h

Onderzoek SP naar mening brandweermensen Regio Limburg Noord

31 augustus 2011

Onderzoek SP naar mening brandweermensen Regio Limburg Noord

Brandweer aan het woord De brandweer in de regio Noord-Limburg maakt zich grote zorgen over de bezuinigingsplannen van kabinet en gemeenten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de SP heeft gehouden onder brandweermensen in deze regio. Dinsdagavond werd in Horst het onderzoeksrapport gepresenteerd en aangeboden aan het personeel en de korpscommandant.

Paul Geurts, voorzitter van de SP-afdeling Horst aan de Maas: “De overgang van de gemeentelijke naar de regionale brandweer (regionalisering), en de gedwongen aanwezigheid op de kazerne (kazernering) zorgen ervoor dat een derde van de brandweermensen twijfelt of ze nog bij de brandweer wil blijven. Dat is schrikbarend. We kunnen de steun van zoveel vrijwilligers niet missen.”

zaal Volop aandacht in de brandweerkazerne in Horst van personeel en pers bij de presentatie van het onderzoek.

Het onderzoek onder de brandweermensen in Noord-Limburg maakt onderdeel uit van een landelijk onderzoek. Dat onderzoek, vastgelegd in het rapport ‘De brandweer aan het woord’, is opgezet door de Tweede Kamerfractie van de SP en het Wetenschappelijk bureau van de SP en is mede tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Brandweer Vrijwilligers en met steun van de vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV PZ en CMHF.
In het rapport wordt ingegaan op de mening over de regionalisering, het vertrouwen van brandweermensen in leidinggevenden en politiek, en over het animo onder de vrijwilligers om als vrijwilliger door te gaan.

Paul Geurts Paul Geurts: “Hier in de regio hebben we de oproep om aan de enquête mee te doen breed verspreid. Dat had tot gevolg dat in totaal 238 brandweermensen mee deden. Van de landelijke reacties uit de 25 regio’s die Nederland telt, was 6,5% afkomstig uit de regio Noord-Limburg. Dat is een relatief groot aantal.”

Ton Heerschop Ton Heerschop, raadslid in Venlo, duidde het onderzoek en haar uitkomsten: “Als SP vinden we het onbegrijpelijk dat Jan Mans (voorzitter van de commissie die de financiën van de brandweer onderzocht, en burgemeester in Enschede ten tijde van de vuurwerkramp) de uitholling van de brandweer kan verdedigen. Vooral wanneer je leest dat 88% van de ondervraagden van mening is, dat politici geen idee hebben van wat er op de brandweervloer speelt. Daar ligt dus een opdracht voor de politiek! De spierballentaal van het huidige kabinet lijkt mooi, maar wat doet het voor de brandveiligheid? De SP maakt zich daar ernstige zorgen over.”

Naast kritiek op de regionalisering en kazernering zeggen acht op de tien brandweermensen dat experimenten met minder mensen op de brandweerwagen en het gebruik van kleinere wagens leidt tot gevaarlijke situaties, en dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de brandbestrijding.
Van de brandweermensen uit Noord-Limburg vindt 83% dat er te veel regels en bureaucratie zijn om het werk goed te kunnen doen. Een vergelijkbaar aantal brandweermensen vindt dat het beleid van de regering leidt tot meer onnodige bureaucratie.

Protest Brandweer Brandweermannen van het korps Amsterdam-Amstelland kleden zichzelf 1 april uit op de Dam om aandacht te vragen voor de aangekondigde bezuinigingen van € 3,5 miljoen op het korps. (foto: ANP/Koen van Weel)

Opvallend is dat maar liefst negen op de tien (88%) ondervraagden uit deze regio vindt dat politici onvoldoende kennis hebben van de problemen op de werkvloer, waardoor zij niet de juiste beslissingen kunnen nemen. Ronald van Raak Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP: “Jarenlang hebben bestuurders besluiten genomen over de brandweer zonder dat daarbij de mensen op de werkvloer serieus zijn betrokken. Dit onderzoek laat zien dat brandweermensen – ook in Noord- en Midden- Limburg – zich zorgen maken, maar het maakt ook duidelijk dat zij willen meedenken om de problemen op te lossen.”

Ronald van Raak overhandigt het brandweerrapport aan Minister Opstelten Ronald van Raak (rechts) overhandigde op 12 juli het brandweerrapport aan minister Opstelten (VVD, veiligheid).

Ronald van Raak: “Ik zal de zorgen van de brandweermensen, de problemen van de werkvloer, maar ook de oplossingen die de direct betrokkenen voorstellen, in de Tweede Kamer brengen. Minister Opstelten vraag ik om te stoppen met onzinnige plannen voor schaalvergroting en onzalige plannen voor bezuinigingen, en om brandweermensen meer te betrekken bij het beleid.”

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:

  • 57% van de brandweermensen ervaart het plezier om brandweerman te zijn minder dan voorheen;
  • 31% twijfelt of ze nog wel bij de brandweer willen blijven;
  • 36% is tevreden met de leiding;
  • 71% gelooft niet in privatisering van de brandweer;
  • 63% vindt dat er teveel bestuurslagen en managers zijn, waar ook te veel geld naar toe gaat;
  • 44% vindt dat er te veel onduidelijke regels en onzinnige procedures zijn, bedacht door mensen die het contact met de werkvloer kwijt lijken te zijn;
  • 83% vindt dat er te veel bureaucratie is en 78% zegt dat verdere 'professionalisering' vooral meer regels en procedures betekent;
  • 73% zegt dat het regeringsbeleid niet bijdraagt aan een betere brandweerzorg;
  • 88% is van mening dat politici onvoldoende kennis hebben van het brandweerwerk;
  • 76% wijst de experimenten met minder bezetting van de brandweerwagens af, volgens 87% levert dat namelijk gevaarlijke situaties op voor personeel en burgers, 76% vindt dat dan de kwaliteit van de brandbestrijding achteruit gaat en vreest meer slachtoffers onder de brandweer.

Ton Heerschop: “We wilden het rapport vanavond ook graag aanbieden aan Hubert Bruls, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en burgemeester van Venlo. Ton Heerschop Maar op de uitnodiging, die we 25 juli verstuurden en diverse herinneringen, heeft hij niet gereageerd. Dat is extra jammer omdat Bruls feitelijk de baas is van de brandweer in deze regio, en het rapport juist voor hem belangrijke handvatten kent om bestuurlijk mee aan de slag te gaan. Ik zal het hem nasturen en tijdens de eerstvolgende raadsvergadering alsnog fysiek uitreiken.”

31-08-2011: Dagblad de Limburger: Uittocht dreigt bij brandweer
31-08-2011: Dagblad de Limburger: Onvrede in de kazerne
31-08-2011: Dagblad de Limburger: Er wordt steeds meer van je verwacht, dat breekt een keer op
30-08-2011: Website L1: Weinig animo brandweer voor regionalisering N-Limburg (incl. radioreportage)
01-07-2011: Onderzoek SP: Geen steun bij brandweer voor kabinetsbeleid
26-05-2011: Een derde brandweermensen dreigt te stoppen
03-05-2011: Vragen over uitspraken burgemeester op tv over brandweerzorg

U bent hier