h

Leden stemmen vóór coalitieakoord

8 mei 2018

Leden stemmen vóór coalitieakoord

Foto: SP-Venlo
Op dinsdag 8 mei stemden de leden over het bereikte onderhandelingsresultaat en het concept-coalitieakkoord. Het leverde een levendige discussie op en enkele voorstellen om het akkoord mee aan te passen.

 

Met de aangedragen wijzigingen hebben de aanwezige leden unaniem (!) vóór het bereikte coalitieakkoord gestemd. En ook werd ingestemd met de beoogde kandidaat-wethouder en de portefeuilleverdeling.

 

Er kwamen complimenten voor de wijze waarop de onderhandelingen zijn gevoerd en wat de SP daarin heeft binnen gehaald.
Met de verkregen brede steun vanuit de achterban kan de fractie verder de laatste onderhandelingsronde in.

 

Foto: SP-Venlo
Die is al de volgende dag (9 mei), dan worden alle aanvullingen en wijzigingen besproken met de andere vier beoogde coalitiepartners EENLokaal, PvdA Venlo, GroenLinks Venlo en 50PLUS Venlo, zodat er een definitief akkoord komt wat aanstaande maandag publiekelijk gepresenteerd wordt.

Dat vindt plaats om 11:00 uur in het stadhuis van Venlo, de bijeenkomst is openbaar dus wees welkom.

 

Naast de behandeling van het concept-akkoord en de kandidaat-wethouder, werd tijdens het ledenberaad ook afscheid genomen van Stefan Hugues en Wendy Wilms die aftraden als bestuurslid, werd besloten dat Petra Raijer de nieuwe penningmeester wordt en Fidan Yildirim de nieuwe organisatiesecretaris.

 

v.l.n.r.: Stefan Hugues, Wendy Wilms, Petra Raijer, Fidan Yildirim.

 

 

Ook werd ermee ingestemd dat Stefan de vrijkomende plek in de raadsfractie zal innemen op het moment dat (nog) raadslid Alexander Vervoort op 16 mei benoemd wordt tot de eerste SP-wethouder in de geschiedenis van Venlo.

 

Aansluitend werd de ledenvergadering - die historisch mag worden genoemd - gezellig afgesloten aan de bar in Boulevard Hazenkamp, waar we te gast waren.

 

 
Bekijk ook:

U bent hier