h

SP stelt vragen over voortgang van wijkontwikkelingsplan Q4

1 maart 2007

SP stelt vragen over voortgang van wijkontwikkelingsplan Q4

Geef openheid van zaken NU!!!
De Socialistische Partij Venlo wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten hoe het gesteld is met het in 2005 vastgestelde Wijkontwikkelingsplan voor binnenstadswijk Q4. Dit schrijft de partij vandaag in een open brief. De SP vindt dat het college en projectpartner Woningstichting Venlo-Blerick bewoners en kunstenaars duidelijkheid moeten geven over de toekomst van de wijk.

Zo wil de partij weten of er wijzigingen zijn aangebracht in de plannen en vraagt de partij het college om het cultuurhistorische karakter van de wijk zo veel mogelijk te behouden voor het nageslacht. Ook de mogelijke sloop van veel sociale huurwoningen en het uitblijven van garanties voor creatieve ondernemers om in Q4 te blijven wonen en werken, baart de partij zorgen. De stilte moet volgens de partij doorbroken worden, omdat de bevolking het recht heeft te weten wat er met haar belasting- en huurgelden wordt ontwikkeld.

De SP vindt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de oorspronkelijke bewoners van de wijk. Volgens de partij mag niet vergeten worden dat veel van deze stadsgenoten jarenlang in de verpauperde wijk woonden terwijl het stadsbestuur wegkeek voor de problemen die er waren. Hiermee nam de verloedering toe en deed drugshandel zijn intrede. Omdat ook nog steeds niet bekend is gemaakt welke panden gesloopt worden en welke blijven staan, leven bewoners nog steeds in onzekerheid over de toekomst van hun woning en wijk. Terwijl het volgens de SP voor de hand zou moeten liggen dat juist deze mensen profiteren van de stadsverniewing.

Brief SP over ontwikkelingen Q4 2007

U bent hier