h

SP zet vraagtekens bij veiligheid spooremplacement in Venlo

28 juni 2007

SP zet vraagtekens bij veiligheid spooremplacement in Venlo

Uitplaatsen rangeerterrein is onvermijdelijk
De Socialistische Partij afdeling Venlo, stelt vandaag in een brief aan het college vragen over uitspraken van wethouder Janssen (PvdA) over de veiligheid op het rangeerterrein in Venlo. Volgens de partij was Janssen in een L1-uitzending van afgelopen maandag niet duidelijk over de veiligheid voor omwonenden. De wethouder gaf aan dat “het er naar uitziet” dat het afgesproken veiligheidsprotocol gehaald wordt. De SP is daar niet zeker van en vraagt de wethouder waar hij zijn uitspraken op baseert. Bovendien wil de partij weten of een nieuwe milieuvergunning nodig is, omdat per 1 juli de vergunning voor het vervoer van gevaarlijke stoffen verloopt.

De partij wijst het college op incidenten de afgelopen jaren en geeft aan dat een duurzame oplossing gevonden kan worden in het uitplaatsen van het complete rangeerterrein. Op de veiligheid van omwonenden mag volgens de partij niet beknibbeld worden. De SP vraagt het college ook of ze bereid is alternatieve transporten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen op landelijk niveau opnieuw aan de orde te stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het vervoer per binnenvaart of via pijpleidingen.

Bij het college is bekend dat de alternatieve Betuweroute pas in 2010 of 2012 volledig in gebruik kan worden genomen, wanneer het Duitse spoor volwaardig ontvlecht is. Tot die tijd is de Betuweroute beperkt inzetbaar, waardoor het meeste vervoer van gevaarlijke stoffen nog via Venlo moet blijven rijden. Ook gemeenten, zoals Lingewaard weigeren vooralsnog om een milieuvergunning af te geven voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Die gemeente kan de veiligheid niet garanderen. Wethouder Janssen denkt daar in Venlo blijkbaar anders over, en draait daarmee volgens de SP omwonenden een rad voor de ogen. Met het zoethoudertje van de wethouder is het wachten totdat het écht eens vreselijk mis gaat. Daarop wil de SP niet wachten. De enige echte veilige en duurzame oplossing voor Venlo is het uitplaatsen van het hele emplacement, weg uit de binnenstad. De veiligheid zou daarmee pas écht topprioriteit krijgen!

Brief SP Venlo aan college veiligheid spooremplacement
Tweede Kamerlid Harry van Bommel in Venlo ten tijde van spoorramp op 14 november 2006

U bent hier