h

Heerschop kandidaat partijbestuurslid/ regiovertegenwoordiger

16 september 2011

Heerschop kandidaat partijbestuurslid/ regiovertegenwoordiger

Ton Heerschop De SP-afdeling Venlo is trots mee te kunnen delen dat gemeenteraadslid Ton Heerschop gevraagd is zich kandidaat te stellen voor de functie van regiovertegenwoordiger en daarmee tevens als lid van het landelijk partijbestuur. Afgelopen dinsdag werd zijn kandidatuur goedgekeurd door de ledenvergadering, op 1 oktober wordt hij in functie gekozen.

Regiovertegenwoordigers binnen de SP zijn aanspreekpunten voor de lokale afdelingen. Hoewel afdelingen autonoom zijn in hun optreden heeft een regiovertegenwoordiger de taak om de ontwikkeling van besturen en fracties te bewaken en hen gevraagd/ongevraagd te adviseren bij vraagstukken van zowel organisatorische als politieke aard. Uit hoofde van deze functie maken regiovertegenwoordigers deel uit van het landelijk partijbestuur.

Afdelingsvoorzitter Stefan Hugues: “Dat sleutelfiguren uit de landelijke partij en de regio Heerschop Stefan Hugues benaderden om zich te kandideren, geeft aan dat hij en de afdeling een volgende ontwikkeling aan het doormaken zijn. We willen nog steeds veel op straat aanwezig zijn, van de mensen zelf horen wat er speelt en waarop actie noodzakelijk is, we willen niet verzanden in enkel raadvergaderingen en politiek geneuzel. Met de voorgestelde bezuinigingen, politieke plannen en afbraak van de solidariteit zal in de komende tijd het geluid van de SP ook in Venlo nog belangrijker zijn. Al onze leden dragen daar aan bij en het feit dat we nu zeer waarschijnlijk de regiovertegenwoordiger voor Noord- en Midden-Limburg mogen leveren, zal zeker mensen verder motiveren zich in te zetten voor een sociaal, menselijker en beter Venlo. Ton heeft dan ook onze volledige steun.”


De regiobestuurders uit de 20 SP-regio’s zijn onderdeel van het landelijk partijbestuur. De voorzitter (Jan Marijnissen), de secretaris, en 13 algemeen bestuursleden zijn allen direct gekozen door het partijcongres. Ook de fractievoorzitters van de Eerste Kamer, Tweede Kamer en EU-fractie hebben zitting in het partijbestuur.
Tijdens de provinciale partijraad (regioconferentie) op 1 oktober in Roermond, kiest een ledenafvaardiging de twee nieuwe regiovertegenwoordigers voor Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg. Ton Heerschop is vooralsnog de enige kandidaat voor Noord- en Midden-Limburg.


Ton Heerschop Sinds januari 2010 neemt Ton Heerschop zitting in de gemeenteraad van Venlo. Daarin heeft hij de nodige initiatieven en alternatieven voorgesteld (AED, politie, brandweer), en diverse ‘hoofdpijndossiers’ tot zich genomen (A74, zwembad, Wel.kom, kazerneterrein). Najaar 2010 stond Heerschop als kartrekker op de barricaden voor het behoud van zwembad Nieuw Steyl (waarvoor ruim 11.300 petities werden opgehaald), en met succes want sloop en verlies van deze stedelijke voorziening werd voorkomen.

06-11-2010 Regioconferentie 1 06-11-2010: Presentatie van de 'top' van de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen, Ton Heerschop staat in het midden.

Heerschop (1965) is voormalig beroepsmilitair, kwaliteitsmanager in de luchtvaart, en sinds enkele jaren hoofd veiligheid bij VieCuri Medisch Centrum. In 2006 werd hij lid van de SP, vlak daarna ook actief met onder meer de verspreiding van ons ledenblad en campagne- en actiefolders. Na kaderlid en bestuursfuncties als penningmeester en organisatiesecretaris, werd hij gevraagd om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2009 plaats 2 op de kandidatenlijst in te nemen. Januari 2010 stapte hij samen met toenmalig afdelingsvoorzitter Alexander Vervoort toe tot de gemeenteraad van Venlo. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 stond hij op plaats 8 van de kandidatenlijst. In mei 2011 slaagde Ton voor de landelijke talentenmasterclass van de SP (het ‘klasje van Marijnissen’).


Grafisch overzicht van de organisatiestructuur van de SP
15-09-2011: Veel te bespreken met onze leden
09-05-2011: Heerschop slaagt voor SP Masterclass

U bent hier