h

Voortgang reanimatieprojecten Venlo?

2 april 2013

Voortgang reanimatieprojecten Venlo?

reanimeren Al jaren ijvert de SP in de gemeenteraad om in de gehele gemeente een oproepsysteem te realiseren om geschoolde vrijwilligers snel bij een reanimatie te brengen. Vaak dachten we dat we het het voor elkaar hadden maar steeds kwam het er niet van. Eind vorig jaar was er dan eindelijk een glasharde toezegging. Sindsdien is het echter stil. De SP vraagt (wederom) opheldering.

Het draait allemaal om een relatief simpel principe; plaats op strategische plekken Automatische Externe Defibrillatoren (AED hartmassageapparaten) en laat mensen met kennis van reanimatie hun mobiele telefoonnummer doorgeven aan de meldkamer. Bij een reanimatie kunnen burgers snel minuten eerder dan de ambulance hulp verlenen. Kostbare levensreddende minuten gaan zo minder snel verloren.

Een actief beleid om het snel ingrijpen bij reanimatie door vrijwilligers mogelijk te maken, Reanimatie_Binnen_6_minuten leidt niet alleen tot het redden van levens of het voorkómen van ernstige gezondheidsklachten maar kan ook leiden tot lagere zorgkosten, minder economische schade door sneller herstel van de patiënt en mogelijk een hechtere gemeenschapszin.

Sinds 2008 maakt de SP zich sterk om een dekkend reanimatiesysteem (via oproepen en vrijwilligers) van de grond te krijgen. In Arcen, Lomm en Velden is zo’n project enkele jaren geleden wel al succesvol tot stand gekomen, onder de naam Hartslag. Ondanks vele toezeggingen en aangenomen moties kwam het waarschuwingssysteem ‘AED-alert’ in de rest van de gemeente niet van de grond.

Erger nog, het project Hartslag in Arcen, Lomm en Velden dreigde verloren te gaan omdat het 20.000 euro tekort kwam om de vele defibrillatoren (AED) AED-massage in stand te houden en vrijwilligers te kunnen blijven opleiden. Nog meer reden voor de SP om in actie blijven, om Hartslag overeind te houden en een dergelijk systeem eindelijk in de rest van gemeente uit te rollen.

In het najaar van 2012 was in Venray de reanimatie-estafette waarbij gedeputeerde Koppe stelde dat de provincie Limburg substantieel geld beschikbaar zou stellen voor reanimatie-projecten. De SP-fractie heeft toen de wethouder gevraagd hier gebruik van te maken.
Reactie van de wethouder was dat dit onderwerp niet politiek zou moeten zijn omdat het gewoon een goed initiatief was. Sterker, tijdens de behandeling van de begroting in november 2012 is toegezegd dat het reanimatiesysteem in Arcen, Lomm en Velden op financiële ondersteuning kan rekenen.
Een flinke opsteker, niet alleen zou Hartslag zijn gered maar ook zou eindelijk in de rest van de gemeente AED-alert gerealiseerd worden. Zo leek het althans...

De raadsleden Lommen (CDA) en Heerschop (SP) zouden samen met wethouder Testroote naar de gedeputeerde gaan om de zo royaal door de gedeputeerde voorgestelde gelden ook ten behoeve van de gemeente Venlo te laten komen. Ondanks regelmatig navragen om een afspraak te maken is hier geen voortgang in te bespeuren.
Ook kan uit contacten die de SP heeft met ambulancepersoneel en de AED Gemeenschappelijke Meldkamer van de hulpdiensten worden opgemaakt dat er nog geen alarmeringssysteem is voor de ‘oude’ gemeente Venlo (zoals tot 2010 zonder Arcen, Lomm, Velden). Dit terwijl er wel toezegging liggen om dit voor heel Venlo te realiseren.
Redenen genoeg voor de SP om over dit thema opnieuw raadsvragen te stellen.

De wethouder wilde het onderwerp niet politiek maken maar door zijn afwachtende houding zorgt hij daar nu zelf voor. De SP zet het reanimatieproject andermaal op de politieke agenda en dat blijven we doen totdat het eindelijk geregeld is!


De raadsvragen aan het college van B&W Venlo leest u hier (als PDF-link).


Op 8 mei 2013 kreeg de SP-fractie antwoord van B&W op bovenstaande vragen. Deze antwoorden kunt u hier nalezen (PDF-link).


01-10-2012: Poging 5 om reanimatieproject te regelen
17-06-2009: Wat kan in Venlo niet wat in Arcen&Velden wel kan?

U bent hier