h

Snel financiering Vierpaardjes regelen

14 november 2016

Snel financiering Vierpaardjes regelen

Het Rijk zegt geld toe om de ondertunneling van de Vierpaardjes gerealiseerd te krijgen maar dan moet de gemeente zelf ook fors bijdragen. Dat geld is echter niet meer gereserveerd. In een gezamenlijke brief vragen VVD, SP, PvdA en CDA aan het gemeentebestuur om snel de financiering te regelen.

 

 

Vorige week werd bekend dat het ministerie maximaal 20 miljoen euro wil bijdragen aan de aanpak van spoorwegovergang Vierpaardjes in Venlo-zuid. Maar om dat geld te krijgen moet Venlo wel nog enkele zaken zien te regelen.

 

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Om dit in een stroomversnelling te brengen hebben op initiatief van de VVD, SP, PvdA en CDA samen een brief met raadsvragen gestuurd aan het College van B&W met onder meer het verzoek om spoedig het benodigde geld te reserveren en een afspraak hierover met de provincie te regelen, zodat het toegezegde geld van het Rijk naar Venlo komt en de ondertunneling van start kan gaan.”

 

Begin deze maand is de gemeentelijke begroting vastgesteld maar daarin is er geen geld gereserveerd voor het ondertunnelingsproject. De SP wees daar toen al op, dat het onverstandig is om het gereserveerde geld voor andere zaken in te zetten en om de begroting sluitend te krijgen.

 

Heerschop: “We zijn nog geen twee weken verder en de Rijksoverheid komt met haar eindbod (de 20 miljoen euro) en daarbij de eis dat gemeente en provincie samen de overige 30 miljoen euro bijdragen (totaal 51 miljoen euro).”

“Die investeringsreservering staat dus niet meer in de begroting.”

“Gaat B&W hiervoor de begroting openbreken en welke gevolgen heeft dat voor andere zaken in die begroting? Hoe vlot lopen de onderhandelingen met de provincie of is er al een akkoord bereikt? Vragen die we graag van B&W beantwoord krijgen.”

 

 

Heerschop: ”Er is de afgelopen jaren veel gesproken en geschreven over de mogelijke ondertunneling maar nu, met de toegezegde Rijksbijdrage, zijn we echt ontzettend dichtbij om die tunnel eindelijk te kunnen realiseren.”

“Met onze brief willen we een signaal afgeven aan B&W om nu door te pakken. Smeed het ijzer als het heet is. Het is nog onduidelijk hoe de verdeling tussen Provincie en gemeente gaat zijn. Zorg dat je met de provincie Limburg snel duidelijk hebt welk bedrag je als gemeente moet gaan bijdragen en het geld er ligt zodat de schop de grond in kan.”

 
Bekijk ook:

 

U bent hier