h

EENLokaal wenst coalitie met de SP

31 maart 2018

EENLokaal wenst coalitie met de SP

Vandaag maakte EENLokaal bekend dat ze een coalitie wil met daarin SP, PvdA, GroenLinks en 50Plus. Komende week gaat een informateur aan de slag met deze partijen om een coalitie te kunnen smeden. Als het lukt dan schrijven we historie; voor het eerst gaat dan de SP regeren in Venlo én krijgt de gemeente een links College van B&W.

 

Bij de verkiezingsuitslag op 21 maart werd EENLokaal de grootste partij en ging aan de slag met gesprekken om te komen tot onderhandelingen voor het vormen van een nieuwe meerderheidscoalitie voor Venlo.

 

Ton Heerschop, fractievoorzitter en onderhandelaar, vertelt: Er is nieuws over de coalitie-onderhandelingen in Venlo. Begin deze week is de eerste onderhandelronde voor een nieuw College van B&W van start gegaan. De SP is deze ingestapt door de onderhandelaars van de grootste partij, EENLokaal, een uitvoerige schriftelijke analyse te sturen aangaande de verkiezingsuitslag. Daarmee toonden we aan dat we ons ‘huiswerk’ op orde hebben, de analyse werd zeer gewaardeerd.  

In de afgelopen dagen gingen de gesprekken vooral informeel verder, de SP heeft daarbij met vertegenwoordigers van elke partij gesproken om te kijken of er een klik is, op zowel persoonlijk als programmatisch vlak.

 

EENLokaal is als grooste partij aan zet om als eerste een coalitie te vormen en heeft vandaag (31 maart 2018) aan de verschillende onderhandelaars laten weten dat zij een coalitie op links ziet zitten. Een coalitie van EENLokaal, SP, PvdA, GroenLinks en 50Plus. Het CDA is uitgenodigd om aan te sluiten.

 

Foto: SP-Venlo

De deze week geïnstalleerde vernieuwde SP-raadsfractie: Petra Raijer, Angelique Weingarten, Ton Heerschop en Alexander Vervoort (v.l.n.r.).

 

Gebleken is dat met name de partijen op links, zoals PvdA, GroenLinks en wij als SP, bereid zijn om samen met EENLokaal een coalitie te vormen.

50Plus is als opvallende nieuwkomer daarbij een mogelijke aanvulling om getalsmatig een stevige meerderheid in de gemeenteraad te krijgen. 

 

Het CDA heeft laten blijken de VVD mee te willen nemen in een nieuwe coalitie. Althans, zo lijkt zij zich op te stellen. Dat zou jammer zijn omdat dan enkel de oude machtspartijen weer aan het roer staan. En daarmee zou er weinig veranderen in de Venlose politiek. Verandering die nu net zo noodzakelijk is. 

 

De afgelopen dagen zijn er dus intensieve gesprekken gevoerd met de diverse politieke partijen in de gemeenteraad. Wij voelen in al die gesprekken vertrouwen naar elkaar toe en vooral de behoefte om in Venlo een andere wind te laten waaien.

 

Ook met het CDA hebben we intensieve gesprekken gevoerd. In beginsel kan de SP ook zeker met deze partij uit de voeten, maar aanschuiven in de oude coalitie (VVD, CDA, VenLokaal, PvdA) en daarbij de plek van de PvdA innemen, als inwisselbare partner, geeft weinig zekerheid op nieuw beleid of dat we de voor ons belangrijke verbeteringen kunnen binnenhalen. 

 

Als SP juichen we de keuze van EENLokaalvoor de coalitie over links dan ook toe. We zullen er alles aan doen om het vertrouwen tussen de partijen te versterken. En onze speerpunten inbrengen in de onderhandelingen.

We zijn er nog lang niet, maar hebben wel het gevoel voor een historische verandering in Venlo te staan en daaraan te kunnen bijdragen.

 

Onder leiding van een informatier van buitenaf zal komende week de coalitie-onderhandelingen worden voortgezet. Op het moment dat we als SP een (concept) coalitie-akkoord kunnen presenteren houden we een buitengewone ledenvergadering waar het onderhandelingsresultaat besproken zal worden.

 

Bekijk ook:
 

U bent hier