h

Rangeerterrein: heeft de wethouder nu weer gelogen?

11 oktober 2008

Rangeerterrein: heeft de wethouder nu weer gelogen?

goederentrein Nog geen week nadat een brandende locomotief voor de nodige commotie zorgde rondom het rangeerterrein komt wethouder Janssen met de mededeling dat het rangeerterrein voorlopig niet kan worden uitgeplaatst. Als reden geeft die dat Prorail vanaf juli 2007 binnen de gestelde veiligheidsnormen blijft! Daarnaast zegt hij dat vóór juli 2007 de veiligheidsnormen honderden keren overschreden zijn. Dit is precies waar de SP al bang voor was.

In 2005 heeft het gemeentebestuur een vergunning milieubeheer afgegeven, tegen het negatieve advies van de brandweer in. De SP heeft met enige regelmaat opheldering gevraagd aan wethouder Janssen (PvdA) maar kreeg hierop geen of slechts ontwijkende antwoorden. Het is ronduit belachelijk dat de wethouder willens en wetens honderden overtredingen van veiligheidsnormen binnen een vergunning toe laat om vervolgens diezelfde vergunning inmiddels al weer bijna anderhalf jaar te laten voortbestaan in de hoop dat de firma Prorail zich aan de gestelde normen gaat houden.
De wethouder heeft de burgers in de omgeving van het rangeerterrein dus gewoon bedonderd in de periode van juli 2005 t/m juli 2007! En het bizarre in dit verhaal is dat hij het zelf toegeeft in tegen de pers.
rangeerterrein

Wethouder Janssen zegt het nu jammer te vinden dat de landelijke overheid niet over de brug komt omdat de normen niet zijn overtreden. Als dit het geval is, belooft dit weinig goeds voor de toekomst. Want feitelijk levert de wethouder de garantie van de overheid gewoon in. Daarmee heeft de gemeente geen enkele druk meer op het dossier en zal bij mogelijke komende overschrijdingen van de normen er geen enkele behoefte bij de landelijke overheid zijn om Venlo van dit rangeerterrein in haar binnenstad te verlossen. De wethouder heeft de zaak simpelweg verkwanseld.
En dit in de wetenschap dat er nog een verhoging van het risico in dit gebied komt als DSM haar ammoniaktransporten vanuit Geleen naar IJmuiden gaat verleggen naar België en Duitsland via respectievelijk Maastricht en Venlo.

rood sein voor de ammoniaktrein

Helemaal vreemd is dat de wethouder met deze berichtgeving naar buiten komt enkele weken voor een bezoek van de vaste Kamercommissie Verkeer. Is hier sprake van een in voorbereiding zijnde politieke deal vraagt de SP zich openlijk af? Welk belang op het gebied van verkeer verantwoord voor de wethouder zijn uitspraken?

De bevolking rondom het gebied is in slaap gesust, gezien het uitblijven van enige kritiek door bewoners of wijkraden, terwijl in twee jaar tijd honderden overtredingen van de normen zijn vastgesteld. De SP Venlo slaapt echter niet en dit dossier is beslist niet gesloten!

stationsgebied
De SP is altijd groot voorstander geweest van uitplaatsing naar een gebied buiten de stad waar tevens de transportsector kan aansluiten op het spoornet. Veiliger voor Venlo en snellere en goedkopere logistiek.

Aangezien de antwoorden op vragen van de SP door de wethouder niet het gewenste resultaat opleveren zullen wij andere middelen aangrijpen om dit verhaal onder de aandacht te brengen.
De komende maand zal de partij in de directe omgeving van het spooremplacement de omwonenden vragen wat hun mening is over het rangeerterrein. Dit in het kader van het "buurten in de buurt". Als een meerderheid van de mensen voor het uitplaatsen van het terrein is dan zal de SP samenwerking zoeken met de bevolking voor verdere actie.

08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
21-08-2007: Minister geeft antwoorden: liegt gemeente Venlo over veiligheid van rangeerterrein?
15-07-2007: SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement
04-10-2004: Brandbrief SP Venlo voor uitplaatsing emplacement

U bent hier