h

Onderwijs

Kijk hier voor alle initiatieven van de SP rondom het lokale onderwijs.
25 oktober 2018

Vragen over betrouwbaarheid (semi)overheid

Diverse mediaberichten bevestigen signalen die de SP eerder ontving dat de lokale overheid en semi-overheid in geval dat processen niet naar de wens van het management lijken te verlopen, zij overgaan tot intimidatie van medewerkers of burgers. Een ontwikkeling die naar onze mening gestopt dient te worden. Lees verder
3 oktober 2018

SP start actie voor behoud van gemeentelijk zwembad in Blerick

Foto: SP
De SP heeft kennisgenomen van het in de begroting opgenomen voornemen tot sluiting van het zwembad de Wisselslag in Blerick. De redenen van de sluiting zijn met name de steeds verder oplopende onderhoudskosten van verouderde installaties en gebouwen. De SP staat echter voor publieke voorzieningen die onder beheer zijn van de gemeente. Een zwembad behoort daar voor de SP bij en komt in actie. Lees verder
4 september 2018

Vragen over stageplekken MBO-studenten

Onlangs meldden diverse media dat jongeren met een migratie-achtergrond enorme problemen ondervinden bij het zoeken naar een stageplek op het MBO. Er zijn zelfs studenten die om die reden hun opleiding niet kunnen afronden. Lees verder
24 juli 2017

Ontwikkeling school en kindcentrum gefrustreerd?

Basisschool de Toermalijn in Tegelen wil graag in het leeggekomen pand naast haar (voorheen school de Cocon) een kindcentrum realiseren en had daar afspraken over gemaakt met de gemeente maar dit verloopt inmiddels zo stroef dat de school zich zorgen maakt of realisatie nog wel van de grond komt. De SP heeft hierover de nodige vragen die ze vandaag naar B&W stuurde.

Lees verder
18 april 2017

Geen getouwtrek met leerlingen

Foto: SP-Venlo
Over de overplaatsing van 47 leerlingen van het Blariacumcollege naar College Den Hulster ontstond in de afgelopen dagen een onwenselijke (en gespannen) situatie met aan de ene kant het OGVO-bestuur en basisscholen en ouders van leerlingen aan de andere kant. Een oplossing lijkt niet voorhanden, juridisch getouwtrek hangt in de lucht. De SP wil van de wethouder weten wat die hierin gaat betekenen. Lees verder
30 maart 2017

Onnodig ophogen grens leerlingenvervoer

De grens waarbij leerlingen in het speciaal onderwijs recht hebben op een vergoeding voor de vervoerskosten wordt met ingang van het nieuwe schooljaar verhoogd van 2 naar 6 kilometer. Waarom blijft onduidelijk maar dat het gevolgen heeft voor veel gezinnen is helder. Toch stemde de gemeenteraad er op 29 maart mee in. Een voorstel van o.a. de SP om het beleid gewijzigd te krijgen kreeg geen meerderheid, reden om tegen dit rare raadsvoorstel te stemmen.

Lees verder
20 augustus 2015

Vragen SP zorgen voor onderzoek inspectie

Op de Montessorischool in Venlo ontstond eerder dit jaar een hoop onrust, wat reden was voor de SP-Kamerfractie om het Ministerie te vragen actie te ondernemen. De antwoorden op onze vragen zijn teleurstellend maar wel doet de onderwijsinspectie nu onderzoek naar de gang van zaken.

Lees verder
6 maart 2015

SP presenteert signaleringsverslag omwonenden Blariacumcollege

BlariacumcollegeNajaar 2014 heeft de SP-Venlo bewoners in de omgeving van het Blariacumcollege (Burg. Gommansstraat Blerick) gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan in de wijk. Naar aanleiding van de verkregen (negatieve) reacties is er een bredere enquête uitgezet. De informatie die deze enquête opleverde is nu verwerkt in een rapport, met daarbij onze conclusies en aanbevelingen, waarvan het eerste exemplaar vanochtend werd aangeboden aan de directie van het Blariacumcollege. Vervolgens ontvangen ook de wijkagent, Wijkoverleg, gemeente Venlo, en de geënquêteerde omwonenden het verslag.

Lees verder
28 januari 2015

Strijd voor behoud muziekonderwijs gaat door

Foto: SP
Het Kunstencentrum wil opnieuw reorganiseren en daarbij alle muziekdocenten ontslaan, die dan als ZZP'er mogen terugkeren. Hierover stelden we al raadsvragen, vroegen een debat aan en vanavond dienden we een motie in. Die kreeg wel steun maar geen meerderheid omdat de coalitiepartijen er niet over wíllen gaan. Lees verder
8 december 2014

Wrange keuzes door cultuurbeleid

Vandaag werd bekend dat het Kunstencentrum Venlo in een reorganisatie al haar muziekdocenten ontslaat en management en gebouwen zal behouden. Daarnaast maakte de provincie bekend dat er meer cultuurgeld naar Noord-Limburg moet. Kan het ene het andere redden? Dat hebben we vandaag het gemeentebestuur voorgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier