h

Openbaar Vervoer

27 februari 2019

Thema-avond over openbaar vervoer

Op 8 maart organiseert de SP een thema-avond over het OV, de volle bussen en treinen. Dit treft de hele provincie en daarmee een interessante bijeenkomst voor iedereen die zich zorgen maakt over het openbaar vervoer. Tweede Kamerlid Cem Lacin en Marc van Caldenberg, provinciaal lijsttrekker, zijn aanwezig net als een buschauffeur van Arriva die komt vertellen over de volle bussen en wat dat met het OV en de reizigers doet. Lees verder
29 juni 2017

Ondertunneling Vierpaardjes komt er definitief

Het heeft vele jaren geduurd maar dan eindelijk is er een grote stap in de goede richting genomen. Woensdag besloot de gemeenteraad definitief dat de tunnel onder de spoorwegovergang er komt. Vooral veel dank aan de actiegroep die zich hiervoor op positief-kritische wijze sterk heeft gemaakt en het onderwerp op de politieke agenda wist te houden. 

Lees verder
12 mei 2017

Vragen over omleidingen en afsluitingen wegen in Tegelen

Afgelopen weekend vonden er wegwerkzaamheden plaats aan de A73, tegelijkertijd was er in Tegelen kermis en werd de weekmarkt verplaatst waardoor twee doorgaande wegen in Tegelen afgesloten waren. Dit zorgde voor veel verkeersoverlast die ook merkbaar was in de wijk Op de heide omdat verkeer naar Duitsland via die wijk werd omgeleid. De SP wil graag weten of een volgend verkeersinfarct te voorkomen is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Lees verder
24 februari 2017

Wel of geen onderzoek en vertraging bij verkeerplannen rondom station en Fort van Venlo?

De gemeente vraagt burgers om met plannen te komen maar als ze dat doen worden ze genegeerd of afgescheept met niet bestaande rapporten. We zagen het in het parkeerdossier en nu weer bij de verkeersplannen voor het kazerneterrein. Maar ook het opknappen van het station is vertraagd. Beide signalen willen we opgehelderd krijgen.

Lees verder
14 november 2016

Snel financiering Vierpaardjes regelen

Het Rijk zegt geld toe om de ondertunneling van de Vierpaardjes gerealiseerd te krijgen maar dan moet de gemeente zelf ook fors bijdragen. Dat geld is echter niet meer gereserveerd. In een gezamenlijke brief vragen VVD, SP, PvdA en CDA aan het gemeentebestuur om snel de financiering te regelen.

Lees verder
1 juni 2016

Overschrijding gevaarlijk vervoer op spoor

Nadat vorige week bekend werd dat er op het spoor ernstige overschrijding is van de (veiligheids)normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, kwam vandaag ineens het bericht dat er afgelopen jaren ook stoffen vervoerd zijn die niet meer over het traject Eindhoven-Venlo getransporteerd mochten worden. We trekken opnieuw aan de bel en eisen maatregelen. Lees verder
23 maart 2016

Spoort ambitie spoorinfrastructuur nog?

Heeft het College van B&W de regie nog wel als het gaat om de verbetering van het spoor rondom Venlo? Die vraag hield de SP bezig toen bekend werd gemaakt dat de verdubbeling van de spoorlijn Kaldenkirchen-Dülken voorlopig niet doorgaat, als het aan de Duitse minister van infrastructuur ligt. Reden om opheldering te vragen.

Lees verder
11 maart 2016

Risicobeheersing spoorvervoer van gevaarlijke stoffen

Vandaag stelde de fractie raadsvragen over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid over het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen, gezien eenzelfde werksituatie in Venlo en dan met name het spoorwegemplacement. Voorkomen is beter dan…

Lees verder
12 november 2014

Wacht Venlo een treininfarct?

Brabantroute
Door werkzaamheden aan de Duitse zijde van de Betuwelijn gaan er extra treinen door Venlo rijden. Volgens B&W wacht Venlo een treininfarct, serieuze verkeersproblemen, veiligheidsrisico’s, extra geluidsoverlast en nadelige effecten voor de logistieke bedrijven. Dat is nogal wat. Daarom heeft de SP vandaag B&W om opheldering gevraagd. Lees verder
13 oktober 2014

ROOD solidair met protest tegen Veolia

Een Facebookpagina tegen Veolia heeft de afgelopen weken in rap tempo meer dan 4700 likes verzameld. ROOD spreekt haar solidariteit uit met het protest omdat ze de ergernissen herkent en er ook zelf tegen strijdt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier