h

Bestuur, Beleid en Inspraak

Kijk hier voor initiatieven van de SP rondom basisdemocratie, wijkraden en directe inspraak voor alle mensen.
9 mei 2008

Met vier vragen op zak bezoekt SP inwoners Arcen, Lomm en Velden

nee / ja
Om iedereen alsnog de gelegenheid te geven om hun mening kenbaar te maken, gaat de SP op donderdagavond 15 mei in deze drie dorpen alle huizen langs om de bewoners persoonlijk vier vragen voor te leggen over de herindeling.

Lees verder
17 april 2008

column: Bruls is boos...

Woensdag 16 april stond deze kop te lezen op pagina 13 van Dagblad de Limburger. U weet, ik ben geen grote fan van onze burgemeester, dus altijd aardig om te lezen waar onze eerste burger zich nu druk over maakt. Na het lezen van het verhaal was er inderdaad iemand die boos was, heel erg boos wel te verstaan! Die iemand was ik zelf!

Lees verder
15 april 2008

SP start eigen enquête over herindeling Arcen, Lomm & Velden

De herindeling tussen de gemeenten Arcen&Velden, en Venlo is aanstaande. De gemeenteraadsleden zijn, naar eigen zeggen, bij de burger te rade gegaan en tot de conclusie gekomen dat aansluiting bij Venlo de beste optie is voor de toekomst van Arcen&, Lomm en Velden. De wijze van raadpleging en de haast waarmee de besluitvorming plaatsvond waren echter uiterst bedenkelijk. Nut en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond.

Lees verder
29 maart 2008

Venlo bekent kleur, één week later...

spandoekEen week na de manifestatie op de Dam, en tevens vlak na het uitbrengen van de film van Geert Wilders, werden wij uitgenodigd bij vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap in Venlo om een en ander te evalueren.

Lees verder
23 maart 2008

Een dagje Amsterdam, voor een statement

logo Nederland bekent kleurZaterdag 22 maart een gure morgen in Venlo, maar dat mag de pret niet drukken. Vandaag de demonstratie ‘Nederland bekent kleur’ op de Dam in Amsterdam. Na een paar weken van voorbereiding hebben we als gezamenlijke organisatie vanuit Venlo een bus vol mensen die meegaan naar de manifestatie.

Lees verder
30 november 2007

SP Venlo vraagt om bezinning bij nieuwe gemeentelijke herindelingen

De laatste tijd lees je vaker over een nieuwe golf van herindelingen in Limburg. Zo moeten Arcen&Velden ineens opgedeeld of bij Venlo gevoegd worden, net als Beesel-Reuver. Ook rondom Helden moeten ineens alle omringende gemeenten opgaan in een allesomvattende groeistuip. Waarom moet dat? Waar is dat goed voor? Heeft de burger nog iets te vertellen?

Lees verder
30 september 2007

Nationale Petitie voor EU-referendum

Ho! niet zo!Na de draai van de PvdA inzake het referendum over het nieuwe Europese verdrag, zal de SP zich maximaal inzetten om alsnog via publieke druk een volksraadpleging af te dwingen. Via www.referendumnu.nl wil de SP met alle voor- én tegenstanders, van alle politieke gezindten, een oproep doen aan de coalitiepartijen om een referendum mogelijk te maken. Daarvoor wordt ook de hulp ingeroepen van VVD, Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, vakbonden en maatschappelijke organisaties.

Lees verder
26 september 2007

Wijkavond Blerick toont belang van inspraak aan

parkeren-Staay Blerick 4Gisteren vond de wijkschouw van Blerick plaats. De burgemeester en de wethouders werden door het wijkoverleg Blerick langs plaatsen rondgeleid waar zich problemen voordoen. Afsluitend was er 's avonds in gemeenschapshuis De Staay een bijeenkomst voor alle inwoners. Ook enkele leden van de SP Venlo waren daarbij aanwezig en stelden onder meer vragen over het toekomstige vrachtverkeer dwars door de bewoonde kern van Blerick. De avond liep echter totaal uit de hand, doordat burgemeester en wethouders weinig oor hadden naar de argumenten van bewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier