Provinciale Statenverkiezingen 2019 SP Venlo

Voor jezelf, Voor elkaar

Foto: SP

Het roer moet in Venlo radicaal om. Mensen moeten weer op de eerste plaats komen, niet het geld of prestigeprojecten. Bij de SP draait het gelukkig niet om de poppetjes in de gemeenteraad, maar om de mensen in de straat.

Bijvoorbeeld de zorg kent een miljoenentekort waar mensen de dupe van dreigen te worden. Die zorg moet zodanig ingericht worden dat mensen geholpen worden, kwaliteit staat voorop.

De SP in Venlo is klaar voor de volgende stap, namelijk meeregeren in het college. Het is nu de tijd om na jaren van falend bestuur en het meten met twee maten, een nieuwe koers te kiezen in Venlo. Een sociale koers met gelijkwaardige kansen voor iedereen.

Stem de SP in het gemeentebestuur. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo.

Lijsttrekker: Ton Heerschop

Lijsttrekker Ton Heerschop (52) woont al jaren in de wijk Op de Heide in Tegelen, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zit sinds 2010 in de gemeenteraad van Venlo en is sinds 2013 fractievoorzitter van de SP. In 2014 werd hij benoemd tot beste debater in de gemeenteraad.

Hij was tot voor kort hoofd veiligheid van het ziekenhuis in Venlo, waarvoor hij zich dertien jaar heeft ingezet. In februari is hij begonnen als directeur en adviseur crisisbeheersing bij adviesbureau Parcival.

Zijn motivatie om de SP-lijst aan te voeren: “Zolang er 3.500 kinderen in armoede leven in onze gemeente, zolang grote bedrijven cadeautjes krijgen van het gemeentebestuur en kleinere ondernemingen in de steek worden gelaten, zolang als we zien dat er partijen mensen uitsluiten en wijken verloederen; zolang is er de noodzaak voor ons als SP om op te staan en met de mensen te strijden voor een betere en meer sociale gemeente. Een strijd waar ik me graag voor inzet.”

1. Ton Heerschop

Lijsttrekker, fractievoorzitter

Meer informatie

2. Angelique Weingarten

Coördinator Hulpdienst

Meer informatie

3. Alexander Vervoort

Raadslid, fractiesecretaris, sessievoorzitter gemeenteraad (domein ruimtelijk, economie, sport, cultuur)

Meer informatie

4. Petra Raijer

Raadslid

Meer informatie

5. Stefan Hugues

Raadslid, regiovertegenwoordiger en landelijk partijbestuurslid

Meer informatie

6. Roy Straatman

Bestuurslid, coördinator Hulpdienst

Meer informatie

7. Ali-Haydar Çakmak

Bestuurslid, actiecoördinator Rood-Venlo

Meer informatie

8. Arjan van den Bosch

Lid Denktank

Meer informatie

9. Natasja Peeters

Bestuurslid, actiecoördinator

Meer informatie

10. Maurice Hinssen

Lid Denktank

Meer informatie

11. Jan Lenselink

Meer informatie

12. Joop Kerver

Meer informatie

13. Marc van den Berg

Meer informatie

14. rohan Nagel

Meer informatie

15. Fidan Yildirim-Karacaer

Meer informatie

16. Louis Martens

Meer informatie

17. Jack Geelen

Meer informatie

18. Wendy Wilms

Meer informatie

19. Henk Zegers

Meer informatie

20. Kyara Heerschop

Meer informatie

21. Guus Janssen

ere-voorzitter SP-Venlo, drager van de waarderingsonderscheiding Zilveren Tomaat, oud-voorzitter en bestuurslid, mede-oprichter SP-afdeling Venlo

Meer informatie

22. Jen Nagels

Meer informatie

23. Petra Zegers-Kempers

Meer informatie

24. Peter Nelissen

Afdelingsvoorzitter SP-Venlo

Meer informatie

25. Tamara Westheim

Meer informatie

26. Sven Poels

Meer informatie

27. Jules van Bussel

Meer informatie

28. Jeanette Wetzels-Kloet

Meer informatie

29. Angelo van Bergen

Meer informatie

30. Martin Smits

Meer informatie

31. Titia Bouman

Meer informatie

32. Sander Foppen

Meer informatie

33. Trudy Wijtenburg

34. Roland de Groot

Meer informatie

35. Bart Peeters

36. Britt Borghaerts

Meer informatie

37. Wendy Smits

39. Agnes Meekel-Hautus

Meer informatie

40. Sjaak Sieben

Meer informatie

41. Margriet Jetten

42. Enny Thie-Spierings

43. Peter Hinssen

Meer informatie

44. Els van Zon

45. Thea Janssen-Cauven

46. Tom Sanders

Meer informatie

47. Elly Gorris

48. Erik Bakker

Meer informatie

49. Mie Peters-Delissen

50. Anton Thie

Meer informatie

Zorg en welzijn brengen we op orde.

Echte banen voor een fatsoenlijk loon, werk moet lonen.

Steun voor de lokale ondernemer en het MKB.

Gemeente staat in dienst van de mensen.

Financien op orde brengen en betere sturing op kosten.

Betrouwbaar en transparant bestuur.

Goede (thuis)zorg voor iedereen.

Echte armoedebestrijding.

Versterk de economie en het onderwijs, meer stage- en leerwerkplekken.

Veilige en leefbare wijken en dorpen, zonder straatdealers.

Meer betaalbare sociale huurwoningen.

Investeren in alle wijken, niet alleen in de binnenstad.

Geen kabelbaan, een realistisch plan voor het kazerneterrein met oog voor het Fort.

Zeggenschap terug, betere regie en controle op grote dossiers.

Venlo groener en duurzamer: woningen isoleren, zonnepanelen op bedrijfsdaken.

Iedereen spreekt de taal en doet mee.

Meer en beter groen- en wegenonderhoud, beter openbaar vervoer.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Op 21 maart 2018 kan u afrekenen met het falende gemeentebeleid. Venlo moet sterker, socialer, menselijker, gelijkwaardiger en beter worden. Het is tijd voor de SP in het Venlose gemeentebestuur. Voor uzelf, voor elkaar en voor Venlo. Wij rekenen op u.

 

Bekijk hier ons actieprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo voor de raadsperiode 2018 – 2022. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo!

VOORWOORD

door Peter Nelissen, voorzitter SP-afdeling Venlo

We wilden het kort houden, liefst een puntenplan of actieprogramma van hooguit 25 pagina’s maar in Venlo gebeurt zo veel dat de aandacht verdient en dat om verbetering smeekt, dat we uiteindelijk alles hebben uitgeschreven aan actiepunten, hoe we onze voorstellen willen gaan realiseren maar ook wat we in de afgelopen vier jaar zoal bereikt hebben.

En da’s best veel wat we voor elkaar kregen! En dat voor een kritische oppositiepartij. Laat staan wat we voor elkaar zouden kunnen krijgen ín het gemeentebestuur, voor een betere gemeente Venlo.

Begin 2017 kwam de eerste aanzet voor dit verkiezingsprogramma en in juli en augustus van dat jaar hielden we zes openbare sessies waarbij steeds andere onderwerpen ter sprake kwamen.

Die sessies werden goed bezocht door zowel SP-leden als niet-leden/geïnteresseerden en zo haalden we een boel waardevolle informatie en inbreng op om het verkiezingsprogramma 2018-2022 vorm te geven. Tijdens ledenvergaderingen in september 2017 en januari 2017 werd de tekst fijn geslepen en ontbrekende zaken toegevoegd.

De SP is een actieve partij en gaat regelmatig op bezoek ik wijken om te peilen hoe het er voor staat. We vragen aan bewoners welke zaken er goed gaan en welke dingen er beter kunnen. Een beproefde methode die andere partijen steeds vaker overnemen. Als ze dat nu ook – net als de SP – doen buiten verkiezingstijd…

Al deze gesprekken, maar ook tijdens (werk)bezoeken en overleggen met ondernemers, verenigingen, stichtingen, instellingen en instanties, leveren ons iedere keer waardevolle informatie op. Soms vroeg iets om een directe aanpak en stelden we raadsvragen of dienden een motie in.

Een selectie van wat we al voor elkaar kregen en wat we bereikt hebben staat in elk hoofdstuk onderaan vermeld (bij de vinkjes). En dat waar we ons voor sterk moeten blijven maken staat vermeld bij de actiepunten wat we met Venlo willen, en hoe we dat willen bereiken. Lekker overzichtelijk, dachten we zo.

Zo ligt nu een programma voor dat breed gedragen wordt door iedereen die meehielp met het schrijven ervan en die we in de afgelopen jaren spraken, en mensen die ons vertelden tegen welke problemen zij tegenaan liepen. Dank voor het vertrouwen!

Het is daarom ook haast ondoenlijk om iedereen met naam te vermelden. Laat onverlet dat we al deze mensen hartelijk willen danken voor hun inbreng en de moeite die ze namen om mee te denken en teksten aan te leveren.

Na enkele jaren afwezigheid kwam de SP kwam in 2010 terug in de gemeenteraad, met twee zetels die ingenomen werden door Alexander Vervoort en Ton Heerschop. In 2014 werd de SP beloond voor haar inzet en verdubbelde het zeteltal; Petra Raijer en Stefan Hugues kwamen de raadsfractie versterken.

Nu, in 2018, hopen we dat we opnieuw het vertrouwen krijgen en beloond worden voor onze no-nonsense instelling, geen woorden maar daden-mentaliteit, onze vastberadenheid en vasthoudendheid, onze opstelling waarbij we kritisch kunnen zijn maar wel met alternatieven komen.

Dat we er voor de mensen zitten die niet gehoord worden of in de knel raakten. Dat persoonlijk belang voor ons geen rol speelt, wat zich al vertaald in onze afdrachtsregeling waarbij de raadsleden 25% van de raadsvergoeding houden en de rest in de partijkas storten zodat van dat geld ook onze talrijke vrijwilligers kunnen profiteren door bijvoorbeeld gratis scholingen en cursussen. Baantjesjagers en profiteurs komen er op die manier bij de SP niet in. Ook dat is eerlijke en betrouwbare politiek voeren.

Dit verkiezingsprogramma is ons kompas voor de komende vier jaren. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn onze uitgangspunten waarop ook dit actiemanifest is gebaseerd.

Ik wens u veel plezier bij het lezen. Of houd het bij de samenvattende inleiding op de volgende pagina.

En bekijk anders ook de opsomming van actiepunten per hoofdstuk met wat we voor Venlo willen.

Als u vragen heeft of een toelichting wenst, schroom dan niet om contact op te nemen.

SAMENVATTENDE INLEIDING

Door fractievoorzitter en lijsttrekker Ton Heerschop

De economische crisis ligt nog vers achter ons, het gaat steeds beter maar de mensen merken dat nog veel te weinig. 2017 was een politiek rampjaar, de gemeente is in een financiële diepte geworpen. We leven in roerige tijden waarin nepnieuws, ‘alternatieve feiten’, vooroordelen en vooringenomenheid mensen beïnvloeden en discussies mankeren.

Over de gang van zaken in Venlo zijn veel mensen boos en teleurgesteld. Net zo vragen ze zich terecht af wanneer zij ook mogen gaan profiteren van de voorspoed. Dat begrijpen we, de kritiek is terecht. Maar net zo is het aan ons allen om het vertrouwen terug te winnen en te laten zien dat er ook nog partijen zijn die wél naar de mensen luisteren en oog hebben voor hun problemen en wensen.

De SP kijkt met een positieve blik vooruit naar de uitdagingen die voor ons liggen, kansen die vragen om opgepakt te worden, zaken die smeken om verbeterd te worden.

Venlo is een prachtige gemeente met ongekende mogelijkheden. De combinatie van logistiek centrum, regiostad voor de omgeving en studentenstad is uniek te noemen. Daarnaast ligt Venlo direct naast Duitsland, het economische hart van Europa, waar we op vele manieren van profiteren maar waar ook nog een boel kansen onbenut zijn die om aandacht vragen.

We zien dat veel bedrijven Venlo weten te vinden. Dat de economie, welvaart en werkgelegenheid groeit. Mooie berichten, maar als we een slag dieper maken is de vraag voor wie al deze zaken groeien? Wie profiteert het meest en hoe zorgen we ervoor dat iedereen deelt in de opbrengst?

Hoe kan het zijn dat de arbeidsmigratie een doel op zich lijkt te zijn geworden? Waarom staan wij toe dat onze eigen werklozen niet aan de bak komen terwijl mensen uit andere Europese landen concurreren met de mensen die in Venlo een baan zoeken? Waarom grijpt onze gemeente niet in ten opzichte van de moderne slavernij van gastarbeiders en het tegen elkaar opzetten van mensen?

Het naar de gemeente brengen van de zorg zou mensen beter helpen, het zou de zorg goedkoper en kwalitatief beter maken. Dat stelde althans het vorige kabinet-Rutte van VVD en PvdA, gesteund in deelakkoorden door CDA, CU, SGP, D66 en GroenLinks maar net zo ingestemd hadden PVV en 50Plus. Haast iedere partij meende dat de marktwerking de zorg zou verbeteren en meer betaalbaar maken en dus kon ook het eigen risico flink omhoog en werd het zorgpakket uitgekleed.

Die decentralisatie van zorgtaken werd ook een financiële ramp van ongekende omvang. Gemeenten met een regionale functie als Venlo zijn benadeeld door te weinig budget om zaken fatsoenlijk te regelen. Zorgvragers én zorgverleners werden de dupe want het werd niet beter, eerder schraler en zelfs duurder.

Bestuurlijk maakte Venlo er een bende van. Vier wethouders van de oorspronkelijke zes zijn vertrokken. Deels gepland en deels door falend beleid en moesten opstappen. Maar niet één van die vertrekkende wethouders legde echt verantwoording af aan de burgers, in de gemeenteraad. Of nog voor het debat of al na de eerste kritiek waren ze weg. Het was in veel gevallen een scène uit een slechte film.

Venlo verdient beter! Venlo heeft na jaren van centrumrechts beleid recht op een links alternatief, een gemeentebestuur waarin een sterke SP mede bepalend is voor de koers. Een werkelijk sociale koers, die echt oog heeft voor wat nu ontbreekt en voor wat de mensen nodig hebben, die een antwoord heeft op de problemen van deze tijd en een visie voor de toekomst.

Weg van de bestuurlijke arrogantie die de gemeente jarenlang heeft verdeeld. Weg van het inleveren van idealen enkel om de macht.

Wij strijden voor mensen en hun woonomgeving; sterke, veilige en levendige wijken en kernen. Daar heeft de SP de afgelopen jaren voor gestaan en daar zal ze voor blijven staan. Of het nu Vastenavondkamp, Venlo-Zuid, Op de Heide of enig andere buurt is.

Wij gaan mensen niet tegen elkaar opzetten. Wij gaan mensen zonder huis of baan niet ophitsen tegen mensen die vluchten van hun thuis. Mensen die al hun geluk achterlieten in de oorlog moeten we opvangen, dat zijn we wettelijk verplicht, maar die opvang kan niet ten koste gaan van de vele mensen die al op zoek zijn naar een baan en een woning. Dus gaat de SP inzetten op meer woningen en meer echte banen. Weg met de pulpbaantjes zonder zekerheid of perspectief. We willen een betere spreiding van bevolkingsgroepen, nieuwkomers steunen in hun integratie. Iedereen krijgt gelijke kansen.

De SP gaat kinderen niet hun huis uitjagen om welke reden dan ook.  Wij accepteren geen discriminatie of het op etnische grond wegzetten van mensen. Voor ons gelden de normen en waarden van onze ideologie; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid van mensen en solidariteit. Die beginselen willen wij ook de komende jaren in Venlo in de praktijk blijven brengen.

Het motto van VVD, CDA, PvdA en VenLokaal in de afgelopen jaren ‘Loslaten in vertrouwen’ was bedoeld om de burger meer zeggenschap te geven maar in praktijk kwam er weinig van de grond en bleek het motto vooral verhullende taal om een ongekende bezuiniging als beleid erdoor te drukken.

Tientallen miljoenen werden bezuinigd op de (sport)verenigingen, kunst en cultuur in al haar gedaanten, de zorg, onderhoud van groen, gebouwen, parkeergarages en wegen, er werd gekort op handhaving, inspecties en de aanpak van verkeersknelpunten, en nog veel meer.

Tegelijkertijd werden tientallen miljoenen verspild aan de eigen organisatie, het kazerneterrein, falende wijkenaanpak, de naweeën van de Floriade, lagere opbrengsten voor grondverkoop...

Het recht van de sterkste (en rijkste) was leidend waardoor sommige ondernemers, burgers en vooral complete wijken en kleine kernen het nakijken hadden. Dat roepen we een halt toe!

Mede door het falende bestuur en de miljoenentekorten in de zorg staat Venlo er de komende jaren financieel slecht voor. Daardoor hoeft er niet nog meer miljoenen bezuinigd te worden. Gratis geld bestaat niet maar volgens de SP kun je veel geld besparen door slimmer met de middelen om te gaan. Venlo moet weg van de megaprojecten (geen kabelbaan) en gaan investeren in mensen en buurten, zeker de wijken die op achterstand staan. Geen loze beloften maar daadkracht.

De SP wil mensen echt meer te zeggen geven, de gemeente moet leren haar inwoners te vertrouwen en werkelijk de regie uit handen te geven, initiatieven van onderop te steunen zonder bureaucratische rompslomp of ellenlange procedures. Het uitvoeren van goede ideeën moet makkelijker, eenvoudiger, efficiënter, slimmer, goedkoper en dus beter.  

Venlo moet weer een samenleving worden. Venlo moet weg van het eilandjesdenken, de dubbele agenda en het meten met twee maten.

De SP staat voor daadkrachtig optreden en duidelijkheid. Recht voor z’n raap, zeggen waar het om gaat en waarom het dáár om gaat. Kritisch maar altijd opbouwend en met realistische en betaalbare alternatieven in de hand.

Samenwerken waar het kan en coalities smeden waar het moet om zaken voor elkaar te krijgen.

Wij willen leidend zijn in coalities tussen mensen. De noden van de straat dient vertolkt en daarmee gehoord te worden in de raadszaal. De SP weet wat er speelt, praat mét mensen, niet over mensen.

De gemeenteraad of het deelnemen aan het bestuur van de stad is geen doel op zich maar een middel om onze idealen te verwezenlijken. Om Venlo ten goede te veranderen, beter en eerlijker, sterker en socialer te maken. In het belang van alle inwoners van de gemeente Venlo!

Steunt u onze visie? Stem dan de SP in het gemeentebestuur. Voor jezelf, voor elkaar, voor Venlo.

Mag ik rekenen op uw vertrouwen?

Met vriendelijke groet,

Ton Heerschop

Lijsttrekker SP in Venlo

MENSEN EN BESTUUR

Wat wil de SP voor Venlo?                                                                   

 1. Mensen worden actief betrokken bij beslissingen.
 2. Mandaat voor burgerinitiatieven.
 3. Communicatie met mensen op gelijkwaardige voet.
 4. Eerlijke en betrouwbare informatie vanuit college en ambtenaren.
 5. Kennis en kunde dient aanwezig te zijn binnen gemeente, externe inhuur beperken.
 6. Gemeente ten dienste van de burgers.
 7. Investeren in wijken en dorpen, geen megaprojecten.
 8. Duurzaam bankieren.
 9. Nieuwkomers vlot te laten integreren door allereerst de taal te laten leren.
 10. Gratis onafhankelijke ombudsman/vrouw, toegankelijk voor alle mensen.
 11. Geen ruimte voor falende bestuurders.
 12. Hondenbelasting afschaffen, meer controle op hondenpoepoverlast.

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Betrek de mensen bij besluiten die grote gevolgen hebben voor de gemeente of hun directe omgeving. Een volksraadpleging moet mogelijk worden, zoals een voldoende ondersteund burgerinitiatief of een referendum over beslissingen zoals het kazerneterrein of de kabelbaan. De uitslag van zo’n referendum dient als bindend advies overgenomen te worden. Zo zijn alle mensen direct betrokken want zij zijn Venlo, maken de stad tot wat ze is en moeten bijdragen aan de realisatie van die projecten dus dan mogen ze er ook iets over vinden, meer dan eens in de 4 jaar voor de gemeenteraad stemmen. Zo wordt ook het draagvlak gepeild en het vertrouwen verbeterd. Zo kunnen we misschien voortaan (financiële) miskleunen met projecten zoals de Floriade voorkomen.
 2. Burgerinitiatieven omarmen en ook mandaat geven. Een goed idee is beter als het van de mensen zelf komt. Zij kennen immers hun eigen buurten en wijken. Actief met wijk en buurtbewoners in gesprek gaan en hen actief betrekken. Daadwerkelijke zeggenschap over de eigen buurt. Geef inwoners meer regie, dat geeft meer betrokkenheid en veerkracht.
 3. Communicatie naar mensen in de hele gemeente moet niet vanuit de machtspositie maar dienstbaar zijn naar de mensen. Er moet ruimte zijn voor het erkennen van de kennis en kunde van mensen. Communicatie dient in voor eenieder begrijpelijk Nederlands plaats te vinden dus geen ambtelijk taalgebruik of moeilijke woorden, onnodig Engels of managementjargon.
 4. Informeer mensen tijdig over plannen, niet als deze al helemaal dichtgetimmerd zijn. Dit zodat mensen tijdig kunnen aangeven als plannen gemaakt door de gemeente in hun wijk of buurt niet haalbaar of ongewenst zijn. Eerlijke communicatie naar de mensen. Praat er niet omheen, zeggen wat het is en wat er gaat gebeuren. Ook als het een slechte boodschap is.
 5. Ambtenarenapparaat ten dienste van de mensen. Maak als gemeente gebruik van de kunde aanwezig bij buurtbewoners. Ga uit van de kennis en kunde die binnen de gemeenteorganisatie aanwezig is of haal die binnen wanneer daar een gebrek aan is. Geen onnodige dure inhuur van buitenaf; maximaal 8% van de personeelskosten is voor het budget aan ingehuurd personeel.
 6. In de afgelopen jaren was het motto van de gemeente Venlo: ‘Loslaten in vertrouwen’. Dit betekent NIET ‘gooi alles maar over de schutting richting mensen’, maar zo werd het wel ervaren. Het is goed de burger te vertrouwen maar dan moet dit ook daadwerkelijk gebeuren en niet vanuit de gemeente weer regels opgelegd krijgen. Ondersteun mensen in hun eigen buurt.
 7. Geen geldverslindende projecten. Geen dure ‘totempalen’ voor de speeltjes van wethouders waar geeneens draagvlak voor is. Meer aandacht en investeringen in wijken, buurten en dorpen verhoog daar de leefbaarheid. Niet alle investeringen enkel naar de binnenstad, ook de kleinere winkelcentra opknappen en weer op gang brengen. Investeer waar het nodig is.
 8. We willen bekijken of en op welke termijn de gemeente over kan gaan naar duurzaam bankieren. Nu zijn er in Nederland maar enkele werkelijk duurzame banken (Triodos, ASN) en de vraag is of er een aanbesteding moet komen en in welke mate de gemeente daar dan voordeel uit put. Dit willen we gaan onderzoeken en liefst de betaal- en spaarrekeningen duurzamer onderbrengen.
 9. Nieuwkomers, of het nu ex-vluchtelingen/ asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten, gastarbeiders of expats zijn; als we willen dat deze mensen vlot integreren in de maatschappij dan dienen ze allereerst de taal te leren. Taal eigen maken is een eigen verantwoordelijkheid; als je naar Nederland komt om te wonen en/of werken dan dien je ook de taal te leren kennen. Zeker in de werksfeer is het spreken en begrijpen van dezelfde taal vaak een vereiste, vaak alleen al vanwege het snappen en opvolgen van veiligheidsprotocollen. Nu is het lastige dat taallessen voor nieuwe Nederlanders alleen kan voor arbeidsmigranten (WEB-gelden vanuit de gemeente) want als het gaat om bijvoorbeeld statushouders dan gaan gemeenten er niet over (daar is landelijk beleid en Rijkssubsidie voor geregeld). Echter ontslaat ons dit niet om creatief naar andere mogelijkheden te zoeken om te zorgen dat nieuwkomers soepel kunnen integreren. Belangrijk hierbij is wel dat er ook een kwaliteitscontrole komt bij aanbieders van taallessen, om misstanden en misbruik te voorkomen.
 10. Er komt een onafhankelijke gemeentelijke Ombudsman/vrouw waar mensen terecht kunnen bij problemen met de overheid en instanties met name op het gebied van bestuur, zorg en welzijn. Op termijn dient deze Ombudsman/vrouw voor de hele regio te werken om zodoende kosten te drukken en trends in klachten breder te kunnen bekijken met verbeteringen voor de hele regio.
 11. Geen ruimte voor falende bestuurders. De gemeentelijke uitgaven moeten beter gecontroleerd kunnen worden door de gemeenteraad. De gemeenteraad is het aan de inwoners van Venlo verplicht om besluiten van het college goed te toetsen. De SP gaat zich sterk maken om de controlemogelijkheden beter, eenvoudiger en inzichtelijker te krijgen.
 12. Honden zijn gewaardeerde huisdieren maar met het houden van een hond komen ook verantwoordelijkheden. Hondenpoep hoort niet op straat of op speelplaatsen en grasvelden. Elke hondenbezitter hoort ervoor te zorgen dat de hondenpoep wordt opgeruimd. Ook daarvoor worden er weer ruim voldoende afvalbakken neergezet in de gemeente. Hondenbelasting dient een doelbelasting te zijn oftewel van de opbrengsten worden uitlaatplekken onderhouden en poepzakjesverstrekkers en voldoende prullenbakken betaald. De hondenbelasting is nu vooral een melkkoe want ruim de helft van de opbrengst wordt aan andere zaken besteed. De belasting is middeleeuws, de controles duur, voor andere (huis)dieren wordt geen belasting geïnd, daarom wil de SP de ouderwetse hondenbelasting volledig afschaffen. De werkelijke kosten worden betaald uit de gelden voor algemeen onderhoud. Daartegenover staat dat boetes op overlast en hondenpoep op straat worden verhoogd en de pakkans omhoog gaat door meer handhaving hiervoor in te zetten.

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • Via het ingestelde SAM-fonds worden burgers al beter betrokken maar tegelijk zien we dat dit fonds halverwege het jaar al op is en dat burgers vaak via hele stroperige procedures en een brei aan formulieren aanvragen moeten indienen. Dit willen we eenvoudiger en beter toegankelijk maken. Hiervoor vroeger we regelmatig aandacht en dat blijven we doen totdat het geregeld is.
 • De SP deed onderzoek naar de winkelcentra in Blerick en Tegelen en kwam met een rapport met daarin diverse aanbevelingen die door het gemeentebestuur werden overgenomen. Er werden speciale centrummanagers aangesteld en winkeliers verenigd om samen het winkelgebied te verbeteren en leegstand terug te dringen.
 • Integriteit hebben we regelmatig op de agenda geplaatst. Zozeer zelfs dat onze fractievoorzitter het klankbord hiervoor werd binnen raad en college. Net als dat hij meermaals de commissie die het integriteitsonderzoek naar de geloofsbrieven aanstuurde.
 • Op initiatief van VVD en SP wordt geregeld dat Venlo per 2019 een eigen gemeentelijke Ombudsman/vrouw krijgt. In juni moet de nieuwe gemeenteraad beslissen of die er ook werkelijk gaat komen. De eerste slag is dus gewonnen maar de overwinning is nog niet binnen.
 • Beleid  gericht op de diversiteit van mensen (bijvoorbeeld LHBTQIAP) en anti-discriminatie kreeg meer vorm, Venlo organiseert in 2019 de Gay Pride, een regenboogpad werd aangelegd. Allemaal mogelijkheden om diversiteit meer te integreren in de maatschappij. Toch zien we dat er nog veel onbegrip en afkeer leeft, dus continue aandacht is noodzakelijk.
 • D66 en VenLokaal, alleen gesteund door SP, kwamen medio 2016 met een initiatief voor een gemeentelijk referendum dat echter door de andere partijen werd weggestemd. Als in de nieuwe gemeenteraad wél een meerderheid is kunnen we het initiatief (samen) nog eens indienen en daarmee bezien of plaatselijke referenda mogelijk zijn en iets toevoegen aan de lokale democratie en ook of daarmee het vertrouwen in de politiek kan vergroten.
 • Samen met de coalitiepartijen is afgedwongen dat de hondenbelasting de komende vier jaar al met ieder jaar 10% wordt afgebouwd. Daarmee is de belasting over vier jaar alvast 40% lager dan nu. Een aantal partijen geeft net als de SP aan deze belasting helemaal afgeschaft te krijgen, dat schept mogelijkheden maar van de andere kant roepen sommige partijen dat al jaren maar stemden ze net zo makkelijk tegen ons voorstel voor afschaffing. Vinger aan de pols houden dus.
 • In de vele onderzoeksrapporten (Floriade, Wel.kom, grondbedrijf, sportbedrijf, Q4, parkeergarages, kazerneterrein, grondverkoop bioscoop) staat dat Raad, ondernemers en burgers onvoldoende of verkeerd worden geïnformeerd, de communicatie ondermaats of onduidelijk is. Steeds werden aanbevelingen overgenomen of kregen we verbeteringen per motie afgedwongen. En steeds beloofden de wethouders beterschap maar het blijft kennelijk moeilijk.  De SP heeft iedere keer weer gepleit om dit radicaal te verbeteren, geen loze beloftes maar daadkracht en een veranderproces in de hele gemeentelijke organisatie.
 • Onze motie voor een onderzoek naar het effect van het afschaffen van het lage 6% BTW-tarief, werd in juni 2015 met ruime meerderheid aangenomen. Opmerkelijk hierbij is dat juist alleen de VVD tegen stemde! Om de broze economie aan te jagen werd de BTW enkele jaren terug op sommige onderdelen verlaagd naar 6%, die heeft men nu verhoogd naar 21%. De vorige belastingverhoging zorgde met name in deze grensstreek voor problemen, zoals de pomphouders die hun klandizie massaal over de grens zagen gaan tanken. De economie is nog steeds broos dus nu de schatkist willen spekken door de BTW te verhogen (ofwel mensen minder laten besteden!) is nogal dom en kortzichtig. Zeker voor onze regio kan die verhoging nadelig uitpakken. Het effectenonderzoek loopt nog steeds…

VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Betere straatverlichting, een nieuw lichtplan voor de hele gemeente.
 2. Crisisopvang voor thuis- en daklozen in stand houden.
 3. Blijvende inzet voor een dekkend reanimatienetwerk.
 4. Legaliseren wietteelt, hiervoor ruimhartige proef starten in de gemeente.
 5. Veilig en hufterproof straatmeubilair.
 6. Problemen in openbare ruimte aanpakken bij de bron.
 7. Meer handhaving op straat.
 8. Integrale aanpak bij woonmisstanden.
 9. Gemeente Venlo moet nadrukkelijker haar rol pakken in de veiligheidsregio.
 10. Rangeerterrein op snelst mogelijke termijn verplaatsen uit het centrum.
 11. Aandacht voor de dijkverzwaringen langs de Maas.

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Er moet een goed lichtplan komen om zodoende betere en energiezuinigere straatverlichting te krijgen. Daar waar kan, halvering van de buitenverlichting. En daar waar moet (omwille van bijvoorbeeld de (verkeer)veiligheid), buitenverlichting weer aan. Mogelijkheden die er zijn gebruiken en niet onnodig verlichting laten branden (wat te vaak gebeurt), dit is onnodig en energie- en geldverkwistend. Daarnaast in gebieden waar dat nodig is (bijvoorbeeld vanwege vleermuizen) de verlichting zodanig aanpassen dat de natuur er geen hinder van ondervindt.
 2. Crisisopvang voor thuislozen en daklozen hoort elke gemeente goed geregeld te hebben. Dag- en nachtopvang handhaven met een gecontroleerde gebruikersruimte. Hierdoor zijn gebruikers bereikbaar voor de hulpverlening en ontstaat er minder overlast op straat en in wijken.
 3. Venlo heeft grote sprongen gemaakt voor een dekkend netwerk waarbij vrijwilligers ingeval van een reanimatie binnen de cruciale levensreddende tijd sneller ter plaatse kunnen zijn dan de reguliere hulpverlening (112). Inzet hierop blijft een aandachtspunt zoals de verdere uitbouw van opgeleide vrijwilligers en voldoende aanwezigheid van AED’s. Als zij dit willen krijgen scholen steun vanuit de gemeente bij het realiseren van reanimatieonderwijs.
 4. Spoedig reguleren en daarna legaliseren van de wietteelt. Venlo start hiervoor met een proef van georganiseerde teelt, gecontroleerd door de gemeente. Hiermee waarborg je de gezondheid en kwaliteit, krijg je teelt zonder chemicaliën of een te hoog THC-gehalte. Hiermee bannen we de criminaliteit uit en komt er extra inkomsten vrij (scheelt immers politie-inzet en je mag belasting heffen op de geteelde ‘staatswiet’) die ingezet kan worden om de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verhogen door meer capaciteit aan handhaving en politie.
 5. Veilig meubilair in de openbare ruimte. Geen kwetsbare glazen wanden en afscheidingen. Hiermee is het probleem van vandalisme niet opgelost maar wel minder kostbaar en in het straatbeeld ziet het er beter uit, neemt ergernissen weg bij weer een vernieling.
 6. Probleem aanpakken bij de bron. Niet alleen daders straffen maar ook kijken waar de problemen vandaan komen en daar samen met de juiste instanties oplossingen voor zoeken. Hiermee voorkomen we terugval (recidive) of van kwaad naar erger. Naast meer wijkagenten moeten er ook veel meer jongerenwerkers en straatcoaches zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken aanwezig zijn om (mogelijke) problemen tijdig te signaleren en aan te pakken. Dikwijls heeft de SP gevraagd om bij problemen ook naar de onderliggende situatie te kijken maar kennelijk staan instanties machteloos of zijn kosten een struikelblok. Door het werkelijke probleem aan te pakken voorkom je erger en daarmee ook hogere en langdurigere (zorg)kosten. Hier blijft de SP op aandringen en met voorstellen komen.
 7. Meer handhaving en hiervoor meer geld reserveren. Nu zijn de medewerkers overbelast en moeten er keuzes gemaakt worden. Pakkans verhogen door meer mensen op straat. Ook ouders van de niet-volwassen vandalen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Deze jongeren aanspreken op hun gedrag en probleemeigenaar laten worden ofwel zelf boeten voor de gemaakte schade/overlast. Geef ze een plek waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Samen met de jongeren hiervoor aan de slag gaan zodat ze niet alleen repressief worden aangepakt maar er ook van leren, gevolgen onder ogen zien, waardoor er een preventieve werking vanuit gaat.
 8. Integrale inspecties van verschillende diensten bij vermoedens van illegaal kamerverhuur en drugsplantages. Huisjesmelkers worden aangepakt. Wonen in Venlo doe je onder menselijke omstandigheden, betaalbaar, duurzaam. Huurders huren onder het huurrecht, ook bij leegstandsbeheer. Overlast door (illegale) overbewoning van panden wordt aangepakt.
 9. Veiligheidsregio Limburg-Noord bevordert de veiligheid en gezondheid en bestrijdt rampen en crises. Hiervoor bundelt ze de krachten van onder meer brandweer en GGD. Duurzame verbindingen met mensen, organisaties, bedrijven en andere overheden zijn de basis voor samenwerking voor het bereiken van de doelen. Venlo dient hierin meer dan nu nadrukkelijker haar rol te pakken als regiogemeente en daarmee haar stempel te drukken op de werkwijze, aanpak en realisatie van gestelde doelen, binnen het budget.
 10. Het rangeerterrein midden in de stad is een groot risico. Het beleid van de gemeente Venlo moet gericht zijn om op termijn het rangeerterrein te verplaatsen naar een veiligere locatie. De ruimte die vrij komt kan gebruikt worden voor bijv. woningbouw, bedrijven of parkeerplekken. De grondopbrengst hiervoor kan de kosten dekken voor de uitplaatsing van het emplacement.
 11. ‘Mooder Maas’ is een prachtig stuk natuur die van zuid naar noord door onze gemeente slingert. Langs haar oevers zullen de komende jaren ingrijpende veranderingen komen door de geplande dijkversterkingen, in combinatie met meer ruimte voor de rivier op bepaalde plaatsen, uitgevoerd door het Waterschap Limburg. Naast deze nodige veiligheidsmaatregel biedt dit ook kansen voor meer groen en waterrecreatie, nieuwe natuur. (Zie ook hoofdstuk recreatie en toerisme).  Net zo belangrijk blijft het dat het goed wonen blijft voor onze bewoners aan de Maas. Rekening houden met hun wensen en bedenkingen, een taak van de gemeente om in de stuurgroep hier aandacht voor te vragen. Een goede samenwerking zoeken met Waterschap en Provincie in deze, en een goed evenwicht zoeken tussen veiligheid en leefbaarheid.

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • In 2008 vroeg de SP om een reanimatienetwerk mogelijk te maken. Tussen 2010 en 2015 dienden we talloze moties in om het netwerk van de grond te krijgen. Veel fracties en de PvdA-wethouder vonden het te duur (wat mag het redden van een mensenleven kosten?!?). Maar door vasthoudendheid lukte het ons uiteindelijk toch en kwam er een netwerk dat met de hulp van vele vrijwilligers en stichtingen nu dekkend is voor de hele gemeente. Nu is het zaak om dat vast te houden en uit te bouwen, meer vrijwilligers laten opleiden en scholen betrekken.
 • Na gesteunde moties en lang gesoebat met de Provincie is een enkele donkere weg voorzien van lantaarnpalen zodat het veiligheidsgevoel en de verkeersveiligheid is toegenomen. Maar er zijn nog genoeg plekken waar verlichting ontbreekt, denk aan donkere steegjes tussen woningen.
 • Talloze moties werden ingediend en debatten gevoerd om het softdrugsprobleem in ons aller voordeel om te draaien. We zijn hierbij afhankelijk van landelijke wetgeving en of een proef mag gaan plaatsvinden. Venlo dient te laten zien welke voordelen ze heeft bij een proef met legale teelt, het ministerie overtuigen dat Venlo een van de proefgemeenten dient te worden. Zeker als grensstad die nog steeds kampt met een drugsimago, overlast van dealers en de gevolgen ondervindt van illegale teelt (brand door hennepplantages) moet Venlo deze kans verzilveren en daarmee ook het criminele circuit een slag toebrengen. Een stuk burgerlijke ongehoorzaamheid moet dan maar als het niet anders kan, het belang van een veilig en gezond Venlo staat voorop!
 • Straatmeubilair en verkeersobjecten worden steeds vaker hufterproof uitgevoerd maar nog net niet vaak genoeg. De kosten van het herstellen en opruimen van de schade weegt op een gegeven moment niet meer op tegen de aanschafkosten van hufterproof materiaal. De SP denkt op de lange termijn, en welk geld ons dit kan besparen, en zal voorstellen blijven doen om slimmer met de openbare ruimte om te gaan. Denk daarbij ook aan het vergroenen van nu nog lelijke blinde vlekken. De straatstenen vervangen door beplanting maakt het aanzicht ook mooier en nodigt uit om beter met de omgeving om te springen.
 • De SP kreeg het voor elkaar dat er blijvende aandacht is voor mogelijke radicalisering. Samen met politie en veiligheidsdiensten houdt de gemeente bepaalde casussen directer in de gaten.
 • We wisten de aandacht rondom agressie tegen hulpverleners op de agenda te houden.
 • Regelmatig hebben we het College van B&W verzocht om illegale bewoning en andere misstanden aan te pakken, meer te inspecteren en te handhaven. De afgelopen jaren is echter bezuinigd op juist die inspecties wat maakt dat ze moeilijker hun werk kunnen doen.  Op Handhaving wisten we eind 2016 een geplande bezuiniging van een kwart miljoen euro te voorkomen, anders zou er nog minder gehandhaafd gaan worden en zouden prioriteiten anders gelegd gaan worden. We zien ook dat de afdeling Handhaving meer mensen en middelen nodig heeft om beter hun werk te kunnen doen. Daar gaat de SP voor zorgen zodat problemen met illegale verhuur (en de overlast) van kamers en de onmenselijke manier waarop gastarbeiders gehuisvest worden door hun werkgever vaker en harder aangepakt kan worden.
 • Sinds 2004 maken we ons druk over het rangeerterrein want te vaak zien we dat er ongelukken gebeuren of het weer net goed afloopt. Zeker het rangeren met gevaarlijke stoffen is een groot risico met enorme gevolgen voor als het een keer echt mis gaat. In 2009 kregen we het op een haar na net niet voor elkaar dat er voortaan geen ammoniaktransporten meer dwars door de gemeente zouden rijden. Het was het Venlose gemeentebestuur dat hierin afzijdig bleef! Door regelmatig raadsvragen te stellen hielden we dit onderwerp sindsdien op de politieke agenda.
 • De SP blijft erop aandringend dat gevaarlijke stoffen via andere wegen vervoerd worden (Betuwelijn, rechtstreeks van fabriek naar afnemer, via bestaande pijpleidingen) waardoor Venlo veiliger wordt. Mede doordat we hierover bezig blijven loopt er nu een onderzoek om de oude ongebruikte pijpleiding tussen Chemelot (DSM Geleen) en Venlo weer te gaan benutten. Daarnaast blijft het ons streven om het emplacement uit de binnenstad te verplaatsen en direct op de railterminal aansluit waardoor ook de spoorwegovergangen in Venlo en Blerick (met name Groot Boller) minder belast worden. Dit zal een dure operatie worden maar doordat een fors deel van het emplacement nu vooral gebruik wordt voor (tijdelijke) opslag/parkeren, kan bij uitplaatsing dat terrein te gelde worden gemaakt wat de kosten voor uitplaatsing flink drukt. Een win-win situatie. Ons rapport hierover ligt nog op tafel.

ONDERWIJS EN JONGEREN

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Jongeren betrekken bij het beleid daar waar het hen aangaat.
 2. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn.
 3. Leerlingenvervoer op peil houden.
 4. Voldoende en goede stageplaatsen en leerwerkplekken.
 5. Scholen moeten hun rol kunnen nemen in wijken en buurten.
 6. Meer en betaalbare woonruimte voor studenten en jongeren (tussen 18 en 23 jaar). Verhuurders dienen hun panden te onderhouden en anders wordt vergunning ingetrokken.
 7. Meer jongerenwerkers in de buurten en wijken.
 8. Schoolzwemmen terug.
 9. Gymnastieklessen gegeven door vakdocenten. Sportverenigingen profiteren hiervan.
 10. Strippenkaart om sporten te ontdekken.
 11. Venlo is de meest Duitse stad van Nederland, dan dienen we ook te stimuleren dat vooral Duits als examenvak gekozen wordt en de taal geen belemmering vormt voor samenwerking.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Er wordt te weinig geluisterd naar wat de jeugd bezighoudt. Zo wordt er veel gepraat over en beleid gemaakt vóór jongeren in plaats van mét hen de verbinding aan te gaan.  Jongeren dienen net zo te worden betrokken bij het armoedebeleid in hun gemeente. Schulden van jongeren worden door de gemeente opgekocht. Zij betalen tegen een redelijk bedrag in 3 jaar terug en/of leveren een maatschappelijke tegenprestatie. We streven binnen de gemeente naar het afschaffen van 0-uren contracten en het beperken van flexwerk. Dat geeft ook jongeren meer zekerheid en stabiliteit en perspectief op een echte en vaste baan. De gemeente geeft hiertoe het goede voorbeeld, net als dat jongeren tot 23 jaar een fatsoenlijk loon ontvangen in plaats van het discriminerende minimumjeugdloon. Er moet aandacht zijn voor goede begeleiding van schoolverlaters, zoals Wajongeren naar passend werk, anders vallen zij tussen wal en schip. Zeker sinds het afsluiten van de toegang tot de sociale werkvoorziening.
 2. Onderwijs dienen we betaalbaar te houden, speciaal ook voor ouders met een minimuminkomen. Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor leerlingen met ouders met een ‘smalle beurs’. Iedereen moet hieromtrent gelijke kansen hebben.
 3. Onderwijs is van cruciaal belang, ook zodat onze jeugd later op de arbeidsmarkt een kans krijgt. Er is in de afgelopen jaren enkele keren bezuinigd op het leerlingenvervoer door bijvoorbeeld de tarieven te verhogen en de kilometergrens te verlagen. Een voorstel van de Lokale Democraten om leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs te vergroten kreeg alleen steun van de SP. We zien dat ouders en kinderen de dupe zijn van het nieuwe beleid en gaan dat in de komende raadsperiode herstellen.
 4. Stageplaatsen zijn belangrijk voor leerlingen. Voldoende stageplaatsen en leerwerkplekken zijn van belang voor goed onderwijs. De gemeente Venlo moet bedrijven actief activeren om stageplaatsen mogelijk te maken en zelf het goede voorbeeld hierin geven.
 5. Scholen hebben een centrale rol in de wijk. Onze kinderen krijgen er niet alleen onderwijs maar maken er ook vrienden en spelen ook na school op de schoolpleinen. Scholen krijgen steun bij het betrekken van ouders en kinderen in de buurt en bij het starten van nieuwe initiatieven die de wijk beter maken. Hierdoor raken wijkbewoners ook meer betrokken bij hun wijk.
 6. Volop aandacht om studenten naar Venlo te lokken maar te weinig aandacht voor hun wensen en behoeften, ook na afronden van de studie en de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Er dient daarom een integrale visie te komen om studenten beter te boeien en te binden voor Venlo. Studenten zijn een aanwinst voor de hele gemeente. Maar dan moeten deze studenten wel de mogelijkheid hebben om in de gemeente Venlo te kunnen wonen en na afronden van hun studie ook te kunnen blijven wonen. Er is veel te weinig betaalbare woonruimte voor studenten en jongeren in onze stad. Woningcorporaties hebben wel voorzichtig initiatieven genomen maar het is onvoldoende om de vraag te dekken. Er zijn ook particuliere initiatieven, particulier verhuur kan mooi zijn als deze op een goede manier verloopt. Voor huisjesmelkers is in onze gemeente geen plaats meer. Geen uitbuiting van studenten/huurders door te hoge huur of slecht tot geen onderhoud. Vergunningen dienen te worden ingetrokken als men geen fatsoenlijke huisvesting levert. Vanaf 23 jaar kunnen jongeren in aanmerking komen voor een huurhuis maar voor jongeren tussen 18 en 23 jaar is er niet tot nauwelijks aanbod op de woningmarkt. Bestaande woningen zijn te duur en mogen niet toegewezen worden aan jongeren van 23 jaar en jonger. De gemeente dient in overleg met de woningcorporaties dit probleem aan te pakken en naar oplossingen te zoeken. De gemeente heeft verschillende (leegstaande, onverkoopbare) panden in bezit die mogelijkerwijs met kleine aanpassingen (al dan niet tijdelijk) geschikt gemaakt kunnen worden voor jongeren tot 23 jaar om te wonen.
 7. Jongerenwerk is een vak, momenteel wordt in de gemeente geen specifiek jongerenwerk meer aangeboden. Sterker, het is wegbezuinigd en bewonersondersteuners moeten dat er maar bij doen. Van de zotte! Er zijn te weinig plekken voor onze jongeren en zij hebben nauwelijks aanspreekpunten die aansluiten bij hun belevingswereld, wensen en behoeften. Jongerenwerk moet weer terug in de buurten. Net zo dient het aantal straatcoaches uitgebreid te worden, liefst naar minimaal een straatcoach per grote wijk. De kosten hiervoor verdienen zichzelf terug wanneer door hun actieve en preventieve benadering er overlast of erger, schoolverlating of werkloosheid (uitkering) voorkómen wordt.
 8. Schoolzwemmen moet voor elk kind beschikbaar zijn, in principe mag geen kind de basisschool verlaten zonder zwemdiploma. Het vervoer naar een zwembad (en de kosten daarvoor) mag geen belemmering vormen. Scholen krijgen hierbij steun als zij dit nodig hebben. De SP heeft gepleit om schoolzwemmen terug te krijgen op scholen maar het gemeentebestuur achtte dit te duur. Politiek is keuzes maken en de SP kiest ervoor dat men in een waterrijk land als Nederland zwemles dient te krijgen en niet alleen voor diegenen die het kunnen betalen.
 9. Gymnastieklessen voor onze jeugd moet gegeven worden door vakkrachten. Docenten moeten dit niet er even erbij hoeven te doen. Sport en bewegen is belangrijk, zeker voor de jeugd die gemiddeld steeds minder buiten speelt of beweegt. Hiermee houden we onze jongeren fit en gezond. Tevens kunnen de lessen een stimulans zijn om een sport te gaan beoefenen. Sportverenigingen kunnen zich op scholen presenteren en jongeren enthousiast maken. Dit voorkomt verdere daling van ledenaantallen, houdt de verenigingen levendig, zorgt voor meer betrokkenheid en kan ook (op termijn) meer kaderleden opleveren.
 10. De SP wil daarnaast een strippenkaart waar kinderen gebruik van kunnen maken om te ontdekken welke sport(vereniging) het beste bij hen past. Zo voorkomen we dat kinderen bij een eerste teleurstelling helemaal afhaken en zelf ervaren welke sporten er zijn en wat men zelf leuk vindt om mee verder te gaan. Ook bereiken we hiermee de kinderen die anders geen lid kunnen worden van een sportclub omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Ook kan de sport- en cultuurkaart eraan bijdragen dat verenigingen vitaal blijven en nieuwe gemotiveerde aanwas krijgen. De SP heeft vaker gepleit voor een sport-strippenkaart maar een raadsmeerderheid van andere partijen wilde niet verder gaan dan de mogelijkheden die het jeugdsportfonds biedt. In de nieuwe raadsperiode wil de SP de opties voor een sport- en cultuur-strippenkaart opnieuw verkennen.
 11. Grensstad Venlo profiteert (economisch) enorm van Duitsland als naaste buur. Toch blijven nog veel kansen onbenut zoals samenwerking op cultureel gebied maar ook economische mogelijkheden. Reden is (naast regelgeving die niet aansluit) dat dikwijls de taal als drempel wordt gezien om contacten te leggen of werk te vinden in het buurland. Indien scholieren (en studenten en andere inwoners) geen vreemde taal meer leren, dan zijn hun kansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt onnodig beperkt, zeker in het buitenland. Ook de grensoverschrijdende sociaal-culturele samenwerking verreist kennis van de buurtalen. Naast goed onderwijs in de Nederlandse taal voor nieuwkomers (om de integratie te bevorderen en de kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren) dient er meer aandacht te zijn dat scholieren naast het Engels ook Frans of bij voorkeur Duits als examenvak nemen.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • Sinds 1-1-2017 kunnen ook minderjarigen een OV-studentenkaart aanvragen. Daar ging een lange strijd aan vooraf. Een jonge leeftijd of de financiële situatie mag geen belemmering vormen om te kunnen gaan studeren waar je dat wil. Eerder waren er succesvolle experimenten met gratis OV voor 65+’ers maar dat werd teruggedraaid omdat het volgens de provincie ‘te duur’ zou zijn; het ging aan haar eigen succes ten onder. Het openbaar vervoer is provinciaal of landelijk geregeld maar dat wil niet zeggen dat we er lokaal of regionaal niets mee kunnen. Dus waarom niet voor bepaalde doelgroepen opnieuw bekijken of gratis OV een optie is? De SP wil samen met de provincie en vervoerders dit onderwerp opnieuw gaan oppakken en voortbouwen op eerdere successen.
 • De SP lanceerde eerder het idee om de oude ambachtsschool terug te brengen om zodoende weer en meer gekwalificeerde vakmensen op te leiden in juist die sectoren waar de komende jaren grote behoefte aan is (denk aan bijvoorbeeld de bouw, techniek, (fijn)metaal, maakindustrie). Voorwaarde om het een kans van slagen te geven is wel dat er dan in afspraak met het bedrijfsleven voldoende opleidings- en stageplekken komen. Dit idee is opgepikt waardoor er in Steyl en Venlo-zuid ambachtsscholen gaan komen maar het aantal stageplekken blijft achter waardoor leerlingen in de knel komen, kennis en ervaring missen en mogelijk zelfs de opleiding niet kunnen afronden. Dit punt wil de SP meer aandacht gaan geven, de gemeente moet bedrijven actiever benaderen en aansporen om stageplekken te creëren, de bedrijven profiteren er immers zelf door omdat op die manier ook vacatures ingevuld gaan worden.
 • Volop aandacht om studenten naar Venlo te lokken maar te weinig aandacht voor hun wensen en behoeften, ook na afronden van de studie en de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Er dient daarom een integrale visie te komen om studenten beter te boeien voor en te binden aan Venlo.
 • We stelden raadsvragen om de illegale verhuur aan te pakken, om leegstandsbeheerders (anti-kraak) te laten zorgen voor normale afspraken met hun huurders (die nu nergens aanspraak op kunnen maken en daarmee in onzekerheid wonen), om huisjesmelkers te weren en om ook voor jongeren betaalbare huisvesting mogelijk te maken. We zien hierop onvoldoende actie dus moet dit de komende vier jaar echt verbeterd en dus aangepakt gaan worden.
 • Met regelmaat vroegen we aandacht voor het jongerenwerk en het aantal straatcoaches maar er kwamen er niet meer bij en op het jongerenwerk werd bezuinigd. De SP wil geld uittrekken om via het welzijnswerk weer voldoende jongerenwerkers actief op straat en in de wijk aanwezig te hebben en ook om meer straatcoaches aan te stellen die tevens als ogen en oren kunnen fungeren voor bijvoorbeeld de politie en andere instanties.
 • Bezuinigingen op het jeugdsportfonds (en ook jeugdcultuurfonds) wisten we te voorkomen. Dit fonds zorgt er al voor dat ieder kind, ongeacht het inkomen van de ouders/verzorgers, aan een sport kan deelnemen. Dit moeten we verder stimuleren en uitbouwen door meer mensen actief op dit fonds en andere mogelijkheden te gaan wijzen.
 • De SP diende een motie in om werken onder het minimum(jeugd)loon te voorkomen en dat actief te bestrijden, te beginnen binnen de gemeente zelf. Daar werkt inmiddels iedereen naar volwaardig loon zoals elke volwassene van boven de 23 jaar.
 • Over de overplaatsing van 47 leerlingen van het Blariacumcollege naar College Den Hulster ontstond in april 2017 een onwenselijke (en gespannen) situatie met aan de ene kant het OGVO-bestuur en basisscholen en ouders van leerlingen aan de andere kant. Een oplossing leek lange tijd niet voorhanden, juridisch getouwtrek hing in de lucht. De SP stelde raadsvragen en een dag later was de school al om; er zou niet meer geloot worden, ouders en leerlingen zouden beter betrokken worden bij de 1e en 2e keus van de school van voorkeur en er is tijdelijke huisvesting (lokalen) gerealiseerd op het schoolterrein voor de extra leerlingen. Blijkt weer eens; actie loont.

ECONOMIE EN FINANCIËN, WERK EN INKOMEN

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. MKB ondersteunen, aandacht voor de kleine/startende ondernemer, ZZP'ers steunen.
 2. Meer pop-up bedrijfjes mogelijk maken en de procedure verbeteren
 3. Geen externe bedrijven voor beheer. Leegstand beschikbaar stellen voor ondernemers.
 4. Social return serieus inzetten en hierop controleren.
 5. Bij aanbestedingen door de gemeente Venlo de voorkeur geven aan lokale bedrijven.
 6. Beter beleid voor mensen zonder werk of in een uitkering, geen draaideurbeleid meer.
 7. (Her)introduceren van de onafhankelijk arbeidsadviseur op het Werkplein.
 8. Regelingen zoals kwijtschelding gemeentebelasting voor werkzoekenden en bijstandsgerechtigden handhaven en drempel verhogen naar 125% van de bijstandsnorm.
 9. Vrijwilligerswerk moet vrijwillig zijn, geen tegenprestatie. Geen verdringing van betaalde banen door vrijwilligers. Er komt een onafhankelijk meldpunt tegen misstanden.
 10. Zorgen voor arbeidsplekken voor mensen met een beperking. Mensen die werken met een WSW-indicatie niet in de kou laten staan.
 11. Sollicitatieplicht voor ouderen afschaffen. Werkwijzen beter op elkaar afstemmen.

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van onze economie. Het beleid van de gemeente dient dan ook gericht te zijn op het ondersteunen van de MKB'ers. Beleid hanteren om ruimte te maken voor innovaties vanuit het MKB. Meedenken en ondersteunen vanuit de gemeente. Startende ondernemers moeten een steuntje in de rug krijgen vanuit de gemeente door bijvoorbeeld verlaging van de gemeentebelasting of tijdelijke kwijtschelding.
 2. Pop-up ondernemingen, tijdelijke bedrijven in leegstaande winkelpanden, meer mogelijk maken door met pandeigenaren hierover afspraken te maken. Een andere mogelijkheid is de bestemming van panden afhalen zodat hergebruik van leegstaande panden eerder te realiseren is. In Venray leven hier al ideeën voor, Venlo kan die bij succes 1-op-1 overnemen. De concept-store, pop-up winkel of -restaurant werkt in verschillende steden, proeven hiermee in Venlo bleken van toegevoegde waarde. Ook biedt het tijdelijk invullen van leegstand met kunst en cultuur nieuwe beleving en trekt het nieuwe ondernemers aan. Het zorgt niet alleen voor een beter aanblik van de winkelstraat maar ook voor een levendigere winkelstraat. Ondernemers inspireren elkaar en andere mensen, dat wekt ook vertrouwen. Beleid moet gericht zijn op het mogelijk maken en niet te veel regels hieraan verbinden, dat ontmoedigt ondernemers.
 3. Het beheer van de panden in bezit van de gemeente dient in handen te blijven van de gemeente Venlo. Beheer en verhuur niet via tussenpersonen. Ongebruikte panden in gemeentelijk bezit liefst verhuren aan startende ondernemers tegen een lage huur of enkel gebruikerskosten. Zo help je niet alleen de startende ondernemer maar draag je er ook aan bij dat het bedrijf kan groeien en lasten geen struikelblok vormen in de opstartfase. Een succesvolle onderneming draagt bij aan de groei van de economie, creëert banen, zorgt voor innovaties en versterkt (het verhaal van) Venlo op zich.
 4. Beleid moet gericht zijn op een duurzaam vooruitzicht op werk. Maar ook als gemeente moet men erop toezien dat werknemers die aan het werk zijn via een social return regeling, loon naar werk krijgen in goede werkomstandigheden. In het verleden was er bij enkele bedrijven al sprake van social return maar na enkele maanden waren de arbeidscontracten al opgezegd en was men niet verplicht opnieuw personeel via social return in dienst te nemen. Hier moeten harde afspraken over worden gemaakt die nageleefd dienen te worden (controles). Minimaal 8% van de medewerkers via sociaal return moet een harde eis zijn, ook binnen de gemeente. Juist de gemeente dient het goede voorbeeld te geven maar daar komt nu te weinig van terecht, zeker voor arbeidsplekken voor mensen met een beperking. Bij grondverkoop kun je als gemeente voorwaarden stellen in het aandeel aan vaste banen en het kansen geven aan mensen die niet zo makkelijk meekomen. Mooi is dat de provincie hier sinds kort met de gemeenten in samenwerkt. Loon naar werken betekent ook gelijk loon voor hetzelfde werk ongeacht leeftijd of geslacht. Het is bizar dat jongeren en vrouwen voor dezelfde werkzaamheden minder betaald krijgen. Daar moeten we van af; de gemeente moet bedrijven hierop aanspreken. Neem een voorbeeld aan Weert met het project ‘Werk.nu’ waarbij mensen vanuit de WW al naar werk worden geholpen vóórdat men in de Bijstand zou raken. Of aan Amsterdam waar 23.000 mensen aan werk werden geholpen waarvan 18.000 vanuit de bijstand!
 5. Vanuit de Europese Unie moet er worden aanbesteed bij opdrachten vanuit de gemeente. Bij deze aanbesteding moeten lokale bedrijven de voorkeur krijgen. Kwaliteit en profijt voor de regio gaan dan voor de laagste prijs (in praktijk blijkt goedkoop vaak duurkoop). In gemeenten zoals Zwolle is hiermee geëxperimenteerd en dit blijkt goed te werken. Dit brengt voordelen voor de lokale economie en werkgelegenheid. Tevens is het beter voor het milieu want men heeft kortere aanrijtijden en verbruikt zo minder brandstof, minder schadelijke uitstoot en ook de drukte op de weg vermindert.
 6. Mensen met een bijstandsuitkering of een uitkering vanuit het UWV moeten beter begeleid worden. Nu moet men deelnemen aan verplichte workshops die vaak geen toegevoegde waarde hebben. In de praktijk blijkt dat men soms 3 tot 4 maal per jaar dezelfde workshops moet volgen als men kortdurende arbeidscontracten heeft gehad. Deze energie kan beter gestoken worden in duurzame oplossingen. Maatwerk is daarbij van belang. Er moet geïnvesteerd worden in scholing. Geen draaideur-beleid meer want dit werkt averechts en zeer demotiverend.
 7. Om werkzoekenden laagdrempelig te informeren en adviseren over de weg terug naar de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet, WSW-problematiek, schulden, uitkering, UWV) brengen we de onafhankelijk arbeidsadviseur op het Werkplein terug. Dit kan zeker ook tot een kostenbesparing leiden. Mensen moeten weer vertrouwen krijgen in zichzelf en de gemeente, vaak zijn ze nog bang voor de gemeente, zo’n onafhankelijk iemand kan zulk een drempel wegnemen.
 8. Voor mensen met een minimuminkomen of uitkering is er een kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke belastingen. Deze moet worden verruimd zodat mensen met een laag inkomen ook hiervan gebruik kunnen maken. Ook dit vraagt om maatwerk. Daarnaast dienen deze regelingen binnen de wettelijke termijn verwerkt te worden. Een basisinkomen klinkt mooi maar het is maar de vraag of het in praktijk als een solidair systeem standhoudt want het is enorm duur en zal daardoor de belastingen doen verhogen wat weer ten koste gaat van bedrijvigheid en bestedingen, waarmee het op termijn meer negatieve gevolgen kent dan oplossingen biedt. Een serieus basisinkomen betekent dat de Staat iedereen boven de 18 jaar, rijk of arm, ook partners van werkenden, een inkomen op minimaal bestaansminimum van 1.000 euro (ongeveer Bijstandsniveau) per maand geeft. Daar staat tegenover dat uitkeringen en toeslagen verdwijnen. Dat is de reden waarom rechtse partijen het idee toejuichen en linkse partijen er weliswaar van gecharmeerd zijn maar het net zo bekritiseren. Zo ook de SP; een echt goede proef met het basisinkomen (loopt al in enkele gemeenten), om te bezien of zo’n systeem werkt, houden we niet tegen.
 9. Vrijwilligerswerk geeft voldoening maar kan net zo werkervaring opleveren. Vrijwilligers zijn onmisbaar, verdienen waardering, maar vrijwilligerswerk onder dwang moet stoppen. Geen dwang om werk te moeten verrichten vanuit de participatiewet (tegenprestatie) want dit werkt denigrerend, demotiverend en levert niet meer op dan gratis werknemers zonder rechtspositie. Vrijwilligers moeten geen betaalde banen gaan invullen. Een betaalde baan is een betaalde baan en dient dan ook als zodanig beloond en gewaardeerd te worden. Het overvragen van vrijwilligers en hen belasten met taken die uitgevoerd horen te worden door professionals dient meteen te stoppen. Voor vrijwilligers dient er een onafhankelijk en laagdrempelig meldpunt te komen waar men indien gewenst anoniem misstanden in het vrijwilligerswerk kan melden.
 10. WSW-voorzieningen stoppen door landelijk beleid maar gemeenten blijven verantwoordelijk voor de mensen met een beperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt die werk(t)en bij deze WSW-voorzieningen. Er dient op een duurzame en menselijke manier gezocht te worden naar andere mogelijkheden zonder mensen af te schrijven of richting de Bijstand te duwen. Vanuit de gemeente dient er scherp toezicht gehouden te worden dat door- en uitstroom op een waardige menselijke manier gebeurt. Mensen met een Wajong- of SW-indicatie houden recht op volwaardig werk en begeleiding in een beschutte werkomgeving. Deze mensen moeten weer waardering voelen, dat er op ze gerekend wordt, dat ze erbij horen en ertoe doen.
 11. In Venlo stoppen we met het onnodig traineren van mensen boven de 60 jaar die vanuit een uitkeringssituatie verplicht zijn te blijven solliciteren ondanks dat dit zinloos blijkt. Mensen waarvan bekend is dat ze niet meer aan werk kunnen komen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Dat scheelt een hoop bureaucratie, frustratie (zowel bij de sollicitant als de aangeschreven werkgevers, vernederend als je steeds wordt afgewezen) en brengt rust in de privésfeer zodat deze (met name) ouderen de tijd kunnen besteden aan het helpen van anderen, vrijwilligerswerk of anderszins een maatschappelijke bijdrage leveren. Daarnaast dient de administratieve procedure bij UWV, Werkplein/gemeente en Werkgeversservicepunt beter op elkaar afgestemd te worden zodat mensen niet op elke plek steeds opnieuw hun verhaal moeten doen en/of vechten voor hun rechten.

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • Ook in Venlo zijn vooral meer jongeren en 45-plussers in de bijstand terechtgekomen. De fracties van VVD en SP hebben in 2016 samen raadsvragen ingediend over de juiste cijfers (die ontbreken) en welke aanpak B&W voorstelt om mensen aan het werk te krijgen en uit de armoede. Feit is dat Venlo een stad is met een relatief grote groep kwetsbare burgers. We kregen de toezegging dat het gemeentebestuur zich meer dan maximaal gaat inzetten om toch zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen en uit de armoede.
 • De versnelde verkoop van bedrijfsonderdelen en de versnelde uitplaatsing van werknemers bij de sociale werkvoorziening WAA zorgt voor onrust en baart ons al jaren zorgen. De snelheid waarmee bedrijfsonderdelen weggedaan werden en hallen gesloten, de onzorgvuldige wijze waarop de verkoop van kringloopwinkel ’t Pakhoés ging (nu Het Goed), of de verplaatsing van de tweedehands fietsenwinkel, lieten zien hoe onrust, geruchten en werkstress de werknemers in hun greep hielden. Menig keer zwengelden we hierover een discussie aan maar zowel de PvdA-wethouder als zijn CDA-opvolger doen steeds alsof het wel meevalt en alles vast goed komt. Dit is wegkijken van de realiteit, de SP blijft ze met de neus op de feiten drukken en vragen om verbeteringen. Samen met de gemeenten Bergen en Beesel is Venlo eigenaar van de WAA, dan dient ze in plaats van een versnelde afbraak van de kennis en infrastructuur van de WAA meer toezicht te houden en te temporiseren. Dit hebben we in diverse raadsdebatten en raadsvragen aan de kaak gesteld. Net als dat er voor werknemers maatwerk moet worden geleverd en er een vangnet en beschut werk in voldoende mate dient te blijven bestaan voor hen die niet mee kunnen. Hier hebben we (als enige!) steeds op aangedrongen en dat blijven we ook doen!
 • Mei 2014 heeft de SP raadsvragen gesteld aan B&W over de vreemde trucage die steeds vaker wordt ondernomen door bedrijven om personeel te dumpen en tegen dumpprijzen weer opnieuw in dienst te nemen. Vooral in de zorgsector werden en worden nog steeds werknemers ontslagen onder het motto van bezuinigingen en de decentralisaties. Vervolgens worden diezelfde ontslagen medewerkers gevraagd om weer bij hun voormalige werknemer aan de slag te gaan als tijdelijke vakantiekracht of ZZP’er en tegen een lager loon en verlies van arbeidsrechten zoals pensioenopbouw. De wethouder erkende en bekritiseerde de situatie en trucage die het management toepast. De gemeente zei toe in overleg te gaan met zorgaanbieders en bij zorginkoop te willen inzetten op continuïteit van werk en functie.
 • De SP steunt FNV/Young&United in haar strijd voor een eerlijke beloning voor jongeren, die nu de helft verdienen van iemand met het minimumloon terwijl ze hetzelfde werk doen. De SP heeft het gemeentebestuur in juli 2015 gevraagd om al haar (jonge) medewerkers te betalen conform wettelijk minimumloon en tevens om dit ook te bepleiten bij organisaties waar ze zaken mee doet. Zo moet het ouderwetse jeugdloon ook in Venlo weggepoetst worden. Daarop kregen we de toezegging van B&W dat iedere werknemer het volwassenenloon krijgt.
 • Hoewel de SP het toejuicht dat werkzoekenden weer betaald werk vinden, zijn we ook bekend met problemen die zich kunnen voordoen bij werken over de grens. In juni 2015 verscheen een jubelbericht dat de gemeente 50 mensen in Duitsland aan het werk hielp, in latere jaren verschenen soortgelijke berichten maar ook artikelen die stelden dat het helemaal geen succes was en mensen bij Duitse firma’s zelden een langdurig contract kregen en dus weer in de WW/Bijstand belandden. Iedere keer vroegen we om opheldering hoe het zit, welke voorwaarden er gelden (die ontbraken!), of opbouw van sociale rechten in Nederland zoals pensioen en dergelijke doorgaat (nee dus) of hoe zit het met hypotheekrenteaftrek (vervalt) en of deze mensen niet benadeeld worden door een baan over de grens (soms wel), krijgen zij wel minimaal het in Nederland geldende minimumloon (niet altijd). Daarop vroegen we wat de toegevoegde waarde is van banen in Duitsland als de lokale overheid het middel wordt om de eigen inwoners te benadelen in plaats van te helpen. De PvdA- en VVD-wethouder zijn ons nog steeds een antwoord daarop schuldig want tot meer dan een reclamepraatje kwamen ze niet.
 • Uit een kritisch rapport van vakbond FNV uit maart 2017 bleek dat de WAA, de sociale werkplaats, voor zo’n honderd mensen geen of te weinig passend werk kan bieden. Bovendien krijgen deze mensen (nog steeds) onvoldoende begeleiding en aansturing en schort het aan de veiligheid bij het werk. Dit geldt zowel in de Venlose Huizen van de Wijk als in diverse werkplaatsen en bij Kan Doen. De SP is niet verbaasd omdat we zulke klachten al een tijd ontvangen maar wel verbaasd over de houding van de gemeente die de klachten ontkent. In gesprekken die we met de WAA-directie hadden werd beterschap beloofd. We houden het scherp in de gaten.
 • We steunden onze brandweermensen in hun strijd voor betere pensioenen en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Brandweerlieden vielen al onder het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijdsontslag) omdat ze fysiek en mentaal zwaar belast worden. Maar die regeling is door verschillende oorzaken inmiddels achterhaald. Zo was er een pensioengat ontstaan door de verhoging van de AOW-leeftijd en zijn er fiscale wijzigingen doorgevoerd, waardoor de uitkering van veel brandweerlieden flink omlaagging. Om de actievoerders een hart onder de riem te steken bezochten we in juli 2016 (weer) de kazerne in Venlo, spraken met de brandweer-mensen, en overhandigden hen een flinke slagroomtaart. Ook spoorden we de gemeente aan pal te staan voor haar brandweermensen. Een jaar later pas, juni 2017, werd een nieuw akkoord bereikt voor een vervroegd pensioen en tal van andere verbeteringen. Actievoeren loont!
 • Ook andere ondernemers steunden we in woord en daad zoals; Amusementscentrum Taurus in Velden dat tegenwerking ondervindt van de gemeente in haar nieuwbouwplannen; De uitbater van het chauffeursrestaurant aan de Keulse Barrière die ervoer dat de gemeente met twee maten meet en het parkeerterrein plots afsloot (de rechter moest eraan te pas komen); Ook ondernemers in stadswijk Q4 die zich door de gemeente niet serieus genomen voelen in hun klachten over de veiligheid en de omstandigheden waarin zij moeten ondernemen (onderkomen panden waar de schade niet wordt opgelost, kastje naar de muur verwijzingen, enorme verschillen in huurprijzen); De bioscoop die gebouwd werd waarvoor de grondprijs op dubieuze wijze wel erg gunstig voor de projectontwikkelaar uitviel en de vraag welke schimmige rol toenmalig VVD-wethouder Verheijen daarin had; Enzovoorts enzovoorts… De lijst van ondernemers in de knel is lang maar bovenstaande zijn de meest aansprekende voorbeelden die ook veel media-aandacht kregen. Sterker, de eerste twee leverden een onderzoek op van de Rekenkamer en een raadswerkgroep die met een eigen initiatiefvoorstel kwam (op aandringen van de SP) om de bioscoop bij Taurus mogelijk te maken. Het mocht niet baten, B&W bleef stoïcijns en de coalitie volgde dat.

BEREIKBAARHEID, VERKEER EN VERVOER

Wat wil de SP voor Venlo?  

 1. Meer aandacht voor voetgangers en fietsers in het stadsverkeer.
 2. Duurzame oplossing voor het rangeerterrein in Venlo.
 3. Aandacht voor fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsoverlast van onder meer autosnelwegen.
 4. Adviezen vanuit mensen betreffende verkeersmaatregelen die de gemeente wil uitvoeren meenemen in de besluitvorming.
 5. Ondertunneling Vierpaardjes op de agenda houden en realiseren.
 6. Elektrificeren en dubbelspoor op de Maaslijn, stations in Greenport en Belfeld, nachtnet.
 7. Fatsoenlijke en betaalbare parkeeroplossingen voor vrachtvervoer.
 8. Fietsen stimuleren, fiets- en wandelroutes verbeteren.
 9. Aanpakken blackspots, verbeteren verkeersveiligheid.
 10. Collectieve vervoersvoorziening herintroduceren.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Het verkeer in Venlo is vooral gericht op personenauto's en vrachtverkeer. Er dient meer aandacht te zijn voor onze fietsers en voetgangers. Meer aandacht voor gevaarlijke situaties bij scholen. Vaststellen van meer 30-km zones en aanleg van zebrapaden. Goede fietspaden ook naar de buitengebieden, dit stimuleert het gebruik van de fiets en is tevens voor recreatieve doeleinden geschikt. Het onderhoud van wegen en fietspaden laat te wensen over en moet aangepakt worden. Extra aandacht voor fietsroutes bij wegwerkzaamheden want nu is er vooral aandacht voor de doorstroom van het snelverkeer.
 2. Uitplaatsing van het rangeerterrein in het hart van Venlo. De verkapte opslag van gevaarlijke goederen gaat tot het verleden behoren. Het rangeerterrein is een ongewenste tikkende tijdbom. Verplaatsing geschiedt bij voorkeur naar een industrieterrein waar ook de logistieke sector voordeel bij heeft. (Zie ook het hoofdstuk veiligheid en leefbaarheid.)
 3. Fijnstof, luchtkwaliteit en geluidsoverlast van drukke wegen in de gemeente en de autosnelwegen A67 en A73/A74 dienen continu in de gaten gehouden te worden. Er wordt steeds meer hout opgestookt (blokken, briketten, pellet/korrels), sfeervol en warm maar waar echter ook steeds vaker over geklaagd wordt (rook, stank, overlast, gezondheidsproblemen) maar de gemeente is niet bij machte om hieraan iets te doen. Jaarlijks sterven er onnodig veel mensen door jarenlange blootstelling aan fijnstof. Het is in het belang van de gezondheid van alle mensen dat de luchtkwaliteit op orde komt. Controle is nodig, te beginnen met gedegen metingen van de luchtkwaliteit langs de snelwegen en in de wijken pal daaraan (nooit plaatsgevonden, er werden enkel berekeningen toegepast, oftewel nattevingerwerk) en indien nodig maatregelen treffen als de gezondheid in het geding is.
 4. Veelvuldig worden verkeersmaatregelen genomen die wijkbewoners als onzinnig ervaren. De mensen weten het beste wat er in hun buurt en wijk noodzakelijk is of juist niet. Communicatie over aanstaande plannen richting mensen moet worden verbeterd. Nu is die verre van toereikend; bewoners worden niet of te laat geïnformeerd. De SP wil dat de inbreng van de bewoners meegenomen en indien mogelijk meegewogen wordt in de besluitvorming. Indien de inbreng niet te realiseren is dan dat ook naar de bewoners duidelijk communiceren.
 5. Spoorwegovergang Vierpaardjes is steeds vaker dicht doordat het transport van goederen is toegenomen (werkzaamheden Duitse zijde Betuwelijn). De doorstroom van het verkeer heeft hier ernstig hinder van, net als de hulpdiensten en leidt vaak tot gevaarlijke situaties. Het plan om de Vierpaardjes te ondertunnelen is na jaren lobbyen een feit mits de financiering geregeld wordt. Dit moeten we dus in de gaten blijven houden zodat het project uitgevoerd wordt.
 6. De Maaslijn, het spoor tussen Roermond en Nijmegen, is erg druk door vooral forensen en studenten. Het enkele spoor zorgt regelmatig voor vertragingen wanneer goederentransport kruist. Op het spoor kunnen enkel dieseltreinen rijden wat slecht is voor milieu en luchtkwaliteit. Maar realisatie van elektrificatie en dubbelspoor is nog ver weg, net als realisatie van stations in Belfeld en Greenport/Grubbenvorst. Lobby versterken dus. De stedelijke treinstations in Limburg aansluiten op het nachtnet zodat bijvoorbeeld minimaal eens per uur een trein rijdt tussen zuid- en noord-Limburg en omgekeerd zodat je optimaal bereikbaar bent, en ook buiten de provincie aansluiting hebt (Luik, Eindhoven, Nijmegen, Ruhrgebied). Nu rijden ’s nachts enkel goederentreinen terwijl bijvoorbeeld Eindhoven ook ’s nachts voor personenvervoer nog open is. Met het nachtnet maken we Venlo en de andere (vooral) steden aantrekkelijker voor studenten, toeristen maar ook de eigen bevolking die op stap of naar een concert/voorstelling gaat en anders de auto nam.
 7. Met het sluiten van de Keulse Barrière werd ineens onduidelijk waar vrachtwagens precies terecht konden. Immers werd de toegang en parking bij het chauffeursrestaurant haast onmogelijk gemaakt. Er was een rechtszaak voor nodig om het parkeerterrein weer opengesteld te krijgen, de gemeente had die niet zomaar mogen afsluiten. Het probleem van de vooral buitenlandse vrachtwagenchauffeurs blijft echter bestaan. Ook de betaalde parking aan de James Cookweg blijkt niet de gedroomde oplossing te zijn. Venlo, als logistieke hotspot, dient zich sterk te maken voor de logistiek door ook truckers en hun werkgevers ten dienste te zijn door het faciliteren van een fatsoenlijke, laagdrempelige, betaalbare en bewaakte parking voorzien van faciliteiten zoals toilet, douche en eetpunt.
 8. Fietsen dient meer gestimuleerd te worden, het is niet alleen beter voor onze inwoners (meer bewegen is gezonder), fietsers nemen minder ruimte in dan automobilisten en vervuilen het milieu veel minder. Er moet meer rekening gehouden worden met de fietsers: zo min mogelijk de fietspaden blokkeren bij wegwerkzaamheden en grote evenementen. Plus, goede verlichting van de fietspaden, is ook beter voor de verkeersveiligheid en verkeersdeelname. Daarbij is het ook belangrijk dat kinderen de beschikking hebben over een fiets. Hier bestaan speciale subsidies/fondsen voor, men dient daar meer op gewezen te worden. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van fietsles bij zowel kinderen als volwassenen. Ook belangrijk is dat fietsroutes door alle wijken gaan, zodat mensen meer uitgenodigd worden de fiets te pakken. Een goed netwerk van wandelpaden nodigt ook meer uit voor beweging en sporten in de eigen omgeving. We kijken hierbij naar wat er op dit gebied al gedaan wordt en waar er verbeterpunten aanwijsbaar zijn.
 9. Op (onoverzichtelijke) plekken waar bijvoorbeeld gevaarlijke situaties zich voordoen en/of veel ongelukken gebeuren, de zogenaamde blackspots, willen we ervoor zorgdragen dat die in de komende vier jaar aangepakt gaan worden zodat de verkeersveiligheid verbetert.
 10. We herintroduceren de collectieve vervoersvoorziening voor mensen met een beperking (busvervoer). De huidige vervoersvorm wordt als ondermaats ervaren waardoor mensen afhaken. We willen mensen juist een actieve bijdragen laten hebben in de samenleving, dan hoort vervoer van A naar B geen belemmering te zijn. Dit vervoer willen we samen met vervoerspartners en de Provincie gaan verbeteren.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • We stelden in de afgelopen jaren talrijke keren vragen aan het college van B&W over de verkeersoverlast van de A73/A74 en de niet nagekomen toezeggingen ter verbetering. Na tig keer aandringen worden er beetje bij beetje aanpassingen gedaan maar overlast van geluid, stank en verslechterde luchtkwaliteit blijven bestaan en er lijkt geen totaaloplossing mogelijk te zijn. De aanleg van beide op elkaar aansluitende snelwegen was een hele verkeerde maar we zitten nu met de ellende te kijken waar gewoonweg een oplossing voor moet komen.
 • In juli 2016 stelden we raadsvragen over de verkeerssituatie aan de kruising Kaldenkerkerweg/ Van Aragonstraat/ Kapelaan Nausstraat in Venlo-Oost. In een enquête zei de wijk de stoplichten te willen houden maar de gemeente negeerde dat. Met hulp van de SP kwam de buurt massaal in actie en werd in juni 2017 met een ludieke actie kortstondig het kruispunt bezet, waarbij het verkeer erop werd geattendeerd hoe gevaarlijk de verkeerssituatie op deze plek is. In het overleg met de VenLokaal-wethouder bleek hij niets toe te willen geven aan de eisen van omwonenden. Op tv zei hij zelfs dat de verkeerslichten slechts “schijnveiligheid” zouden bieden! Helaas is intussen het stoplicht verwijderd en gebeurden er sindsdien tal van (bijna) ongelukken. De SP blijft samen met de wijk actievoeren voor een veiliger kruispunt.
 • Heeft het College van B&W de regie nog wel als het gaat om de verbetering van het spoor rondom Venlo? Die vraag hield de SP sinds 2016 bezig toen bekend werd gemaakt dat de verdubbeling van de spoorlijn Kaldenkirchen-Dülken voorlopig niet doorgaat, als het aan de Duitse regering ligt. Reden om opheldering te vragen en inmiddels lijken de Duitsers bij te draaien en komt de intercity Eindhoven-Düsseldorf (via Venlo) alsnog in zicht.
 • De Werkgroep Kaldenkerkerweg presenteerde tijdens een raadsvergadering begin 2015 een rapport naar de problematiek die omwonenden van die weg ondervinden. De VenLokaal-wethouder wilde daarop niet inhoudelijk reageren en wuifde elke kritiek weg. Daarop dwongen we hem middels raadsvragen tot actie want er moet iets gebeuren aan de overlast op die weg. Al jaren ondervinden omwonenden van de Kaldenkerkerweg in Tegelen overlast van het vooral zware verkeer op de weg die de verbinding is tussen landsgrens en centrum en snelwegen. Maar ook al jaren horen deze mensen dat er ‘niets aan de hand’ is, van de ene kant zegt de gemeente Venlo dat er geen probleem is en van de andere kant stelt B&W dat problemen opgelost worden. Mensen voelen zich beetgenomen terwijl er aan de water- en verkeersoverlast niets verbetert. Nog steeds niet. We blijven aandringen op verbeteringen.
 • We hielden druk op het proces van ondertunneling van de Vierpaardjes, wat uiteindelijk leidde tot plannen voor dit project. Nu is het zaak om de tunnel gerealiseerd te krijgen.
 • De SP was de eerste die aandacht vroeg voor de problemen op de Maaslijn, deed onderzoek en kwam met een rapport met aanbevelingen. Onze motie om zaken voor elkaar te krijgen werd eerst weggestemd en een maand later werd exact dezelfde motie door VVD en PvdA ingediend en alsnog aangenomen. De SP trok er het hardst aan en het is onze verdienste dat er nu, in samenwerking met vele partijen, verbeteringen in gang zijn gezet.
 • Dankzij acties van chauffeurs, vakbonden, belangenverenigingen en de SP werd het probleem aan de Keulse Barrière in de openbaarheid gebracht. De plotselinge afsluiting van het parkeerterrein werd teruggedraaid en weer doordeweeks opengesteld. Twee eerdere SP-acties en het aanbieden van handtekeningen en ons onderzoeksrapport (februari 2016) zetten de problematiek van vrachtwagenchauffeurs en het restaurant op de kaart en dwongen de gemeenteraad en B&W tot een uitspraak. De vervangende parkeerplaats aan de James Cookweg werd geopend eind 2017 maar nu blijkt dat die niet helemaal voorziet in de behoefte, en met name buitenlandse trucks parkeren nog altijd elders (langs de wegen, op vluchtstroken en zelfs in wijken), inclusief overlast.

WONEN, HUISVESTING EN RUIMTE

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Meer betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente Venlo.
 2. Huisvesting voor jongeren, extra aandacht voor de 18 tot 23-jarigen.
 3. Flexibele oplossingen voor wonen.
 4. Behoud van het binnen- en buiten zwembad.
 5. Duurzaam bouwen stimuleren.
 6. Meer openbaar groen en speeltuinen voor kinderen in de wijken.
 7. De hele gemeente wordt een geleidehond-vriendelijke gemeente.
 8. Spreidingsbeleid in wijken, eenzijdige wijksamenstelling heeft effect op de leefbaarheid.
 9. Standplaatsen voor woonwagens uitbreiden, wachtlijst wegwerken.
 10. De kabelbaan over de Maas heroverwegen
 11. Gemeenschapshuizen die passen bij de huidige tijd.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in het lagere segment. Vanuit de gemeente moet er aansluiting gezocht worden bij de woningcorporaties. De gemeente bezit veel grond, hierin kan er samenwerking gezocht worden zodat corporaties meer gaan bouwen in de sociale huursector beneden de huurtoeslagnorm. Plannen die er nu liggen voor bijvoorbeeld de wijk Q4 dienen in samenwerking met de provincie Limburg te worden uitgevoerd.
 2. Meer aandacht voor jongerenhuisvesting. Er zijn nauwelijks geschikte woningen voor jongeren vanaf 18 jaar. Ook de jongere die zijn eerste huis wil kopen kan moeilijk iets vinden. Dit probleem gaan we op wijkniveau bekijken. In elke wijk en dorp moeten mogelijkheden zijn om zo de jeugd in de eigen wijk/dorp te houden, wat ook de leefbaarheid ten goede komt. Startersleningen kunnen hierbij helpen. Vanuit de gemeente dient hierbij ook gekeken te worden naar innovatieve oplossingen. Zoals leegstaande kantoorpanden die met een minimum aan inzet geschikt gemaakt kunnen worden voor jongerenhuisvesting. (Staat uitvoeriger toegelicht in het hoofdstuk onderwijs en jongeren.)
 3. Flexibele oplossing voor wonen voor jong en ouder. Ombouwen van kantoorpanden is hierin een mogelijkheid. Voor ouderen moet het mogelijk worden wel zelfstandig te blijven wonen maar in flexibele woonvormen. Meerdere ouderen in een woning moet ook mogelijk zijn, zonder dat men gekort wordt op het inkomen, plus mogelijkheden voor zorg aan huis. Op deze manier kan er bespaard worden op zorgkosten, de oudere houdt sociale contacten (voorkomen van eenzaamheid) en er komen woningen vrij op de woningmarkt. Ideeën van mensen betreffende flexibel wonen dienen omarmd te worden. Levensloopbestendige woningen realiseren alsook mantelzorgwoningen (ook wel kangoeroewoning of generatiewoning genoemd). We lossen situaties op zoals bij Camper Village Resort Arcen waar mensen ingeschreven staan in de gemeente maar er niet vast hoeven te verblijven en delen van het jaar al dan niet rondreizen vanaf deze vaste standplaats (kavel/chalet/camper). Met de nieuwe Omgevingswet kan er een dubbelbestemming komen voor recreatief wonen op campings en af van de regel dat mensen minimaal 120 dagen per jaar elders moeten verblijven. Tiny Houses (1-persoons minihuizen, al dan niet tijdelijk) of containerwoningen zijn in opmars en een goed alternatief voor mensen die tijdelijk in Venlo willen wonen of mensen die kleiner/energiezuiniger wensen te wonen. De gemeente dient ook al deze woonvormen mogelijk te maken omdat het tegemoet komt aan een groeiende behoefte en lucht brengt in de woningnood onder vooral alleenstaanden, jongeren, ouderen en jonge gezinnen. Erfpacht is niet bedoeld als melkkoe (premieconstructies), Venlo komt met een nieuw erfpachtsysteem voor huizenkopers wat de huizen goedkoper kan maken. Erfpacht is namelijk niet gekoppeld aan de marktprijs van de grond maar aan de kostprijs en inflatie. Zo kunnen ook woningen (zoals blokhuizen) behouden blijven voor de sociale woningbouw. Als voorbeeld: De SP-wethouder in Amsterdam heeft hiervoor nieuw beleid gemaakt.
 4. Een zwembad in een gemeente verhoogt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Zowel het binnenbad als buitenbad in Blerick moet behouden blijven, beide in beheer van de gemeente. Ook het zwembad in Steyl (geprivatiseerd nadat de gemeente het in 2010 wilde slopen maar behouden bleef dankzij langdurige actie van de SP samen met ruim 11.300 bezorgde burgers). Ondersteuning hierbij van vrijwilligers heeft meerwaarde maar toezicht behoort bij de professionals te liggen. Het ‘vermarkten’ van het buitenzwembad in Blerick was enkel om te kunnen bezuinigen, lof voor de stichting en haar vrijwilligers die het wisten te redden maar dit afschuiven had nooit moeten gebeuren. Zeker niet in het licht van de nog steeds lopende discussie over een mogelijk nieuw zwembad in Venlo of Blerick, een mogelijk onnodig miljoenenproject wanneer men de Wisselslag opknapt, is ook goedkoper.
 5. Duurzaam bouwen en verbouwen moet gestimuleerd worden voor particulieren en ondernemers. Duurzame gebouwen zijn (op termijn) beter voor het milieu dan de traditionele bouw, ze zijn zuiniger in het energieverbruik en het bespaart grondstoffen. Er zijn mogelijkheden om gebruik te maken van subsidieregelingen. Om hiervan gebruik te maken moeten men terecht kunnen bij de gemeente, er dient een loket te komen waar men geholpen wordt met aanvragen voor subsidies verstrekt vanuit EU, Rijksoverheid, provincie en gemeente.
 6. Voor de leefbaarheid in de gemeente zijn recreatiemogelijkheden en plekken om te spelen belangrijk. Er dient meer groen te komen in de gemeente. Onderhoud van grasvelden en ander groen is een taak van de gemeente. Er moeten voldoende speelplekken zijn voor onze jeugd maar bekijk dit slim (samenstelling van de wijk) en pas de behoefte daarop aan samen met buurtbewoners. Huidige plannen zijn vooruitstrevend en dienen nu ook uitgevoerd te worden.
 7. De hele gemeente dient geleidehond-vriendelijk te worden. Maatregelen die hiervoor genomen moeten worden dienen zo snel als mogelijk uitgevoerd te worden. Denk hierbij niet alleen aan markeringen in de straten (ribbeltegels) maar ook afspraken met winkels, bedrijven en instanties dat bijvoorbeeld hulphonden en blindengeleidehonden overal welkom zijn. Dit ontbreekt nu maar past wel in de ‘Agenda22’ afspraken die Venlo toegankelijker moet maken.
 8. Spreidingsbeleid is noodzakelijk om de leefbaarheid in de wijken te behouden. De wijk dient te bestaan uit een diversiteit van woningen en bewoners. Extra aandacht dient er te zijn voor het huisvesten van arbeidsmigranten om achterstandswijken te voorkomen. Bij iedere planvorming zal de SP dit als beleidsuitgangspunt hanteren. Woningcorporaties moeten hierbij betrokken worden zodat zij bij toewijzing van woningen hiermee ook rekening gaan houden.
 9. Al jaren staan er tientallen mensen op een wachtlijst voor een woonwagen maar de gemeente houdt vast aan een strikt aantal van maximaal 59 standplaatsen, verspreid over 8 grotere en vooral kleine kampjes. Volgens de gemeente is er geen sprake (meer) van uitsterfbeleid, dat mag ook niet meer sinds in 2015 een VN-comité zich uitsprak tegen discriminatie van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Ook het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman oordeelden beide in 2017 dat gemeenten discrimineren met zo’n beleid. Daarnaast staat de woonwagencultuur sinds 2014 op de Unesco-lijst voor immaterieel cultureel erfgoed Nederland van tradities die beschermd moeten worden. Echter houdt de gemeente vast aan de ‘nul-optie’ (er komt niks bij) en is er een plan voor renovatie van de bestaande kampjes. De SP wil ook tegemoetkomen aan de woonbehoeften van deze vaak vergeten groep mensen, waar mogelijk het aantal standplaatsen uitbreiden en daarmee de wachtlijst wegwerken. We volgen hierin Arnhem waar bewoners, gemeente en corporaties samen afspraken maakten voor beleid.
 10. De kabelbaan over de Maas moet heroverweegt worden. De kabelbaan is een attractie, dat is geen taak voor de gemeente dus die moet daar niet aan meebetalen. Als de exploitatie mislukt (failliet) dan zit de gemeente er contractueel voor nog vele jaren aan vast om die exploitatie zelf te moeten gaan doen. En dan gaat het ons allemaal veel geld kosten. Niet doen dus! Een brug lijkt dan een beter alternatief tussen kazerneterrein en de binnenstad. Een brug kost in het begin heel veel geld maar op termijn juist nauwelijks nog want enkel blijven de kosten voor onderhoud. In verhouding is eigenlijk elk alternatief beter dan de zeer risicovolle kabelbaan.
 11. Venlo kent de Huizen van de Wijk waarin ook zorgpunten, informatie- en adviespunten, wijkspreekuur, verenigingen onderdak vinden maar vaak ook de bibliotheek, soos, sportzaal, buitenschoolse opvang, cursuscentra, exposities, dorps/wijkraad, jeugdhonk, eetpunt, activiteiten, sport en spel en cultuur. Een heel breed palet dus voor een gemeenschapshuis en heel waardevol voor een wijk of stadsdeel. Het idee voor Huizen in de Wijk is prima maar de uitvoering is problematisch. De SP vraagt zich om die reden af of hier professionele vakkrachten moeten worden ingezet. De goedwillende vrijwilligers zijn dikwijls niet toegerust voor hun taken en worden overvraagd. De gemeente zinspeelt op het verminderen van het aantal Huizen van de Wijk en welke functie en functionaliteiten ze moeten krijgen (of overhouden). Zolang daar onduidelijkheid over is blijft er ook onrust. Er moet helderheid komen, de SP wil dat voor iedere grote wijk en dorp minimaal een gemeenschapsaccommodatie, dorpshuis, multifunctioneel centrum of huis van de wijk is. De invulling is vooral aan de gemeenschap zelf, wat wel en niet werkt. Veel van deze buurthuizen kampen met hoge exploitatiekosten (huur, energie, personeel) die ondervangen kan worden door soepeler om te gaan met bijvoorbeeld de subsidie en horecavoorziening. Paracommercie en reguliere horeca mogen elkaar niet bijten maar maatwerk kan een oplossing bieden uit de impasse die er met het huidige beleid is.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • We dwongen een onderzoek naar de handel en wandel in Q4 af. Nadat de rekenkamer Venlo de gang van zaken had onderzocht en met een pijnlijk rapport kwam, wilde een raadsmeerderheid (de coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA, VenLokaal) het erbij laten. De SP drong met succes aan op een diepgaander onderzoek, een raadsenquête waarbij getuigen onder ede werden verhoord. Daarop kwam er een onderzoekscommissie bestaande uit raadsleden (ook van de SP) die eveneens met een vernietigend rapport kwam. De cultuurwethouder (CDA) overleefde wederom een motie van wantrouwen. De conclusies en aanbevelingen werden aangenomen, er werd beterschap beloofd en toegezegd de Q4-bewoners beter te betrekken bij de plannen voor de wijk. Nog geen twee maanden later ging B&W weer in de fout door bouwplannen erdoor te drukken zonder omwonenden te betrekken. Dit kenmerkt het steeds weer falende bestuur. We zullen echt zelf moeten blijven controleren hoe een en ander opgepakt en uitgevoerd wordt.
 • We kregen garanties voor sociale huurwoningen aan de IJsvogelstraat afgedwongen. Eind november 2017 staakten de stemmen nog, maar eind december 2017 werd het raadsvoorstel alsnog aangenomen, plus een motie voor de zekerheid die gemaakte toezeggingen met de woningcorporatie ook voor de gemeente doet gelden. Het plan voor nieuwe woningen op de oude plek van de basisschool in Venlo-Zuid kan van start nu we de garantie hebben dat er overlegd wordt met de bewoners over de herontwikkeling van de wijk zonder afbreuk te doen aan het parkje, de leefbaarheid en veiligheid.
 • Het kostte enkele moties en pittige debatten maar we kregen het voor elkaar dat de gemeente soepeler omgaat met het verstrekken van vergunningen om levensloopbestendige woningen te realiseren als mantelzorgwoning (ook wel kangoeroewoning of generatiewoning genoemd). Hiermee is het makkelijker en sneller geworden om een bestaand of nieuw pand als mantelzorgwoning aan te laten merken zonder gevolgen voor bijvoorbeeld de OZB of de uitbetaling van (vooral AOW) uitkeringen.
 • Het gemeentebestuur wilde eerst 24 Huizen van de Wijk realiseren maar schroefde dat omwille van de kosten steeds verder terug. Hoeveel Huizen van de Wijk er komen of overblijven (en welke invulling ze krijgen) is ongewis. De SP heeft vaak aangedrongen op duidelijkheid maar blijkbaar laat B&W het aan de nieuwe coalitie over dus moet de SP zorgen dat ze daarin komt om te voorkomen dat er gemeenschapshuizen onnodig worden gesloten of gekort.
 • Toen we voor het eerst spraken over spreidingsbeleid werden we met de nek aangekeken maar inmiddels zijn woningcorporaties en gemeente zover dat ze het nut en de noodzaak hiertoe ook inzien. Alleen met een goede spreiding kunnen we gettovorming en verpaupering voorkomen en buurten en wijken meer divers, leefbaarder en veiliger krijgen.
 • De SP kwam in actie tegen de sloop van seniorenwoningen in Arcen, waar jongeren graag zouden willen wonen. In eerste instantie leek de sloop door te gaan, maar uiteindelijk is gekozen voor tijdelijk behoud om statushouders te kunnen vestingen in combinatie met jongeren. Heel succesvol blijkt!
 • In februari 2016 plakten we posten met de leus ‘Waarom woont hier niemand?’ op leegstaande huizen in Arcen. Woningcorporatie Woonwenz stelde dat deze woningen “niet meer van deze tijd” waren en renovatie te duur zou zijn. Dankzij onze actie en de vele steunbetuigingen ging de corporatie overstag; de huizen aan de Dunantstraat in Arcen werden toch niet gesloopt maar weer bewoond door statushouders. Deze mensen integreerden zo vlot en zijn zeer behulpzaam in de buurt, dat ze door de Arcenaren omarmd zijn als nieuwe Arcenaren. Een win-win situatie.
 • Ook bij de Wal in Arcen voerden we eenzelfde posteractie maar daar loopt het moeizamer. We hebben diverse keren met Woonwenz om tafel gezeten maar kennelijk duren de procedures voor vergunningen zo lang dat de bouwplannen steeds weer bijgesteld moesten worden. Woonwenz heeft ons en de mensen in Arcen verzekerd dat er mogelijk tot 12 nieuwe huurwoningen gebouwd gaan worden. De aanhouder wint, al duurt de realisatie wat langer.
 • We adresseerden opnieuw de problemen met grondwater in Venlo en kregen samen met de VVD een motie aangenomen voor een operationeel beheer van de grondwaterstand ten einde de situatie te kunnen beheersen rond schommelingen van het grondwater dat met name in Venlo zorgt voor regelmatig ondergelopen kelders. Hiermee zijn we er nog niet maar het is een eerste stap om te komen tot een oplossing.
 • Begin 2016 pleitten we ervoor om het oude klooster Bethanië aan de Beckerweg in Venlo niet vol te stouwen met maximaal 225 gastarbeiders die daar zouden worden gehuisvest in kleine kamertjes. Dit plan is te massaal en vraagt om problemen. Maar alleen de SP had bezwaren bij het vaststellen van het bestemmingsplan van het voormalige klooster. We zullen zien…
 • Naar aanleiding van meldingen aan de SP, én de doorlopende discussie in Venlo-zuid over de overlast van drugsgebruik en drugshandel, heeft de SP onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in delen van deze wijk. In juli 2015 presenteerde de SP haar rapport en zond dit samen met raadsvragen naar het College van B&W in Venlo. We hoopten dat daarmee een eerste zet in de richting van een meer leefbaar Venlo-zuid kon worden gezet maar he duurde nog enkele maanden (en flink aandringen) voordat de PvdA-wethouder tot actie overging. Dat ze in een presentatie voor de wijk vervolgens deed alsof de verbeteringen haar verdienste waren, nemen we voor lief het gaat de SP immers om het doel, niet om het middel.
 • Voortbordurend op het vorige punt: In april 2016 kwam het bericht dat de overlast in Venlo-zuid niet is afgenomen, ondanks genomen maatregelen. Met name in het gebied rondom de Minister van Hallstraat is jeugdoverlast al jaren een probleem. Reden voor de SP om via raadsvragen wederom opheldering te vragen en verbeteringen af te dwingen. B&W gaf aan dat ze zich herkent in onze analyse en voorgestelde aanpak. Sterker, de gemeente Venlo gaat nadrukkelijker met scholen, politie, bewoners en jongeren in overleg over de aanpak van verkeersproblemen en andere overlast. Dit zullen we echter moeten blijven bewaken.

ZORG EN WELZIJN

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Geen aanbesteding voor zorg en welzijn in de gemeente Venlo.
 2. Betere informatievoorziening over welke rechten en plichten er zijn.
 3. Strenge maar rechtvaardige controle op PGB’s.
 4. Geld voor de zorg wordt ook echt besteed aan zorg. Als opdrachtgever voor zorg en welzijn moet de gemeente eisen stellen aan de salarissen van zorgbestuurders.
 5. Elke inwoner van de gemeente moet gebruik kunnen maken van zorg, de eigen bijdrage mag hierin geen belemmering zijn.
 6. Meer zorgwoningen realiseren waarmee zorgvragers langer zelfstandig blijven.
 7. Venlo wordt een inclusieve stad, een beperking vormt geen belemmering.
 8. Betere aandacht voor de uitdagingen waar senioren tegenaan lopen.
 9. Opvang voor thuis- en daklozen (met een gebruikersruimte) moet blijven bestaan plus het toewerken naar weer een eigen woning, inclusief eventuele hulpverlening daarbij.
 10. Ombudsman voor klachten over jeugdzorg, WMO of zorg.
 11. De gemeente moet niet op de stoel van de professional gaan zitten maar alleen als accountmanager fungeren.
 12. Kinderen mogen niet de dupe worden van de misstappen van hun ouders/verzorgers. Dus geen huisuitzettingen meer (bijvoorbeeld als er verdovende middelen of een wietplantage worden aangetroffen) wanneer er kinderen op straat dreigen te worden gezet.
 13. Laaggeletterdheid is een groot probleem in Venlo, meer doen voor alfabetisering.
 14. Nu is het vaak zo dat de plek waar je wieg staat voor een belangrijk deel bepaalt hoe lang je gezond leeft. We gaan de gezondheidsverschillen wegnemen.
 15. Kinderrechten respecteren en ernaar handelen.
 16. Bekijken of een gemeentelijk geregelde huishoudelijke hulp (thuiszorg) kans van slagen heeft.
 17. De jeugdzorg is veel te complex en onoverzichtelijk, dat pakken we radicaal aan.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Aanbestedingen in zorg en welzijn zijn ongewenst. Kleine aanbieders kunnen net zo goed te werk gaan als grote aanbieders, hebben mogelijk specialismen in huis die bij anderen ontbreekt. Door de aanbesteding kan dit uit zicht raken en worden zorgvragers de dupe. De nieuwe aanbesteding door het B&W is dan ook vooral kosten gedreven om het ontstane miljoenen-tekort opgelost te krijgen maar zal op lange termijn averechts werken wanneer mensen niet de zorg krijgen die ze nodig hebben of die zorg ineens duurder uitvalt. Aanbieders van zorg en welzijn dienen niet elkaar te beconcurreren maar juist te laten kiezen om samen te werken voor goede zorg en welzijn. Zo komt er weer ruimte voor goede en betaalbare zorg en innovaties.
 2. Er dient betere informatievoorziening te komen omtrent zorg en welzijn. Want door het doolhof van wetten en regelingen is het vaak onbegrijpelijk voor mensen waar ze eventueel voor in aanmerking kunnen komen en hoe dit nu te regelen is.
 3. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een recht waar mensen gebruik van kunnen blijven maken. Het PGB is echter ook fraudegevoelig. Er dient daarom streng maar rechtvaardig gecontroleerd te worden op de diverse indieners en afhandelingen van PGB-declaraties. Zorg in natura zal in alle gevallen de eerste keuze moeten zijn maar het PGB blijft als vangnet.
 4. Als opdrachtgever voor zorg en welzijn kunnen vanuit de gemeente eisen gesteld worden aan aanbieders van zorg en welzijnsinstellingen. Bestuurders van deze instellingen mogen geen megasalarissen verdienen, de Wet Normering Topsalarissen dient ook nu al als leidend te worden beschouwd en niet pas over enkele jaren. Indien dit niet het geval is worden er geen opdrachten verleend aan deze zorgaanbieders totdat het gegraai aan de top is afgelopen.
 5. Als de eigen bijdrage voor zorg een drempel vormt om van zorg gebruik te maken dient de zorgvrager gebruik te kunnen maken van een vangnet. Bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage dient mogelijk gemaakt te worden. We willen de eigen bijdrage voor huishoudelijke verzorging afschaffen zodat iedereen daar gebruik van kan maken ongeacht de dikte van de portemonnee. In Roosendaal heeft de SP-wethouder daar al succesvol de eigen bijdrage afgeschaft, nu Venlo nog.
 6. Fokuswoningen zorgen ervoor dat mensen met een lichamelijke handicap of beperking in een aangepaste woning met 24-uurs assistentie op afroep en aanwijzing in vrijheid en zelfstandig kunnen blijven wonen. Deze woonvorm is niet alleen succesvol maar ook nodig en verdient daarom uitbreiding. Net als andere woonvormen waarmee mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en zorgkosten bespaard wordt.
 7. In het streven naar een inclusieve maatschappij werd in 2007 besloten om Agenda22 te gebruiken als visie voor het vernieuwde gehandicaptenbeleid met als uitgangspunt dat Venlo in 2024 een stad is (met algemeen beleid) voor iedereen om in te wonen, te werken en de oude dag door te brengen. Dus ook voor mensen met een beperking. Agenda22 verwijst naar de 22 standaardregels in het VN-verdrag voor gelijke kansen en behandeling. Dat verdrag heeft Nederland in 2017 eindelijk geratificeerd. De plannen moeten echter nog voor een fors deel verwezenlijkt worden, mensen met een beperking ervaren nog te vaak belemmeringen. Inclusief beleid dient onderdeel te worden van reguliere trajecten en integraal opgepakt te worden ten einde werkelijk die inclusieve toegankelijke gemeente voor iedereen te worden. Hieronder verstaan we ook dat Venlo zich ontwikkelt naar een diverse en inclusieve samenleving die meer werk maakt van LHBTQIAP-emancipatie (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel, panseksueel), zodat deze mensen volledig kunnen deelnemen en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen.
 8. Bijna de helft van de inwoners van Venlo is boven de 50 jaar oud. Over enkele jaren slaat de ‘vergrijzing’ flink toe en daarmee ook de ongemakken waar deze groep ouderen mee te maken kan hebben. Venlo moet zich daarop inrichten door seniorvriendelijk te worden waarbij aandacht is voor de inkomenssituatie van ouderen (armoedebeleid, werkloosheid), mogelijke vereenzaming, activiteitenaanbod, zingeving, integrale aandacht voor wonen en zorg, veiligheid maar ook dat de verregaande digitalisering mensen niet buitenspel zet. Nog steeds verdwijnen er voorzieningen uit de kleine kernen. Als we willen dat senioren langer in hun eigen omgeving blijven wonen, dient die omgeving daar wel op ingericht te zijn. Dat verdient verbetering.
 9. Dag- en nachtopvang, thuis- en daklozen moet als reguliere voorziening aanwezig blijven, zeker in Venlo als centrumgemeente voor de regio. Tevens dient er een gebruikersruimte bij de nachtopvang aanwezig te zijn om overlast op straat te voorkomen. Net zo dienen dak- en thuislozen spoedig aan een zelfstandige woonruimte geholpen te worden zodat ze weer op eigen benen staan en hun leven kunnen oppakken. Goede hulpverlening en monitoring is hierbij cruciaal. Programma’s als ‘Housing First’ helpen daar enorm bij dus moeten we dat continueren.
 10. Een onafhankelijke ombudsman voor klachten inzake jeugdzorg, WMO en reguliere zorg dient gerealiseerd te worden. Bemenst door een onafhankelijk en objectief persoon/organisatie die mandaat heeft om deze klacht gedegen te onderzoeken en organisaties belast met zorgtaken aan te spreken op eventuele misstanden.
 11. De gemeente is opdrachtgever voor zorg, welzijn, jeugdzorg en WMO (Wet Maatschappelijke Opvang). Medewerkers van de gemeente dienen niet op de stoel van de professional te gaan zitten. Als opdrachtgever heeft men een controlerende functie inzake de financiële afhandeling van de geboden zorg. Men is geen zorgverlener noch regisseur op casusniveau. Professionals worden in de uitvoering van hun functie nu sterk gehinderd door een overmaat aan aansturing en op paranoia gebaseerde controlemechanismes die niet leiden tot kwaliteitsverbetering en de zorg duurder maken. De bemoeizucht, formulierenfetisj en regeldrift roepen we een halt toe want het kan simpeler, eenvoudiger en dus beter.
 12. Geen huisuitzettingen waarbij kinderen betrokken zijn. Kinderen mogen nooit de dupe worden van de keuzes die ouders/verzorgers soms maken. Geen enkel kind hoort op straat. Ook als er sprake is van hard/soft drugs in de woning zoals een hennepplantage. Gezinnen waarbij dit het geval is mogen niet op straat worden gezet maar wel onder verscherpt toezicht om zo te voorkomen dat men opnieuw in de fout gaat.
 13. In Nederland is gemiddeld 13% van de bevolking laaggeletterd, in Venlo is dat zo’n 16% ofwel 1 op de 6 a 7 mensen kan niet of onvoldoende lezen en/of schrijven om zich in de samenleving staande te houden. Iedereen kent dus wel iemand die hier last van heeft. Van mensen wordt steeds vaker verwacht dat ze zelfredzaam zijn, wat vaak niet het geval is maar bij laaggeletterde mensen spelen vaak andere problemen (armoede, schulden) ook een rol en maken de taalproblemen het nog erger. Alfabetisering dient veel meer aandacht dan nu te krijgen. Te beginnen door binnen de gemeente hier meer rekening mee te houden in de contacten met mensen, het taalgebruik in brieven en doorvragen of bijvoorbeeld de brief die iemand ontvangen heeft begrepen wordt. Mensen waarvan bekend is dat ze problemen hebben met lezen en/of schrijven worden verwezen naar mogelijkheden om de taal te leren beheersen. Het eigen maken van de taal is en blijft een eigen verantwoordelijkheid maar laaggeletterde mensen dienen eerst hun schaamte te overwinnen en daar kan de gemeente, samen met bijvoorbeeld de bibliotheek, een meer prominente rol in spelen. Vanuit de WEB-gelden kan de gemeente taalonderwijs ondersteunen. Dit geld geldt nu vooral voor arbeidsmigranten, trek het breder zodat alle inwoners er gebruik van kunnen maken.
 14. Dat afkomst, inkomensgrootte of zelfs de plek waar je woont bepaalt hoe gezond je leeft en hoe oud je wordt is onacceptabel. Juist kinderen worden door deze verschillen meteen op achterstand gezet. Een voorbeeld daarvan is het bezoek aan de tandarts. Eén op de vijf kinderen krijgt nooit een controle van zijn tanden. Dat is niet alleen slecht voor de kindertanden, veel kinderen hebben er hun leven lang last van. Laten we beginnen door samen te organiseren dat elk kind naar de tandarts gaat. Veel hoeft dat niet te kosten. Kinderen zijn al verzekerd voor de tandarts maar als de ouders niet gaan omdat ze het niet kunnen betalen, dan gaan de kinderen vaak ook niet. We kunnen de tandarts bij de school laten komen, kinderen naar de tandarts brengen of het via het consultatiebureau regelen. Dan zien we in elk geval niet meer aan de tanden van kinderen hoe rijk hun ouders zijn.
 15. Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid, de rol van familie en ouders. Over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. En over bescherming tegen oorlogsgeweld en de specifieke bescherming van bijvoorbeeld gehandicapte kinderen en vluchtelingenkinderen. We zien nog te vaak dat een kind/kinderen de dupe worden van beleid of door toedoen van instanties. Dit wil de SP verbeteren door beleid aan te passen en de macht van instanties in te dammen en door kinderen onder meer (spreek)recht en inspraak te geven daar waar het hen aangaat.
 16. We streven naar een gemeentelijke huishoudelijke hulp. Daarmee slopen we de marktwerking uit het stelsel door er lokaal/regionaal via een serieuze proef, waarin het werkveld vooraf betrokken wordt, te laten zien dat dit de zorg verbetert. De zorgprofessionals moeten de uren die ze gewerkt hebben declareren, de gemeente moet zich niet bemoeien met de indicaties, urenspecificaties etc. Dit controlesysteem heeft enorm veel geld gekost en heeft nauwelijks meer inzicht opgeleverd, eerder frustraties en bleek een belemmerende factor in het daadwerkelijk kunnen bieden van goede zorg. Ook van de kortingen op de huishoudelijke hulp hebben de professionals veel last gehad. Daardoor is een eerdere proef finaal mislukt, het was vooral geldverspilling. Dit kan beter, allereerst door een serieuze proef en bij succes invoering.
 17. Tot 2014 was de provincie verantwoordelijk voor jeugdzorg, sindsdien de gemeenten (decentralisatie) maar het Rijk stelt wel kaders en geeft te weinig geld om deze taak goed in te vullen. Er is een stijging in zorgbehoefte, deze wordt ook nog eens zwaarder. Maar de landelijke trend is dat gemeenten steeds minder voor jeugdzorg gaan krijgen. Overschotten en tekorten in de jeugdzorg zijn lastig te sturen. Daarnaast zijn de financiële stromen in de jeugdzorg zeer complex, mogelijk een reden voor het miljoenentekort waar Venlo mee geconfronteerd werd. Die complexiteit moeten we ombuigen naar een efficiënter en soepeler (declaratie)systeem. In de afgelopen periode is gebleken dat er weinig grip is op de uitvoering van het Jeugdbeleid. Dit gaat niet alleen over financiën. Wij bepleiten als SP dat betrokkenen ook daadwerkelijk worden betrokken door de gemeente, zodat er zicht is op de praktijk. Er zijn weinig lokale aanbieders van jeugdzorg, meeste aanbieders zijn (boven)regionaal maar in de aanbesteding van najaar 2017 zijn de zorgtaken vooral bij de grote aanbieders terecht gekomen waardoor vooral zorgvragers de dupe dreigen te worden. Er gaan tientallen miljoenen euro’s om in de tweedelijns jeugdzorg. Instellingen werken op dit moment weinig samen en concurreren met elkaar. Mensen op de werkvloer willen zorg veranderen en raken gefrustreerd. Die schotten moeten we wegnemen. In de provincie ligt een miljoen euro klaar voor innovatieve projecten, die kans moeten we grijpen. Aanbod creëert nog veelal de vraag, er zijn grote verschillen tussen aanbieders in tarieven voor dezelfde dienst. Eén collectief uurtarief tegen exact dezelfde kwaliteit. Kosten zouden niet centraal moeten staan, maar welke zorg we aan zouden moeten bieden. Wachttijden verminderen, liefst wegnemen. Zorg op maat leveren. Goed voorbeeld is de gemeente Weert die hier langzamerhand de omslag in maakt en alleen al in 2016 2,3 miljoen euro heeft overgehouden van het WMO-budget. Hiermee wil Weert onder andere de jeugdzorg gaan innoveren. Dit kan Venlo ook oppakken. Een gemeente moet zorgen dat de mensen die de gesprekken (indicatie) voeren deskundig zijn en ervaring hebben in het werkveld in de gemeente Venlo. Continuïteit van zorg na het bereiken van het 18e levensjaar is een probleem, per geval wordt dan bekeken onder welke regeling men valt. Het kan niet zo zijn dat vanaf je 18e ineens de zorg stopt. Daarom pleit de SP ervoor dat de begeleiding minimaal doorloopt tot het 21e jaar, een goede begeleiding aanwezig blijft en een soepele overgang naar de reguliere zorg volgt. Sluipende marktwerking is er ook in de jeugdzorg: Tientallen kleine instellingen melden zich bij de gemeente om opdrachten binnen te krijgen en veel geld weg te slepen. Hier moet een gemeentebestuur veel meer alert op zijn. Goed kijken naar kwaliteit en letten op tarieven. In Maastricht heeft men bijvoorbeeld degressieve tarieven ingevoerd (kosten worden lager naarmate de inkomsten stijgen).

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • We kregen een motie aangenomen waarin staat dat geld voor de zorg ook voor de zorg geoormerkt zou blijven Ofwel, dat zorggeld niet wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten of bijvoorbeeld lantaarnpalen van aan te schaffen. Daarmee voorkwamen we dat zorggeld op een andere manier besteed zou gaan worden. Met de financiële tekorten op dit moment is het maar de vraag of onze motie standhoudt dus zullen we ervoor moeten blijven vechten dat het geld voor de zorg ook echt bij de zorg blijft.
 • De SP kent haar eigen Hulpdienst die adviseert, doorverwijst of als helpende hand fungeert bij problemen. De service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen toegankelijk en kreeg de afgelopen jaren veel en uiteenlopende vragen over ziektekosten, verzekeringen, belastingzaken, huur- en zorgtoeslag, arbeidszaken, pensioen, uitkering, woonproblemen, bezwaarschriften, vragen over wetten/regels. Maar ook waar men met klachten terecht kon en boden we hulp bij het invullen van ingewikkelde formulieren. De informatie die we kregen konden we ook politiek inzetten door ook met succes B&W onder druk te zetten om ook echt zaken geregeld te krijgen voor mensen. De Hulpdienst blijft nodig en blijven we aanbieden.
 • We brachten ieder jaar de inkomenskaart uit waarmee mensen met een smalle beurs konden nagaan waar zij eventueel ondersteuning konden krijgen. Dat blijven we doen. Maar we vinden eigenlijk dat het een taak van de gemeente zelf is om regelingen goed in kaart te brengen.
 • We legden middels vragen het falen van de marktwerking in de zorg bloot toen het ziekenhuis haar operatiekamers en poliklinieken tijdelijk moest sluiten eind 2016. Door de ontstane ophef was de sluiting van kort duur.
 • Gemeenten zijn vanaf 1 juni 2017 verplicht om een fatsoenlijk tarief (in de praktijk komt dat neer op minimaal 25 euro per uur) te betalen voor de huishoudelijke zorg. Vanaf 1 april 2018 krijgen de medewerkers salaris volgens een nieuwe loonschaal, waardoor de loondump eindelijk stopt. Met het zorgtekort en de bezuinigingen in het achterhoofd moeten we ervoor waken dat dit nieuwe en verbeterde loontarief ook in Venlo goed wordt uitgevoerd.
 • Mede dankzij een interventie van enkele verzetsgroepen, advocaten, sportclub, scholen en ons SP-raadslid werd meerdere keren voorkomen dat een in Venlo geworteld gezin zou worden uitgezet naar Angola, waarbij de regering de vader zou opsluiten wegens vluchten. Dit gezin verblijft inmiddels in een Brabants dorp. Net zo werd voorkomen dat een jongen gescheiden zou worden van zijn oma (zij kreeg wel een verblijfsvergunning) en uitgezet naar Afghanistan waar hij door de Taliban gezocht werd. Inmiddels heeft ook hij een verblijfstatus en kan daardoor zijn MBO-opleiding in Venlo afronden. Twee van vele voorbeelden waarbij de kinderrechten niet gerespecteerd werden en door toedoen van de SP, die druk zette op de burgemeester en minister en samenwerking zocht met andere partijen, menselijk leed voorkomen werd en deze mensen nu een goede toekomst geboden kon worden.

ARMOEDEBESTRIJDING, MINIMABELEID EN SCHULDHULPVERLENING

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Inzet op preventie, inhouden vaste lasten op bijstandsuitkering.
 2. Gemeentelijke zorgverzekering flexibeler inzetten om geldproblemen te voorkomen.
 3. Meer controle op het functioneren van bewindvoerders.
 4. De geld-terug-regeling moet vereenvoudigd worden, betaling bij start van het nieuwe jaar.
 5. Bij schuldhulpverlening moet vaker gebruik gemaakt worden van een totaallening zodat er maar één schuldeiser overblijft.
 6. Bij start van een schuldhulptraject dient men een gedegen budgettraining te volgen en hulp te krijgen tijdens het hele traject.
 7. Streven naar verdwijnen voedselbanken en dergelijke.
 8. Bijzondere bijstand versoepelen voorkomt grotere financiële problemen.
 9. Uitbreiding van het huidige Kindpakket en de aanvraag hiervoor stimuleren.
 10. Alle mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van alle voorzieningen zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en collectieve zorgverzekering.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Preventie op schulden en huisuitzettingen door middel van verplicht inhouden van de vaste lasten op de bijstandsuitkering door de gemeente. Huur, gas, water, elektra en zorgverzekering worden automatisch ingehouden op de bijstandsuitkering. Externe instanties dienen rekening te houden met de beslagvrije voet en deze dient te worden verlaagd. Met dit alles wordt voorkomen dat er grote financiële problemen ontstaan en is in veel gevallen schuldhulpverlening overbodig.
 2. Wij willen ervan af dat je bij schulden aan zorgverzekeraars niet kan overstappen naar een gunstigere zorgverzekering of naar het zorgverzekeringspakket van de gemeente (collectieve zorgverzekering van de gemeente). De gemeente dient actief te onderzoeken of een regeling vanuit de gemeente kan bijdragen dat er maar één schuldeiser is zodat men kan overstappen naar een zorgverzekering die beter past. Hiermee voorkomen we dat mensen opnieuw of langdurig in de schulden bleven steken. Ook blijven hiermee mensen voldoen aan de verplichting om een zorgverzekering te hebben, blijven zorgkosten vergoed worden en voorkomen we dat mensen vanwege de kosten zorg gaan mijden met alle gevolgen van dien.
 3. Veel mensen maken gebruik van een bewindvoerder. Vaak worden de kosten hiervoor vergoed middels bijzondere bijstand. Er dient meer controle op deze bewindvoerders te komen. Er komt een zwarte of witte lijst van bewindvoerders welke goed zijn en welke niet zodat een gemeente of andere instantie niet naar foute bewindvoerders doorverwijzen. Soms kan een schandpaal goed werken. Vraag hierbij is wel: wat is slecht? Er zijn dus ook duidelijke kwaliteitscriteria nodig. Verder dienen bewindvoerders ook aan de slag met preventie voor de toekomst zodat het onnodig lang verbonden blijven aan een bewindvoerder voorkomen wordt. Als een bewindvoerder niet aan de eisen voldoet zal er geen bijzondere bijstand worden toegekend. Er komt een onafhankelijk meldpunt waar mensen terecht kunnen met klachten over bewindvoering; dit zou bij de Gemeentelijke Ombudsman ondergebracht kunnen worden.
 4. De huidige geld-terug-regeling dient makkelijker gemaakt te worden. Momenteel dient men bewijzen op te sturen van gemaakte kosten. Nadeel hiervan is dat men deze kosten eerst moet voorschieten. In de praktijk blijkt dit moeilijk. Uitbetaling dient standaard te gebeuren bij de start van het nieuwe jaar, er wordt dan 100 euro per gezinslid overgemaakt.
 5. Binnen de schuldhulpverlening wordt te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via een totaallening alle bestaande schulden onder te brengen bij een schuldeiser. Hiermee kan een langdurige aanloopfase voorkomen worden. In deze fase lopen schulden vaak hoger op door extra kosten van incassobureaus en deurwaarders. Door dit middel in te zetten is het mogelijk duidelijkheid te creëren voor de mensen maar kunnen er ook afspraken gemaakt worden zodat de hele schuld afgelost kan worden.
 6. Als een schuldhulptraject ingezet moet worden dient er extra aandacht te zijn voor de toekomst. Preventieve middelen dienen te worden ingezet. Een gedegen budgettraining hoort onderdeel te zijn van een traject. Tevens dient men hulp en advies te krijgen tijdens het hele traject. Het is van belang dat een nieuw leef- en uitgavepatroon wordt aangeleerd zodat men in de toekomst valkuilen kan vermijden en daarmee terugval of nieuwe financiële problemen voorkomen.
 7. Het is in een rijk land als Nederland van de zotte dat er mensen afhankelijk zijn van de voedselbank, kledingbank, speelgoedbank enzovoorts! Maar dat deze instanties er zijn is prijzenswaardig en hoognodig ook, veel mensen zijn er keihard afhankelijk van. Zo zeer dat er wachtlijsten zijn. De SP vindt dat voedselbanken overbodig dienen te worden en streeft er dan ook naar dat het armoedebeleid zo ingezet wordt dat de armoede ook daadwerkelijk verdwijnt en er geen grote groepen mensen meer gebonden zijn aan bijvoorbeeld de voedselbank.
 8. Bijzondere bijstand is op dit moment alleen toegankelijk na een strenge toetsing van regels. Beter zou zijn om naast de persoon in kwestie te gaan staan en te kijken naar waar deze persoon behoefte aan heeft voor wat betreft hulp en ondersteuning. De cultuur bij de gemeenten moet dus in positieve zin veranderen, de gemeente kan veel pro-actiever handelen wanneer er bijvoorbeeld een echtscheiding is door bij de personen in kwestie te informeren. We horen vaak de opmerking dat er bij toetsing net even ‘te veel’ geld op de rekening stond (was er net toeslag gestort) bij iemand om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te kunnen toepassen, alhoewel er wel sprake is van een minimumuitkering. Ook bij de jaarlijkse controle leidt dit tot problemen. De SP wenst dat er elk kwartaal getoetst waardoor men een beter beeld krijgt van de inkomsten. Laat hierbij het vakantiegeld of bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag bedrag vrij. Het is oneerlijk om de kwijtschelding af te wijzen als er net vakantiegeld of bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag wordt overgemaakt. De gemeente dient hierop toe te zien dat er eerlijker mee omgegaan wordt zodat mensen niet de dupe worden.
 9. Er leven te veel kinderen in armoede. Er is een kindpakket gerealiseerd maar dit is niet voldoende. De SP wil een uitbreiding met gratis toegang tot bibliotheek, mogelijkheid tot kledingpakket voor winter- en zomerseizoen inclusief schoenen. Ook willen we ouders ondersteunen bij schoolkosten die men niet kan opbrengen om zo te voorkomen dat de kinderen buiten activiteiten georganiseerd door scholen vallen. Ervoor zorgen dat kindregelingen in natura worden betaald. Bijvoorbeeld het direct betalen van een sportvereniging door de gemeente. Mooi voorbeeld is het ‘meedoen-arrangement’ in de gemeente Doetinchem.
 10. Er zijn verschillende minimavoorzieningen in de gemeente Venlo. Zoals de geld-terug-regeling, kwijtschelding gemeentebelastingen en afvalstoffen, bijzondere bijstand en een collectieve zorgverzekering en armoederegelingen. Nu vallen mensen buiten deze regelingen omdat men iets boven bijstandsniveau verdient. De SP wil dat iedereen die tot 125% van het sociaal minimum (de bijstandsnorm) aan inkomen heeft hiervan gebruik dient te kunnen maken, ook ZZP'ers en ondernemers. We kiezen voor 125% omdat we nu zien dat mensen door de norm van 120% van de bijstandsnorm (of lager) vaak buiten de boot vallen voor bijzondere regelingen omdat ze net iets ‘te veel’ inkomen hebben maar die regelingen wel hard nodig hebben. Dat het kan bewijzen de succesvolle voorbeelden die hiervan te vinden zijn in de gemeente Amsterdam waar ze mensen waarom het gaat in beeld krijgen door deur aan deur langs te gaan om te kijken wat er aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Maatwerk is het toverwoord. Niet pamperen maar een totaaloplossing bieden, mensen blijven wel zelf verantwoordelijk. Achterstanden bij het uitkeren van minimaregelingen worden voorkomen. Regelmatig zijn er mensen die een minimaregeling hebben aangevraagd die niet binnen de wettelijke termijn van 6 weken verwerkt wordt. Het kan zijn dat deze mensen in de problemen komen als er te laat wordt uitgekeerd. Via de Wet Dwangsom en Beroep kan de gemeente een boel ellende op zich afkrijgen, aanvragen en ook betalingen horen gewoon netjes op tijd afgehandeld te worden. Jaren geleden is een gedeelte van de WTCG afgeschaft. Dit was een landelijke regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. Eens per jaar kreeg je ter compensatie voor de kosten van je aandoening een bedrag. Deze regeling is ondergebracht bij de gemeentes. Zij krijgen daar Rijksgelden voor en er zou een specifieke regeling voor de doelgroep voor moeten komen, los van een inkomenseis. De gemeente Venlo heeft nu zulk een regeling geschrapt omdat er geen geld voor is. Waar gaat het Rijksgeld heen? De SP vindt dat dit geld terug naar de doelgroep moet, die je daarmee meteen financiële verlichting geeft. Betere communicatie en voorlichting over het minimabeleid voor de diverse doelgroepen. Nu weten veel mensen/doelgroepen niet dat ze ervoor in aanmerking komen. De gemeente dient zelf proactief deze communicatie en voorlichting te geven. Fijn dat bijvoorbeeld Stichting Bindkracht, Stichting Platform Sociale Zekerheid en de SP zelf mensen hierop attenderen maar het is toch echt een taak van de gemeente (en haar medewerkers) die dient ze veel meer dan nu op te pakken.

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • Juni 2014 werd ons rapport gepresenteerd naar het onderzoek dat we hielden naar de situatie in de schuldhulpverlening in Venlo en de rol van uitvoerder PLANgroep daarin. De conclusies en aanbevelingen waren glashelder en leidden meteen tot raadsvragen. Ook vroegen we een debat aan en dwongen daarin de PvdA-wethouder tot actie en verbeteringen. Na enkele keren nogmaals aandringen kwam ze in 2016 eindelijk over de brug maar daarmee zijn nog steeds niet alle aanbevelingen overgenomen in het beleid. Hier moeten we voor blijven knokken zodat de schuldhulpverlening in Venlo eerlijker, beter, transparanter, succesvoller en van kortere duur wordt. Onze Hulpdienst had ook een gesprek met PLANgroep zelf om dieper in te gaan op ons onderzoek naar de staat van de schulphulpverlening in Venlo, waarin PLANgroep van deskundigen en cliënten kritiek kreeg op haar werkwijze. In het vervolggesprek lichtten we onze verbetervoorstellen toe en PLANgroep gaf haar reactie op de klachten. Zo kwamen we samen nader tot een oplossing wat ertoe leidde dat PLANgroep haar werkwijze aanpaste.
 • Het percentage van de bijstandsnorm voor (bijzondere) regelingen is in de afgelopen jaren steeds beetje bij beetje naar beneden bijgesteld. Het was ooit voor alle regelingen 125% maar is van 120% naar 110% en voor sommigen regelingen zelfs 104% gezakt. De SP ziet dat hierdoor veel mensen in de knel komen en wil het percentage terug naar 125% als norm.
 • VVD, CDA en D66 wilden de bijzondere bijstand ernstig uitkleden, de VVD wilde er zelfs helemaal van af. Doordat we met argumenten bleven hameren op de gevolgen die dat zou hebben voor de inwoners (zoals hogere (zorg)kosten op de langere termijn) werd het voorstel alsnog ingetrokken. Met de financiële tekorten nu ligt een dergelijk nieuw voorstel op de loer.
 • Na lang aandringen werd het Kindpakket verruimd maar in onze ogen nog steeds onvoldoende dus blijven we ons inzetten voor een breder Kindpakket (zie ook punt 9 hierboven).
 • Begin 2015 was er een fiks probleem bij de SVB met de uitbetaling van de PGB’s, er was sprake van een administratieve chaos waarbij veel PGB’s niet meer werden vergoed, onduidelijkheid was over contracten waardoor de zorg in de knel kwam voor honderden, vaak gehandicapte, mensen. Bij de SP en talrijke belangenorganisaties stroomden klachten en vragen binnen van mensen die ineens zonder loon of vergoeding zaten en er financiële problemen ontstonden, mensen gingen dan maar dure leningen aan of betaalden verzorgenden dan maar van eigen geld. Ook in Venlo liepen de zaken bij de SVB niet goed, de SP stelde dit aan de kaak waarop de gemeente besloot een tijdlang zelf de voorschotten uit te keren totdat de SVB de boel op orde had. Dit duurde uiteindelijk maanden. Dankzij de interventie van de SP en proactieve houding van de toenmalig wethouder werd voorkomen dat PGB-houders in de knel zouden komen.
 • Eind 2012 (!) bood de SP een petitie aan de PvdA-wethouder aan voor een beter armoedebeleid. De petitie zat in een kunstwerkje met 3,5 kinderschoenen dat de 3500 kinderen die in Venlo opgroeien in armoede symboliseerde. Het armoedebeleid in Venlo kan meer toegespitst worden om juist kinderen niet de dupe te laten worden van de problemen van hun ouders of anderen. We riepen B&W op deze kinderen niet uit het oog te verliezen, zich maximaal in te zetten voor bestrijding van armoede onder kinderen en er bij het kabinet op aan te dringen dat er een steviger plan moet komen om deze armoede onder kinderen op te lossen. We zijn dik vijf jaar verder en in Venlo groeien nog steeds bijna 4000 kinderen in armoede op. Dit is schandalig! Hoe kan het dat dit probleem niet kan worden aangepakt? Ruim 20% van de huishoudens in Venlo leeft op bijstandsniveau of tot 120% daarvan. Eén op de vijf gezinnen in Venlo kampt dus met armoede. Daaronder ruim kinderen die opgroeien in armoede zonder dat ze er iets aan kunnen doen, vaak weten ze niet eens beter. De SP gaat dit radicaal aanpakken met beleid om deze armoede vlug uit te roeien zodat deze kinderen een goede toekomst krijgen.
 • Elk jaar besprak de gemeenteraad een voorstel over de voortzetting van het armoedebeleid. Sommige rechtse partijen wilden er liefst van af, andere (midden)partijen spraken zich nauwelijks uit. De SP zag steeds meer een duidelijkere visie ontstaan maar concrete ambities ontbraken keer op keer. Dat schiet niet op, met alleen visies en woorden bereik je niks. De SP deed al vaker voorstellen voor een ander armoedebeleid waarbij niet alleen de armoedeverschijnselen worden bestreden maar de voedingsbodem, het ontstaan, wordt aangepakt zodat mensen die dreigen in armoede te raken tijdig een helpende hand krijgen, en daarmee nieuwe armoede voorkomen wordt en bestaande armoede opgelost wordt. Dat voorstel blijven we bevechten maar we merken dat alleen een SP in het gemeentebestuur dat echt goed voor elkaar kan krijgen.
 • Steeds meer mensen hebben moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10% rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen. Kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Dat is ongepast. Als de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven hun eerlijke deel van de belastingen gaan betalen, dan kunnen de lasten voor de rest van Nederland omlaag. Want er is genoeg voor iedereen in ons land, maar dan moeten we de koek wel eerlijk verdelen. Daartoe kwam de SP met een actie waarbij de miljonairs van Venlo werden opgeroepen zich te mengen in het maatschappelijke debat over ongelijkheid in Venlo én om hun mening te geven over het SP-plan om deze ongelijkheid te bestrijden door het invoeren van een miljonairsbelasting van 1 á 2 procent op het vermogen boven één miljoen euro. Hierdoor gaan de midden- en lagere inkomens minder belasting betalen, de hoogste inkomens meer. Daarnaast gaan multinationals gewoon belasting betalen, zodat we niet meer 1000 miljard euro aan belastinginkomsten mislopen. De SP is niet tegen rijkdom maar wel tegen armoede. Blijkbaar was dat te veel gevraagd want geen enkele miljonair meldde zich…
 • Tijdens het begrotingsdebat eind 2017 uitte de SP stevige kritiek op de ingezette bezuiniging van 400.000 euro op het armoedebeleid. Dat trof doel want die is gelukkig nu grotendeels van tafel. Want hoe denkt de gemeente anders de armoededoelstelling te kunnen bereiken wanneer ze op het beleid bezuinigt? We kregen afgedwongen dat in 2018 er 150.000 euro extra naar armoedebestrijding gaat en 150.000 euro om de laaggeletterdheid terug te dringen. Dit bedrag kan de komende jaren oplopen tot 4-6 ton extra.
 • De SP maakt zich ernstige zorgen over het stapeleffect van bezuiniging op bezuiniging, van zowel landelijk als gemeentelijk. Deze stapeling heeft gevolgen voor mensen met een minimuminkomen, die door de financiële crises en het kabinetsbeleid al flink aan koopkracht inleverden. We waarschuwden al dat korten op bijvoorbeeld ouderenvoorzieningen en diverse andere bezuinigingen die daarop gestapeld worden, ertoe kunnen leiden dat ouderen voor financiële problemen gesteld worden waarin ze keuzes moeten maken om niet meer deel te nemen aan de samenleving en daarmee in een isolement en zorgvraag terecht komen. Dat is niet alleen ongewenst maar kost op de lange termijn ook nog eens veel meer geld om de negatieve effecten te repareren. Daarop stelde de SP voor om dit inzichtelijk te laten maken door het Nibud, dat onderzoekt welke gevolgen de landelijke bezuinigingen en stapeling heeft op het gemeentelijk beleid. Als we dit ook te weten komen voor Venlo kunnen we daar het beleid op aanpassen. Daarop kwam een toezegging van de wethouder dat hij zal meeliften op het onderzoek en de uitkomsten zal meenemen voor de Venlose situatie. We zijn benieuwd.

SPORT, TOERISME EN RECREATIE

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. De regio Noord-Limburg mag meer uitgedragen en gepromoot worden.
 2. Ontwikkeling buitenzwemmogelijkheden onderzoeken.
 3. Permanente strandjes en recreatieplekken aan de oevers van de Maas.
 4. Niveau toeristenbelasting moet omlaag om de gemeente aantrekkelijker te maken.
 5. De kosten voor parkeren worden verlaagd.
 6. Evenementen die zich bewezen hebben mogen op steun vanuit de gemeente rekenen.
 7. Breedtesport dient bereikbaar te zijn voor iedereen.
 8. Geen verplichte fusies tussen (sport)verenigingen, samenwerken stimuleren.
 9. Gemeente moet sportbeleid uitvoeren en faciliteren, extra aandacht voor de sportvissers.
 10. Uitbreiding SAM-fonds en hulp voor initiatieven vanuit mensen die ondersteuning vragen.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Limburg is een prachtige provincie en de gemeente Venlo kent prachtige natuurgebieden. Hieraan mag meer aandacht besteed worden. We mogen trots zijn op onze mooie natuur en dit dient ook uitgedragen te worden. Dit moet ook bij onze gasten meer bekendheid gaan genieten en daarmee zal ook de toeristische sector er profijt van hebben maar net zo dat recreatieve mogelijkheden benut worden (denk aan bijvoorbeeld picknick faciliteiten).
 2. Natuurzwemmen is erg populair. Mogelijkheid tot een natuur buitenzwemlocatie (eventueel met een bescheiden toilet- en horecavoorzieningen) dient te worden onderzocht. Een oude rivierarm van de Maas zou hiervoor een goede locatie zijn. Recreatiemogelijkheden worden hiermee uitgebreid maar zou ook voor toeristen en dagjesmensen een aanwinst zijn.
 3. In vele steden kent men aan de rivieroevers strandjes en ook Venlo heeft hiermee een tijd geëxperimenteerd. Deze strandjes zijn unieke recreatieplekken en met toevoeging van horeca krijgen deze strandjes een uitgaansfunctie. De SP wil bekijken of het mogelijk is om enkele oeverstrandjes te realiseren en te laten exploiteren met de mogelijkheid tot uitbreiding elders. De plannen voor de dijkversterkingen biedt ook mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Samen met ondernemers, Rijkswaterstaat en het Waterschap moet bekeken worden hoe hierin een win-win situatie kan ontstaan.
 4. De toerist wordt al jaren als melkkoe gebruikt. In vergelijking ligt de toeristenbelasting relatief hoog wat bezoekers kan weerhouden om (langer of vaker) te verblijven in de hotels, B&B, campings enzovoorts. Om toerisme te bevorderen dient men niet een van de duurste gemeenten van heel Limburg te zijn dus willen we een verlaging van de toeristenbelasting naar een gemiddeld niveau.
 5. De parkeerkosten in de gemeente zijn erg hoog, zeker in verhouding tot wat je daarvoor terugkrijgt of wat aan faciliteiten geboden wordt. Toeristen en dagjesmensen worden hierdoor niet gestimuleerd om onze gemeente langer en vaker te bezoeken. Daar heeft bijvoorbeeld de horeca en winkels ook nadeel van. Ook de eigen inwoners zien de kosten jaar na jaar stijgen. De parkeerkosten dienen dan ook teruggebracht te worden naar een redelijk en gemiddeld niveau.
 6. Festivals en andere evenementen die zich in de afgelopen jaren bewezen hebben of een unieke uitstraling kennen zoals het Zomerparkfeest en de Passiespelen mogen blijven rekenen op steun van de gemeente. Ook om hiermee te waarborgen dat de toegang laagdrempelig blijft en de programmering van hoog niveau. Een succesvol evenement straalt immers ook af op de hele gemeente en komt haar imago te goede, maakt haar aantrekkelijker en verleidelijker.
 7. Sporten zorgt voor prestaties maar bovenal ontspanning. Sport moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen. Venlo zet in op breedtesport waarbij mensen gestimuleerd worden om deel te nemen aan sport. Inzet van een strippenkaart voor de jeugd zodat kinderen kunnen snuffelen aan verschillende sporten. Hiermee kunnen ze ervaren welke sport het best bij henzelf past. Ook senioren moeten deze mogelijkheid krijgen om zodoende in beweging te blijven (betere gezondheid scheelt ook aan zorgkosten) en om vereenzaming te voorkomen.
 8. Sportverenigingen hebben steeds vaker moeite om het hoofd boven water te houden. Dit komt mede door dalende ledenaantallen, problemen om kaderfuncties gevuld te krijgen, hoge onderhoudskosten en ook door de ingezette bezuinigingen waardoor verenigingen steeds meer zelf moeten doen. Steeds vaker zoeken verenigingen daarom de samenwerking en dat is prima. De SP ziet niks in verplichte fusies maar eerder in het zoeken van mogelijkheden om samen te werken, dubbele lasten terug te brengen (gezamenlijk onderhoud en beheer), verduurzamen van accommodaties en een betere verdeling/gebruiksfrequentie van sportvelden/zalen.
 9. Tarieven voor accommodaties moeten door de gemeente worden vastgesteld tot een dusdanig niveau dat de kosten niet prijsopdrijvend werken voor leden van sportverenigingen. Verenigingen moeten door regelgeving niet met extra kosten en inspanningen worden belast. Venlo kent veel actieve sportvissers. Voor hen zijn er faciliteiten maar deze zijn niet of nauwelijks bereikbaar voor mindervaliden. De gemeente dient in gesprek te gaan met de visverenigingen om zo in kaart te brengen welke voorzieningen er ontbreken en deze dan (in samenspraak) ook te realiseren.
 10. De SP ziet graag uitbreiding van het SAM-fonds (Stad van Actieve Mensen, waarbij mensen ideeën kunnen aandragen voor hun straat/buurt/wijk en daarvoor subsidie ontvangen). Mensen dienen gebruik te kunnen maken van het SAM-fonds maar het budget blijkt vaak al halverwege het jaar op. Het fonds dient daarom structureel verhoogd te worden om zo initiatieven vanuit buurten en wijken te kunnen realiseren. Zo’n kleine bijdrage kan grote positieve gevolgen bewerkstelligen zoals meer interactie tussen buurtbewoners, ontstaan van nieuwe initiatieven, vergroten samenhang en sociaal toezicht. Niet iedereen weet hoe aanspraak te kunnen maken op het SAM-fonds of acht de procedure te ingewikkeld. Hierin hebben bewoners eventueel hulp nodig, die geboden kan worden door medewerkers van de gemeente. Hiermee voorkomen we dat het recht van de sterkste geldt en dat alle buurten aan bod kunnen komen.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • We hebben regelmatig het probleem aangekaart van de gevolgen van de bezuiniging om het aantal afvalbakken met 40% te verminderen, en dikwijls tevergeefs gevraagd om die bezuiniging terug te draaien. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar door een toename aan zwerfafval, ook in recreatie- en toeristische gebieden. Stellen dat het opruimen van afval maar ook zwerfvuil een eigen verantwoordelijkheid van de burger is, is vooral afschuiven van de verantwoordelijkheid die de gemeente in deze heeft. We blijven inzetten op realisatie van meer prullenbakken.
 • Het nationaal park De Maasduinen maakt deel uit van een aaneenschakeling van natuurgebieden van Gennep tot Arcen. Het kan aaneengroeien tot een enorm langgerekt nationaal park wat daarmee een flinke aantrekkingskracht heeft op het toerisme en dagjesmensen. Samen met GroenLinks hebben we enkele keren per motie gevraagd om meer werk te maken van het realiseren van dit nationaal park, kregen moties aangenomen en toezeggingen dat de gemeente met de provincie en belanghebbenden om tafel zouden gaan, maar het wil nog niet echt vlotten dus zullen we dit de komende jaren op de politieke agenda moeten houden.
 • Het Blerickse zwembad De Wisselslag is sterk aan renovatie toe maar het geld daarvoor ontbreekt plus zijn er nog steeds plannen voor de bouw van een nieuw zwembad in Blerick of Venlo (kazerneterrein) maar dat wordt al jaren vooruitgeschoven. Terwijl het buitenbad werd gesloten en afgestoten en de VenLokaal-wethouder doodleuk zei dat als men het buitenbad open wilde houden mensen dat zelf maar moesten regelen, arrogantie ten top. Gelukkig vormden vrijwilligers een stichting die het buitenbad met horten en stoten succesvol heropenden. Des te arroganter dat daarop diezelfde wethouder dat initiatief toejuichte maar van verdere ondersteuning kwam het niet, de stichting mag het bekijken. Zo gaan we niet met zwembaden en vrijwilligers om. Het besluit om het buitenbad af te stoten was niets meer dan een ordinaire bezuiniging en wegkijken voor de wensen van gebruikers. Deze stichting verdient wat de SP betreft fatsoenlijke ondersteuning want zij hebben de gemeente van een probleem afgeholpen, zorgen voor een goede zwemvoorziening maar draaien zelf op voor alle kosten. Dat kan en moet beter door in de toekomst zulke bestuurlijke fratsen met strikte afspraken te voorkomen en door de stichting beter te faciliteren en ondersteunen waar nodig, in samenwerking met het nog steeds naastgelegen gemeentelijke binnenzwembad De Wisselslag.
 • Per motie kregen we samen met andere partijen voor elkaar dat de toeristenbelasting niet verder verhoogd zou worden. Dan nog is die toeristenbelasting in Venlo aan de hoge kant en daar hebben horeca en toeristische branche last van, het kost gewoonweg bezoekers. Dus gaan we ons ook in de komende jaren inzetten om de toeristenbelasting verder omlaag te krijgen.
 • Parkeren blijft een heikel onderwerp, zeker met de spontane sluiting van parkeergarages Roermondsepoort en Arsenaal. Die eerste werd na druk van de gemeenteraad en een kritisch rapport waar we om vroegen, alsnog gerenoveerd en in 2017 heropend voor minstens vijf jaar. De Arsenaalgarage werd alsnog gesloopt, in de hoop op nieuwbouw (dat moeten we nog maar afwachten). Begin 2018 worden die twee garages plus die onder het Mgr. Nolensplein en de gloednieuwe garage Maaswaard onder het in 2016 geopende stadskantoor, alle vier verkocht aan het commerciële bedrijf Q-park. Intussen werden de parkeertarieven verhoogd, werden in verschillende Venlose wijken en in Tegelen en Blerick blauwe zones (parkeerschijf) ingesteld maar werd het parkeer-probleem enkel verplaatst in plaats van opgelost. Door een motie (waar de SP mee instemde) werd In Blerick het betaald parkeren afgeschaft en in Tegelen niet doorgevoerd, maar of dat houdbaar is, is maar de vraag gezien de inkomsten die nodig gemist worden. De parkeerproblematiek blijft ons in de komende jaren bezighouden en we blijven zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen.
 • Evenementen zijn belangrijk voor iedere gemeente, honderden vrijwilligers werken er met plezier aan mee en bezoekers zijn laaiend enthousiast. De gemeente Venlo steekt de loftrompet over de talrijke evenementen maar vertaalt dat niet terug in haar beleid. Het Zomerparkfeest bijvoorbeeld is uniek in Nederland en krijgt driekwart meer subsidie van de provincie dan van de gemeente. Dat is krom én kenmerkend hoe in Venlo met succesvolle producties omgegaan wordt. In debatten kregen we dit weliswaar aangekaart en konden we voorkomen dat bezuinigingen werden doorgevoerd maar het beleid werd er ook niet ruimhartiger op. De SP wil in haar coalitieakkoord afspraken maken voor een nieuw en beter evenementenbeleid.
 • Sportverenigingen moeten steeds meer zelf doen, de gemeente stoot namelijk steeds meer taken (zoals onderhoud van velden) af. Dit gaat met horten en stoten. Bij sommige clubs loopt het nu soepel maar bij velen ook niet. Dit kregen we op de agenda en zo werden bijvoorbeeld (kortstondig) combifunctionarissen breder ingezet in plaats van wegbezuinigd. Ook werd afgedwongen dat sportvelden die nodig vervangen moesten worden, dat daar ook geld voor beschikbaar komt. We voorzien meer hulpvragen vanuit de sportverenigingen zeker nu een proef met het door de gemeente gewenste en opgelegde zelfbestuur van sportparken in Venlo-oost faliekant mislukte. Reden: de gemeente zelf werkte de samenwerking tegen. De wil was er, geef het kans van slagen. Met betere afspraken kan een nieuwe sof voorkomen worden. Een raadsmeerderheid wilde de gemeentelijke sportafdeling afstoten en als commercieel bedrijf de gemeentelijke taken laten uitvoeren. De SP waarschuwde voor een mislukking en dat werd het ook; het sportbedrijf kwam er niet maar intern en extern was er daardoor al flink wat schade en wantrouwen ontstaan. Onlangs opperde de VVD opnieuw om de sportafdeling te verzelfstandigen en B&W zei toe dat opnieuw te gaan onderzoeken, ondanks het vernietigende rapport uit 2013 en 2015 dat stelde dat sport binnen de gemeente dient te blijven en verzelfstandiging weliswaar kortstondig geld oplevert maar op lange termijn vooral problemen. Sommigen zijn hardleers en dus blijft de SP vechten dat het gezonde verstand zegeviert en daarmee de sportverenigingen garandeert van fatsoenlijke gemeentelijke ondersteuning.
 • Na aandringen werden er voor sportvissers betere voorzieningen getroffen zoals parkeerplekken in de buurt van visstekken en paden daarnaartoe. Maar ook strengere controle op illegale (vaak buitenlandse) vissers (en wildkampeerders).
 • Eind 2016 dreigden 5 seniorengroepen van dames die samen een gymgroep hebben, uit de gymzaal aan de Hoogstraat in Tegelen te worden gezet omdat die gesloopt zou gaan worden. Tussen sloop en nieuwbouw zou een gat vallen van ongeveer een jaar waarin de dames niet konden gymmen. De dames werden van het kastje naar de muur gestuurd, twee ambtenaren wezen doorlopend naar elkaar. De dames moesten zelf maar iets regelen, ze voelden zich in de steek gelaten omdat er maar geen alternatief kwam. Daarbij kwam dat de gemeente stelde dat de tegemoetkoming die nu van toepassing is zou vervallen als de dames onderdak vonden op een andere locatie dan een gemeentelijke accommodatie. Ten einde raad vroegen de dames de SP-Hulpdienst om hulp. Door interventie van de SP ging de PvdA-wethouder overstag, werd de sloop uitgesteld en konden de gymgroepen blijven sporten in de gymzaal. 
 • De gemeente kan geen financiële steun verlenen aan betaalde sportclubs vanwege de schijn van staatssteun. Zo werden de tophockeyclubs wel geholpen met de realisatie van hun onderkomen en kantine, en werd onlangs al de grond onder het VVV-stadion voor een prikkie aan de club verkocht. Dat kan wel en als we op die manier sportclubs kunnen ondersteunen en helpen in het voortbestaan, dan is dat te billijken. Eerder wisten we te voorkomen dat de gemeenteraad akkoord zou gaan met een zeer risicovolle miljoenenlening voor de bouw van een nieuw stadion voor VVV-Venlo aan de Blerickse kant. We bleven pleiten voor renovatie van het huidige stadion omdat dat meer kans van slagen heeft. Zowel VVV als de gemeente zagen dat uiteindelijk ook in. De gemeente faciliteert het parkeerterrein bij het voetbalstadion maar dat is in erg slechte staat en moet rap gerenoveerd worden. Zeker als het stadion zelf gerenoveerd en uitgebreid wordt kan een goede parkeervoorziening niet uitblijven. Aanpassen van de infrastructuur is een wettelijke taak van de gemeente maar dat is wat anders dan een club steunen met staatssteun. In die zin lopen we als gemeente steeds op eieren bij wat wel en niet mogelijk is. VVV is belangrijk voor Venlo maar de breedtesport verdient net zo veel aandacht en steun. Als de gemeente VVV financieel tegemoet komt dan verwachten we van de club daar in verhouding hetzelfde voor terug via bijvoorbeeld haar maatschappelijke doelstellingen en promotionele activiteiten voor Venlo. B&W wilde de topsportsubsidie in 2014 afschaffen maar we kregen het voor elkaar dat die nog tot 2018 gehandhaafd blijft zodat clubs meer tijd krijgen om alternatieven te zoeken. De topsport als ambitie loslaten is tegenstrijdig met de eerder aangenomen Sportvisie en daarom blijft de SP zich sterk maken om ook voor de topsport financiën opzij te zetten.
 • We kregen afgedwongen dat de kosten voor het onderhoud en de tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties niet verhoogd werden. Net zo dat de contributies voor jongeren op hetzelfde niveau bleven. Voor volwassenen werd dit onder druk van de VVD echter afgeschaft en ook zijn er plannen om de uurtarieven voor sporthallen alsnog te verhogen (kostendekkend maken) en de subsidies te verlagen. Het gevolg hiervan kan zijn dat er minder mensen (kunnen) gaan sporten, verenigingen voor enorme kosten komen te staan en sportfaciliteiten minder gebruikt gaan worden, waardoor de gemeente met haar verhogingen op termijn juist duurder uit is. De SP blijft zich verzetten tegen drastische prijsverhogingen.
 • Ondanks diverse debatten bleef B&W stug van mening dat er gewoon op sport bezuinigd kan worden. Na stevige kritiek zei de VenLokaal-wethouder alsnog alle suggesties mee te nemen en in gesprek te gaan met de sportverenigingen. Ook zei hij dat de gemeenteraad niet enkel een informatiebrief krijgt (zoals eigenlijk de bedoeling was) maar een geheel nieuw voorstel. Zo kregen we het voor elkaar dat er in 2018 een nieuwe sportvisie komt voor de komende jaren, waarbij alle belanghebbenden bij de realisatie ervan betrokken worden (draagvlak/co-creatie).
 • Ondanks hevige kritiek bleef de bezuiniging op de sport van 3 ton structureel overeind. Maar we kregen wel voor elkaar dat de pijn verzacht wordt door het niet ineens maar een deel vooruitgeschoven en afgeschoven wordt over volgende jaren, in de hoop dat er dan wel geld is. Daarbij werd er helaas wel vanaf 2016 en daaropvolgende jaren jaarlijks 3 ton gekort op de sportverenigingen. In plaats van de sportparken af te stoten en aan hun lot over te laten kregen we afgedwongen dat er een onderzoek komt hoe sportvelden beter te benutten en worden de sportclubs ontzien en hun subsidie vooralsnog niet verlaagd. Maar alle andere bezuinigingen maken dat de sportclubs de verschraling wel degelijk gaan voelen. Ook bereikten we dat B&W het voorstel omarmde om met de provincie te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn voor een meer gezamenlijk gedragen sportbeleid.

KUNST EN CULTUUR

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Aantrekkelijkheid smoel geven.
 2. Historisch besef, niet zomaar alles slopen en vervangen door eentonige blokkendozen.
 3. Creatieve broedplaatsen ondersteunen en op een natuurlijke wijze laten ontstaan.
 4. Stimuleren culturele identiteit en waarden.
 5. Bibliotheek dient laagdrempeliger te worden door middel van lage abonnementskosten.
 6. Scholieren dienen gratis gebruik te kunnen maken van musea.
 7. Straatmuzikanten weer terug in de gemeente Venlo, en stimuleren livemuziek in kroegen.
 8. Kinderen op school kennis laten maken met muziek en muziekinstrumenten.
 9. Restauratie Fort Sint Michiel, recreatiemogelijkheden voor alle mensen, mogelijkheid tot realiseren van woningen op het kazerneterrein.
 10. Eerlijkere en evenwichtigere verdeling van subsidies aan culturele initiatieven en instellingen.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. De mate en aanwezigheid van cultuur en de diversiteit en de kwaliteit in het aanbod, en wat een stad daarvoor over heeft, vertaalt zich naar de aantrekkelijkheid van een stad. Een gemeente met een hoog cultureel gehalte is het meest aantrekkelijk om naar toe te gaan, het is zelfs een belangrijke beweegreden om zich ergens te vestigen. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om veel hoogopgeleiden naar Venlo te halen en te behouden, tegelijkertijd houdt men steeds weer de optie open om verder te bezuinigen op cultuur. Als de aanwezigheid van voorzieningen zoals kunst, cultuur, bibliotheek, muziekschool, theater, enzovoorts een gemeente aantrekkelijker maakt om in te gaan wonen en werken, dan moet men dat koesteren, verbreden en inzetten zoals bij de promotie van Venlo. Geen woorden maar daden.
 2. De gemeente Venlo kent vele mooie gebouwen. Bij planning voor nieuwbouw dient eerst gekeken te worden naar de haalbaarheid om historische gebouwen te behouden. Niet meteen slopen maar koesteren wat er is. Dat doet ook meer recht aan ons erfgoed en monumenten. Onder erfgoed verstaan we niet alleen monumentale gebouwen of locaties, maar ook archieven en collecties, historische landschappen, archeologische terreinen en de verhalen en tradities die we aan elkaar doorgeven. Hierbij ook te denken aan oude ambachten, de oude werkgelegenheid (pannen, stenen, landbouw – tuinders – drukkerijen, etc.). Denk bijvoorbeeld ook aan mobiel en digitaal erfgoed. Het is overal om ons heen en wordt dagelijks op allerlei manieren beleefd, door jong en oud. Erfgoed is het unieke visitekaartje van de gemeente, het cement in de samenleving en een economische factor van belang.
 3. Er zijn prachtige creatieve initiatieven in de gemeente. Deze dienen gesteund te worden door de gemeente. Creatieve broedplaatsen dienen op natuurlijke wijze te ontstaan, zonder een directieve rol (voorschrift) van de gemeente maar door ondersteuning waar nodig.
 4. Uit onderzoek is gebleken dat dat het spreken van dialect aan het verdwijnen is. Dialect hoort bij onze culturele identiteit en is een uniek onderscheid ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Het zou jammer zijn als we dit verliezen. De gemeente dient in samenwerking met dialectverenigingen de diverse dialecten te stimuleren en meer zichtbaar te maken. Dat kan door plaatsnaamborden (bij vervanging) te voorzien van een onderschrift in dialect of door dialectonderwijs aan te bieden (lespakketten bestaan reeds en worden met name op Zuid-Limburgse scholen gebruikt).
 5. De abonnementskosten van de bibliotheek worden als erg hoog ervaren waardoor niet iedereen zich een abonnement kan veroorloven. De tarieven dienen verlaagd te worden zodat niemand een drempel heeft om gebruik te maken van de bibliotheek. Hiermee kunnen we tevens de laaggeletterdheid terugdringen en onder meer het lezen stimuleren.
 6. Gratis toegang voor scholieren tot 18 jaar bij alle musea in de gemeente. Jongeren kunnen zo laagdrempelig kennismaken met kunst en cultuur. Dit kan zorgen voor meer waardering en hen zo verrijken en/of stimuleren om zelf creatief aan de slag te gaan. De cultuurcoaches zouden hierin met de scholen een aanzet kunnen geven. Het museumbezoek zou ook weer vast onderdeel kunnen zijn van het schooljaar, net als een bezoek aan een lokale theatervoorstelling en aan het Kunstencentrum of muziek(onderwijs)instelling.
 7. Door gemeentelijke belastingen en betutteling rondom vergunningen wordt de straatmuziek grotendeels de nek omgedraaid en ook livemuziek in kroegen wordt hierdoor onnodig belast. Livemuziek en straatmuzikanten in kroegen en op straat dragen bij aan en verhogen de sfeer. De gemeente dient dit te stimuleren en niet te ontmoedigen. Hetzelfde geldt voor de kleine vergoedingsregeling voor muzikanten (gageverklaring) die het muzikanten, horeca en verenigingen (die artiesten inhuren) wel erg moeilijk maakt en opscheept met een enorme administratieve last. Daar moeten we van af, dit kan eenvoudiger en daar kunnen we lokaal mee experimenteren.
 8. Kinderen op basisscholen horen in aanraking te komen met muziek door het aanbieden van lessen door vakdocenten. Hier bestaan Rijkssubsidies voor op projectbasis zoals in de gemeente Beesel met succes wordt uitgevoerd. Op deze manier kunnen muziekverenigingen niet alleen nieuwe aanwas krijgen maar ook bevordert het onderwijs de creativiteit en het plezier in het (samen) muziek maken en het kennismaken met de verschillende instrumenten.
 9. Het prachtige historische fort St. Michiel moet behouden worden voor komende generaties en een locatie voor recreatie zijn. Genieten van de omgeving en van het fort zelf moet mogelijk gemaakt worden. Tevens dient er gekeken te worden naar mogelijkheden tot het realiseren van woonruimte en/of werkplekken op het kazerneterrein. Geen falende megaprojecten meer.
 10. Herzien van de huidige regelingen ten aanzien van de toekenning van subsidies aan culturele initiatieven en instellingen in de gemeente Venlo, met als doel een bredere ondersteuning, en meer diversiteit.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • Dankzij acties van SP en woningcorporatie Venlo-Blerick werden onder meer het Bondsgebouw (Herungerstraat) en het Nedinscocomplex gespaard van de sloopkogel. Net zo werd het zwembad in Steyl na aanhoudende acties behouden en kreeg het fort Sint Michiel na jarenlange aandacht via een actiegroep in de raad een monumentale status waar de gemeente eerder geeneens opgravingen wilde toestaan. In 2017 werd in samenspraak met velen een nieuwe erfgoednota ingesteld. Zodoende kreeg erfgoed steeds meer aandacht en werd het op waarde geschat. Echter zijn we er daarmee nog niet, oplettendheid en zorgvuldigheid blijft nodig.
 • Begin 2017 kreeg de SP een motie aangenomen die muurschilderingen (murals) mogelijk maakt. Hierdoor krijgen niet alleen kunstuitingen een groter podium maar ook verfraait het de nu vaak lelijke gevels van grote panden. Eind 2017 werd echter met de bezuiniging op kunst in de openbare ruimte haast ook de murals alweer de nek omgedraaid. In de gaten houden dus.
 • De afgelopen jaren is er stevig bezuinigd op cultuur in Venlo. De instellingen hebben het waardig gedragen, ze hadden ook weinig keus. Volgens B&W kan Venlo zich een bezuiniging op cultuur “permitteren”, zei ze eind 2016 nog. In de afgelopen jaren moesten er steeds grimmige debatten worden gevoerd, moties en wijzigingsvoorstellen worden ingediend om (nog meer) bezuinigingen tegen te gaan. We wisten zo enkele zaken van een bezuiniging te redden zoals de subsidie voor het carillon in de toren van de Venlose Martinuskerk, het muziekonderwijs, Bibliotheek, Kunstencentrum, Tiendschuur, toneelverenigingen, Grenswerk, Maaspoort, enzovoorts. Kunst en cultuur maakt Venlo aantrekkelijker en draagt bij aan ontspanning en identiteit. Dat kunst en cultuur steeds weer als bezuinigingspost worden gezien, daar moeten we vanaf. Eerder moeten de instellingen en verenigingen beter ondersteund worden.
 • De SP stelde regelmatig vragen over de financiering en ontwikkelingen rondom stadswijk Q4, die van verloederde drugswijk moest transformeren naar een bruisende cultuurwijk maar eindigde in een sof. De rekenkamer onderzocht de gang van zaken en kwam met een pijnlijk rapport. Daarop kwam er een onderzoekscommissie bestaande uit raadsleden (ook van de SP) die eveneens met een vernietigend rapport kwam. De cultuurwethouder (CDA) overleefde wederom een motie van wantrouwen. De conclusies en aanbevelingen werden aangenomen maar, gezien het steeds weer falende beleid, zullen we zelf moeten blijven controleren hoe een en ander opgepakt en uitgevoerd wordt.
 • De gemeenteraad mocht elk jaar haar wensen en bedenkingen geven over onder meer de herijking van het cultuurbeleid. De SP greep dat steeds aan om te bepleiten dat de cultuurinstellingen op hun tandvlees lopen, onzekerheid voor een negatieve stemming zorgt zeker nu al jaren bijdrages verminderd worden en bepaalde besluiten uitblijven zoals wat te doen met Theater De garage (wel/geen renovatie), Keramiekcentrum De Tiendschuur (wel/geen verhuizing?), Omroep Venlo (verhogen subsidie? Verminderen leningdruk?), uitdagingen waarmee theater De Maaspoort kampt en de problemen waar Filmtheater De Nieuwe Scène mee zit (airco/verwarmingsinstallatie moet vervangen worden, gemeente wil geen garantstelling geven voor een lening). Maar ondanks mooie woorden zien we weinig betrokkenheid en zullen we moeten blijven vechten om eindelijk duidelijkheid te krijgen en rust en zekerheid bij de instellingen, haar werknemers en cursisten/bezoekers.
 • Juni 2015 werd de herijking van de cultuurnota aangenomen wat op zich een positieve impuls kan geven aan de diversiteit en de kwaliteit van het cultuuraanbod in de gemeente Venlo. Er waren dan ook hoge verwachtingen rondom het Cultuur Platform Venlo en het stimuleringsfonds. Met vijf duidelijke speerpunten, geen praatclub maar een doeclub zou er meer samenwerking tussen de professionele cultuurinstellingen onderling maar ook de samenwerking met de amateurverenigingen, kunstenaarsinitiatieven en het overige culturele veld in de gemeente worden gezocht. Echter is het sindsdien vooral stil gebleven. Een gemiste kans. Wil het Platform slagen dan zal er een tandje bij moeten en grenzen beslecht moeten worden. De SP wil het Platform en het Fonds een kans geven. Dat hoeft geen stevige opgave te zijn, eerder een kwestie van plooien gladstrijken en gewoon doen. Belangrijkste hierbij is dat er dan wél initiatiefgroepen en andere belangstellenden worden betrokken in deze ontwikkelingen, ondanks dat dit wel afgesproken was gebeurde het tot nog toe niet.
 • We pleitten ervoor dat er meer de samenwerking in de regio wordt gezocht en daarbij de andere kant van de grens zeker niet vergeten wordt. Dit moet kans krijgen om te groeien naar een actieve wisselwerking tussen de verschillende partijen. Ons voorstel hiervoor werd aangenomen en we zien steeds meer contacten over en weer plaatsvinden die ook al eens hebben geleid tot gezamenlijke tentoonstellingen of voorstellingen.
 • Plannen voor een heus Museumkwartier komen regelmatig terug maar concreet wordt het niet. De SP ziet hier op zich kansen in en wil het dan ook eindelijk een keer goed onderzocht zien of het wel of geen kans van slagen heeft. Vragen daartoe hebben nog niet geleid tot uitvoering dus daar dienen we wel op te blijven aandringen.
 • De kunstcollectie van Tajiri wordt weer steeds weer genoemd als aanvulling voor Venlo. Met de familie kwam het niet tot overeenstemming, het leverde zelfs ruzie op tussen de familie en de CDA-wethouder. De wereldwijd befaamde collectie kan een interessante ontwikkeling zijn voor Venlo die veel positiefs kan opleveren. Het contact met de familie zien we dan ook graag verbeteren om te bekijken wat nu het probleem is en welke mogelijkheden er zijn. De wethouder zei toe, gedwongen door een motie van onder meer de SP, om het contact warm te houden maar dat heeft tot op heden nog niet tot iets nieuws geleid.
 • Het geliefde beeld De Wachter op de Maasweerd werd weggehaald omdat gemeente en kunstenaar niet tot overeenstemming kwamen. De wijze waarop dit gebeurde vonden we erg knullig en dat moeten we voortaan zien te voorkomen. Venlo wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten maar heeft er nauwelijks iets voor over. Dit kunnen wij niet rijmen. Met iets meer tact en slim onderhandelen had het beeld verworven kunnen worden. De SP vroeg, om een herhaling te voorkomen, om in afspraken met kunstuitleen/huur betere afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld opties tot aankoop zodat er achteraf geen gesteggel is over de kosten. Daarop kregen we een toezegging van de wethouder.
 • Museum van Bommel van Dam kwam vaak ter sprake in de gemeenteraad, en dan vooral met als doel om er op te bezuinigen. In oktober 2017 besloot de gemeenteraad dat het museum Van Bommel Van Dam niet alleen verzelfstandigd moet worden maar ook gaat verhuizen naar het voormalige postkantoor. De SP kreeg te veel signalen dat de plannen veel te ambitieus, onhaalbaar en risicovol zouden zijn. Reden om stevige bedenkingen te uiten tijdens het debat. Het plan werd desondanks erdoor gedrukt en dus zullen we in de smiezen moeten houden dat het geheel geen mislukking gaat worden.
 • Eind 2014 maakte het Kunstencentrum Venlo bekend dat zij – wegens aanhoudende bezuinigingen van de gemeente – in een reorganisatie al haar 24 muziekdocenten te willen ontslaan (die dan als rechtenloze ZZP’ers mochten terugkeren) maar wel het management en de gebouwen zal behouden. Dit nadat ze al eerder mensen ontsloegen, het aanbod versoberden en de locatie Arsenaalplein verlieten en alle werkzaamheden onderbrachten in het Goltziusgebouw. Door raadsvragen te stellen, een debat aan te vragen en samen met de muziekdocenten en cursisten in actie te komen, werd de reorganisatie teruggedraaid. Blijkt maar weer dat actievoeren loont!
 • In 2014 nam de SP deel aan de ‘Join in! Picknicks’ bij de ontmoeting tussen het Intercultureel Vrouwen Verbinden (IVV) en lokale politici. Het IVV wil vrouwen met elkaar verbinden, ongeacht cultuur, religie en opleiding, om beter te kunnen participeren in de maatschappij. Onder leiding van gastkunstenaars werd bij het Museum van Bommel van Dam met creatieve ondernemers gesproken hoe het museum van de toekomst eruit moet zien. Waardevolle ontmoetingen die leidden tot co-creatieve processen waar ook SP-leden aan deelnamen.
 • Het ooit-Mikwe blijft de gemoederen bezighouden. De Rekenkamer onderzocht de zaak en maakte gehakt van het vermeende joodse badhuis en de archeologische procedure, de stadsarcheoloog kreeg de wind van voren, de CDA-wethouder wenste geen verantwoording te nemen. Zoals vaker liep het met een sisser af, werd er beterschap beloofd en gesteld dat er geleerd was van gemaakte fouten. Helaas moesten we dat nog enkele keren horen bij andere vernietigende onderzoeksrapporten. Dit kenmerkt het falende bestuur waar we van af willen.

DUURZAAMHEID, ENERGIE, NATUUR EN MILIEU

Wat wil de SP voor Venlo?

 1. Bij nieuwbouw bekijken of gasloos opleveren kan, alternatieven voor aardgas stimuleren.
 2. Zorgvuldiger omspringen met grondstoffen. Meer doen om schonere lucht te krijgen.
 3. Een schoner wagenpark, milieuvriendelijke en minder belastende alternatieven.
 4. Terugdringen energieverbruik, duurzamer bouwen.
 5. Uitstoot en filedruk terugdringen, maatregelen en alternatieven stimuleren.
 6. Investeren in duurzamer produceren, ecologische voetstap verkleinen.
 7. Hindernissen wegnemen voor ontwikkelingen van hernieuwbare opgewekte energie.
 8. Stortplaatsen streng controleren, risico’s in kaart brengen.
 9. Openbaar groen zorgt voor leefbaarheid, zwerfvuil aanpakken, openbare ruimte vergroenen.
 10. Een stimuleringsfonds of projectensubsidies voor energiezuinige innovaties.
 11. Natuurgebieden doortrekken, bijzonder of kwetsbaar groen beschermen.
 12. Biodiversiteit bewaken, flora een impuls geven, gifstoffen bestrijden.
 13. Windturbines op land leveren vooral weerstand op, alternatieven bekijken.
 14. Dierenambulance en dierenopvang beter faciliteren.
 15. Een passend antwoord op de uitdagingen in de landbouw en veeteelt.
 16. Beheersing van de grondwaterproblematiek in vooral de binnenstad.
 17. Stimuleren goede verwijdering van asbest.
 18. Venlo als circulaire stad.

 

 

Hoe wil de SP dit bereiken?

 1. Er liggen plannen om voor nieuwbouwwoningen niet meer te verplichten dat die aangesloten zijn op het aardgasnetwerk, om zo ruimte te geven aan alternatieve manieren om woningen te verwarmen. Venlo afficheert zich graag als een duurzame stad, dan dient ze alternatieven voor aardgas te stimuleren zoals de elektrische warmtepomp, een warmte-installatie (bij hoogbouw) of stadsverwarming door restwarmte of energie die vrijkomt bij tuinbouwbedrijven te koppelen aan woningen en ondernemingen in de stedelijke gebieden. Voor de eerste twee opties geldt dat de aanleg relatief duur is voor een particulier, hier zou de gemeente met subsidies in tegemoet kunnen komen, naast bestaande subsidies voor woning-isolatie en zonnepanelen. Het subsidiebedrag verdient zichzelf terug door een duurzamere wijze van energiegebruik en verbeteringen voor luchtkwaliteit en milieu. Plus dat mensen geld besparen (‘nul-op-de-meter’) wat hun koopkracht verbetert, die bestedingen vloeien zo terug in de economie. 
 2. Zorg voor de natuur en het milieu, en het zorgvuldig gebruik van grondstoffen zijn van belang voor de wereld die we willen doorgeven aan de volgende generaties. Maar ook voor de gezondheid en leefomgeving van nu.
Door zorgvuldig groenbeheer, stimuleren van slimmer openbaar vervoer, gebruik van alternatieve brandstoffen en verbeterde en goed onderhouden fietsnetwerken kan de gemeente luchtvervuiling bestrijden en de luchtkwaliteit verbeteren.
 3. Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt overgegaan op voertuigen die voor het beoogde gebruik op de meest duurzame wijze zijn geproduceerd en bij voorkeur van alternatieve brandstoffen/energie gebruik maken. Bij de aanbesteding van een nieuwe vervoersconcessie kiest de SP voor milieuvriendelijke en minder milieubelastende alternatieven.
 4. We streven naar het terugbrengen van het totale energieverbruik. Woningcorporaties maken flinke stappen om hun woningvoorraad te verduurzamen wat niet alleen kosten bespaart maar ook beter voor het milieu is doordat het energieverbruik daalt. De gemeente kent een hypermodern en energiezuinig nieuw stadskantoor maar kent net zo ook nog veel oude(re) panden die nog veel energie slurpen. Daar waar mogelijk dienen die panden duurzamer te worden. Net als dat de gemeente duurzaam bouwen onderdeel maakt bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen terug te dringen. Maar ook om gebouwen zo veel mogelijk energieneutraal te maken of energie te laten produceren. De daken van veel bedrijfsgebouwen (logistieke magazijnen) zijn geschikt voor de aanleg van zonnepanelen. Hiervoor worden dringende afspraken gemaakt bij plannen voor renovatie en nieuwbouw.
 5. Uitstoot van zwaar vrachtverkeer in de woongebieden dringen we terug. Denk hierbij aan het verminderen van vrachtwagens bij de bevoorrading van winkels en bedrijven in de centra. Bekeken moet worden welke alternatieven daarvoor zijn zoals verzamellocaties van waaruit met ongemotoriseerd verkeer bevoorraad wordt. Dat zorgt voor minder verkeer, filedruk, uitstoot en is beter voor de luchtkwaliteit en dus gezondheid. Hierbij kijken we ook naar maatregelen om sluipverkeer door vrachtwagens in de wijken tegen te gaan. Vervoer van gevaarlijke stoffen brengen we buiten het leefgebied. Parkeergarages worden voorzien van fijnstoffilters.
 6. De uitgangspunten van het cradle-to-cradle (C2C) principe zijn mooi maar in praktijk lastig uitvoerbaar. De basis van C2C is dat alle materialen hergebruikt moeten kunnen worden na sloop, maar ook bij de bouw enkel gebruik mag worden gemaakt van zulke materialen die uit de directe omgeving dienen te komen. Een nobel streven maar in praktijk nog moeilijk uitvoerbaar. C2C is nu vooral een economisch verdienmodel en marketinginstrument, de certificeringen lijken achter te lopen bij de doelstelling, C2C lijkt daarmee op z’n retour. Ook omdat meer bedrijven zoeken naar andere mogelijkheden voor duurzaam produceren. De principes van duurzaamheid en effectief hergebruik omarmen we en daarop moet meer worden ingezet. We investeren in een duurzame economie zodat we allen de ecologische voetstap verkleinen.
 7. Het gebruik van kernenergie wijzen we af, net als (boringen naar) schaliegas of steenkoolgas. De gevaren zijn groot en de risico’s op lange termijn ongewis. Het is typisch oude energie-politiek en het frustreert lokale duurzame energie-initiatieven. De winning van schalie- en steenkoolgas past niet in het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente nastreeft, mede door de huidige risico’s en overlast bij winning en vormen daarnaast een hindernis voor het verder uitrollen en ontwikkelen van duurzame, schone, hernieuwbare en lokaal opgewekte energie.
 8. De inmiddels gesloten afvalstortplaatsen moeten goed gecontroleerd blijven worden om uit te sluiten dat giftige stoffen terecht komen in het grondwater of anderszins de omgeving vervuilen, zorgen voor gezondheidsrisico’s en milieuschade. Mogelijke risicogebieden worden in kaart gebracht. Op termijn dienen deze stortplaatsen gesaneerd te worden.
 9. Openbaar groen draagt bij aan de leefbaarheid van stad en wijk. Dat dient goed onderhouden te worden. Het ‘restgroen’ (stukjes die nooit bestemd zijn als groen maar inmiddels wel die functie kregen) wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt bekeken welke gebieden inmiddels zo waardevol geworden zijn, dat ze bescherming als groengebied verdienen. Reststroken aan versteende openbare ruimte willen we ‘vergroenen’, zoals inzaaien met gras en bloemen. Zwerfvuil uitroeien is vooral een zaak van mensen op hun gedrag aanspreken maar ook door voldoende prullenbakken beschikbaar te stellen. Als men wil dat klein (huishoudelijk) chemisch afval (KCA) ingeleverd wordt dan dient het inleveren ook laagdrempeliger te worden. Het wegbezuinigen van de ophaaldienst gaan we ombuigen naar het uitbreiden van de lokale inleverpunten voor ook KCA.
 10. Innoverende bedrijven komen met steeds energiezuinigere toepassingen voor onder meer de bouw, zoals isolerend glas en zonnepanelen die meer energie opnemen en opwekken. Het zou goed voor onze bedrijven en het milieu zijn wanneer we meer gebruik maken van die innovaties. Een stimuleringsfonds of projectsubsidie kan hierbij helpen. Daarmee creëren we een win-win situatie. Hiervoor ligt een aanbieding bij de Provincie. Verbreed de inzet en benut de mogelijk-heden. Daarmee worden bedrijven tevens gestimuleerd om zelf ook energiezuiniger te werken.
 11. Natuurgebieden moeten we koesteren, bijzondere en kwetsbare flora en fauna dienen beschermd te worden. De gemeente draagt hier actief aan bij. Bijvoorbeeld door het doortrekken van natuurgebied Maasduinen. Het nationaal park De Maasduinen maakt deel uit van een aaneenschakeling van natuurgebieden langs de oostoever van de Maas, van Gennep tot vlak voor Arcen. Het kan aaneengroeien tot een enorm langgerekt natuurgebied. Venlo profileert zich graag als groene gemeente, maak het dan ook waar. Het gebied herbergt diverse ecosystemen en kent veel biodiversiteit aan planten en dieren, en is een mooie aanvulling als toeristisch gebied en als rustpunt in een drukke stadse omgeving. Een kans voor het grijpen.
 12. We dienen meer rekening te houden met de relatie tussen stad en platteland en dan vooral de positie van de natuur daarin. Biodiversiteit dienen we veel beter te bewaken dan wij tot nu toe doen. Eén van de voorwaarden is daarbij kennis en besef, de wil en de moed om de cultuur te veranderen zoals het gebruik van gif (onkruidbestrijding) terug te dringen. Daarmee roepen we bijvoorbeeld een halt toe aan de sterfte van bijen en andere insecten maar ook van andere dieren in die voedselketen. Milieuvriendelijkere gewasbescherming zorgt er ook voor dat flora en fauna beter beschermd worden en verdreven planten en dieren terugkeren. Dit voorkomt tevens dat de stad en het platteland overbelast zou raken of zelfs onleefbaar zou worden
 13. Windturbines zijn een oplossing voor het verduurzamen van de energiebehoefte maar verstoren ook de aanblik van het landschap. (Komt bij dat de productie veel zeldzame grondstoffen (mineralen en metalen) kost die vaak onder slechte omstandigheden gewonnen worden, ten koste van mens en milieu, zo stelde onlangs de duurzame ontwikkelingsorganisatie ActionAid in een studie). Windturbines worden steeds groter en hoger waardoor ze ook meer slagschaduw kennen en weerstand oproepen. Diverse studies stellen dat binnen een straal van 3 kilometer je beter niet in de buurt van een windturbine kunt wonen vanwege overlast van (ultrasoon) geluid en trillingen. De wieken zouden voor vogels, vleermuizen en insecten een vroege dood zijn. De kosten en effectiviteit van windturbines op land ten opzichte van de opbrengst tonen aan dat men windturbines het beste op een plek zet waar ze maximaal rendement halen, zoals op zee. Alternatieven als zonnepanelen zijn meer gewenst en kennen nauwelijks weerstand.
 14. De Dierenambulance en dierenopvangcentra (asiel) zijn private instellingen die door zorg van vele vrijwilligers voor de hele regio bezig zijn met dierenwelzijn; de opvang, zorg en het vervoer van verwaarloosde en mishandelde (huis)dieren. Hiervoor krijgen ze een beperkte (verplichte) bijdrage van gemeenten waardoor de inzetbaarheid eveneens beperkt is, wat zorgt voor onnodige problemen in aanrijdtijden en frustraties bij meldingen. De gemeente dient te bezien of de uitvoering van taken nog wel in verhouding staat met de financiële vergoeding en of de facilitering beter kan waardoor de reactietijd verbeterd en vrijwilligers waardering krijgen.
 15. De landbouw in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder staan voor grote uitdagingen. Uitdagingen ook rondom klimaatverandering, megastallen, mestoverschotten, mestverwerking, uitstoot van schadelijk stoffen als ammoniak en fijnstof, de opvolgings-problematiek bij agrarische familiebedrijven, asbest, verpaupering van het platteland en illegale activiteiten in agrarische bedrijfsgebouwen. De SP wenst een integrale aanpak van deze problemen met als in het oog springende maatregelen het stoppen van de groei van het aantal dieren in de intensieve veehouderij en een bedrijfsbeëindigingsregeling. Boeren ontwikkelen zich naar meer duurzame bedrijven, verbreden zich waar nodig tot zorg- of dagbestedingsbedrijven of ontwikkelen een recreatieve neventak en streven naar meer diversiteit via biologische landbouw.
 16. Al jaren hebben in vooral de binnenstad woningen en bedrijven te stellen met overlast door een te hoog grondwaterpeil waardoor kelders blijven vollopen. In januari 2017 stelden we er nog vragen over maar uit de antwoorden kwam er geen oorzaak voor de problematiek en dus ook geen oplossing. In mei dienden kregen we een motie aangenomen voor de beheersing van de grondwaterproblematiek. Daarmee is er nog geen oplossing maar komt die wel dichterbij.
 17. Vanaf 2024 zijn in heel Nederland asbestplaten op vooral daken verboden maar er gebeurt nog te weinig dit asbest ook daadwerkelijk verwijderd te krijgen. Vooral bij boerenbedrijven maar ook bij particulieren ligt nog veel asbest op het dak. Bedrijven komen mogelijk in aanmerking voor een saneringsbijdrage maar particulieren niet. Willen we dat het asbest verwijderd wordt en dat dit overal en altijd op een zorgvuldige wijze gebeurt, dan zal ook de gemeente mensen hiertoe moeten aansporen. Subsidiemogelijkheden hiervoor zijn er bij de provincie, wijs de mensen daar meer op en pleit voor een verruiming van de inzet.
 18. De circulaire stad: een stad waarin we slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen, energie en afval om een zelfregulerende en duurzame relatie met onze biosfeer te creëren. We kijken wat er al kan, wat er gebeurt, maar ook wat er nodig is om initiatieven verder te brengen en slimme verbindingen tussen kringlopen en mensen te leggen. We onderzoeken samen wat een collectief perspectief op een circulair Venlo ons kan brengen.

 

 

Wat heeft de SP bereikt in Venlo de afgelopen 4 jaar?

 • De bezuiniging op groenonderhoud steeds weer aangekaart waardoor er nu langzaam meer geld naar toe zal gaan maar daarmee is het nog niet opgelost.
 • Regelmatig gewezen op het probleem van zwerfafval en het tekort van prullenbakken (werden eerder grotendeels wegbezuinigd). Aangedrongen dat lokale initiatieven voor het opruimen van zwerfvuil beter gefaciliteerd worden; als de gemeente wil dat burgers zelf zaken oppakken dan hoort daar ook wat tegenover te staan.
 • Toezeggingen gekregen dat het gemeentebestuur bij bouwbesluiten de ondernemingen dringender wijst op duurzaamheidsprincipes en mogelijkheden om daken vol te leggen met zonnepanelen om zo ook te voldoen in de eigen energiebehoefte.
 • Per motie afgedwongen dat er in Venlo niet geboord gaat worden naar schalie- of steenkoolgas.
 • Actie gevoerd om de verouderde kerncentrales in België gesloten te krijgen en de investeringen vanuit Nederlandse pensioenfondsen in die kerncentrales aan de kaak gesteld.
 • Stimuleringssubsidie voor ontkoppelen hemelwater van het riool waarmee regenwater de tuin van water voorziet. Vermindert de druk op het rioleringsstelsel, spaart aan waterzuivering en bespaart drinkwater dat anders voor het bevochtigen van tuinen gebruikt zou worden.
 • De SP organiseerde in 2017 een eerste informatiebijeenkomst, ‘Van groei naar bloei’, over de noodzakelijke veranderingen in de landbouw. De opgedane visie is verwerkt in dit hoofdstuk.
 • Samen met de VVD kreeg de SP een motie aangenomen voor een operationeel beheer van de grondwaterstand ten einde de situatie te kunnen beheersen rond schommelingen van het grondwater dat met name in Venlo zorgt voor regelmatig ondergelopen kelders.
 • Na aandringen gaat het stadsbestuur meer werk maken van de verplichte asbestverwijdering en particulieren wijzen op wat er te wachten staat en welke mogelijkheden er zijn. Door onze aanhoudende aandacht zien we dat op diverse plekken initiatieven ontstaan zoals in Steyl waar een pilotplan werd gepresenteerd om 8000 vierkante meter aan asbestplaten van de kloosterdaken te verwijderen en vervangen voor onder meer betere isolatie en zonnepanelen.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voorstellen voor de meerjarenbegroting

Wat wil de SP voor Venlo?

De huidige begroting van de zittende coalitie (VVD, CDA, VenLokaal en tot juli 2017 ook PvdA) laat een structureel en reëel tekort zien van rond de 10 miljoen euro voor 2018 en pas in 2020/2021 zou er een overschot ontstaan. Al zijn dat maar ramingen want gebaseerd op informatie uit mei 2017. Ook is er onduidelijkheid over de exacte incidentele lasten en baten en zijn de bijdragen vanuit de Rijksoverheid en de gevolgen van het regeerakkoord nog niet meegenomen. Dat maakt het erg lastig om nu een gedegen financieel beleid op te kunnen maken.

Wel is helder dat het enorme tekort in de zorg de komende jaren door dreunt. En ook bij andere beleidsterreinen liggen stevige uitdagingen die nog voor financiële problemen kunnen gaan zorgen zoals de herprogrammering van het woningbouwprogramma en de tenuitvoerlegging van de nieuwe Omgevingswet en de gevolgen die dat heeft voor Venlo.

Er zijn nu ramingen over het tekort bij de zorg waar 5 miljoen euro aan verschil in zit! Het tekort kan zelfs verder stijgen in 2018 naar 7,1 oplopend naar 8,4 miljoen euro in 2021. Het is net zo onduidelijk of er structureel vijf of tien miljoen euro bezuinigd moet gaan worden. De voorstellen van de zittende macht is niet gestoeld op realisme maar op wensdenken en aannames.

De gevolgen van het bezuinigingsbeleid zal maken dat Venlo een kille gemeente zal worden waarin men op de zorg strak zal sturen op resultaten en er minder keuzevrijheid is voor mensen met een PGB. Er wordt een drempel opgeworpen. De centen zullen de komende jaren leidend zijn en niet de zorg voor mensen.

De gemeente kiest er nu voor om de financiële uitdagingen op te vangen door structureel te bezuinigingen en eerder ingestelde bezuinigingen die bleven liggen alsnog door te voeren. Die miljoenenoperatie gaat ons allen flink treffen en kan de stad op slot zetten. Dat moeten we zien te voorkomen. Er zijn meer middelen dan enkel kil bezuinigen.

De SP stelt voor om slimmer te kijken naar de uitgaven en die meer in de pas te laten lopen met de inkomsten. Dat klinkt logisch maar dat gebeurt nu niet.

Ook is er winst te behalen door meer gezamenlijk en efficiënter in te kopen, lasten te spreiden, de kasschuif vaker toe te passen (doorschuiven naar een volgende periode voor beleid dat ook dan pas uitgevoerd wordt), investeringen die geld opleveren naar voren te halen en afschrijvingstermijnen op te rekken zonder geweld te doen aan onderhoudsplichten.

De tekorten in het sociaal domein (zorg) kunnen niet enkel opgevangen worden binnen het budget voor dat domein. Om te voorkomen dat de zorg aan onze inwoners nog verder verschraalt, wordt niet alleen het beleid bijgesteld (eerlijker aanbesteden) maar willen we het tekort ook opvangen door ook in andere domeinen en beleidsprogramma’s te kijken waar geld te winnen is en dat inzetten om het miljoenentekort in de zorg op te lossen zonder dat het de mensen die zorg nodig hebben gaat raken.

Ook valt er fors te snijden in de enorme bulk aan rapportages van interne en vooral externe partners (dure consultancybureaus), pakken papier die haast niemand leest kunnen veel bondiger en duidelijker wat veel tijd (personeelskosten) en geld kan besparen.

Dit alles kan miljoenen opleveren, enkel door veel slimmer met de geldpotjes om te springen. Daarnaast moet er dwingender en strenger toegezien worden op de besteding van de vele verschillende budgetten binnen de eigen gemeentelijke organisatie waarbij elk team/afdeling een eigen budget heeft. Daarover kunnen striktere en bindende afspraken gemaakt worden zodat niet onnodig geld uitgegeven wordt of blijft liggen.

Net zo is er in de afgelopen jaren geld gereserveerd voor de uitvoering van diverse projecten die nooit van de grond kwamen of nog steeds op ‘groen licht’ wachten. Die gelden kunnen vrijgemaakt worden, het gaat dan om honderdduizenden euro’s of nog meer.

We willen verder het weerstandsvermogen en -capaciteit versterken en de financiële reserves aanvullen om onvoorziene klappen en risico’s te kunnen opvangen.

Door intern te kijken hoe slimmer budgetbeheer kan plaatsvinden kan mogelijk voor miljoenen bespaard worden en vrijkomen. Dat geld moet daar ingezet worden waar het hard nodig is of waar nu ernstige tekorten zijn.

Mocht dat niet afdoende blijken dan is er een laatste strohalm om bepaalde belastingen licht te verhogen door ze iets meer dan de indexering van de inflatie mee te laten stijgen. Dit treft onze inwoners direct in de portemonnee dus dat heeft niet onze voorkeur maar als het niet anders kan dan is dat wel een laatste redmiddel om de begroting vlot te trekken en te voorkomen dat er fors bezuinigd moeten worden, wat net zo hard onze inwoners zal treffen.

Als bepaalde belastingen (zoals precario) en heffingen (tijdelijk en licht) verhoogd moeten worden dan zal de SP ervoor ijveren dat dit evenredig gebeurt zodat de pijn eerlijk en in gelijke verhouding gedragen wordt.

De laagste inkomens houden hierbij recht op regelingen zoals kwijtschelding zodat de verhoging hen het minst hard treft. Immers hebben onze inwoners tijdens de crisisjaren en door het kabinetsbeleid al genoeg moeten inleveren.

De SP zegt ook daarom: haal het geld waar het zit en waar dat het minste pijn doet. Met een betere sturing en meer regie kunnen we tot een evenwichtigere en sluitende begroting komen.

In die begroting zijn onze plannen niet alleen realistisch en uitvoerbaar maar ook betaalbaar en kunnen ze zelfs geld opleveren.

KANDIDATENLIJST

Kandidatenlijst SP-afdeling Venlo zoals door het afdelingsbestuur definitief vastgesteld op 16 januari 2018. Voor de plekken 1 t/m 22 al eerder vastgesteld (destijds) op de ledenvergadering op 26 september 2017 te Venlo. Met mandaat van de ledenvergadering op 04 januari 2018 te Blerick gewijzigd en verder aangevuld tot onderstaande definitieve lijst met 50 leden.

 

 

Enkele wetenswaardigheden bij deze lijst:

Geslacht Aantal
Mannen 30
Vrouwen 20

 

Herkomst Aantal
Venlo 22
Tegelen 4
Blerick 9
Arcen 5
Belfeld 5
Hout-Blerick 2*
Steyl 2
Lomm 1*
Velden 1*
Den Bosch 1*
Helmond 1*

* Een lid dat in Hout-Blerick woonde, woont nu in Den Bosch. Hetzelfde geldt voor een lid dat nu in Helmond zit en tot voor kort in Venlo-oost woonde. Een ander lid uit Venlo is aan het verhuizen naar Velden. Een lid uit Lomm is in Venlo gaan wonen.

 

Leeftijdklasse Aantal
T/m 20 jaar 4
Vanaf 21 t/m 30 jaar 1
Vanaf 31 t/m 40 jaar 8
Vanaf 41 t/m 50 jaar 8
Vanaf 51 t/m 60 jaar 14
Vanaf 61 t/m 70 jaar 12
Vanaf 71 t/m 80 jaar 2
Vanaf 81 t/m 90 jaar 1

Gemiddelde leeftijd is daarmee 50,92 jaar.

 

 

Doe mee

Verkiezingen winnen? Help mee! Hoe mooi zou het zijn wanneer we onze inzet van de afgelopen jaren kunnen verzilveren? Als we winst willen behalen moet er wel wat gedaan worden. Vanzelf gebeurt er niets.

Ondersteun de
 campagne en hang
 een of meer posters goed zichtbaar
 op. We hebben
 posters in de afmetingen A3 t/m A0.

Overtuig ook uw buren, collega’s, familie, vrienden en bekenden om SP te stemmen. En ook om een poster op te hangen. Laat zien dat Venlo beter, anders en socialer moet worden!

Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen van onze folders hebben we nooit mensen genoeg voor. Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom en nodig. Samen verzetten we bergen! Draag ook je steentje bij en help mee.

Heb je tijd om in een wijk(je) folders te bezorgen? Kun je meehelpen campagnespullen uitdelen?
 Meld je dan alsjeblieft bij het campagneteam. Bel 06 340 69 796 (Petra Raijer) of stuur een e-mail met je gegevens naar: venlo@sp.nl of vul onderstaande formulier in. Wij zorgen dan dat je spoedig de poster(s) en/of folders krijgt.


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website