h

SP start onderzoek aangaande situatie spooremplacement Venlo

7 mei 2013

SP start onderzoek aangaande situatie spooremplacement Venlo

RangeerterreinVenlo Dit weekend ontsnapte België aan een treinramp. Hoewel de schade in aantallen slachtoffers behoorlijk is was de ellende niet te overzien geweest als deze trein in een gebied met meer bebouwing hetzelfde was overkomen. Een dergelijke ongeval dwingt ons natuurlijk ook te kijken naar de situatie in de eigen gemeente. Mede daarom starten we een onderzoek met als doel te beoordelen welke risico’s er zijn in Venlo en daarnaast ook om onze alternatieven te toetsen ten aanzien van de huidige situatie.

 
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop licht de achtergrond van ons onderzoek toe:
 

  Als het spoorlijnen betreft is de SP op de hoogte van het feit dat gevaarlijke stoffen door de woonkernen Belfeld, Ton_Heerschop Tegelen, Venlo (zuid/centrum) en Blerick rijden. Daarnaast staan met regelmaat treinen met gevaarlijke stoffen op het spooremplacement in Venlo. Het is allemaal het logische gevolg van het gegeven dat Venlo aan het einde van de Brabantroute ligt en draaipunt is voor transporten vanuit DSM in Sittard-Geleen naar Duitsland over de Maaslijn.

  In België gebeurde afgelopen weekend een ernstig treinongeval. Sommige media hypen het als een ramp maar met 'slechts' 1 dode en tientallen gewonden (evengoed betreurenswaardig!) denkt de SP-Venlo daar toch iets anders over als we zien hoeveel gevaarlijke stoffen vrij hadden kunnen komen in meer bebouwd gebied. Een dergelijk ongeval dwingt ons, net als bij de ramp in het Italiaanse Viareggo in 2009 (31 doden en 17 gewonden), goed te kijken naar de stand van zaken op het spooremplacement/ rangeerterrein in Venlo.
  De SP wil opnieuw weer eens beoordelen hoe de actuele situatie nu is. Doel van ons onderzoek

  is in eerste instantie te inventariseren en beoordelen welke risico’s er gelopen worden en daarbij ook onze alternatieven toetsen aan de huidige situatie, voorafgaande aan eventuele verdere actie die wij zouden kunnen ondernemen.

  Nu kunnen we natuurlijk wederom algemene vragen gaan stellen aan het gemeentebestuur van Venlo maar wat moeten die vragen dan inhouden? De burgemeester zou niet anders dan kunnen stellen dat de situatie binnen de vergunningen valt, het vooral aan ProRail is om de zaak te regelen en dat de rampenplannen op orde zijn. Allemaal relevant maar volgens de SP-Venlo is verder onderzoek noodzakelijk.
  Daarom is de SP begonnen met een aantal gedetailleerde verzoeken aan de gemeente en ProRail. Op basis daarvan kijken we hoe we verder kunnen gaan om de veiligheid rondom het spoor in Venlo te verbeteren.

  RangeerterreinVenlo
  Dit bord 'pas op brandgevaar' staat niet voor niets op het perroneinde van het rangeerterrein (ligt midden in de stad).
   

  In dat kader zal in ons onderzoek zeker ook de ontwikkelingen op het kazerneterrein aan de orde komen. Daar liggen immers plannen om vrij dicht op de spoorlijn te bouwen (casino, voetbalstadion, evenementen, vrije tijdsbesteding). De directe spoorverbinding tussen Venlo en de Rotterdamse haven is niet alleen druk qua personenvervoer maar ook qua goederentransport zoals gevaarlijke stoffen.

  Je moet er niet aan denken dat een vergelijkbaar ongeval zou gebeuren als in Wetteren of Viareggio terwijl er bijvoorbeeld 17.000 mensen een voetbalwedstrijd bijwonen. Een situatie die we ons niet kunnen, maar wel moéten voorstellen. Is het nog wel van deze tijd dat we infrastructuur zoals een voetbalstadion (zo dicht) langs het spoor bouwen?

  emplacement
  Op het rangeerterrein gebeuren helaas regelmatig (bijna) ongelukken...
   

  De SP heeft al vaker aan de bel getrokken over de situatie in Venlo, met het emplacement tussen binnenstad en woonwijken, en hekelen het rangeren met gevaarlijke stoffen (zoals ammoniak) maar steeds stellen ProRail, ministerie en gemeente dat "alles binnen de normen blijft". Zulke emplacementen zijn tikkende tijdbommen die onschadelijk gemaakt kunnen worden. Al jaren wordt gepraat over uitplaatsing maar niet doorgepakt.

  Om te weten of de situatie nog wel actueel is moet deze weer eens goed onder de loep worden genomen, dat gaan wij onderzoeken. Vanuit de SP geen slappe vragen of loze politieke beloften maar een gedegen analyse en op basis daarvan alternatieven.

   

  Lees ook:

  U bent hier