h

De SP actief in Venlo

Kijk hier voor activiteiten van de SP buiten de verkiezingen.
14 januari 2021

Politicast Omroep Venlo: Het werk van een raadslid

Wat komt er allemaal kijken bij het werk van een gemeenteraadslid in Venlo? In de eerste aflevering van de nieuwe podcast 'Politicast' ontvangt Jim Weijs raadsleden Inge Simons (VVD) en Ton Heerschop (SP), die honderduit vertellen over hun belevenissen.

Lees verder
11 januari 2021

Een nieuw jaar zonder Nieuwjaarsborrel...

Graag hadden wij het nieuwe jaar met onze traditionele nieuwjaarsborrel begonnen. Dit is door de coronamaatregelen nog niet mogelijk maar van uitstel komt geen afstel. Wij zullen alsnog een borrel organiseren wanneer dit weer mogelijk is.

Lees verder
1 januari 2021

Naar een solidair 2021

Laten we van 2021 samen een prachtig nieuw jaar maken. Een jaar waarin we weer vooruit kunnen kijken. Solidair blijven met elkaar. Gelukkig is 2020 voorbij, een jaar om van te leren maar ook om eindelijk achter ons te laten. Het was een heel bijzonder jaar dat gewoon goed begon maar ineens ongewoon, anders en verschrikkelijk werd.

Lees verder
12 december 2020

Geslaagde inzamelactie voor Voedselbank

Foto: SP-Venlo
Vandaag deed ook de SP mee aan de actie voor de Stichting Voedselbank Venlo. Bij de supermarkt in de Vossener namen we donaties in ontvangst van bezoekers die in de winkel iets extra’s kochten voor de mensen in armoede die afhankelijk zijn van de voedselbank. Met deze extra donaties krijgt iedereen een lekkere kerst! Lees verder
9 december 2020

Inzamelingsactie voor Voedselbank Venlo

De SP staat voor eerlijke inkomens zodat voedselbanken niet nodig hoeven te zijn. Maar van principes kunnen mensen in de problemen niet eten. We zijn solidair met de mensen in armoede die de voedselbank nodig hebben om te overleven. Daarom doen we zaterdag mee aan de grote product-inzamelactie om de gebruikers van de voedselbank te steunen. Lees verder
3 december 2020

Een avond voor nieuwe leden en kaderleden

Foto: SP
Vrijdag 18 december is er een gezellige avond voor nieuwe leden en kaderleden met Tweede Kamerlid Ronald van Raak en Sunita Biharie (lid partijbestuur en gemeenteraad in Apeldoorn). Maar ook voor de 'iets minder' nieuwe leden is deze avond leuk en interessant. Lees verder
2 december 2020

Bijeenkomst Denktank over de campagne

Foto: SP
Leden en sympathisanten bespreken in de Denktank een actueel onderwerp. Dit kan aan de hand van een thema zijn, de actualiteit, maar ook komende activiteiten en mogelijke acties komen ter sprake. Deze keer staat de Denktank in het teken van de aanstaande campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021). Lees verder
22 november 2020

Digitale regiobijeenkomst met de Limburgse Statenfractie

Wat doet het Limburgs Parlement, de Provinciale Staten die in Maastricht zetelen? Veel mensen hebben daar geen beeld bij. Ook in de media verneem je daar weinig over, behalve als er trammelant is. Voor onze SP-Statenfractie reden om dan maar zelf te vertellen waar ze mee bezig zijn en wat er speelt. Dat zal digitaal op zaterdagochtend 28 november gebeuren, ben er bij.

Lees verder
20 november 2020

Tweede concept verkiezingsprogramma stemt bijna tevreden

Foto: Zundert
De nieuwe versie van het concept-verkiezingsprogramma was aan de beurt om te bespreken. De 1e versie en de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen (op 17 maart 2021) werd op 29 september aan de leden voorgelegd. In het jongste concept is de inbreng van alle SP-afdelingen op het eerste stuk verwerkt. Aan de leden van de SP in Venlo om daarover te besluiten. Dit deden we digitaal op 19 november jongstleden. Lees verder
14 november 2020

Spreek je uit over het verkiezingsprogramma

De nieuwe versie van het concept-verkiezingsprogramma is aan de beurt om te bespreken. De 1e versie en de kandidatenlijst van de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen (op 17 maart 2021) werd op 29 september aan de leden voorgelegd. In het jongste concept is de inbreng van alle SP-afdelingen op het eerste stuk verwerkt. Aan de leden van de SP in Venlo om daarover te besluiten. Dit doen we digitaal op 19 november. Lees verder

Pagina's

U bent hier