h

Inspraakavond Q4: bewoners zitten niet op Holland Casino bij Nolensplein te wachten

27 september 2007

Inspraakavond Q4: bewoners zitten niet op Holland Casino bij Nolensplein te wachten

Gisteravond vond er in de Venlonazaal een gezamenlijke informatie- en inspraakavond plaats over het voorontwerp-bestemmingsplan Q4, het plan Milieueffectenrapportage (MER) bestemmingsplan Q4 en de startnotitie MER Holland Casino. Hierbij waren ook enkele leden van de SP Venlo aanwezig.

De ongeveer honderd aanwezigen waren vooral verontwaardigd over de plannen om Holland Casino aan het Nolensplein te huisvesten. Er werden opmerkingen gemaakt over de grootschaligheid van de nieuwbouwplannen en over de jaarlijks 550.000 bezoekers bij het casino. Vooral het toenemende wegverkeer, het gebrek aan parkeerplaatsen en de maatregelen die de gemeente hiervoor wil nemen is voor veel aanwezigen erg onduidelijk. "Onder het Julianapark moet nu opeens wél een parkeergarage komen, terwijl ik me daar als bewoner van de Goltziusstraat jarenlang sterk voor heb gemaakt", riep iemand. Weer een ander vroeg of de gemeente een alternatieve locatie voor Holland Casino heeft overwogen, omdat het beleid van de gemeente er juist op gericht is om het verkeer uit het centrum te weren. Ook stelden bewoners van de Slieënbergflat en het Piuscomplex opnieuw vragen over de geplande nieuwbouw van zeker drie flats bij hen voor de deur. De gemeente verzocht iedereen echter om schriftelijk inspraak te geven, maar gaf op mondelinge vragen nu al amper thuis. De SP beklaagde zich daar tijdens de avond dan ook over: "betrek bewoners écht bij de plannen en verstrek kosteloos documenten als daarom gevraagd wordt. Het is hun wijk, het gaat om hun toekomst in de wijk".

Na de bijeenkomst zei Q4-projectmanager Hélène Schlooz tegen de SP Venlo dat ze geschrokken was over het gebrek aan draagvlak voor Holland Casino. Ze overweegt nu naar een andere locatie te zoeken, maar het besluit daarvoor ligt volgens Schlooz bij de gemeenteraad en die is nu aan zet!!!

Op 28 februari 2007 stuurde de SP nog een brief naar het college van burgemeester en wethouders over Q4, maar kreeg daarop nooit inhoudelijke antwoorden. Wel kwam er op 2 april een briefje wat vol stond met promotiepraatjes en open deuren. We vroegen de gemeente gisteren om alsnog snel duidelijkheid te geven over de plannen en beter met bewoners te communiceren.

Brief Gemeente Venlo over Toekomst Q4
SP stelt vragen over voortgang van wijkontwikkelingsplan Q4

U bent hier