h

Eindelijk AED-netwerk in zicht

19 september 2014

Eindelijk AED-netwerk in zicht

Vandaag meldde de gemeente Venlo dat ze werk gaat maken van het uitrollen van een netwerk voor AED's in de hele gemeente en het opleiden van vrijwilligers (die bij een mogelijke reanimatie vlug ter plekke kunnen zijn) en ook reanimatie in het onderwijs verankert. Het heeft enkele jaren geduurd maar dan toch, erg fijn!

 

In 2008 kwam de SP-Venlo in contact met de Stichting Hartslag, die in Arcen, Lomm en  Velden actief is. Een enthousiaste groep die ons vertelde over de manier waarop met de moderne technieken van mobiele telefonie en met defibrillatoren, zogenaamde AED´s , veel mensenlevens zouden kunnen worden gered. De SP wilde dit systeem, dat goed functioneert in (toen nog de gemeente) Arcen&Velden graag in de hele gemeente inzetten.

In één van onze eerste raadsvergaderingen, in februari 2010, vroegen we per motie om de haalbaarheid van een onderzoek. Unaniem was de raad het met ons eens dat we moesten kijken of uitrol in de gehele gemeente mogelijk was.

 

Een hele raadsperiode lang moesten we leuren en sleuren om het onderwerp op de agenda te blijven houden. De gemeenteraad was

van mening dat het onderwerp wel belangrijk was maar er geen geld voor vrijgemaakt kon worden.

De raad stond voorop om te stellen dat mensen zelf verantwoordelijkheid moesten nemen -ook als het om het onderwerp reanimatie ging - maar wilde er geen cent aan spenderen. Een trieste constatering, we geloofden onze oren niet.

 

Toen SP-raadslid Ton Heerschop voor de zoveelste keer de wethouder bevroeg op de voortgang en aanbood om desnoods samen op te trekken naar de provincie in Maastricht om daar geld proberen los te krijgen, kwam een draai en stelde wethouder Testroote (PvdA) ineens dat het eigenlijk een onderwerp was "wat boven de partijen moest staan". "Iedere burger met gezond verstand moet dit willen, ook wij", vond de wethouder. We waren het zeer met hem eens en blij dat er eindelijk schot in de zaak zou komen.

Ton Heerschop: "We bleven bovenop het dossier zitten en moesten nog enkele keren vragen stellen om het gewenste reanimatienetwerk ook daadwerkelijk in beleid omgezet te krijgen."

 

De Reanimatie-Estafette, die vandaag op het Valuascollege in Venlo gehouden werd, bood een uitgelezen kans om het college nogmaals te confronteren met hun beloften. Beloften die al een beetje ingelost waren door in najaar 2013 in de nota Lokaal Gezondheidsbeleid reanimatie een belangrijke plaats te geven maar de concrete uitvoering bleef onduidelijk.  

Bij de Reanimatie-Estafette waren veel hoogwaardigheidsbekleders, burgemeester, wethouders en ook enkele gedeputeerden aanwezig die allen het belang van het onderwerp voor Limburg onderstreepten. Toevallig (?) kwam het college van Venlo deze ochtend met een brief waarin B&W aankondigt dat het beleid wordt om AED’s te plaatsen op enkele plaatsen in Venlo en het reanimatieonderwijs te versterken net als het netwerk vrijwilligers. Precies de invulling die de SP in haar motie van februari 2010 voorstond, en nu eindelijk wordt uitgevoerd?

 

Dat reanimatie onderdeel van beleid wordt is een goede zaak. Maar er was een behoorlijk lange weg voor nodig om te laten inzien dat het ook gewoon mogelijk was. De SP is blij dat jarenlang bijten, vasthouden en schudden uiteindelijk dit mooie resultaat tot gevolg heeft.

Het laat zien dat goede ideeën soms langere tijd nodig hebben om te landen. Maar het laat ook zien dat we niet loslaten en de samenwerking met iedereen opzoeken op momenten dat het belangrijk is voor de burgers van Venlo.

Onze lange strijd is beloond, het opleiden en uitrollen van het AED-netwerk kan beginnen. Een mooi succes dat vele levens kan redden en (ernstig) (blijvend) letsel kan voorkomen.

Dat op de dag dat in Venlo voor het eerst de Reanimatie-Estafette werd gehouden maakt deze dag dubbel zo goed!

 

Ton Heerschop heeft op dit punt nog slechts één ding te wensen: "Dat in ieder geval alle SP’ers in Venlo die daartoe in staat zijn zich aanmelden voor een reanimatiecursus en als vrijwilliger. Als de leden van de andere politieke partijen van Venlo dat ook zouden doen, geven we een goed voorbeeld wat goed doet volgen. En dan staat dit programma precies zoals de wethouder stelde echt boven de partijen." We blijven de uitvoering volgen.

 


  • In Het Nieuws op Omroep Venlo tv vandaag aandacht voor de Reanimatie-Estafette waarbij ook SP-raadslid Alexander Vervoort wordt geïnterviewd (uitzending).
  • In de krant De Limburger zaterdag een artikel (PDF) over het gemeentelijk plan rondom een AED-netwerk met de reactie van SP-fractieleider Ton Heerschop.

 
Lees ook:

 

U bent hier