h

Actievoeren werkt: zwembad is gered

5 november 2010

Actievoeren werkt: zwembad is gered

Reddingsboei De begrotingsbehandeling vandaag was erop of eronder voor zwembad Nieuw Steyl. Na veel lobbywerk en gesoebat met de coalitiepartijen is er dan winst; de reddingsboei is geworpen en het zwembad blijft tot de zomer open en in de tussentijd wordt gezocht naar een overname-kandidaat. Hiermee eindigt een succesvolle actie.

De afgelopen weken kwam zo ongeveer de halve gemeente in verzet tegen de dreigende sluiting van zwembad Nieuw Steyl. De SP stelde vragen aan de wethouder, en kondigde acties aan samen met de Tegelse Reddingsbrigade, zwemverenigingen Mosa Regio en R.O.B., Watervrienden, wijkraden, en tal van andere betrokkenen. Het protest bleef niet onopgemerkt, duizenden petities werden ondertekend, de media stond er vol van, de druk op de politiek werd alsmaar groter.

zwembad Het zwembad in Steyl kan met enkele aanpassingen nog vele jaren mee.

Het resultaat is dat het zwembad (voorlopig) tot 1 juli open blijft, daar waar een dreiging was dat het per 1 januari definitief zou dicht gaan. De coalitiepartijen (VVD-CDA-PvdA) die een meerderheid in de raad hebben, willen het zwembad sluiten maar stellen het gemeentebestuur voor om in gesprek te gaan met mogelijke overnamekandidaten. Lukt dit niet dan willen die partijen het zwembad uiterlijk medio 2011 alsnog definitief sluiten.
De SP heeft samen met de andere oppositiepartijen nog voorgesteld om hier een jaar van te maken omdat in onze ogen meer tijd en rust nodig is om te kijken naar alle mogelijke alternatieven, maar dat wilde de wethouder en coalitie helaas niet ondersteunen…

Het zwembad blijft dus tot de zomervakantie open. Dus meer tijd om rond te kijken en na te denken over mogelijkheden. watertrappelen Meer konden we er niet uit slepen. We hebben ons stinkende best gedaan en wilden veel meer maar daar was helaas geen politieke meerderheid voor. De komende zeven maanden zullen bepalend zijn voor de toekomst van het zwembad. We zullen het van dichtbij blijven volgen en de vinger aan de pols houden!

Wat hebben we zoal gedaan:
• Ruim 11.323 handtekeningen opgehaald
• Protest laten horen bij raadsvergaderingen (met de reddingsboot voor het stadhuis)
Ingesproken door de verenigingen bij de gemeenteraad
• Diverse radio en tv-optredens, veel aandacht in de kranten
• ‘Stripverhalen’ over geschikt zwemwater (alternatieven) voor de reddingsbrigade
• Een stevige lobby bij de andere politieke partijen

Wat leverde het op:
• Geen sluiting per 1-1-2011, die directe sluiting is van de baan!
• Mogelijke geïnteresseerden om het zwembad over te nemen hebben zich gemeld
• De verenigingen hebben meer tijd om te kijken naar alternatieven, maar ook om mee te denken over de toekomst van het zwembad in Steyl
• Heel veel aandacht voor het zwembad en de betreffende verenigingen
• Belangstelling voor de mogelijke gevolgen die sluiting zou hebben voor bezoekers
• De politiek weet nu dat ze niet zo maar even iets kan beslissen, men weet dat de SP en duizenden mensen het in de gaten houden.

Actievoeren heeft zin gehad en we hebben onze zin gekregen. Er is nu tijd ‘gekocht’ en dat is winst, en ook blijft het bad de komende tijd open en misschien wel helemaal open als alles de komende maanden voorspoedig verloopt. En daarmee hebben we eigenlijk onze wedstrijd gewonnen!
De SP wil alle vrijwilligers, personeel, bezoekers en betrokkenen hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet. De eerste horde is genomen, nu op voor de rest!

Actievoeren werkt! Nu is de tijd: Word lid van de SP!
Nomineer Nieuw Steyl voor 'zwembad van het jaar'
03-11-2010: Zwembadactie: Bestuurders ervaren hoe 'slikken of stikken' voelt
21-10-2010: Gooit de raad een reddingsboei naar het zwembad, de verenigingen en gebruikers?
09-10-2010: Actieweek zwembad wordt actiemaand!

U bent hier