h

Wethouder

De SP maakt sinds 2018 deel uit van het college van Burgemeester en Wethouders met één wethouder. De SP vormt samen met de partijen EENLokaal, PvdA, GroenLinks en 50PLUS het gemeentebestuur.

Alexander Vervoort

Wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport

In zijn portefeuille zitten de volgende zaken: Arbeidsparticipatie; Werkbedrijf, Arbeidsmarktregio en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg; Werk en Inkomen; social return (on investment); uitvoering Participatiewet (o.a. mensen met een arbeidsbeperking of (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en/of opleiding toe leiden); sociale werkvoorziening WAA; inkomensondersteuning; armoedebeleid en schuldhulpverlening; gemeenschapsaccommodaties; huizen van de wijk (gebouwen); sport en bewegen, adequate sportomgeving (accommodaties); integratie en statushouders; aanpak fraude en sociale recherche; KanDoen (werkontwikkelplaatsen); gemeentelijke invoering Omgevingswet. Binnen de Euregio Maas-Rhein-Nord (Duits-Nederlandse samenwerking) op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling; sociaal/cultuur/sport; arbeid en onderwijs. Binnen de G40 (verband van grootste 40 steden) voor de thema's armoede en schulden; participatie, leren, werken, onderwijs. Wijkwethouder voor Venlo-Zuid en Venlo-Oost. Daarnaast is hij de derde locoburgemeester.

U bent hier