h

Lokaal gezondheidsbeleid geeft goede richting, reanimatie project verankerd

28 september 2013

Lokaal gezondheidsbeleid geeft goede richting, reanimatie project verankerd

AED-rennend-hartje De SP maakt zich al jaren sterk voor het verder uitrollen en borgen van het reanimatieproject middels AED´s in de hele gemeente. Doorlopend heeft de SP dit dossier gevolgd, vragen gesteld, moties ingediend en de wethouder op zijn huid gezeten. Het lijkt er nu eindelijk op dat er een systeem opgezet en bekostigd wordt. Een geweldige stap vooruit.

 

In de beleidsnota ‘Lokaal Gezondheidsbeleid Venlo’, die 25 september door de gemeenteraad is aangenomen, wordt de ambitie uitgesproken om een aansluiting op SMS-alert te bekostigen en een systeem voor burgerhulpverlening op te zetten in samenwerking met diverse partners.

Doorlopend heeft de SP de raad en wethouder op de huid gezeten om actie te ondernemen. Fantastisch dat het nu dan uiteindelijk geregeld wordt. Een geweldige stap vooruit. De SP heeft dan ook gisteravond in de raadsvergadering onze dank uitgesproken aan het college.

 

Onze afdelingssecretaris Jack Geelen is naast actief SP-lid ook ambulancechauffeur/instructeur en tevens al jaren Jack-Geelen betrokken bij de Stichting Hartslag in Arcen, Lomm en Velden: “Alles is erop gericht om bij een reanimatie zo snel mogelijk omstanders in actie te kunnen laten komen om hulp te bieden bij een reanimatie nog voor de ambulance ter plaatse is. Dat voorkomt onnodig blijvend letsel en kan levens redden.”

 

Na politieke druk, vragen aan de wethouder en steeds weer het onderwerp ter tafel brengen is het nu opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid. Fantastisch dat het nu eindelijk geregeld wordt.
Geelen: “Niet alleen een politieke overwinning voor de SP maar nog veel meer winst voor de burgers van Venlo die behalve dat ze betrokkenheid kunnen tonen ook weten dat men kan terugvallen op te hulp schietende medemensen.”
 

Zeven maal is scheepsrecht? Hoe dan ook, een goede zet van het college, zeker nu Venlo volgend jaar de reanimatie-estafette mag organiseren.

 

De SP blijft kritisch maar wil ook goede besluiten onderstrepen. Hoewel voor veel partijen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen reanimeren lijkt begonnen, is die van de SP nooit afgelopen. Maar op basis van de indiener oordelen over voorstellen laten we aan anderen over, het gaat de SP om de inhoud. Goed beleid zoals het uitrollen en borgen van het reanimatieproject steunen we, zoals het een goed volksvertegenwoordiger ook betaamt.

 


Achtergrondinformatie:
Sinds 2008 vecht de SP om voor heel Venlo een systeem te realiseren van op te roepen vrijwilligers bij een reanimatie.

Onze motie daartoe werd in februari 2010 door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Toen het echter om de centen ging werd een motie om de financiën te regelen en voor de lange termijn veilig te stellen, in juni 2010 in meerderheid door deze raad verworpen.

In 2012 vonden we het CDA aan onze zijde om samen op te trekken om het systeem toch gerealiseerd te krijgen, temeer omdat in Arcen/Lomm/Velden een dergelijk systeem actief is en haar nut meermaals heeft bewezen. Reanimatie_Binnen_6_minuten
We kregen een gezamenlijke motie aangenomen zodat de gemeente garant staat voor de continuering van dit AED-alert in die drie dorpen totdat er helderheid is vanuit de provincie. Ook werd afgesproken om samen op te trekken naar de provincie om het eindelijk voor heel Venlo te regelen.

In de nieuwe gemeentelijke nota ‘Lokaal Gezondheidsbeleid Venlo’ staat de ambitie beschreven om in samenwerking met diverse partners een systeem voor burgerhulpverlening op te zetten en te bekostigen en daarbij aansluiting te zoeken met de waarschuwingsmethode van SMS-alert/AED-alert.

Geelen: “Heel mooi dat AED-alert nu is opgenomen in de beleidsnota en zelfs als een ambitie bestempeld is. We hebben er alle vertrouwen in dat datgene waar we al vele jaren voor pleiten, overgenomen is en nu eindelijk gerealiseerd gaat worden. Het hebben van ambities is goed maar het realiseren daarvan is nog beter.”


 

Lees ook:

 

U bent hier