h

Reanimatie-estafette verdient meer aandacht

1 augustus 2014

Reanimatie-estafette verdient meer aandacht

In september is in Venlo de reanimatie-estafette. Hoewel de gemeente Venlo 'partner' is van de organisatie hadden we meer bijval verwacht. Vandaag hebben we B&W gevraagd voor meer aandacht voor dit evenement, dat niet alleen scholieren bewust maakt van levensreddende handelingen maar ook het AED-netwerk in Venlo onder de aandacht kan brengen en zodoende meer vrijwilligers kan opleveren.

 

Op 19 september wordt voor het negende jaar de reanimatie-estafette gehouden op een school in Limburg. Op deze dag wordt op een bijzondere wijze aandacht gevraagd voor het belang van reanimeren en reanimatieonderwijs in het voortgezet onderwijs.

De SP heeft zich de vorige raadsperiode, uiteindelijk met succes, ingezet voor de uitrol van

het zogenaamde AED-alert in Venlo. Mede om die reden is de SP blij dat op het Valuascollege ditmaal de reanimatie-estafette wordt gehouden, en zal deze dan ook promoten maar liever zien we dat dit meer bijval krijgt vanuit het openbaar bestuur.

Daarom heeft de SP-fractie vandaag aan het gemeentebestuur gevraagd of ze deze estafette, financieel of op enig andere wijze, ondersteunt.

 

Om meer aandacht te genereren willen we ook weten of B&W bereid is om vanuit de gemeente in de communicatie, met bijvoorbeeld de media, aandacht te vragen voor deze reanimatie-estafette.

De organisatie van de reanimatie-estafette geeft aan dat zij op zoek zijn naar ambassadeurs, mensen die met hun statuur/bekendheid/netwerk dit evenement onder de aandacht willen brengen. Daarom onze vraag of het College van B&W bereid is om collegeleden als ambassadeur aan te stellen, om zo het belang van kennis over reanimatie in onze gemeente verder onder de aandacht te brengen.

Onderzoek leert dat de gemeente Venlo (nog steeds) een lage dekking heeft wat betreft vrijwilligers die beschikbaar zijn om bij een reanimatie op te treden. We vragen daarom aan B&W of ze bereid is om in het kader van 'Stad van actieve mensen' hieraan aandacht te besteden met als doel meer vrijwilligers te werven voor dit systeem.

 

We hopen met onze vragen niet alleen meer aandacht voor de reanimatie-estafette te krijgen vanuit de gemeente, maar ook dat de gemeente actiever aan de slag gaat met het uitrollen van het AED-netwerk, vergroten van het aantal vrijwilligers, en daarmee nog sneller slachtoffers van hartfalen te kunnen helpen.

 


Update 12 september 2014

Het college van B&W heeft onze raadsvragen beantwoord en stelt dat ze in de komende dagen gaat zorgen voor (media)aandacht voor de Estafette en daarnaast een wethouder als ambassadeur afvaardigt. Hiermee zijn we content, gelukkig gaat B&W mee in onze beredenering. De antwoorden kunt u hier lezen (PDF).


 
Meer informatie over de reanimatie-estafette:
Een van de belangrijkste doelstellingen is veel aandacht vragen voor het belang van reanimeren. Veel Venlonaren kunnen reanimeren, het is goed en belangrijk dat deze vrijwilligers wanneer ze in de buurt zijn bereid zijn om te helpen bij een noodsituatie.
Dit, samen met een alarmeringssysteem, waar de SP in Venlo zich sterk voor heeft gemaakt, heeft al veel bijgedragen aan de overleving en het inperken van blijvend letsel bij slachtoffers.
Op de reanimatie-estafette wordt gedurende 10 uur lang non-stop gereanimeerd door leerlingen uit Limburg, uit het buitenland, samen met studenten, bestuurders en professionals. Dit gebeurt in teams van vijf mensen die om de beurt twee minuten reanimeren, en  na een uur worden afgelost door het volgende team. Bedoeling is dat deelnemers samen reanimeren, met elkaar contact maken en vooral leren samenwerken. 
Dit jaar zal deze dag samen met onder andere het Valuascollege,  gemeente Venlo, VieCuri ziekenhuis en de Provincie Limburg worden georganiseerd.

 
 
Lees ook:

 02-04-2013: Voortgang reanimatieprojecten Venlo?

U bent hier