h

Fort: zand er over of een unieke kans?

11 september 2011

Fort: zand er over of een unieke kans?

fort In mei nam de gemeenteraad een besluit over de bouwplannen op het kazerneterrein maar deed dat zonder de waarde van het fort dat vlak onder het maaiveld ligt, volledig te kennen. Archeologische rapporten werden achter gehouden of veel te laat gestuurd en dan ook nog eens vertrouwelijk. Deze maand buigt de raad zich opnieuw over dit dossier dat al voor menig hoofdbrekens zorgde en waar de coalitie al eens over viel.

Op 25 mei besloot de gemeenteraad in meerderheid over de verdere ontwikkeling van het kazerneterrein in Blerick. Het ROC, Holland Casino, Topcare en vooral het VVV-stadion moeten hier een plek krijgen.
Woordvoerder Ton Heerschop: “De SP diende die avond een wijzigingsvoorstel Ton Heerschop in waarin we wilden zorgen voor respect voor de historie van het terrein en de onnodige en ondoorzichtige risicovolle financiële bijdrage aan VVV wilden schrappen. Maar dat haalde het niet, want het college heeft haast. Er zijn blijkbaar belangen om de voorstellen hoe dan ook door de raad te drukken.”

Een raadsmeerderheid stemde in met de financiering van vooral het multifunctionele stadion waarbij de gemeente Venlo zowel kredietverstrekker, hypothekeer, bankier, aandeelhouder en controleur ineen werd. Dat dit wel zal moeten leiden tot belangenverstrengelingen staat buiten kijf, maar het college heeft haast. Haast om spoedig het gebied te ontwikkelen.
Heerschop: “Vanwaar die haast? Vanwaar het veel te laat versturen van belangrijke stukken en het opwerpen van rookgordijnen? Het lijkt wel alsof het college van B&W een ander belang dient dan het publieke belang. Ontkrachten doet ze deze opvatting in ieder geval niet.”

In augustus bleek namelijk dat een archeologisch rapport, waarin de unieke status van de resten van het Spaanse fort Sint Michiel uit 1643 terug te vinden was, niet verzonden was aan de gehele gemeenteraad. Daarover had ook de SP vragen over willen stellen tijdens de beeldvormende raadsvergadering van afgelopen woensdag.
Beurskens Na het stellen van de vragen was het antwoord van wethouder Beurskens (VVD) echter dat hij de vragen niet vooraf had gehad en dus geen antwoord kon geven. Zelden zo’n slap excuus gehoord. Een beetje wethouder had kunnen antwoorden, zeker als het gaat om duiding van bepaalde regelingen is daar geen ambtenaar voor nodig, dan vragen we slechts om welke richting de wethouder denkt op te gaan. Maar ja, het rookgordijn…

Als de wethouder had gezegd: “Ja, we hebben het verzenden van het rapport niet goed gedaan, had anders gemoeten, de status van de andere rapporten zoek ik uit net als het waarom het niet op het juiste bureau of bij de raad kwam. En wat betreft de 5%-regeling is dit de visie van het college.”, dan waren we nog ergens gekomen. Maar blijkbaar moet de raad als een mak schaap instemmen met de bouwplannen. Berden Of zoals VVV-voorzitter Hai Berden deze week bij L1 zei: “Ach dat fort ligt er al 400 jaar, zand er over, klaar.” Gelukkig denken veel venlonaren daar toch net even iets anders over zoals de actiegroep Red Ons Fort waarvan woensdag vier mensen de raad bijspijkerden.

Maar het bleef stil dus van de kant van de wethouder. Hij zei wel iets maar ook eigenlijk niets. Slechts een beperkt antwoord van de stadsarcheoloog met een uitleg over de 5%-regeling uit het Verdrag van Malta. Heerschop: “Hiermee blijft de waarheid wederom in dit dossier in nevelen gehuld. Jammer want rookgordijnen, daar schiet niemand iets mee op. Als raad willen we graag alle informatie kunnen afwegen zodat er een gedegen besluit kan worden genomen.”

Het zou ontzettend zonde zijn om een puntgaaf fort uit de tachtigjarige oorlog, uniek en enig in Europa, fort te vernietigen of niet te gebruiken. Het een hoeft het ander ook niet te bijten. Naast de geplande ontwikkelingen kan ook aandacht besteedt worden aan het gedeeltelijk openstellen van dit fort en daarmee nog meer mensen naar Venlo bewegen.
Heerschop: “Iedereen gunt VVV een nieuw stadion, maar dat kan ook zonder bijdrage van de gemeente, laten we dat geld dan vrij maken voor de ontwikkeling van dit unieke stuk archeologie.” Wordt vervolgd…

26-05-2011: SP kan niet instemmen met déze plannen voor het kazerneterrein en MFC/VVV
25-04-2011: Opinie: De geschiedenis herhaalt zich

U bent hier