h

Gaat Venlo reanimatieproject opheffen?

3 februari 2012

Gaat Venlo reanimatieproject opheffen?

AEDmassage Venlo lijkt de steun aan het reanimatieproject AED Alert in Arcen, Lomm en Velden te willen beëindigen. Dit staat haaks op de toezegging van Bruls om het project in de hele regio te willen realiseren. De SP heeft onmiddellijk om opheldering gevraagd.

De SP vecht sinds 2008 voor een waarschuwingssysteem met defibrillatoren (AED's) in de regio Venlo, ook omdat Venlo een zogenaamde witte vlek is op de landkaart betreffende reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van AED’s. Stichting Hartslag beheert sinds enige tijd in Arcen, Lomm en Velden (als enige in de gemeente) een AED Alert netwerk. Het zou prachtig zijn wanneer dit netwerk wordt uitgerold over de hele regio. In reactie op vragen van de SP zegde burgemeester Bruls afgelopen oktober toe dit mogelijk te willen maken. Erg vreemd dat de gemeente nu overweegt om de financiering à 2500 euro aan Stichting Hartslag te willen stopzetten.

Raadslid Ton Heerschop: “Reanimatie binnen de eerste cruciale zes minuten Ton Heerschop vergroot de kans op overleven, en de kwaliteit van verder leven. Met een aanrijdtijd van een kwartier is een ambulance namelijk niet altijd tijdig ter plekke. Een netwerk van AED's en kundige vrijwilligers draagt bij aan reanimatiepogingen binnen die eerste minuten. Ik begrijp dan ook niet waarom B&W het enige AED-netwerk dat er nu is willen stopzetten.”

Reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van reanimatieapparaten op strategisch goed bereikbare plekken in de wijken (die in geval van hartfalen door een daarvoor AED opgeroepen en opgeleide buurtbewoner gebruikt kunnen worden) is een diepe wens van SP, cardiologen, Rode Kruis en vele vrijwilligers. In 2010 werd een burgerinitiatief gestart om dit in heel Limburg mogelijk te maken, in Venlo en Provinciale Staten werd een motie met dezelfde strekking unaniem aangenomen.
Het beleid in Venlo echter loopt achter en lijkt nu zelfs niet door te pakken. Het is de SP er veel aan gelegen om het AED-project in Arcen/Velden eerder in bredere zin voort te zetten, in de hele gemeente Venlo, dan het project te stoppen.

Heerschop: “Wat is er over van de toezegging van de burgemeester om het AED-project in de hele regio Venlo te realiseren wanneer B&W het contract met de Stichting Hartslag (dat het AED Alert netwerk in drie stadsdelen beheert) wil beëindigen? Dit is niet alleen vreemd en contraproductief maar staat ook haaks op de toezegging. De SP wil snel duidelijkheid van B&W hoe het zit.”


De SP-vragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (PDF-link)


03-02-2012: Website L1: AED Alert in gevaar
27-10-2011: Vroeg of laat in Venlo: reanimatieproject komt er en wordt regionaal geregeld
20-05-2011: Project ‘Burgerhulpverlening’ uitvoerbaar maar weet Venlo dit ook?
17-06-2009: Wat kan in Venlo niet wat in Arcen&Velden wel kan?

U bent hier