h

Wethouder

De SP maakte van mei 2018 tot mei 2022 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders met één wethouder (Alexander Vervoort). De SP vormde samen met de partijen EENLokaal, PvdA, GroenLinks en 50PLUS het gemeentebestuur.

 

In die periode hebben we veel bereikt en voor elkaar gekregen. Van nieuw en aangescherpt armoede- en schuldenbeleid, een nieuwe visie op sport en haar vitale accommodaties, honderden mensen die vanuit een uitkeringspositie aan duurzaam betaald werk geholpen worden, inkomensondersteunende regelingen voor minima werden uitgebreid en makkelijker bereikbaar, de sociale werkvoorziening werd verbeterd (vooral financieel maar ook voor personeel).

Veiligheid stond nadrukkelijker op de agenda, de zorg werd toegankelijker, de wijkenaanpak werd verstevigd, nauwere (eu)regionale samenwerking. Het subsidiebeleid werd eerlijker en transparanter. Honderden woningen werden er bijgebouwd.

Er kwam meer aandacht voor erfgoed en duurzaamheid, en werden vele grote projecten rechtgetrokken (kazerneterrein) of op een andere wijze beter uitgevoerd (o.a. Vierpaardjes, Museumkwartier, Lage Loswal, bedrijven- en industrieterreinen).

 

Dan is dit nog maar een kleine opsomming van vier jaar coalitie- en collegedeelname. Ook is er een boel 'in de steigers' gezet en andere zaken zullen de komende tijd nog tot wasdom komen (dar mogen de nieuwe gemeenteraad en college met de eer mee strijken).

Venlo kampte in 2018 nog met een miljoenentekort, dat in korte tijd werd omgebogen in een financieel overschot. Dat maakte het uitvoeren van ook onze ambities een stuk makkelijker. Ondanks vele crises, van corona tot hoogwater, die het (politieke) werk bemoeilijkten en dossiers afremden, hoefde niemand door het sociale vangnet te vallen en konden we blijven bouwen aan een ander en beter Venlo.

 

We kunnen terugkijken op vier jaar goed en succesvol meebesturen waarin een hoop ten goede werd veranderd, vooral in menselijk, sociaal-economisch en financieel opzicht. In wat is bereikt is het duidelijk zichtbaar dat de SP meeregeerde.

Alexander Vervoort

Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport (mei 2018 - mei 2022)

In zijn politiek-bestuurlijke portefeuille zitten de volgende onderdelen: Arbeidsparticipatie; Werkbedrijf, Arbeidsmarktregio en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg; Werk en Inkomen; social return (on investment); uitvoering Participatiewet (o.a. mensen met een arbeidsbeperking of (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en/of opleiding toe leiden); sociale werkvoorziening WAA; inkomensondersteuning; armoedebeleid en schuldhulpverlening; gemeenschapsaccommodaties; huizen van de wijk (gebouwen); sport en bewegen, adequate en vitale sportomgevingen (accommodaties, zwembad); integratie en inburgering statushouders; aanpak fraude en sociale recherche; KanDoen (werkontwikkelplaatsen); gemeentelijke invoering Omgevingswet (tot juli 2021), publieke informatievoorziening en dienstverlening (vanaf juli 2021). Daarnaast is hij de derde locoburgemeester, hij vervangt de burgemeester bij representatieve taken en piketdiensten crisismaatregelen (opleggen huisverbod, in bewaring stelling). Uit hoofde van de functie is hij voorzitter en/of lid van diverse samenwerkingsregelingen als centrumgemeente, namens Noord-Limburg of in euregionaal verband. Binnen de Euregio Maas-Rhein-Nord (Duits-Nederlandse samenwerking) op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling; sociaal/cultuur/sport; arbeid en onderwijs. Binnen de G40 (verband van grootste 40 steden) voor de thema's armoede en schulden; participatie, leren, werken, onderwijs. Sociale pijler werk en inkomen. Inburgering en asielvluchtelingen. Wijkwethouder voor Venlo-Zuid, Venlo-Centrum (tot 2019) en Venlo-Oost (vanaf 2019).

U bent hier