekkersbedrijf. Als hobby kijkt hij graag wedstrijden van de Formule1 in het café van opa-Verstappen of op een circuit.

Martin: “Waarom ik bij de SP ben gegaan is omdat ik de Nederlandse en de Venlose politiek zat ben, ze beloven van alles maar er gebeurt niets. Ik zelf hou van de spijkers op de koppen te slaan en het waarmaken.”

“Daarom moeten we als SP zo veel mogelijk stemmen krijgen om met zo veel mogelijk mensen in de gemeenteraad te komen, mensen die (wel) wat durven te zeggen.”

Titia
Bouman
Email: 
titiabouman@tomaatnet.nl
Telefoon: 
077-3515990
Introductie: 

Titia Bouman (50) geboren en getogen in Boxmeer. Sinds 1990 woont ze in Venlo, moeder van 2 prachtige dochters (22 en 19). De afgelopen jaren was zij actief bij judoclub Stella Duce als bestuurslid, daarna als lid van de ouderraad en de dyslexiewerkgroep van het Valuascollege.
Sinds 2012 werkt ze bij PostNL als postbezorger. In 2016/2017 is ze ook een tijdje werkzaam geweest via een uitzendbureau als logistiek medewerker (orderpicker) met een zogenaamd flexcontract.

Titia: “Daar ligt ook mijn motivatie om mij beschikbaar te stellen voor de kandidatenlijst van de SP. Namelijk van een flexcontract kun je niet rondkomen! Er gaat te veel mis op de arbeidsmarkt waar de werknemers door in de knel komen. Dat moet rap veranderen.”

Sander
Foppen
Email: 
sander@yosy.nl
Mobiel: 
06-21585082
Introductie: 

Sander Foppen (45) woont samen met zijn vrouw en vier katten nu bijna een jaar in Belfeld. Ook heeft hij twee kinderen uit een eerder huwelijk (16 en 19 jaar) en twee (stief)kinderen uit de eerdere relatie (23 en 27 jaar). Oorspronkelijk komt hij uit het noorden van het land.

Sander vertelt: "Ik heb jarenlang verschillende werkzaamheden in de kinderopvang en de IT uitgevoerd en daarnaast voor verschillende organisaties (ABVAKABO en de SP) vrijwilligerswerk gedaan. Helaas ben ik in 2009 afgekeurd voor reguliere arbeid."

"Sinds ik in Limburg woon heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het aanbieden, als vrijwilliger, van allerlei computerondersteunende activiteiten voor voornamelijk ouderen en minima."

"Ik voel me vereerd om voor de SP op de lijst voor de gemeenteraad verkiezingen van maart 2018 te staan. Ik onderschrijf het gedachtegoed van de SP volledig en hoop dat ik in de toekomst een aanvulling kan geven bij het realiseren van onze idealen. Voor mij betekent dat ik voor de gemeente Venlo ga voor een socialer, eerlijker en inzichtelijkere koers. Meer menselijkheid."

Trudy
Wijtenburg
Email: 
g.wijtenburg@kpnplanet.nl
Telefoon: 
077-3870188
Roland
de Groot
Email: 
roland2108@hotmail.com
Telefoon: 
077-3511246
Introductie: 

Roland de Groot (34) komt uit Belfeld en zet zich in om mensen die te kampen hebben met ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, informatie en advies te geven over sociale zekerheid. Deze werkzaamheden voert hij uit voor Stichting Platform Sociale Zekerheid Venlo e.o. en het Huis voor de Zorg.

Roland: “Soms kom ik hele schrijnende gevallen tegen, maar blijven sommige regels strak en star. Juist deze (kwetsbare) mensen hebben een steuntje in de rug nodig, omdat het al niet lekker gaat.”

“Vaak ben je er niet van bewust, maar ook gezonde mensen kunnen (ernstig) ziek worden en dan hoop je maar dat het ‘goed geregeld’ is voor je. Om die reden draag ik de SP ook een warm hart toe. Het kan gewoon nog een stukje socialer in Venlo."

Bart
Peeters
Email: 
bart371@gmail.com
Mobiel: 
06-50913104
Britt
Borghaerts
Email: 
britt@tessier.nl
Telefoon: 
077-3525158
Introductie: 

Britt Borghaerts (64) uit Steyl kan vanwege een chronische ziekte buitenshuis niet veel doen maar des te meer op social media. Via een uitgebreid netwerk op het gebied van vreemdelingenbeleid zet ze zich in voor een rechtvaardig Kinderpardon voor de kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn, de gewortelde kinderen.

Britt: “In de jaren 70 was het motto van mijn generatie ‘Het persoonlijke is politiek’ en dat geldt nog steeds voor mij. De SP ondersteunt de rechten van deze kinderen en die zijn voor de SP dan ook die niet onderhandelbaar, net zomin als mensenrechten.”

“Ik hoop dat steeds meer mensen in Venlo die beleid maken, op welk gebied dan ook, dit zullen doen op basis van naleving van de internationale Kinder- en Mensenrechten verdragen. Dat komt ons allemaal ten goede.”

Wendy
Smits
Email: 
wendysmits254@gmail.com
Marc
Jessen
Introductie: 

 

Agnes
Meekel-Hautus
Email: 
a.hautus@hotmail.nl
Telefoon: 
077-3736060
Introductie: 

Agnes Meekel-Hautus (64) is getrouwd, moeder van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen. Geboren in Leeuwen (Roermond) en woont in Venlo-Oost. Ze doet vrijwilligerswerk bij het schilderclubje in het Huis van de Wijk, ook is ze voorzitster van de alleenstaandenclub The One and Only.

Agnes: “Ik sta op de SP-lijst vanwege het sociale karakter. Er moet een wending komen waardoor armeren er meer op vooruit gaan. Dit heeft ook een positief effect op de economie wanneer de koopkracht van deze mensen stijgt.”

“Verder vind ik dat er geen kabelbaan moet komen maar wel een goede verzorging van ouderen en zorgbehoeftigen, een goed sociaal beleid dus. Daarnaast dient er meer aandacht te zijn voor de leegstand van winkelpanden en dient er een nieuw plan te komen voor de toekomst van de stad.” 

Sjaak
Sieben
Email: 
jhsieben@ziggo.nl
Telefoon: 
077-3820678
Introductie: 

Sjaak Sieben (65) komt uit Blerick en werkt bij de post. En daar ligt meteen zijn drijfveer om op de SP-lijst te staan want bij de post gaat het al jaren niet lekker. Want er zijn postbodes, postbezorgers, postbestellers, pakketbezorgers en dan ook nog de ZZP’ers die in eigen busjes post en pakketten rondbrengen.

De vraag is dan of die mensen onder een CAO vallen. De bezorgers werken vaak onder het minimumloon, zonder arbeidsvoorwaarden. Postbedrijven besteden werk uit aan een dochterbedrijf en roepen tegelijkertijd dat ze de concurrentie dreigen te verliezen. Mensen die 30, 40 jaar bij de post werken zijn de dupe.

Sjaak: “Werkverdringing en ondermijning van arbeidsvoorwaarden moet bestreden worden. De maatschappij gaat er anders kapot aan en de werknemers zijn de dupe.”

Margriet
Jetten
Email: 
margrietjetten@gmail.com
Telefoon: 
077-3514964
Enny
Thie-Spierings
Email: 
ennythie@gmail.com
Telefoon: 
077-7501869
Mobiel: 
06-23284159
Peter
Hinssen
Email: 
peterhinssen@planet.nl
Mobiel: 
06-50517899
Introductie: 

Peter Hinssen (60) is geboren in Tegelen en woont al 37 jaar in Belfeld. In Reuver heeft hij zijn pottenbakkerij.

Peter: “Ik ben zelfstandig ondernemer, keramiek is mijn werk maar vooral ook mijn hobby. Daarbij geef ik keramiekles aan mensen die het fijn vinden om met klei te werken. In mijn vrije tijd fiets ik graag.”

“Het sociale aspect van de SP vind ik zeer belangrijk. Venlo tot een socialere gemeente maken zou een grote verbetering zijn. Hier maak ik mij graag sterk voor.”

Els
van Zon
Telefoon: 
077-3516074
Thea
Janssen-Cauven
Email: 
guussp2007@hotmail.com
Telefoon: 
077-7504338
Mobiel: 
06-10530920
Tom
Sanders
Email: 
t.sanders@home.nl
Mobiel: 
06-21550156
Introductie: 

Tom Sanders (35) is geboren in Rotterdam en opgegroeid in Hout-Blerick. Na het MBO en HBO afgerond te hebben is hij werkzaam in de randstad waar hij voor grote Nederlandse bedrijven websites bouw. Daarvoor deed hij hetzelfde werk voor een commercieel bedrijf in Amsterdam en in Nijmegen.

Tegenwoordig woont hij in ‘s Hertogenbosch (maar zijn familie nog steeds in Hout-Blerick) en volgt hij het Venlose nog altijd op de voet. Zo is hij bij de SP-Venlo verantwoordelijk voor het technisch functioneren en onderhoud van deze website.

Over zijn plek op de kandidatenlijst: “Ik ben in 2004 lid geworden met de overtuiging dat een beter Nederland bij jezelf begint. Mijn idealen zijn dan ook heel simpel: een beter Nederland, een eerlijk Nederland, een gelijkwaardig Nederland.”

Elly
Gorris
Email: 
ellygorris@gmail.com
Telefoon: 
077-3825832
Erik
Bakker
Email: 
ds.bakker@gmail.com
Mobiel: 
06-30467272
Introductie: 

Erik Bakker (55) is geboren in Amsterdam en woonde tot voor kort in Venlo-oost waar hij de drijvende kracht was van de acties voor een veiliger kruispunt Kaldenkerkerweg / Van Aragonstraat / Kapelaan Nausstraat, waar de gemeente het verkeerslicht weghaalde en sindsdien vele (bijna) ongelukken gebeurden.

Erik werkt in de techniek werd daarna (zelfstandig) vertegenwoordiger in gebruiksartikelen voor bloemisten en allerlei restpartijen. Rond zijn 35e besloot hij het roer om te gooien en ging Theologie studeren. Na zijn afstuderen was hij een paar jaar predikant in een kerk. Sindsdien werkt hij voor het Leger des Heils in Venlo en Helmond.

Het opstarten van nieuwe projecten doet het liefste en daar krijgt hij alle ruimte voor. Het is mooi en dienstbaar werk waarbij we ons vooral richten op mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Daarin zie ik dus een prachtige overlap tussen het Leger des Heils en de SP. Binnen de SP was hij in Venlo bestuurslid en in Helmond afdelingsvoorzitter.

Erik zegt: “De laatste jaren zie je de overheid steeds meer terugtrekken uit de wijken en buurten. Ik wil me graag inzetten voor een eerlijker verdeling in de maatschappij. We leven in een maatschappij van overvloed en er zouden geen tekorten hoeven te zijn.”

“Het is tijd voor een nieuwe doordenking en uitwerking van het begrip ‘solidariteit’. De huidige ‘ik-gerichte’ mentaliteit die overal doordringt zou weer veel meer een ‘wij-gerichte’ houding mogen worden.”

Mie
Peters-Delissen
Email: 
marida@home.nl
Mobiel: 
06-28549488
Anton
Thie
Email: 
tonthie@gmail.com
Telefoon: 
077-7501869
Introductie: 

Anton Thie (66) is gepensioneerd leraar. Hij is geboren in Nijmegen en heeft ook in Grave, Aruba, Bonaire en Bali (Indonesië) gewoond maar woont sinds enige tijd in Arcen.
Behalve in het onderwijs heeft hij ook als persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer gewerkt en was hij jaren raadslid in Nijmegen. Vanaf 1977 is hij al actief in de SP.

Als oud leraar biologie wandelt hij graag in de natuur rondom Arcen en kun je hem vaak op de racefiets aantreffen.

Waarom Anton voor de SP op de lijst staat: “Vanuit de luie stoel verander ik de wereld niet. Dat lukt alleen samen met de mensen uit de buurten en de dorpen.”

Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Zorg en welzijn brengen we op orde.
Kernwoord standpunt (titel): 
Echte banen voor een fatsoenlijk loon, werk moet lonen.
Kernwoord standpunt (titel): 
Steun voor de lokale ondernemer en het MKB.
Kernwoord standpunt (titel): 
Gemeente staat in dienst van de mensen.
Kernwoord standpunt (titel): 
Financien op orde brengen en betere sturing op kosten.
Kernwoord standpunt (titel): 
Betrouwbaar en transparant bestuur.
Kernwoord standpunt (titel): 
Goede (thuis)zorg voor iedereen.
Kernwoord standpunt (titel): 
Echte armoedebestrijding.
Kernwoord standpunt (titel): 
Versterk de economie en het onderwijs, meer stage- en leerwerkplekken.
Kernwoord standpunt (titel): 
Veilige en leefbare wijken en dorpen, zonder straatdealers.
Kernwoord standpunt (titel): 
Meer betaalbare sociale huurwoningen.
Kernwoord standpunt (titel): 
Investeren in alle wijken, niet alleen in de binnenstad.
Kernwoord standpunt (titel): 
Geen kabelbaan, een realistisch plan voor het kazerneterrein met oog voor het Fort.
Kernwoord standpunt (titel): 
Zeggenschap terug, betere regie en controle op grote dossiers.
Kernwoord standpunt (titel): 
Venlo groener en duurzamer: woningen isoleren, zonnepanelen op bedrijfsdaken.
Kernwoord standpunt (titel): 
Iedereen spreekt de taal en doet mee.
Kernwoord standpunt (titel): 
Meer en beter groen- en wegenonderhoud, beter openbaar vervoer.
Agenda: 
Titel: 
Debat FNV Lokaal
Datum en tijd: 
woensdag, maart 7, 2018 - 19:30
Info: 

Op 7 maart organiseert Lokaal FNV Regio Venlo een debat in de gemeente Venlo in het kader van de raadsverkiezingen.

Waar: 
Grand Café De Maagdenberg, Maagdenbergplein 1 in Venlo
Titel: 
Debat Seniorenplatform Venlo
Datum en tijd: 
donderdag, maart 8, 2018 - 19:30
Info: 

Het Seniorenplatform Venlo (SPF) nodigt alle partijen uit voor een verkiezingsdebat.

Waar: 
Café/zaal De Wylderbeek, Hagerhofweg 2-A Venlo
Titel: 
Venlo Vrouwen
Datum en tijd: 
donderdag, maart 8, 2018 - 19:30
Info: 

Op deze dag wordt weer Internationale Vrouwendag gevierd in het Stadhuis. De 'Venlo Vrouwen' hebben zich voor het programma laten inspireren door het thema onderwijs met speciale aandacht voor laaggeletterdheid, wat betekent dit voor iemand ?

Ook is er weer de uitreiking van de bokaal en het collier voor de Venloos Voorname Vrouw 2018. Voor het eerst  zal er ook een Junior Venloos Voorname Vrouw onderscheiden worden.

Waar: 
stadhuis, Markt 2 Venlo
Titel: 
Inkomenskaart uitdelen
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 9, 2018 - 14:00
Info: 

De Hulpdienst van de SP-Venlo heeft ook voor dit jaar weer een inkomenskaart gemaakt. Om deze onder de aandacht te brengen van de doelgroep die mogelijk het meeste baat heeft bij deze informatie, wordt de kaart vrijdag 9 maart om 14.00 uur ook aangeboden bij mensen die het UWV/Werkplein bezoeken. SP'ers staan daar buiten het gebouw de inkomenskaart uit te delen, net als voorgaande jaren.
De inkomenskaart staat vanaf die dag ook op deze website en is daar voor iedereen te downloaden.

Waar: 
UWV/Werkplein, Prinsessesingel in Venlo
Titel: 
Buurten en folderen
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 9, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag in een wijk deur-aan-deur om mensen te enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen. Ook staan we ergens in het winkelcentrum om ook daar aan te spreken over de verkiezingen.

Waar: 
Blerick
Titel: 
NL Doet, SP helpt Muspelheim
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 (Hele dag)
Info: 

Tijdens NL Doet steken mensen de handen uit de mouwen om bij verenigingen een klusje te klaren. Over bijvoorbeeld de Vastenavondkamp is de afgelopen tijd veel te doen, zoals in buurthuis Muspelheim. Daarom zijn alle politieke partijen in Venlo uitgenodigd om tijdens NLdoet op zaterdag 10 maart, samen met het buurthuis de handen uit de mouwen te steken daar. Alle hulp is welkom om alle klussen te kunnen klaren. Wij pakken de handschoen op.

Waar: 
Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73 Blerick
Titel: 
Buurten en folderen
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag in een wijk deur-aan-deur om mensen te enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen. Ook staan we ergens in het winkelcentrum om ook daar aan te spreken over de verkiezingen.

Waar: 
Tegelen en Venlo
Titel: 
Debat van de Stad
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 - 14:00
Info: 

Met het initiatief 'Debat van de Stad' biedt de bibliotheek de burger een podium om zijn ideeën en gedachten te delen over ditmaal "De gelukkige Venlonaar".

Waar: 
Bibliotheek, Begijnengang 2 in Venlo
Titel: 
Verkiezingsbijeenkomst STSCC
Datum en tijd: 
zondag, maart 11, 2018 - 15:00
Info: 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de stichting Turks Sociaal Cultureel Centrum Venlo met als doel om mensen te informeren over de aankomende verkiezingen op 21 maart. Kandidaat-raadsleden stellen zichzelf voor en vervolgens zijn er diverse toespraken en kunnen de aanwezigen vragen stellen.

Waar: 
Muspelheim, Vastenavondkampstraat 73 Blerick
Titel: 
Lijsttrekkersdebat Ondernemerscafé
Datum en tijd: 
dinsdag, maart 13, 2018 - 20:30
Info: 

Het Ondernemerscafé Venlo organiseert op 13 maart een lijsttrekkersdebat, ook om een brug te slaan tussen ondernemers en de politiek. Onderwerpen die relevant zijn voor de ondernemer worden daarbij centraal gezet. Met als doel het verbinden van ondernemers in Venlo is men benieuwd naar de plannen van de politieke partijen en wat deze betekenen voor de ondernemers. Wat zijn de pijlers voor Venlo de komende 4 jaar? Hoe gaat de stad zich ontwikkelingen? Wat zijn de kansen? Die thema's en meer komen aan bod tijdens het debat.

Waar: 
Domani, Dominicanenstraat 15, Venlo
Titel: 
Buurten en folderen
Datum en tijd: 
vrijdag, maart 16, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag in een wijk deur-aan-deur om mensen te enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen. Ook staan we ergens in het winkelcentrum om ook daar aan te spreken over de verkiezingen.

Waar: 
Blerick
Titel: 
Buurten en folderen
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 17, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag in een wijk deur-aan-deur om mensen te enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen. Ook staan we ergens in het winkelcentrum om ook daar aan te spreken over de verkiezingen.

Waar: 
Tegelen, Belfeld, Velden, Arcen, Venlo
Titel: 
Verkiezingsdebat Raad op Zondag
Datum en tijd: 
zondag, maart 18, 2018 - 11:00
Info: 

Tijdens het programma 'Raad op Zondag' staan de lijsttrekkers tegenover elkaar voor het Verkiezingsdebat, live op de radio.

Er worden diverse onderwerpen besproken. Per onderwerp volgt een debat waarbij 4 lijsttrekkers aan tafel worden gevraagd.
De overige lijsttrekkers mogen erna kort reageren op het gesprek, wat steeds wordt geleid door journalist Harry Lucker en presentator Jan Kessels.
Het radioprogramma Raad op Zondag is een samenwerking tussen Omroep Venlo en Dagblad de Limburger. Namens de SP neemt onze lijsttrekker Ton Heerschop deel.

Waar: 
Omroep Venlo radio (live)
Titel: 
Buurten en folderen
Datum en tijd: 
zondag, maart 18, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag in een wijk deur-aan-deur om mensen te enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen. Ook staan we ergens in het winkelcentrum om ook daar aan te spreken over de verkiezingen.

Waar: 
Tegelen
Titel: 
Folderen
Datum en tijd: 
dinsdag, maart 20, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag op het station de reizigers enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen.

Waar: 
Station Venlo en Blerick
Titel: 
Folderen
Datum en tijd: 
woensdag, maart 21, 2018 (Hele dag)
Info: 

We gaan deze dag op het station de reizigers enthousiasmeren voor de plannen van de SP met Venlo en te vragen om op 21 maart te gaan stemmen.

Waar: 
Station Venlo en Blerick
Titel: 
Verkiezingen gemeenteraad & referendum Sleepwet
Datum en tijd: 
woensdag, maart 21, 2018 - 07:00 tot 21:00
Info: 

Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad van Venlo. Deze dag staat u voor de keuze: wordt Venlo killer met nog meer bezuinigingen of moet het socialer, duurzamer en menselijker? U heeft het voor het zeggen dus ga stemmen, elke stem telt! Maar laat uw voorkeur niet afhangen van de beloften van de politieke partijen, maar kijk vooral naar de daden van de verschillende partijen. Die zeggen namelijk alles over de ware aard van de politici die nu om uw stem dingen. Stem op de partij die na de verkiezingen ook nog voor u klaar staat, want alleen met de SP wordt het echt socialer, menselijker en beter. Aan u de keuze, maak er gebruik van.

Hetzelfde geldt voor het referendum over de Sleepwet (de hernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). In het kader van terrorismebestrijding maakt die wet het mogelijk om burgers af te luisteren en mee te kijken op smartphones, laptops, pc's etc. Ook voorziet de Sleepwet in het ongelimiteerd delen van informatie door Nederlandse diensten met buitenlandse geheime diensten. De Sleepwet is geen effectief middel tegen terrorisme en schendt onze privacy (zie sleepwet.nl en bof.nl).

Waar: 
Stembureau's zijn op vele plekken in de gemeente, kijk op www.venlo.nl waar precies bij u in de buurt. Neem uw stempas en paspoort/ID-kaart mee.
Titel: 
Uitslagenavond
Datum en tijd: 
woensdag, maart 21, 2018 - 21:00
Info: 

De gemeente Venlo stelt het stadskantoor beschikbaar voor het bijwonen van de uitslagenavond, op een groot scherm is de tv-uitzending over de verkiezingen te bekijken. De SP is ook daarbij aanwezig  en maakt van deze gelegenheid gebruik om samen de uitslagen af te wachten.

Waar: 
Stadskantoor, Hanzeplaats 1 Venlo
Titel: 
Soepexpress bij Venloop
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 24, 2018 (Hele dag)
Info: 

De SP deelt net als vorige jaren ook nu weer warme overheerlijke tomatensoep uit bij het sfeerpunt in Velden (waar 25 km en 40 km bijeen komen) van de Venloop wandeltocht. Naast soep geeft de SP ook bekertjes water en natte sponsjes weg.

Waar: 
hoek Markt/Scholtisstraat (bij kerk), Velden

Verkiezingen winnen? Help mee! Hoe mooi zou het zijn wanneer we onze inzet van de afgelopen jaren kunnen verzilveren? Als we winst willen behalen moet er wel wat gedaan worden. Vanzelf gebeurt er niets.

Ondersteun de
 campagne en hang
 een of meer posters goed zichtbaar
 op. We hebben
 posters in de afmetingen A3 t/m A0.

Overtuig ook uw buren, collega’s, familie, vrienden en bekenden om SP te stemmen. En ook om een poster op te hangen. Laat zien dat Venlo beter, anders en socialer moet worden!

Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen van onze folders hebben we nooit mensen genoeg voor. Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom en nodig. Samen verzetten we bergen! Draag ook je steentje bij en help mee.

Heb je tijd om in een wijk(je) folders te bezorgen? Kun je meehelpen campagnespullen uitdelen?
 Meld je dan alsjeblieft bij het campagneteam. Bel 06 340 69 796 (Petra Raijer) of stuur een e-mail met je gegevens naar: venlo@sp.nl of vul onderstaande formulier in. Wij zorgen dan dat je spoedig de poster(s) en/of folders krijgt.

Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

Lijsttrekker Ton Heerschop (52) woont al jaren in de wijk Op de Heide in Tegelen, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Venlo en is sinds 2013 fractievoorzitter van de SP. In 2014 werd hij benoemd tot beste debater in de gemeenteraad.

Hij was tot voor kort hoofd veiligheid van het ziekenhuis in Venlo, waarvoor hij zich dertien jaar heeft ingezet. In februari is hij begonnen als directeur en adviseur crisisbeheersing bij adviesbureau Parcival.

Zijn motivatie om de SP-lijst aan te voeren: “Zolang er 3.500 kinderen in armoede leven in onze gemeente, zolang grote bedrijven cadeautjes krijgen van het gemeentebestuur en kleinere ondernemingen in de steek worden gelaten, zolang als we zien dat er partijen mensen uitsluiten en wijken verloederen; zolang is er de noodzaak voor ons als SP om op te staan en met de mensen te strijden voor een betere en meer sociale gemeente. Een strijd waar ik me graag voor inzet.”

Ton Heerschop
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
http://www.facebook.com/VenloSP
Twitter: 
http://twitter.com/spvenlo
Aantal topkandidaten: 
50

Volg de SP-Venlo op social media

 

Nieuwsbrief SPeerpunten

Webwinkel

 

 

Bezoek onze webshop. Mooie kleding, leuke gadgets, interessante boeken en rapporten...


Verkiezingen 20 maart

Onderzoek naar bewindvoering

Wat is de kwaliteit van de bewindvoering bij schulden? Help mee om verbeteringen voor elkaar te krijgen, doe mee aan ons onderzoek. Vul hier de enquête in. (Dit kan tot 30 april, ingevulde gegevens worden anoniem gemaakt.)    

Volg ons op Facebook

Agenda

Hulpdienst SP Venlo

Bij allerlei soorten vragen staat de SP u met raad en daad bij. De Hulpdienst is gratis en voor iedereen.


Buurtonderzoek SP Venlo

We willen graag weten wat er speelt in uw straat, uw wijk. Wat gaat er goed, wat kan er beter?

Lees de enquête en vul hem in.


 

Nieuws

SP-afdelingen in Limburg