h

SP spreekt gemeente aan op haar verantwoordelijkheid inzake sluiting zwembad Steyl

31 oktober 2022

SP spreekt gemeente aan op haar verantwoordelijkheid inzake sluiting zwembad Steyl

Foto: HOMECTABANNER
Middels een brief aan de gemeenteraad en het gemeentebestuur brengen we hen de dreigende sluiting van het zwembad in Steyl nogmaals onder de aandacht, en verzoeken we hen om mee te denken over een oplossing om deze zwemvoorziening te kunnen behouden en daarmee de vele gebruikers (kinderen, bezoekers, sporters en verenigingen) te helpen.

 

Het nieuwsbericht onlangs, over het sluiten van het zwembad in Steyl, zorgt voor veel beroering. Dit roept een déjà vu op met de situatie eind 2010. Toen werd door de gemeenteraad besloten om het toen nog gemeentelijke zwembad Nieuw Steyl weg te bezuinigen.
Ook toen ontstond er ophef, beroering en teleurstelling. Terecht! Enkele acties vanuit gebruikers/ bezoekers, verenigingen en SP zorgden destijds voor niet alleen ruim 13.300 opgehaalde handtekeningen, maar ten langen leste ook voor een politieke oplossing en heropening.

 

SP'er Laila Kuiper: "Nu dreigt dit zwembad opnieuw en definitief gesloten te worden. De gevolgen hiervan kan men zich vast voorstellen want niet alleen zorgen overplaatsing (voor hen die het vervoer kunnen regelen en bekostigen) voor een grote druk op het resterende zwemwater binnen de gemeente, maar ook dreigen verenigingen en gebruikers af te haken. Denk daarbij ook aan senioren (bewegingstherapie/ fit blijven) en kinderen die graag zwemles willen volgen."

 

"Het is niet enkel een zaak van de eigenaar van het pand/zwembad maar aan ons allen om een oplossing te bedenken en alle mogelijkheden te verkennen om het zwembad in Steyl voor de samenleving open te kunnen houden."

 

Foto: Reddingsbrigade Tegelen

 

En daar komen we op de rol van de gemeente en de gemeenteraad. De SP heeft intussen vele mensen gesproken die van doen hebben met het zwembad in Steyl; gebruikers, raadsleden, wethouders, huurder(s) en exploitant, eigenaar, verenigingen.

Middels deze brief spreken we ook het algemeen en dagelijks bestuur van onze gemeente aan. Als volksvertegenwoordiging dient zij een luisterend oor te hebben voor wat er speelt in onze samenleving.

 

Laila Kuiper: "Om diverse problemen te voorkomen of het hoofd te bieden, door de dreigende sluiting, is ook de gemeente Venlo aan zet. Linksom of rechtsom wordt de gemeente namelijk deel gemaakt van het ontstane probleem, maar kan ze net zo mogelijk ook deel worden van de oplossing.
In onze brief spreken we hen dan ook aan op hun verantwoordelijkheid. Daarbij komen we zelf met enkel voorstellen voor een mogelijke oplossing."

 

Foto: Shutterstock

 

"We wachten de reactie van zowel gemeenteraad als College van B&W af, maar hopen dat ze pro-actief hiermee aan de slag gaan. De SP doet voorstellen hoe het zwembad op te kunnen houden, hopelijk volgt de gemeente ons daarin."

"Ten slotte gaat het om het belang van velen uit de verre omtrek (vooral Reuver, Belfeld, Steyl, Tegelen, Venlo, Baarlo) en dan vooral veel kinderen die er hun zwemlessen volgen, senioren die fit willen blijven, recreanten die baantjes willen zwemmen, en verenigingen die sportief en levensreddend geoefend actief willen blijven."

 

Update 26-01-2023:
De gemeente Venlo heeft dan eindelijk een antwoord bedacht op onze vragen. Waar ze normaal binnen 30 dagen een reactie dient te sturen, had B&W er nu ruim 12 weken (!) voor nodig om een nietszeggend antwoord te sturen. 
 
Het gemeentebestuur stelt dat ze geen actie gaat ondernemen omdat het zwembad particulier bezit is, "er geen signalen bekend zijn van gebruikers", niemand om steun of hulp heeft gevraagd, en er "geen verplichtingen zijn tussen gemeente en zwembad".
 
De gemeente kijkt daarmee weg en schuift toekomstige problemen voor zich uit.
 
En nu?
Inmiddels is het zwembad in Steyl al drie maanden gesloten. De kans is aannemelijk dat het pand gesloopt wordt (nadat het contract met de kinderopvang eind 2023 verloopt). Daarmee verdwijnt er wederom veel zwemwater in de gemeente, zal het voor verenigingen en gebruikers flink puzzelen zijn om actief te blijven. 
 
We danken iedereen die de petitie tekende, meehielp met handtekeningen ophalen, en met ons de hoop hield het zwembad voor de tweede keer van de ondergang te redden. Samen hebben we ons best gedaan maar als de verhuurder/eigenaar, huurder en zelfs de gemeente niet anders besluiten, dan is er nu een einde gekomen aan een rijke (sportieve) historie van (school)zwemmen in Steyl/Tegelen.

 

U bent hier