h

Extra ledenberaad over coalitieakkoord op 8 mei

20 april 2018

Extra ledenberaad over coalitieakkoord op 8 mei

De gesprekken om te komen tot een coalitie van EENLokaal, PvdA, SP, GL en 50Plus naderen hun ontknoping, eind april is de bedoeling dat er een concept-coalitieakkoord ligt. Dat akkoord leggen we aan onze leden voor in een extra ledenvergadering.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen (21 maart), waarbij de SP knap haar vier zetels wist te behouden, werden we uitgenodigd voor de coalitieonderhandelingen. Inmiddels zijn we enkele weken verder en kunnen we melden dat de onderhandelende partijen er samen uit gaan komen. Er komt dus een meerderheidscoalitie van EENLokaal, PvdA, SP, GroenLinks en 50Plus.

 

Dat gaat betekenen dat voor het eerst de SP in Venlo gaat meeregeren, het beleid gaat meebepalen en een wethouder mag leveren. In meerdere opzichten schrijven we daarmee niet alleen historie maar belangrijker is dat we als coalitiepartij meer voor de mensen in de gemeente Venlo voor elkaar kunnen gaan krijgen.

De formatiegesprekken om te komen tot een coalitie zijn nog in volle gang maar we weten wel alvast dat er eind april een concept-akkoord ligt. Wat het onderhandelingsresultaat is geworden willen we graag aan de leden voorleggen in een extra ledenberaad.
Dat vindt plaats op dinsdag 08 mei 2018. We starten om 19:30 uur.
Locatie is een zaaltje in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 te Blerick. Het gebouw is vrij toegankelijk (gelijkvloers), parkeren kan voor de deur.

 

Naast het beoordelen van het concept-coalitieakkoord en de discussie daarover, vertellen onze onderhandelaars over wat we binnen hebben gesleept en wat niet.

Ook kunnen we dan melden welke portefeuilles onze wethouder krijgt en wie die eerste SP-wethouder in Venlo gaat worden.
Ook willen we de gehouden verkiezingscampagne evalueren om lessen te trekken uit wat goed ging, wat beter kon en wat we niet meer moeten doen.

Verder leggen we enkele wisselingen in de raadsfractie en het afdelingsbestuur voor.

 

Foto: SP-Venlo

Foto: De nieuwe SP-fractie die eind maart in de gemeenteraad geïnstalleerd werd.

 

Uiteindelijk bepalen de leden of de SP wel of niet akkoord gaat met het bereikte onderhandelingsresultaat en dus gaat toetreden tot de coalitie.

Noteer dus alvast de datum in je agenda en vertel die avond wat je van het concept-coalitieakkoord vindt. 

Graag tot ziens op dinsdag 8 mei in Blerick!

 

U bent hier