h

Wethouder

De SP maakt sinds 2018 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders met één wethouder. De SP vormt samen met de partijen EENLokaal, PvdA, GroenLinks en 50PLUS het gemeentebestuur.

Alexander Vervoort

Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport

In zijn portefeuille zitten de volgende zaken: Arbeidsparticipatie, Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg, activiteiten Werkplein, social return on investment, uitvoering Participatiewet (o.a. mensen met een arbeidsbeperking naar werk toe leiden), sociale werkvoorziening WAA, inkomensondersteuning, armoedebeleid, gemeenschapsaccommodaties, huizen van de wijk, van SAM-fonds naar buurtbudgetten, sport en bewegen, adequate sportomgeving (accommodaties), cultuurparticipatie (impuls aan leefomgeving i.s.m. onder meer Kunstencentrum en Bibliotheek), invoering Omgevingswet. Daarnaast is hij de derde locoburgemeester.

U bent hier