h

Q4: morele crisis of schoon schip?

19 september 2016

Q4: morele crisis of schoon schip?

Rondom de wijk Q4 broeit het. Zo hard dat er na meldingen van klokkenluiders en vragen van SP en GrL er een onderzoek werd ingesteld naar de gang van zaken de afgelopen jaren. Nu het onderzoek klaar is, is het maar de vraag hoe groot het lerend vermogen van de gemeente is.

 

Fractievoorzitter Ton Heerschop blikt terug op de perikelen rondom de gang van zaken betreffende het onderzoek naar Q4, en blikt vooruit naar wat komen gaat, en hoe partijen daar nu al op voorsorteren.

 

Dante schreef ooit: “De heetste plekken in de hel zijn gereserveerd voor diegene die in tijden van morele crisis neutraal blijven”. Nu ben ik noch Dante en pretendeer ik ook geen moreel superieur figuur te zijn, maar de laatste weken heb ik met verbazing gekeken naar hoe in de gemeente Venlo omgegaan is met dossiers als Q4. Een broeinest dat verworden is tot een mooie wijk. Maar wel een wijk met een luchtje.

 

Afgelopen week is een deel van dat luchtje verklaart door een onderzoek naar een aantal aspecten hoe in deze wijk met onroerend goed en aanbestedingen is omgegaan. De eerste stelling van het gemeentebestuur was: “Er is geen aanleiding tot het vermoeden van integriteitsschendingen”. Dat is vreemd omdat de onderzoekers zelf beweerden dat ze integriteit niet hadden onderzocht.

Ik verbaasde mij dan ook zeer dat twee dagen later er ineens een onderzoek werd aangekondigd naar het integer handelen van een raadslid dat een pand kocht in de wijk Q4.

Ik meldde mijn verbazing op Twitter en vervolgens kwam er een stormloop van verongelijkte partijgenoten (VVD) van betreffende raadslid. Nu kan ik daar nog wel om lachen. Waar ik mij meer zorgen over maak is dat andere raadsleden (van zowel oppositie als coalitie) doorlopend maar roepen dat we allen wel meerderheden moet behalen en dat beter kan door niet kritisch maar vooral positief te reageren.

Vreemde reactie, dus om de goede vrede te bewaren moeten we maar kritiekloos blijven lachen en dan hopen dat alles goed komt?

 

 

Zelfs als ik vraag om een raadsonderzoek willen andere partijen vooraf al de zaak beklonken hebben, zo lijkt het. En daar begint nu juist het gedoe in de achterkamertjes. Wat is er mis met het neerleggen van een wellicht controversieel voorstel en dat in de raad te bespreken? Ik hoef vooraf geen meerderheid te hebben. Ik wil zelfs graag zien of besluiten plaatsvinden op de inhoud of op basis van de afzender.

 

Er zit echter ook een gevaar in de zogenaamde ‘collegiale verhoudingen’ in een gemeenteraad. En daar heeft Venlo nu last van. Het gaat namelijk niet meer om de inhoud maar over de partijen die er vraagtekens bij zetten.

Na twee eerdere raadsonderzoeken, onderzoek naar de Floriade, naar het ‘Mikwe’ en de gronddeal bij de bioscoop, was iedere keer het antwoord vanuit het College van B&W: “We hebben er van geleerd en gaan het voortaan beter doen”. Maar het is niet beter gegaan.

In Q4 zijn opnieuw pijnlijke zaken aan de orde gekomen. Men heeft zich niet gehouden aan collegebesluiten, het College had de zaak niet in de hand en ambtenaren deden wat ze dachten dat goed was maar niet wat ze wisten wat goed zou moeten zijn. Daar moet je als gemeenteraad op acteren. Sterker, je moet willen dat je onderzoek doet en daarna de conclusies trekt.

 

 

Maar kennelijk niet in Venlo. Men wil liefst dat het voorbij trekt als een schuit over de Maas tot deze uit het zicht verdwenen is. Want we zijn zo gezellig met elkaar.

Het is de bestuurlijke valkuil om de tegenmacht niet serieus te nemen. Een tegenmacht moet zich dan wel profileren natuurlijk.

Ook daar zit in Venlo een probleem, delen van de oppositie zijn te vaak bezig met de positie in een komende coalitie in plaats van hun primaire (controlerende) taken.

 

 

Hopelijk schudden coalitie en oppositie in Venlo nu eens de schroom van zich af en laten gezamenlijk de tanden zien. Met als doel de waarheid over Q4 boven tafel te krijgen.

Alleen als we dat doen, blijft het bestuur in de gemeente Venlo geloofwaardig en wordt Q4 een prachtige wijk zonder enige geur van belangenverstrengeling, corruptie of integriteitsproblemen.

Faalt de Raad nu opnieuw dan verkeert Venlo per direct in een morele crisis. En dan is het zaak om nog duidelijkere uitspraken te doen. Niet om populair te worden maar om in het belang van de gemeente de tegenmacht krachtiger neer te zetten. Zwijgen is niet langer een optie in Venlo.

 
Zie ook:
Bekijk ook wat de SP de afgelopen jaren zoal over Q4 schreef:

U bent hier