h

'Viareggio' opnieuw een waarschuwing

30 juni 2009

'Viareggio' opnieuw een waarschuwing

Rangeerterrein Venlo Vannacht is het Italiaanse Viareggio opgeschrikt door een verschrikkelijke ramp. Een trein met enkele wagons vloeibaar gas liep deels uit de rails, twee wagons ontploften waardoor twee flatgebouwen instortten en drie flats door brand verloren gingen. Hoe groot is het gevaar voor Venlo waar zo'n zelfde rangeerterrein ligt waardoor ook dagelijks gevaarlijke lading rijdt?

De trieste balans vanmorgen in Italië is voorlopig 13 doden, vijftig gewonden waarvan zeker tien ernstig en duizenden geëvacueerden. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met het nu al trekken van conclusies over hoe deze ramp in Italië is ontstaan. Natuurlijk moeten we voorzichtig zijn met het leggen van de situatie van Viareggio op die in Venlo. Maar wat de ramp wel aantoont is dat er aan de transporten van treinen met gevaarlijke stoffen in bebouwde kernen grote gevaren kleven!

Gevaren waarvan je, je als volksvertegenwoordiger of bestuurder mag afvragen of je die wenst te nemen in je stad. Wat dit laatste betreft schiet het bestuur -en de controle op het bestuur- in Venlo al jaren tekort.
De verantwoordelijke PvdA-wethouder, Herman Janssen, heeft niet ingegrepen terwijl hij met de vergunning in de hand dit relatief eenvoudig mocht en kon doen, toen bleek dat er door vervoerders ProRail en Raillon niet op alle elementen van de vergunning werd voldaan. De SP heeft hem daar de afgelopen 5 jaar met enige regelmaat op gewezen en schriftelijk vragen over gesteld. Maar steeds werd dit weggezet als angst zaaien of spijkers op laag water zoeken.

incident op emplacement Op het rangeerterrein gebeuren regelmatig ongelukken...

Hoe anders is de waarheid, het was de PvdA zelf die in 2003 zelfs in gezelschap van Wouter Bos (nu vice-premier) aangaf dat gevaarlijke ladingen buiten stedelijke gebieden om moesten. Maar alleen zover komt de PvdA dus; spandoeken hangen, boe roepen en dan zodra je met de billen op het pluche zit, niets doen en de oren laten hangen naar de macht van ProRail.
En dan de SP verwijten dat we angst zaaien, nee het is de regeerzucht van de PvdA die tot gevolg heeft dat wederom de discussie over het emplacement Venlo voor vier jaar op slot ging.
Vier jaar waarin op het rangeeremplacement vele incidenten plaatsvonden, het toezicht verslapte en het vervoer van gevaarlijke stoffen met 9% toenam.

rangeerterrein spandoek PvdA
15-01-2003: Venlose PvdA'ers en PvdA-Kamerleden onder wie Wouter Bos, hangen een spandoek op aan het hek langs de Sloterbeekstraat tijdens een verkiezingsbezoek. Tot zover de enige actie van de PvdA...

De wethouder gaf op vragen van de Venlose SP aan dat "alles in orde zou zijn". De verkeersminister gaf echter op Kamervragen van de SP aan dat de veiligheidsnorm in Venlo meer dan 100 keer werd overschreden. Voor zijn leugens heeft de wethouder nooit excuses aangeboden...
Diezelfde PvdA-wethouder Janssen weigerde daarop in eerste instantie om een nieuwe rangeervergunning af te geven maar kreeg slappe knieën toen een jaar later bleek dat de vervoerder zich wel ineens aan de veiligheidsnorm kon houden (waarschijnlijk door creatief gegoochel met cijfertjes) en de vergunning alsnog toegeschoven kreeg.
Rangeerterrein Venlo Dit bord 'pas op brandgevaar' staat niet voor niets aan het einde van het perron op het rangeerterrein.

We hebben het dan dus over een afgegeven vergunning waarover de brandweer een negatief advies gaf omdat de hulpdiensten een ramp (zoals in Viagreggio) niet aankunnen. Het huidige gemeentebestuur en de raad wegen de economische belangen nog steeds harder af tegen de menselijke belangen, die van een veilige omgeving rondom het spoor. Word wakker en verlos ons van de tikkende tijdbom!

Niemand lijkt het te willen weten maar ook door Venlo rijden met enige regelmaat lange treinen met vloeibaar gas. Daarmee is tot op heden nog niet veel gebeurt maar niemand kan ontkennen dat er ook op het emplacement Venlo incidenten gebeurt zijn. Voeg daarbij nog eens de 61.000 ton aan ammoniak die DSM vanaf 1 januari via Venlo naar Duitsland wil gaan vervoeren en we zien een toename in het risicoprofiel voor het emplacement. Een emplacement wat ook relatief dicht tegen de bebouwing van Venlo aanligt.

rood sein voor ammoniaktrein De succesvolle SP-actie 'Rood sein voor de ammoniaktrein' kan weer uit de kast; nu voor Limburg!

Voor de SP is de ammoniaktrein helemaal taboe en daar zullen we op korte termijn dan ook stevig actie tegen voeren. Daarnaast toont het drama in Italië aan dat het uitgangspunt van de SP om het emplacement buiten het centrum van Venlo te verplaatsen helemaal niet zo vreemd is. Ook daarvoor zal de SP zich blijven sterk maken. Nu, maar ook tijdens de verkiezingscampagne en zeker daarna. De jongens en meiden van de SP kennen geen slappe knieën!

stationsgebied
Het stationsgebied/ rangeerterrein vanuit de lucht gezien. Onder ligt Venlo-zuid, boven de rails ziet u het stadscentrum en Venlo-oost. De SP is groot voorstander van uitplaatsing naar een gebied buiten de stad waar tevens de transportsector kan aansluiten op het spoornet voor snellere en goedkopere logistiek en veiliger voor Venlo.


Update 1-7-2009:

 • Vandaag in het Algemeen Dagblad wordt Alexander Vervoort (SP-afdelingsvoorzitter) geciteerd in het artikel 'Wekelijks incidenten bij rangeren' horende bij het voorpagina-artikel 'Trein-inferno ook hier mogelijk'.
 • Ook TV Limburg besteedde aandacht in haar uitzending aan het rangeergevaar in Venlo, Alexander Vervoort wordt hierin geïnterviewd op het perron. (duur: 2.12 min.)
 • Gisteren hebben de SP-Tweede Kamerleden Paulus Jansen, Remi Poppe en Emile Roemer Kamervragen gesteld. Ze willen dat het kabinet gevaarlijke wagons op het spoor gaat weren.

 • 15-06-2009: Weer ging het net goed, hoe vaak nog?
  11-10-2008: Rangeerterrein: heeft de wethouder nu weer gelogen?
  08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
  15-11-2007: SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement

  U bent hier