h

Ondertunneling Vierpaardjes komt er definitief

29 juni 2017

Ondertunneling Vierpaardjes komt er definitief

Het heeft vele jaren geduurd maar dan eindelijk is er een grote stap in de goede richting genomen. Woensdag besloot de gemeenteraad definitief dat de tunnel onder de spoorwegovergang er komt. Vooral veel dank aan de actiegroep die zich hiervoor op positief-kritische wijze sterk heeft gemaakt en het onderwerp op de politieke agenda wist te houden. 

 

Over dit onderwerp heeft de gemeenteraad al vele malen gesproken en diverse moties ingediend maar dan nu is het eindelijk zover. De SP is blij dat met een gezamenlijke inspanning van bezorgde buurtbewoners, de Raad, Provincie en het Rijk nu uiteindelijk duidelijkheid is over de financiering van een tunnel onder de Vierpaardjes.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De SP onderkent het zware weer waar de gemeente Venlo momenteel in zit met het miljoenentekort op de (vooral) jeugdzorg. Maar laat ons realistisch zijn, deze tunnel is essentieel voor de infrastructuur in Venlo. Niet alleen om een tweede verbinding tussen Tegelen en Venlo op termijn mogelijk te maken maar ook om de huidige verkeersafwikkeling ter plekke te verbeteren.”

“Daarnaast zal de tunnel noodzakelijk zijn om uiteindelijk ook de verdubbeling van de Maaslijn en andere intercityverbindingen te kunnen realiseren.”

 

Heerschop: “Gezien de financiële domper zal de komende jaren strak op dit project gestuurd moeten worden. De SP heeft het college dan ook opgeroepen dat te doen en met regelmaat de stand van zaken aan de raad te rapporteren. En bij eventuele tegenvallers direct deze te melden zodat we tijdig kunnen ingrijpen.”

 

Heerschop: “Als SP danken we de mensen die zich hebben ingezet voor deze tunnel. En ook de raadsleden die de contacten in Den Haag en Maastricht hebben gemobiliseerd om deze ondertunneling mogelijk te maken.

 

Het geld voor de ondertunneling kost ongeveer 45 miljoen euro. Veel geld. De Rijksoverheid en de Provincie Limburg dragen samen 30 miljoen euro bij, de gemeente zal zelf 15 miljoen euro moeten bijpassen. Dat drukt nog niet op de begroting aangezien er pas over een paar jaar en in termijnen geld hiervoor gereserveerd moet worden.

 

Met de tunnel zijn nog lang niet alle problemen aan het spoor opgelost want de komende jaren blijven er veel treinen over dat stuk spoor rijden wegens werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland. Daarnaast blijven geluidsoverlast en trillingen voor ergernis zorgen.

De tunnel betekent ook dat er 19 woningen en enkele bedrijven moeten plaatsmaken voor het verleggen van de weg en de aanleg van de tunnel.

 

Heerschop: “Ik hoop dat de actiegroep ook daarvoor de komende tijd zich sterk blijft maken. Als alles loopt zoals het nu gepland is dan worden de Vierpaardjes veiliger en hoeft het verkeer niet meer voor de overgang te wachten en wordt de doorstroming ook verbeterd. Met de tunnel lijkt het goed te komen, al duurt het soms wat lang.”

 
Bekijk ook:
 

U bent hier