h

Buurtonderzoekje rond rangeerterrein

2 november 2008

Buurtonderzoekje rond rangeerterrein

goederentreinHet is algemeen bekend dat de SP het huidige rangeerterrein in het centrum van Venlo liever kwijt dan rijk is. Maar je kunt als politieke partij nog zoveel willen, het gaat om de mening van de mensen die direct betrokken zijn! Het was om die reden dat enkele actieve SP'ers op zaterdag 1 november in de namiddag langs de huizen gingen in de omgeving van het voormalige slachthuis en aan de woningen langs de Kalderkerkerweg.

Ondanks de regen, de kou en het volledig vastzittende verkeer op deze zaterdag vonden de SP'ers een goede respons bij de bewoners. Met enkele korte vragen was snel duidelijk wat de mening was van de bewoners. Opvallend en ook zeker positief is dat vrijwel alle mensen die in de omgeving van het slachthuis wonen zeer positief zijn over hun buurt. Met alle berichten over hangjeugd en overlast een verfrissend geluid! Over het rangeerterrein vroeg de SP eerst de mening van de mensen zelf. Niet iedereen heeft last van het terrein of ervaart de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen als een probleem. Van de bewoners gaf 60% aan moeite te hebben met de aanwezigheid van dit terrein, 40% had hier geen mening over of maakte zich niet druk over het terrein.

Op de vraag hoe men dan dacht over het standpunt van de SP om het terrein buiten de stad te plaatsen gaf 90% aan dat zij daar achter zouden staan. Een dergelijke score is een afgetekende meerderheid voor het partijstandpunt van uitplaatsing!
4% Gaf aan geen voorstander te zijn om het terrein uit te plaatsen. Vaak wordt met name het transport van gevaarlijke stoffen als reden gegeven om voor uitplaatsing te zijn, met als goede 2e de geluidsoverlast. Slechts 1 van de ondervraagden was van mening dat een uitplaatsing te veel geld zou kosten.

Rangeerterrein Venlo Rangeerterrein Venlo

Het is erg opvallend dat veel politieke partijen in het verleden zich hebben uitgesproken voor uitplaatsing van het rangeerterrein. Zo heeft de PvdA in het verleden nog spandoeken opgehangen rond het terrein met de tekst: "stop de waanzin, gevaarlijke treinen buitenom". Het is dan ook wrang om vast te stellen dat het juist een PvdA-wethouder is die korte tijd geleden, bijna alsof het een prestatie betrof, aangaf dat we al een jaar binnen de veiligheidsnormen blijven op het terrein. Dat we daarvóór jaarlijks honderden malen die normen hebben overschreden lijkt minder van belang. Overigens gebruikt de wethouder juist het argument van "kijk eens we kunnen na jaren aan de eisen voldoen" om niet langer actief voor uitplaatsing te ijveren.
Landelijk staat met name Wouter Bos de banken en verzekeraars bij met miljarden, maar Wouter Bos is na zijn zachte landing op het pluche van Den Haag vergeten dat hij ooit persoonlijk een spandoek in Venlo ophing!

rangeerterrein spandoek PvdA 15-01-2002 Tijdens een verkiezingsbezoek op 15 januari 2003 hingen enkele Venlose PvdA'ers en PvdA-Kamerleden onder wie Wouter Bos, een spandoek op aan het hek langs de Sloterbeekstraat.

Uitplaatsing van het terrein zou, met steun van de landelijke overheid, een prima optie zijn om het veiligheidsniveau in Venlo te verbeteren en de geluidsoverlast terug te dringen. Maar het kabinet dat vol van woorden is over veiligheid, normen en waarden laat Venlo in de steek! Geholpen door een zwabberende PvdA dat de verantwoordelijke wethouder mag leveren, die zich volslagen ongeloofwaardig heeft gemaakt door te stellen dat een jaar binnen de veiligheidsnormen blijven, een prestatie is daar waar hij jaren eerder had moeten doen wat van een wethouder mag worden verwacht: de wet handhaven en optreden tegen overtredingen op het terrein.

stationsgebied Het stationsgebied vanuit de lucht gezien. Onder ligt Venlo-zuid, boven de rails ziet u het stadscentrum en Venlo-oost.

Voor de SP is het resultaat van het buurtonderzoek een opsteker en een reden om te blijven vragen voor uitplaatsing van het vaak gevaarlijke rangeerterrein. Het resultaat is ook aanleiding om het onderzoek te verbreden naar omliggende straten in buurt. Vervolgens kan daarmee verdere actie ondernomen worden.

11-10-2008: Rangeerterrein: heeft de wethouder nu weer gelogen?
08-03-2008: SP stelt vragen aan wethouder en DSM over ammoniaktransport
15-11-2007: SP vraagt opheldering over situatie risicovervoer en emplacement
Buurtonderzoek SP

U bent hier